Новини и събития

aneks-ktd-narodna-prosveta

Препоръки на Асоциацията на организациите на българските работодатели относно сключването на Колективните трудови договори

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИ, РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ – РАБОТОДАТЕЛИ   ОТНОСНО: Актуализация на действащи колективни договори на равнище бранш и предприятие през 2018 г.   

Profess-600x330

Писмо на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиера Валери Симеонов относно промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    КОПИЕ: Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Представителните