Браншови камари

Автобояджийска сервизна асоциация

Асоциация „Българска книга”

Асоциация „Български пипер“

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Асоциация за масови комуникации

Асоциация за промишлено пране 

Асоциация на българските авиокомпании

Асоциация на геодезическите фирми

Асоциация на директорите за връзка с инвеститорите в България

Асоциация на малките и средни предприятия от индустрията за красота и здраве

Асоциация на производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии

Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България

Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия

Асоциация по трудова медицина

Асоциация APPLiA България

Аутомотив клъстер България

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Браншова камара по комуникационни и информационни технологии

Браншова камара „Текстил“

Браншова организация за текстил и облекло

Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта

Българо-руска търговско-промишлена палата

Българска асоциация за изолации в строителството

Българска асоциация за текстил и кожи

Българска асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни

Българска асоциация на електротехниката и електрониката

Българска асоциация на застрахователните брокери

Българска асоциация на корабните брокери и агенти

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Българска асоциация на ПР агенциите

Българска асоциация на управляващите дружества

Българска асоциация на частните училища (БАЧУ)

Българска асоциация по водите

Българска асоциация по информационни технологии

Българска асоциация слънцезащитни енергоспестяващи системи

Българска браншова асоциация пътна безопасност

Българска браншова камара “Машиностроене”

Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика

Българска браншова камара “Пътища”

Българска камара на производителите и търговците на етерични масла

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика

Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт

Българска национална браншова камара „Охранители и детективи“

Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес

Българска фасилити мениджмънт асоциация

Българска федерация по борба

Българска федерация по фехтовка

Български мебелен клъстер

Български пощенски съюз

Варненска туристическа камара

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

Конфедерация на българската индустрия

Морски клъстър България

Научно-технически съюз по машиностроене 

Национален съюз на водоползвателите (НСВ)

Национален съюз на земеделските кооперации в България

Национална асоциация на млекопреработвателите

Национална асоциация по рибарство и аквакултура в България

Национално сдружение на българските спедитори

Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива

Национално сдружение „Планинско мляко“

Сдружение БГ Стафинг

Сдружение „Българска отбранителната индустрия“

Сдружение Българска Фотоволтаична асоциация

Сдружение ЕКО НЕВРОКОП 

Сдружение за защита на българските производители и търговци

Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи

Сдружение Култура и туризъм на България – Североизток

Сдружение на българските зъболекари

Сдружение на предприемачите – регион Гоце Делчев

Сдружение на продуцентите на частните театри

Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти

Сдружение „Произведено в България“ – Съюз на малкия и средния бизнес

Сдружение „Регионална занаятчийска камара – София“

Сдружение „Съюз на народните читалища“

Сдружение „Търговия на дребно“

Северно-американска българска търговска камара

Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил

Съюз на българските фондации и сдружения

Съюз на официалните търговци на автомобили

Съюз на частните строители в България