Категория: Новини

Отворено писмо на АОБР относно наложителни промени в Закона за енергетика

electricity-500х314
  ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Марица 3″, Димитровград, поискаха поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Трите ТЕЦ-а искат да продават ток на регулирания пазар, но на три пъти по-високи цени спрямо пазарните. Така потребителите ще трябва да съберат над 330 млн. лева над нормалните ценови нива, което ще доведе до поскъпване на тока за бита с минимум 20%.

За да не се допусне подобно непазарно поведение, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява Народното събрание да подкрепи утре (26 април 2018 г.) на второ четене в пленарна зала приетата вчера (24 април 2018 г.) от Комисията по енергетика на НС поправка в Закона за енергетиката, предложена от председателя на комисията Делян Добрев.

Поправката предвижда КЕВР да не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече от 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния период. Добрев обясни, че в КЕВР са постъпили заявления от централи, които сега не са в квотата, както и че КЕВР е затруднена какво решение да вземе, защото има решение на Върховния административен съд, според което всеки заявител на квота за регулирания пазар, трябва да бъде допуснат до участие на него. Добрев мотивира предложението си с това, че трябва производителите на регулирания пазар да са със справедлива пазарна цена.

АОБР напомня, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лева чрез увеличената такса „Задължения към обществото“. Тогава се постигна споразумение с правителството на Бойко Борисов за мораториум върху всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия на непазарни цени.

АКО ТОВА СЕ ДОПУСНЕ, ОТНОВО ЩЕ ИМА ПРОТЕСТИ!!!

ТОЗИ ПЪТ ГРАЖДАНИ И РАБОТОДАТЕЛИ ЗАЕДНО!!! 

______________

Приложение заявленията на трите ТЕЦ-а от сайта на КЕВР

Позиция на АИКБ във връзка с протеста на миньорите срещу отказа за повишаване на изкупната цена на въглищата

2018-Apr24-Minyori3

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с огромно съжаление научи за намерението на миньорите от въглищните рудници, захранващи топлоелектрическите централи в енергийния комплекс „Марица Изток“, да протестират поради отказа да бъде увеличена изкупната цена на въглищата.

Мотивите на искането за повишаване на изкупната цена на въглищата за нас са несъстоятелни и напълно неприемливи. Те са свързани с недостиг на средства, който може да бъде компенсиран с мерки за оптимизация на управлението и на производствения процес в рудниците. Недостигът на средства е поради тяхното разхищаване, а не поради ниската цена на въглищата.

За никого не е тайна, а най-малко за самите миньори и за техните синдикати, че рудниците са „обраснали“ с недопустимо многолюдна администрация, както и че те имат редица напълно несвойствени за тях разходи, налагащи се по всякакви съображения, но не и поради производствена необходимост.

Работещите в рудниците в частни разговори и в индивидуален план негодуват срещу тези необосновани разходи, точната дума за които е „разсипничество“, но иначе се включват във всякакви масови мероприятия и протестни маршове, в които се протестира, че не се увеличават изкупните цени на въглищата. Иначе казано – те протестират, че не се насърчава допълнително нарастването на мащаба на разсипничеството.

Ние апелираме към миньорите, работещи в рудниците, и към здравомислещите синдикалисти да обърнат негодуванието си срещу несвойствените разходи и разсипничеството, а защо не и срещу кражбите в рудниците, срещу които всеки негодува. Увеличаването на изкупната цена на въглищата ще доведе единствено до повишаване на цената на електроенергията и за промишлени, и за битови нужди, което пък незабавно ще доведе до спадането на конкурентоспособността на цели отрасли, където от години българските предприятия се съревновават в глобален план. В тези отрасли всяко нарастване на себестойността води до загуба на конкурентоспособност и на пазарен дял. Нека не проваляме български производители и техните работници поради нежеланието си да подредим собствения си двор.

АИКБ отново декларира, че категорично възразява срещу повишаването на изкупната цена на въглищата и срещу всякакви други действия, които биха довели до непазарно повишаване на себестойността на продукцията и до загуба на конкурентоспособност на български предприятия. Настояваме за реални мерки за оптимизиране на управлението на рудниците, захранващи енергийния комплекс „Марица Изток“.

Целия документ вижте ТУК.

