Контролен съвет

Божидар Нейчев

Bozhidar Neychev

Председател, Управител на

„Прайсуотърхаускупърс България“ ЕООД

Даниела Анкова

Член, Управител на
„Данс фарма“ ЕООД

Ивайло Петков

borislav manahilov

Член, Представител на Еврохолд България АД

Катя Крънчева

Член, Представител на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия

Методи Янков

Член, Представител на МБАЛ  „Сердика“ ЕООД

Никола Чакръкчиев

borislav manahilov

Член, Представител на Българска национална браншова камара на „Охранители и детективи“ 

Росица Тричкова
Член, Член на УС на „Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България“