Новини и събития

Vraca-crop

Писмо на АОБР до министъра на образованието и науката във връзка с план-приема за професионалните гимназии в Област Враца

Изх. № 17-00-18/14.03.2018 г. ДО Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   ОТНОСНО: Постъпил сигнал от работодателски организации от Област Враца във връзка