Главен секретар

Милена Ангелова

milena angelova

Заместник-председател на група І на

Европейския икономически и социален комитет.

Заместник-председател на СЕЕР