Национален съвет

Асоциация „Българска книга“

Владислав Симеонов, съдружник и управител на Издателска къща „Тип-топ прес“ ООД

Асоциация „Български пипер“

Георги Василев, Организационен секретар

Асоциация за масови комуникации

Димитрина Христова, Председател

Асоциация на българските авиокомпании

Светослав Станулов, Председател

 Асоциация на геодезическите фирмиНиколай Киров, Председател

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в БългарияДаниела Пеева, Председател
Асоциация на месопреработвателите в България

Димитър Маджаров,
член на УС

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШД-р Йордан Господинов, Изпълнителен директор Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии (АПГЕЕКТ)Калин Йончев, Председател

Аутомотив Клъстер България

Иван Михайлов, Председател на борда

БиЕмДжи ООД

Боян Бойчев, Управител

 Бонмарин АДГеорги Бонин, Изпълнителен директор

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Галин Господинов, Председател

Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ)IMG_1373

Магдалена Милтенова, Председател

Българо-руска търговско-промишлена палата

Георги Минчев, Председател на УС

Българска асоциация на корабните брокери и агенти

Никола Христов, Председател

Българска асоциация за изолации в строителството

Диян Господинов, Председател

Българска асоциация на електротехниката и електрониката

Нено Джеврев, Председател

Българска асоциация на застрахователните брокери

207560_1640675536921_1413975_n-1

Николай Здравков, Председател

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Любомир Бояджиев, Председател

Българска асоциация на ПР агенциите

Мария Гергова – Бенгтссон, Председател

Българска асоциация на управляващите дружества

Петко Кръстев, Председател

Българска асоциация на частните училища

Мария Каменова, Председател

Българска асоциация по водите

Борислав Великов, представител

Българска асоциация по информационни технологии

Огнян Траянов, Председател на УС

Българска браншова камара „Машиностроене“

Илия Келешев, Председател

 Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика

Кирил Желязков, Председател на УС

Българска браншова камара „Пътища“

Стефан Чайков, Председател

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика

Гергана Андреева, Изпълнителен директор

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Радосвет Радев,
Изпълнителен председател

Българска телекомуникационна компания ЕАД

Никола Гечев,
директор „Корпоративни продажби“

Българска холдингова компания АД

Хараламби Анчев,
Председател на Надзорния съвет

Български мебелен клъстерNS-Genoveva_HristovaГеновева Христова, Председател Български пощенски съюз

Павел Петров, Председател

Български пощи ЕАД

Деян Дънешки,
Главен изпълнителен директор

Веолия Вода България ЕООД

Мариана Итева,
Регионален директор „Индустриално развитие“ на Веолия за Централна и Източна Европа, член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД

Златен Лев Холдинг АД

Никола Зикатанов,
член на Съвета на директорите

Индустриален холдинг България АД

Данета Желева,
Главен изпълнителен директор

Кетмаш АДNS-Alexei_Kynchev

Алексей Кънчев,
Изпълнителен директор

Консорциум Велграф ГрупNS-Bogdan_Ugyrchinski

Богдан Угърчински,
Президент

Конфедерация на българската индустрия

Пенчо Бузов,
президент

Корпорация за технологии и иновации АДNS-Dimitar_Gishin

Димитър Гишин,
представител

Корпорация развитие КДА

Александър Александров,
Управител

Космос Шипинг АД

Пламен Проданов,
Изпълнителен директор

Монбат АД

Атанас Бобоков,
Председател на Съвета на директорите

Морски клъстер България

Илзе Атанасова,
Председател

Национален съюз на водоползвателите

NS-Rusi_Nikolov

Руси Николов,
Председател

Национален съюз на земеделските кооперации в България

Явор Гечев,
Председател

Национална асоциация на млекопреработвателитеNS-Bogdan_Borisov

Богдан Борисов,
Председател

Национална асоциация по рибарство и аквакултури

Недялко Колаксъзов,
Председател

Национално сдружение „Планинско мляко“

Диляна Славова,
Член на УС

Национално сдружение на българските спедитори

Кольо Дойнов,
Председател на Контролния съвет

Национално сдружение на малкия и среден бизнес

NS-Eleonora_Negulova

Елеонора Негулова,
Председател

Наш Дом Европа Холдинг АД

Стефан Василев,
Изпълнителен директор

Приморско клуб ЕАД

Даряна Коцева,
представител

Сдружение БГ Стафинг

NS-Nadia_Vasileva

Надя Василева,
Председател

Сдружение Българска отбранителна индустрия

Петьо Милков,
Председател

Сдружение ЕкоНеврокоп

Димитър Христов,
Председател

Сдружение „Медицински клъстер“

Румен Сербезов, Председател

Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“

Кънчо Стойчев, Председател

Север Холдинг АД

Румен Симеонов,
Изпълнителен директор

Северноамериканска българска търговска камара

Емил Димитрофф,
Изпълнителен директор

София Асет Мениджмънт АД

Иво Петрушев,
Изпълнителен директор

Стара планина Холд АД

Васил Велев,
Изпълнителен директор

Стройинвестхолд С ЕООД

NS-Stoycho_Simov

Стойчо Симов, Управител

Съюз на българските фондации и сдружения

Михаил Бояджиев, Председател

Съюз на народните читалища

Николай Дойнов, Председател

ТК Холд АД

borislav manahilov

Иван Ревалски,
Изпълнителен директор

Топлофикация София ЕАД

Сашо Чакалски,
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Торготерм АДБойко Недялков,
Изпълнителен директор
Фаворит Холд АД

Христо Илиев,
Зам.-председател на УС

Химимпорт АД

Александър Керезов,
Зам.-председател на УС

Холдинг Български държавни железници ЕАД

Никола Василев,
Изпълнителен директор

Холдинг Варна АД

Милчо Близнаков,
Изпълнителен директор

Холдинг Загора ООД

Румен Радев,
Икономически директор

ЧЕЗ Разпределение България АДNS-Radoslav-DimitrovРадослав Димитров,
Директор за връзки с инвеститорите