Новини и събития

2017-Jan-AOBR_4Logos1

Позиция на АОБР по проекта на споразумение за процедура за договаряне и определяне на МРЗ

Следва пълният текст на внесената в МТСП и МФ позиция на национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), по

edward

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АИКБ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С ДОКЛАД ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ПРЕД МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На 10.11.2017 г. в Нов български университет се проведе научна конференция на тема „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните