Контролен съвет

Божидар Нейчев

Bozhidar Neychev

Председател, Управител на

„Прайсуотърхаускупърс България“ ЕООД

Борислав Киров

borislav kirilov

Член, Управител
на „Консулт инженеринг груп“ ЕООД

Даниела Анкова

borislav manahilov

Член, Управител на
„Данс фарма“ ЕООД

Катя Крънчева

Член, Председател на УС на „Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия“

Петя Георева
Член, Председател на „Асоциация по трудова медицина“
Петър Иванов
borislav manahilov
Член, Председател на „Българска асоциация на малките и средни предприятия“
Росица Тричкова
Член, Член на УС на „Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България“