Новини и събития

2020-March28-Coronavirus_smetki-crop

АИКБ настоява за изработване на законодателство и алгоритъм на действие при кризи от мащаба на COVID-19

Необходим е широк обществен дебат, на който да се обсъдят приоритети за развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа глобална среда Във връзка с