Новини и събития

orig

Позиция на НККУ относно Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар

Следва пълният текст на изпратената до министъра на финансите позиция на Националната комисия по корпоративно управление относно Концепция за личните сметки на физически и юридически

Bonova-Knizhka

Писмо на АОБР до министъра на финансите Владислав Горанов с искане за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар

Следва пълният текст на писмото, което АОБР изпрати до министъра на финансите, във връзка с искането за оттегляне на Концепцията за „спящите“ приватизационни бонове.