Новини и събития

2016-Oct24-M_Angelova-500

Европейската комисия пита българското правителство как ще подобри нарушения социален диалог

В светлината на новата политика за активно участие на социалните партньори на национално равнище в планирането и реализирането на политики за изпълнението на Националните програми