Новини и събития

kzk

Сигнал до КЗК относно нарушения по чл. 15, 21 и 22 от Закона за защита на конкуренцията

До Комисията за защита на конкуренцията СИГНАЛ ОТ Васил Велев – Председател на АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ  Радосвет Радев –Председател на БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА

Teenage Hacker Girl Attacks Corporate Servers in Dark, Typing on Red Lit Laptop Keyboard. Room is Dark

Декларация на Асоциация на индустриалния капитал в България във връзка с пробив в сигурността на данните на Националната агенция за приходите

Доверието в държавността е основополагащо за всяко общество, а за демократичното е ключово. Пробивът в системата за лични данни е пробив именно в това доверие