Новини и събития

2016-July6-CEEP-GA

Подкрепа за инициативата на Европейския съвет, Европейската комисия и Европейските социални партньори

Европейските социални партньори, съвместно с Главна дирекция «Заетост, социални въпроси и включване» на Европейската комисия представиха на 5 юли 2016 г. в Брюксел възможностите за засилване