Новини и събития

837006

Писмо от социалните партньори по ЗИД на Закона за висшето образование

Следва пълният текст на становището на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище изразяват подкрепата си за внесения от Министерски