Новини и събития

people-ClipArt

Да спрем зеления рекет!

Декларация от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Основен приоритет на Асоциацията на организациите на българските работодатели е създаване и поддържане на