Д-р Милена Ангелова беше избрана за заместник-председател с ресор „Бюджет“ на Европейския икономически и социален комитет

_JAS4286_1

За първи път в 60-годишната история на Гражданския парламент на Европа бюджетът на институцията е в женски ръце. Д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), разчупи дългогодишната традиция, като днес беше избрана за заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) по време на тържествената му пленарна сесия в Брюксел с подавляващо мнозинство – 243 гласа „за“ от общо 255 бяха гласовете за д-р Ангелова.

Изборът на д-р Милена Ангелова съвпада с началото на преговорите по Многогодишната финансова рамка 2020-2027 и увеличава възможностите на Асоциация на индустриалния капитал в България да участва във формирането на политики на Европейско равнище.

„Европейският икономически и социален комитет има изключително важна роля, поради уникалната си позиция на изразител на балансираните интереси на работодателите, работниците и служителите и организираното гражданско общество за това как да се оползотворят максимално възможностите, предоставяни от Четвъртата индустриална революция, изкуствения интелект и цифровизацията и да се преодолеят успешно предизвикателствата, произтичащи от нарастващия скептицизъм, ксенофобия и миграция. Нашата цел е по-фокусирана и ефективна Европа, която прави по-малко, но по-ефективно. В това отношение, мотото на Българското председателство „Съединението прави силата“ е директно приложимо“, заяви тя в речта си по случай встъпването си в длъжност.

EESC- Photo session Ms Angelova

Като член на ЕИСК, от 2007 г. до момента, д-р Ангелова активно участва в защитата на интересите на бизнес общността по важни теми като политики за насърчаване на малки и средни предприятия, преодоляване на дефицита на човешки ресурси, корпоративно управление, намаляване на бюрокрацията, подобряване на бизнес климата, борба със сивата икономика, бъдещето на труда, несъответствията в професионалните умения и т.н.

За председател на ЕИСК беше избран доскорошният председател на група 3 „Други интереси“ г-н Лука Жахиер, а за заместник-председател с ресор „Комуникации“ г-жа Изабела Каньо. Пленарната сесия избра за втори път също така и членът на Националния съвет на АИКБ г-жа Диляна Славова за председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК. Така България и Асоциация на индустриалния капитал в България имат двама представители в главното управление на ЕИСК – Бюрото, което е политически орган на ЕИСК и определя организационните, работните процедури и бюджета на ЕИСК.

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на ЕС, в който влизат представители на организации на работодатели, работници и други заинтересовани страни. Ролята на ЕИСК е да гарантира, че политиките и правото на ЕС са съобразени с икономическите и социални условия, като се търси консенсус, който е от обща полза.

Д-р Милена Ангелова е главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България от 2002 г. Член е на ЕИСК от 2007 г. и заместник-председател на групата на работодателите от 2010 г. От 2011 г. е вицепрезидент на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).


Обръщението на д-р Ангелова може да видите в сайта на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Проблемите с медицинската експертиза остават и се задълбочават от липсата на решение

2017-June6-TELK_crop

Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати писмо до министър-председателя Бойко Борисов относно оттеглянето на промените в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Според работодателската организация оттегленият проект е съдържателен елемент на здравната реформа, а свалянето му от дневен ред е пореден отказ от такава, доколкото  се запазва съществуващото от години и неработещо в полза нито на хората с увреждания, нито на другите граждани статукво.

От Асоциацията твърдят, че проблемите не само остават, но и се задълбочават заради липсата на решение. Работодателите отново припомнят необходимостта от определяне на инвалидността като състояние.“Необходимо е оценката на вида и степента на увреждане на кандидатстващите за освидетелстване и на потребностите им за пълноценно социално включване, да се прави от определени високо квалифицирани лекари от болничните заведения, отделно за всяко увреждане“, се казва в писмото.

Според АИКБ оценката на работоспособността на лицата с увреждания следва да дава отговор на въпросите: какво не може и какво може да извършва лицето, както и да определи необходимостта от професионална или трудова рехабилитация, начина на вграждане в трудовия процес и необходимото преустройство на работното място.

Работодателите смятат, че ревизията на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на политиките по уврежданията няма да доведе до нищо смислено и полезно – фалшиви инвалиди ще продължават да получават средства, предназначени за хората, на които наистина са необходими.

Още през 2015 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България представи на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика своите виждания по проблемите на медицинската експертиза и отпускането на инвалидните пенсии. „Сега е моментът да не допуснем затихване на дебата за ТЕЛК-овете и да утвърдим увреждането като нещо много повече от доктори, лечение и пенсии, да изискваме въвеждане на методиката на Световната здравна организация за комплексна и индивидуална оценка на увреждането, да се освободим от състоянието на обреченост, в което ни поставят погрешните държавни политики, по отношение на медицинската експертиза и към хората с увреждания. Очакваме обсъжданията да продължат до постигане на истинска съдържателна реформа, без която моделът „болен здрав носи“ ще продължи да разпада социалния характер на държавата“, завършва писмото.

Целият документ може да прочетете тук.

АОБР апелира в работната група за „Единна входна точка“ да се включат експерти от представителните на национално равнище работодателски организации

AOBE_LOGO-smaller_450

Изх. № 17-00-25/12.04.2018 г.

ДО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Относно: Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

С Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. е създадена работна група със задача да изготви промени в нормативната уредба във връзка с изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), обединява предприятия, произвеждащи 86% от брутната добавена стойност в България и осигуряващи работа на  82% от заетите в страната.

В тази връзка и като имаме предвид, че предложението за Единна входна точка е направено от нас, както и че ползвателите на това решение са основно работодателите като засегнатата страна, за нас е крайно неприемливо в работната група да не бъде включен нито един представител на национално представителна работодателска организация. Без ясната позиция на българския бизнес като адресат на промяната и основен ползвател на резултата от нея постигането на най-доброто решение ще бъде малко вероятно.

С изложените мотиви настояваме да допълните Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г., като в работната група бъдат включени експерти, излъчени от представителните на национално равнище работодателски организации.

 

С УВАЖЕНИЕ, 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и 
 КРИБ

С писмо до президента, АОБР настоява да бъде сезиран Конституционния съд за промените в Закона за банковата несъстоятелност

2018-konstitucionen-sqd-na-bqlgaria
Изх. № 17-00-24/12.04.2018 г.

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Упражняване на правомощие по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

На 7 март 2018 г. Народното събрание повторно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, без да бъдат взети предвид мотивите на издадения от Вас Указ № 47 за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност, приет от 44-то народно събрание на 9 февруари 2018 г.

Представителните на национално равнище организации на работодателите сме обезпокоени от приетата същностна промяна на закона, която дава обратно действие на редица норми, с което се създават сериозни проблеми за установения в страната ни правов ред.

С приетите изменения и допълнения се нарушават, както редица вътрешни нормативни решения, така и норми, с прилагането на които страната ни е обвързана по силата на членството ни в Европейския съюз. Нарушават се редица конституционни принципи, като чл. 4 (принципът на правовата държава), чл. 17 (правото на собственост и неприкосновеността на частната собственост), чл. 19 (свободната стопанска инициатива, еднакви правни условия за стопанска дейност, закрилата на инвестициите и стопанската дейност). Нарушен е и Законът за нормативните актове, който допуска обратна сила на нормативен акт „само по изключение“ (чл. 14, ал. 1), както и забраната да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждат санкции (чл. 14, ал. 3). В отстояване на тези принципи има прогласени редица Решения на Конституционния съд като Решение № 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г.; Решение № 10 от 29.09.2016 г. по к. д. № 3/2016 г.; Решение № 12 от 11.11.2010 г. по к. д. № 15/2010 г.; Решение № 7 от 29.09.2009 г. по к. д. № 11/2009 г.; Решение № 7 от 19.06.2012 г. по к. д. № 2/2012 г.

В конкретния случай, видно от Преходните и заключителни разпоредби на закона и мотивите на вносителите, се урежда поновому и със задна дата частен случай чрез общи правила за поведение. По този начин се нарушават права, придобити добросъвестно и в съответствие с действащата към момента на придобиването правна уредба и, същевременно, се санкционира правомерно поведение. Вече са известни случаи, при които законосъобразно извършено прихващане на депозит и обезпечен кредит (заличен на това основание) по силата на приетите изменения става нищожно, вследствие на което депозитът е загубен, а заличаването на задължението – отменено, т.е. отново дължимо. Така по силата на ретроактивната уредба добросъвестният клиент на обявената в несъстоятелност банка търпи двойна санкция – губи вложените средства и отново дължи сумата по взетия кредит (плюс допълнителни разходи за нови лихви, обслужване и др.). Иначе казано, с приетия закон се засягат както вече придобити права, така и погасени задължения. Всичко това може да е основание за ангажиране на отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконни актове, в съответствие с принципа по чл. 7 от Конституцията на Република България.

Последователното съблюдаване на конституционния принцип за правовата държава е в пряка връзка с последователното нормиране на обществените отношения, поддаващи се на трайна уредба (така: Решение №3 от 2008 г. по к. д. № 3 от 2008 г.). Спазването на действащия правов ред е възможно само занапред, за ex nunc съобразяване на поведението с него. Именно поради това, допустимостта на обратното действие е „само по изключение“. В конкретния случай не са видни основанията, на които се допуска изключението от основополагащи за всяка правова държава принципи. Последващо прогласяване на недействителност и още повече на нищожност на правни действия и сделки, които са били изцяло законосъобразни към момента на извършването им, означава абсолютен отказ от правова държава и правна сигурност. В този смисъл, има трайна практика на Съда на Европейския съюз (Дело C‑534/16 BB construct, Дело 122/78, Töpfer v. the Commission).

Очевидното противоречие на Преходните и заключителни разпоредби на закона с практиката на Съда на Европейския съюз може да има за последица наказателна процедура на Европейската комисия срещу България, което за нас е крайно неприемливо.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Всичко изложено ни мотивира да се обърнем към Вас с призив да упражните правомощието си  по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България, като отправите искане до Конституционния съд да се произнесе за установяване на противоконституционност на измененията и допълненията в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност (изм. и доп. ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.).

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и 
 КРИБ

Васил Велев: Всички плащаме по-скъп ток заради преференциалните цени, на които се купува електроенергията

vasil-velev-manipulirane-na-svobodniq-pazar-na-tok

През 2015 г. беше постигнат обществен консенсус за недопускане на нови централи с преференциални цени

Домакинствата в България плащат по-скъп ток заради преференциалните цени, на които се изкупува електроенергията. Страната ни е на второ място след Дания в Европейския съюз по подобни разходи. Това от една страна прави неконкурентна електроинтензивната българска индустрия, а от друга страна повишава цената на тока за бита. Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев днес в предаването „Денят започва“ по БНТ.

Включването на ТЕЦ Варна в микса на регулирания пазар не трябва да се допуска, тъй като ще повтори схемите за изкупуване на електроенергия с американските централи. По думите на Велев това е неправомерна държавна помощ и противоречи на европейското право. Той припомни, че през 2015 г. след протестите на работодателските организации е бил постигнат обществен консенсус, че подписване на договори за изкупуване на електроенергия на преференциални цени повече няма да бъде допускано.

„Комисията за енергийно и водно регулиране не трябва изобщо да има възможност да взима решения дали ТЕЦ Варна да се включи в енергийната система с преференциални цени. И ние трябва да направим така, че това да не зависи от КЕВР. Това е недопустима държавна помощ и ще доведе до 250 млн. лв. повече разходи за нашите домакинства. Нямаме никаква потребност  от това и не трябва да го допускаме“, допълни още Васил Велев.

Запитан за решението на държавата да се оттегли от сделката за ЧЕЗ България Велев заяви, че няма как държавата да купи нещо, което собственика не иска да и продаде. Той каза още, че избраният купувач няма възможностите и капацитета да управлява електроразпределителното дружеството. И припомни, че преди години при продажбата на ЕРП-тата, България по препоръки от Световната банка е предявила изисквания към потенциалните купувачи. Сегашният купувач на ЧЕЗ България не отговаря на тези изисквания, но държавата не може да влияе при взимането на решение за избор. Най-вероятно това е била и причината за  внасянето и приемането на първо четене на законопроект, чрез който КЕВР да може да се произнася при прехвърляне на повече от 20%, завърши председателят на АИКБ.

Цялата дискусия може да гледате тук:

Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за енергетика

2017-Dec17-енергетика
Изх. № 17-00-23/04.04.2018 г.   КОПИЕ: ДО Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО ОНС Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

       

ОТНОСНО: ЗИД НА ЗЕ ВХ. № 854-01-19/27.03.2018 Г.

Уважаеми г-н Добрев,

Асоциацията на организациите на българските работодатели изразява задоволство от стъпките за довършване на либерализацията на пазара на електроенергия. Приветстваме подготвените изменения на Закона за енергетика за ускоряване на пълната либерализация, като резултат от активната позиция на национално представителните работодатели, изразена в началото на 2018 г. на няколко срещи при премиера, г-н Бойко Борисов, с участието на вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владимир Горанов, енергийния министър Теменужка Петкова, директори на енергийни дружества и Вас.

Промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка, представени публично през юли 2017 година. Както знаете, Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и бяха направени редица препоръки за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа бяха посочени основните проблеми пред отрасъла и мерките за тяхното преодоляване. Ценовите рискове при колебанията в доставките бяха изведени като част от най-сериозните негативи в развитието на енергийния сектор, което се случи на практика през 2017 г. и предизвика протестите на работодателите и инициирането на срещите при министър-председателя.

Новите текстове, разписани в ЗИД на ЗЕ, са решителна крачка напред в посока повишаване на конкуренцията между производители, оптимизация на технологичните разходи, повече предлагане на продукти и количества, и пазарна интеграция на производителите с преференциални цени.

Във връзка с проекта на ЗИД на ЗЕ, с вх.№ 854-01-19/27.03.2018 г., бихме искали да предложим допълнителна промяна в начина на финансиране на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за което ще изложим нашите аргументи по-долу.

С предложените изменения в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи за тяхното ефективно функциониране, поради което се променя законът и се уреждат правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента REMIT. Съгласно европейския регламент, всяка държава-членка гарантира, че нейните регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции. КЕВР ще трябва да осигури изискванията за честна и открита конкуренция на свободния пазар на електрическа енергия в България.

Както знаете, понастоящем в действащото българско законодателство липсва конкретна референция за REMIT. Напомняме и август миналата година, когато се сключиха няколко сделки на българската енергийна борса при съмнителни обстоятелства – в рамките на 17 секунди бяха изтъргувани мегавати за около 90 млн. лева. Сделките бяха направени на платформа, която се използва рядко, но предварително се изисква учредяване на обезпечение. КЕВР проведе успешно разследване, но се оказа, че няма правомощия за санкциониране на участниците в сделките.

Поради това, работодателските организации подкрепяме промяната в законодателството и даване на правомощия на КЕВР за прилагане на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT).

Важно е, също така, КЕВР да премине към нов модел на финансиране по подобие на БНБ и КФН, за да е успешна и пълна промяната в закона. Комисията не трябва да бъде на субсидия от държавата, а да премине на самоиздръжка. Финансирането ще дойде от услугите и санкциите, които са в правомощията на КЕВР. Така например, за миналата година от такси и санкции КЕВР е внесла 13 млн. лева в бюджета, а е получила около 5 млн. лева субсидия за издръжка.

При новите отговорности на комисията субсидията няма да е достатъчна за привличането и задържането на експертни кадри, които да гарантират качество на екипа на КЕВР. С правомощията по REMIT комисията ще трябва да формира силно звено за контрол на свободния електроенергиен пазар, който през 2018 г. ще стигне 70% спрямо 30% регулиран пазар.

В този дух са и препоръките на Световната банка за засилване на административния капацитет на КЕВР в доклада за пълната либерализация на пазара на електроенергия.

Друга промяна в Закона за енергетика предвижда цената Задължение към обществото (ЗкО) да се плаща към Фонда за сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Досега плащането беше към Национална електрическа компания, но в последната година се натрупаха 50 млн. лева неплатени суми от цената ЗкО. Затова смятаме, че е наложително Фондът също да бъде адресиран по отношение на засилване на административния капацитет.

В заключение подкрепяме:

  1. Промените в Закона за енергетика по отношение на делегиране на правомощия на КЕВР по REMIT, като те бъдат допълнени с промяна в начина на финансиране на КЕВР и преминаване на самоиздръжка. При новия начин на финансиране набраните, но неизползвани средства от КЕВР, следва да се внасят в ФСЕС.
  2. Засилване на административния капацитет на ФСЕС и обезпечаване на фонда с нужния експертен състав и средства за издръжка на допълнителния екип.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ    

Работодателските организации повишават готовността си за протест

4

Работодателските организации повишават готовността си за протест заради реалната опасност ТЕЦ-Варна да се включи в енергийната система на страната на цени, в пъти надвишаващи пазарните. Централата вече е заявила участие в микса за регулиран пазар с 2 милиона мегаватчаса при цена от 191 лв. за мегаватчас при пазарна цена от 70 лв. Ако Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) позволи това, цената на тока за домакинствата ще се увеличи с 16%.“ Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на среща на ръководителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Омбудсмана на Р България Мая Манолова.

До срещата се стигна, след като бизнесът сезира обществения защитник за държавната помощ спрямо американските централи ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“, която е заложена в договорите с преференции при цените на изкупуването на електроенергията. 

Обърнахме се в качеството си на физически лица към Омбудсмана относно непазарното изземане на доходи от т.н. американски централи. Смятаме, че по линията на дългосрочно сключени договори с НЕК, всяка година за регулаторен период тези централи изземат над 486 млн. лв. Тези числа са определени от КЕВР.  Така годишно от всяко българско домакинство се непазарно се иззема доход средно от 161 лв.. По наши данни оперативната печалба на тези дружества  е около 55 %„, коментира още Велев.  Той обърна внимание, че подобни централи имаше в Полша и Унгария. Двете държави обаче прекратиха договорите си преди години. По думите му американските централи трябва да продават на борсата на пазарни цени.

Камен Колев, зам.-председател на БСК, напомни, че по силата на дългосрочно сключените договори с т. нар. американски централи, всяка година тези две централи непазарно изземват от българските домакинства и българския бизнес над 486 млн. лв.

Според изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов, печалбата, която американските централи реализират, е от 54 до 59%. „Дори в наркобизнеса няма такава печалба. Всичко това се пренася върху цената на тока, а това отблъсква инвеститорите“, категоричен бе Евгений Иванов.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров поясни, че жалбата на работодателските организации срещу неизгодните договори с американските централи цели да бъде създадена обществена нетърпимост срещу това ограбване на българските граждани.

Омбудсманът Мая Манолова също се обяви за разваляне на договорите. „Работодателите чукат на отворена врата при омбудсмана. Наясно съм, че до голяма степен високите цени на ел. енергията се определят от възможностите за преференциално търгуване на енергийния пазар и съм на мнение, че трябва да има промени в законодателството, които да регулират обема на тези преференции„, заяви тя. Според Мая Манолова е притеснително, че няма информация какво точно се случва и какви действия е предприела всяка от отговорните институции по темата с американските централи. По думите ѝ институциите дължат пълна прозрачност по тази тема.

Мая Манолова информира, че предстои да проведе подобен разговор и с представителите на американските централи, като паралелно с това ще изиска от компетентните институции – Министерство на енергетиката, Министерство на финансите и КЕВР, информация за това какво е предприела всяка от тези институции по казуса и направени ли са съответните анализи и разчети за възможните сценарии. „Притеснителна е липсата на пълна информация за това какви действия са предприети от институциите и на каква фаза са тези действия. И, второ, правила ли е някоя от тези институции икономически, финансов и правен анализ за евентуалните последици от предоговарянето или развалянето на договорите за двете централи“, заяви Мая Манолова.

ВИЖТЕ ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА СЛЕД СРЕЩАТА:

Среща с Омбудсмана на РБ и последваща пресконференция

Image_6778545_126

На 2 април 2018 г., понеделник, ръководителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Омбудсманът на РБ, г-жа Мая Манолова, ще проведат среща в Приемната на обществения защитник.

Повод за срещата е жалбата на Божидар Данев (БСК), Васил Велев (АИКБ), Кирил Домусчиев (КРИБ) и Цветан Симеонов (БТПП), в качеството им на физически лица, срещу т. нар. „американски централи“. Документът бе внесен в деловодството на Омбудсмана на РБ на 23.03.2018 г.

Предвижда се след срещата (около 13.30 часа) участниците в разговора да дадат кратка пресконференция.

В срещата и в последващата пресконференция от страна на жалбоподателите ще участват Божидар Данев и Васил Велев, а поради отсъствие от страна на г-н Домусчиев и г-н Симеонов, те ще бъдат представлявани, съответно – от Евгений Иванов (изп. директор на КРИБ) и Васил Тодоров (гл. секретар на БТПП). Ще участва, също така, енергийният експерт Константин Стаменов.

Заповядайте на 2 април 2018 г., понеделник, в 13.30 ч., в приемната на Омбудсмана на РБ, на ул. „Георг Вашингтон“ № 22.

1 2 3 20