Новини и събития

ProfesObrazovanie

Становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Следва пълният текст на становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски