Категория: Новини

Васил Велев: Всички плащаме по-скъп ток заради преференциалните цени

vasil-velev-manipulirane-na-svobodniq-pazar-na-tok

През 2015 г. беше постигнат обществен консенсус за недопускане на нови централи с преференциални цени

Домакинствата в България плащат по-скъп ток заради преференциалните цени, на които се изкупува електроенергията. Страната ни е на второ място след Дания в Европейския съюз по подобни разходи. Това от една страна прави неконкурентна електроинтензивната българска индустрия, а от друга страна повишава цената на тока за бита. Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев днес в предаването „Денят започва“ по БНТ.

Включването на ТЕЦ Варна в микса на регулирания пазар не трябва да се допуска, тъй като ще повтори схемите за изкупуване на електроенергия с американските централи. По думите на Велев това е неправомерна държавна помощ и противоречи на европейското право. Той припомни, че през 2015 г. след протестите на работодателските организации е бил постигнат обществен консенсус, че подписване на договори за изкупуване на електроенергия на преференциални цени повече няма да бъде допускано.

„Комисията за енергийно и водно регулиране не трябва изобщо да има възможност да взима решения дали ТЕЦ Варна да се включи в енергийната система с преференциални цени. И ние трябва да направим така, че това да не зависи от КЕВР. Това е недопустима държавна помощ и ще доведе до 250 млн. лв. повече разходи за нашите домакинства. Нямаме никаква потребност  от това и не трябва да го допускаме“, допълни още Васил Велев.

Запитан за решението на държавата да се оттегли от сделката за ЧЕЗ България Велев заяви, че няма как държавата да купи нещо, което собственика не иска да и продаде. Той каза още, че избраният купувач няма възможностите и капацитета да управлява електроразпределителното дружеството. И припомни, че преди години при продажбата на ЕРП-тата, България по препоръки от Световната банка е предявила изисквания към потенциалните купувачи. Сегашният купувач на ЧЕЗ България не отговаря на тези изисквания, но държавата не може да влияе при взимането на решение за избор. Най-вероятно това е била и причината за  внасянето и приемането на първо четене на законопроект, чрез който КЕВР да може да се произнася при прехвърляне на повече от 20%, завърши председателят на АИКБ.

Цялата дискусия може да гледате тук:

Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за енергетика

2017-Dec17-енергетика
Изх. № 17-00-23/04.04.2018 г.   КОПИЕ: ДО Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО ОНС Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

       

ОТНОСНО: ЗИД НА ЗЕ ВХ. № 854-01-19/27.03.2018 Г.

Уважаеми г-н Добрев,

Асоциацията на организациите на българските работодатели изразява задоволство от стъпките за довършване на либерализацията на пазара на електроенергия. Приветстваме подготвените изменения на Закона за енергетика за ускоряване на пълната либерализация, като резултат от активната позиция на национално представителните работодатели, изразена в началото на 2018 г. на няколко срещи при премиера, г-н Бойко Борисов, с участието на вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владимир Горанов, енергийния министър Теменужка Петкова, директори на енергийни дружества и Вас.

Промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка, представени публично през юли 2017 година. Както знаете, Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и бяха направени редица препоръки за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа бяха посочени основните проблеми пред отрасъла и мерките за тяхното преодоляване. Ценовите рискове при колебанията в доставките бяха изведени като част от най-сериозните негативи в развитието на енергийния сектор, което се случи на практика през 2017 г. и предизвика протестите на работодателите и инициирането на срещите при министър-председателя.

Новите текстове, разписани в ЗИД на ЗЕ, са решителна крачка напред в посока повишаване на конкуренцията между производители, оптимизация на технологичните разходи, повече предлагане на продукти и количества, и пазарна интеграция на производителите с преференциални цени.

Във връзка с проекта на ЗИД на ЗЕ, с вх.№ 854-01-19/27.03.2018 г., бихме искали да предложим допълнителна промяна в начина на финансиране на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за което ще изложим нашите аргументи по-долу.

С предложените изменения в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи за тяхното ефективно функциониране, поради което се променя законът и се уреждат правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента REMIT. Съгласно европейския регламент, всяка държава-членка гарантира, че нейните регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции. КЕВР ще трябва да осигури изискванията за честна и открита конкуренция на свободния пазар на електрическа енергия в България.

Както знаете, понастоящем в действащото българско законодателство липсва конкретна референция за REMIT. Напомняме и август миналата година, когато се сключиха няколко сделки на българската енергийна борса при съмнителни обстоятелства – в рамките на 17 секунди бяха изтъргувани мегавати за около 90 млн. лева. Сделките бяха направени на платформа, която се използва рядко, но предварително се изисква учредяване на обезпечение. КЕВР проведе успешно разследване, но се оказа, че няма правомощия за санкциониране на участниците в сделките.

Поради това, работодателските организации подкрепяме промяната в законодателството и даване на правомощия на КЕВР за прилагане на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT).

Важно е, също така, КЕВР да премине към нов модел на финансиране по подобие на БНБ и КФН, за да е успешна и пълна промяната в закона. Комисията не трябва да бъде на субсидия от държавата, а да премине на самоиздръжка. Финансирането ще дойде от услугите и санкциите, които са в правомощията на КЕВР. Така например, за миналата година от такси и санкции КЕВР е внесла 13 млн. лева в бюджета, а е получила около 5 млн. лева субсидия за издръжка.

При новите отговорности на комисията субсидията няма да е достатъчна за привличането и задържането на експертни кадри, които да гарантират качество на екипа на КЕВР. С правомощията по REMIT комисията ще трябва да формира силно звено за контрол на свободния електроенергиен пазар, който през 2018 г. ще стигне 70% спрямо 30% регулиран пазар.

В този дух са и препоръките на Световната банка за засилване на административния капацитет на КЕВР в доклада за пълната либерализация на пазара на електроенергия.

Друга промяна в Закона за енергетика предвижда цената Задължение към обществото (ЗкО) да се плаща към Фонда за сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Досега плащането беше към Национална електрическа компания, но в последната година се натрупаха 50 млн. лева неплатени суми от цената ЗкО. Затова смятаме, че е наложително Фондът също да бъде адресиран по отношение на засилване на административния капацитет.

В заключение подкрепяме:

  1. Промените в Закона за енергетика по отношение на делегиране на правомощия на КЕВР по REMIT, като те бъдат допълнени с промяна в начина на финансиране на КЕВР и преминаване на самоиздръжка. При новия начин на финансиране набраните, но неизползвани средства от КЕВР, следва да се внасят в ФСЕС.
  2. Засилване на административния капацитет на ФСЕС и обезпечаване на фонда с нужния експертен състав и средства за издръжка на допълнителния екип.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ    

Работодателските организации повишават готовността си за протест

4

Работодателските организации повишават готовността си за протест заради реалната опасност ТЕЦ-Варна да се включи в енергийната система на страната на цени, в пъти надвишаващи пазарните. Централата вече е заявила участие в микса за регулиран пазар с 2 милиона мегаватчаса при цена от 191 лв. за мегаватчас при пазарна цена от 70 лв. Ако Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) позволи това, цената на тока за домакинствата ще се увеличи с 16%.“ Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на среща на ръководителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Омбудсмана на Р България Мая Манолова.

До срещата се стигна, след като бизнесът сезира обществения защитник за държавната помощ спрямо американските централи ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“, която е заложена в договорите с преференции при цените на изкупуването на електроенергията. 

Обърнахме се в качеството си на физически лица към Омбудсмана относно непазарното изземане на доходи от т.н. американски централи. Смятаме, че по линията на дългосрочно сключени договори с НЕК, всяка година за регулаторен период тези централи изземат над 486 млн. лв. Тези числа са определени от КЕВР.  Така годишно от всяко българско домакинство се непазарно се иззема доход средно от 161 лв.. По наши данни оперативната печалба на тези дружества  е около 55 %„, коментира още Велев.  Той обърна внимание, че подобни централи имаше в Полша и Унгария. Двете държави обаче прекратиха договорите си преди години. По думите му американските централи трябва да продават на борсата на пазарни цени.

Камен Колев, зам.-председател на БСК, напомни, че по силата на дългосрочно сключените договори с т. нар. американски централи, всяка година тези две централи непазарно изземват от българските домакинства и българския бизнес над 486 млн. лв.

Според изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов, печалбата, която американските централи реализират, е от 54 до 59%. „Дори в наркобизнеса няма такава печалба. Всичко това се пренася върху цената на тока, а това отблъсква инвеститорите“, категоричен бе Евгений Иванов.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров поясни, че жалбата на работодателските организации срещу неизгодните договори с американските централи цели да бъде създадена обществена нетърпимост срещу това ограбване на българските граждани.

Омбудсманът Мая Манолова също се обяви за разваляне на договорите. „Работодателите чукат на отворена врата при омбудсмана. Наясно съм, че до голяма степен високите цени на ел. енергията се определят от възможностите за преференциално търгуване на енергийния пазар и съм на мнение, че трябва да има промени в законодателството, които да регулират обема на тези преференции„, заяви тя. Според Мая Манолова е притеснително, че няма информация какво точно се случва и какви действия е предприела всяка от отговорните институции по темата с американските централи. По думите ѝ институциите дължат пълна прозрачност по тази тема.

Мая Манолова информира, че предстои да проведе подобен разговор и с представителите на американските централи, като паралелно с това ще изиска от компетентните институции – Министерство на енергетиката, Министерство на финансите и КЕВР, информация за това какво е предприела всяка от тези институции по казуса и направени ли са съответните анализи и разчети за възможните сценарии. „Притеснителна е липсата на пълна информация за това какви действия са предприети от институциите и на каква фаза са тези действия. И, второ, правила ли е някоя от тези институции икономически, финансов и правен анализ за евентуалните последици от предоговарянето или развалянето на договорите за двете централи“, заяви Мая Манолова.

ВИЖТЕ ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА СЛЕД СРЕЩАТА:

Среща с Омбудсмана на РБ и последваща пресконференция

Image_6778545_126

На 2 април 2018 г., понеделник, ръководителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Омбудсманът на РБ, г-жа Мая Манолова, ще проведат среща в Приемната на обществения защитник.

Повод за срещата е жалбата на Божидар Данев (БСК), Васил Велев (АИКБ), Кирил Домусчиев (КРИБ) и Цветан Симеонов (БТПП), в качеството им на физически лица, срещу т. нар. „американски централи“. Документът бе внесен в деловодството на Омбудсмана на РБ на 23.03.2018 г.

Предвижда се след срещата (около 13.30 часа) участниците в разговора да дадат кратка пресконференция.

В срещата и в последващата пресконференция от страна на жалбоподателите ще участват Божидар Данев и Васил Велев, а поради отсъствие от страна на г-н Домусчиев и г-н Симеонов, те ще бъдат представлявани, съответно – от Евгений Иванов (изп. директор на КРИБ) и Васил Тодоров (гл. секретар на БТПП). Ще участва, също така, енергийният експерт Константин Стаменов.

Заповядайте на 2 април 2018 г., понеделник, в 13.30 ч., в приемната на Омбудсмана на РБ, на ул. „Георг Вашингтон“ № 22.

Ръководителите на национално представителните работодателски организации от АОБР изпратиха жалба до Омбудсмана

ombudsman-810

Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР – Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, изпратиха жалба до Омбудсмана на РБ срещу двете топлоелектрически централи, стопанисвани от дружествата AES и „Контур Глобал”.

Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни ограбват ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана електроенергия“, се казва в жалбата, като се призовава за незабавно разследване и предприемане на мерки за пресичане на това нарушаване на правата на потребителите, „изразяващо се в открит и, на пръв поглед, узаконен грабеж“.

Четиримата жалбоподатели подчертават, че повод за жалбата са разширените правомощия на Омбудсмана на РБ, вследствие на последната поправка в Закона за Омбудсмана от м. февруари т.г., според която националният защитник вече ще има възможност за намеса и в спорове между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и отделни граждани).

В жалбата се припомня, също така, че Асоциацията на организациите на българските работодатели призова Президента на РБ да наложи вето върху промените в Закона за омбудсмана, тъй като се променя цялата философия на закона, в противоречие с европейското право и практика в тази област.

Ние вярваме, че след като върху Вас легна бремето да се намесвате във всякакви правоотношения, незабавно ще насочите вниманието си към най-фрапиращите примери на узаконени кражби, неправомерни държани помощи и с нищо незаслужени привилегии, които не само бъркат дълбоко в джоба на индустрията като цяло, но и тровят личния живот и личния бюджет на българските граждани – скромни физически лица. Даваме си сметка, че подобни жалби, напълно основателно биха могли да отправят още над 6 милиона пълнолетни граждани – гласоподаватели и най-вече данъкопллатци. Те биха могли да се оплачат не само от „американските централи”, които им изземват непазарно по 450 млн. лв. годишно, но и от всевъзможни „ВЕИ-та” и „високоефективни производства” на електроенергия, които неуморно тършуват из джобовете им, така че надплатената сметка да премине 1,5 млрд. лв. годишно. Това биха били напълно резонни жалби, адресирани към Вас, и ние сме готови да Ви съдействаме, като съобщим на висок глас, че вече сме се обърнали към Вас с подобна молба“, се казва в документа.

С пълния текст на жалбата можете да се запознаете ТУК.

Европейските работодатели обсъждаха на форум в София предизвикателствата пред пазара на труда

2018-March22-Grupa1-1200

„Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места – бизнес перспективи“ бе темата на срещата на група „Работодатели“ към Европейския икономически и социален комитет

„Наложителни са реформи в пазарите на труда в държавите-членки и в системите за образование, професионално образование и обучение, и стажуването, за да се създаде истинско европейско образователно пространство, което да отговори на настоящите и бъдещите предизвикателства и да доведе до успех в световната битка за таланти.“

Това се казва в заключителната декларация на участниците в проведената днес (22 март 2018 г.) в София среща на Група 1 „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Форумът е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, а съорганизатори са ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Темата на форума бе „Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места – бизнес перспективи“, а във фокуса на дискусията бяха въпроси като:
• Как да преодолеем разликата в уменията?
• Как да адаптираме образователните системи към днешните предизвикателства?
• Какво трябва да се направи на европейско и национално равнище?

В срещата участваха над 100 представители на работодателските организации от държавите-членки на ЕС, създателите на политики и академичните среди, а целта на дискусията бе споделяне и обсъждане на най-добрите практики, за да се потърсят идеи и решения.

Форумът беше открит официално от председателя на групата на работодателите в ЕИСК Яцек Кравчик и от ротационния председател на АОБР Божидар Данев, а основното изказване беше направено от Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика. 

Приветствия към участниците в срещата поднесоха вицепрезидентът на РБ Илияна Йотова, председателят на парламентарната Комисия по труда и социалната политика Хасан Адемов и министърът за Българското председателство на СЕС Лиляна Павлова.

Дискусията по същество беше разпределена в два тематични панела – „Предизвикателства в областта на уменията в икономиката на знанието“ и „Как да се преодолее несъответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда?“, в които се включиха ръководителите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Асоциацията на европейските търговски палати (Eurochambres), Европейската федерация на работодателите в областта на образованието (EFEE), националните работодателски организации на Германия, Австрия, Чешката република и България, както и представители на браншови работодателски организации и фирми.

За повече информация вижте приложените:

  • ЦИТАТИ (по реда на изказванията);
  • СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ на група „Работодатели“ на ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на европейските държави

Photo 6

Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на голяма част от европейските държави. Това стана ясно след проведена среща между председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и председателя на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Яцек Кравчик. АИКБ е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании.

По време на срещата Васил Велев представи пред Яцек Кравчик трите основни приоритета на българските работодатели за 2018 г. Това са решаване на проблема с недостига на човешки ресурси за българската икономика, подобряване на бизнес средата чрез ограничаване на административните тежести и по-доброто регулиране и реформата на енергийния сектор.

„Европейските работодатели имат много причини да застанат рамо до рамо при решаването на проблема с недостига на човешки ресурси. Защото въпросът с уменията на работниците в много европейски страни е сред основните задачи за решаване. Добрата новина, е че ЕК е наясно с това. Надявам се, че през следващата финансова рамка Комисията ще отдели повече ресурс, с който да насърчи повишаването и подобряването на уменията на хората”, заяви председателят на групата на работодателите на ЕИСК.

Яцек Кравчик е в България за участие в конференцията на високо равнище „Бъдещето на труда“, организирана от Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската комисия. Участие в събитието ще вземат и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и бъдещ заместник-председател на ЕИСК и Бойко Недялков, член на УС на Асоциацията. Освен в международната конференция Яцек Кравчик ще участва и в заседанието на група 1 „Работодатели” на ЕИСК, чиято тема ще е „Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места – бизнес перспектива“. И двете събития се провеждат в рамките на Българското председателство на ЕС.

Проведе се трета среща при министър-председателя по проблемите на енергетиката

AOBE_LOGO-smaller_450

Днес, 16 март 2018 г., се проведе трета среща по проблемите на енергетиката при министър-председателя Бойко Борисов.

В срещата участваха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на финансите – Владислав Горанов, и на енергетиката – Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ, ръководителите на национално представителните работодателски организации – Васил Велев (председател на АИКБ), Димитър Бранков (зам.-председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Кирил Домусчиев (председател на КРИБ), както и енергийните експерти Константин Стаменов и Румен Радев.

Днешният разговор беше фокусиран върху две основни теми – бъдещето на т.нар. Американски централи и опасността от нова далавера в енергетиката по линията на поддържане на т.нар. студен резерв и включването в микса на нови централи с „преференциални цени“. Освен това, беше обсъден напредъкът по договореностите от предходните две срещи, проведени на 6 и на 21 февруари т.г.

Участниците в срещата постигнаха съгласие, че трябва да се предприемат енергични мерки за прекратяване на договорите с Американските централи във връзка със съществуването на неправомерна държавна помощ. В хода на разговора бе констатирано, че е са налице всички предпоставки това да се случи в рамките на няколко седмици.

Беше проведена съдържателна дискусия и във връзка с оптималното управление на т.нар. студен резерв. Потвърдено бе неувеличаване на средногодишната стойност на студения резерв от 500 МВт. От страна на управляващите беше поет ангажимент в подготвяния в момента пакет от законови промени в сферата на енергетиката да се добавят и такива, които да не позволят блокиране на либерализацията на пазара, появата на нов тип производители на енергия с “преференциални цени’’ и участието им в регулирания пазар с такива “преференциални цени’’, което би било неправомерна държавна помощ.

Подчертана бе и необходимостта от ускоряване на изготвянето и приемането на национална енергийна стратегия до 2030 г., основана на реалистична макроикономическа рамка за догонващ икономически растеж.

Работодателските организации изразиха своята удовлетвореност от постигнатия напредък. Участниците в срещата се договориха за продължаване на работата по дискутираните проблеми.

ГОТВИ ЛИ СЕ НОВА ДАЛАВЕРА В ЕНЕРГЕТИКАТА?

2017-Dec17-енергетика

В съответствие със Закона за енергетиката, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО изкупува този резерв от централите и при необходимост го активира. Приходите за това ЕСО получава от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се определя ежегодно от КЕВР и се плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. Следователно, всички потребители на електроенергия в България – както битови, така и индустриални, сме силно заинтересовани от начина, по който работи системата за резервиране, коректността на участниците в нея, както и стриктното съблюдаване на правила на търговия по прозрачен, проследим и пазарен начин.

Практиката след август 2013 г. у нас е министърът на енергетиката да определя средногодишна стойност на резерва от 500 МВт. През зимните месеци този обем достига 700 МВт, докато през останалия период е около 300 МВт.

Естествено е всеки потребител на електроенергия, както и избраният от същите тези потребители министър, да се стремят към оптимизация на разходите по резервиране. Но оптимизация в полза на потребителите, а не на заинтересовани производители на електроенергия. Първото представлява естествено задължение на ресорното министерство и ръководещия го екип, второто народът простичко нарича „далавера“.

През януари 2017г., поради ред неблагоприятни фактори – обективни и субективни, станахме свидетели на съществен енергиен дефицит в системата, при който лъснаха крадливи схеми за злоупотреби с резервирани, но нефункционални генерационни капацитети. Наложени бяха насрещни санкции, които се оказаха непропорционално ниски спрямо причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира неадекватност.

Директива Енергийна ефективност 2012/27/EО е транспонирана през 2014 г. в нашето законодателство и, по-специално – в Закона за енергийна ефективност, но за съжаление не в цялост – надяваме се, поради чиновнически пропуски, а не умишлено. Конкретно т.4 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите членки … в рамките на Директива 2009/72/ЕО правят необходимото тарифиране да позволят на доставчиците да повишават участието на потребителите в ефективността на системата, в т.ч. чрез оптимизиране на потреблението.“ След това, т.8 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите членки гарантират, че националните енергийни регулаторни органи съдействат ресурсите на потреблението, като напр. оптимизацията на потреблението, да бъдат част от пазарите на едро и на дребно наред с доставките.“

С други думи, и производителите на електроенергия, и потребителите при равни условия следва да се състезават за резервирането на електроенергийната система. Пиковите натоварвания не е задължително да се покриват само от генерацията – преоразмеряване на парка и мрежите, безполезни инвестиции, ниско КПД, не гарантира най-добрата цена. Всъщност отдавна за това има гъвкава генерация плюс диспечеруеми товари (т.н. Demand Supply Response) във всички сегменти – битови потребители, офиси, услуги, разпределение, МСП, големи индустриални потребители и, не на последно място – промишлени батерии.

Адекватните добри практика се откриват лесно ако се разгледат механизмите на резервиране в шест държави на ЕС – Германия, Франция, Белгия, Италия, Гърция и Полша, чиято нотификация приключи миналия месец – на 7.2.2018г. Впрочем, нотификацията бе наложителна именно поради задължителното равноправно третиране между потребители и генерация при осигуряване на резерва (справка – разследването на ЕК за държавна помощ No. SA.42955(2016/N-2) – Germany Network Reserve).

Вместо рационални действия в съответствие с горенаписаното, ние, представителните на национално равнище организации на работодателите, научаваме, че се подготвя увеличение в количеството закупуван студен резерв до 1000 МВт. Анализирайки наличните капацитети в страната, както и публикуваните новини за модернизации и реконструкции, можем да прогнозираме заявки, както за ново интензивно газопотребление от порядъка на 600 – 800 млн. н.м3 годишно, така и за ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно от НЕК, т.е. като част от микса на електроенергия в обществения доставчик. Имаме основания да предполагаме, че заявените обеми ще са в диапазона 1,8-2,4 млн. мегаватчаса, което според различни ценови хипотези води до нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лв.  годишно. Питаме се, колко ли гъби и билки трябва да се произведат, за да се оправдае една нова когенерация с електропроизводство като горепосоченото? Една нова далавера с мащаби на трета „американска“ централа! Естествено, с негативен ефект за всички потребители на електроенергия.

С оглед значимостта на подобни действия и с цел да се избегне изненадата от евентуални управленски и регулаторни решения, настояваме Министерството на енергетиката, вкл. и в качеството си на принципал, както и КЕВР своевременно да ни предложат становищата си по повдигнатите в тази позиция теми.

Българското председателство, Европейският икономически и социален комитет и Eurofound се обявиха за насърчаване на достъпа до услуги от общ интерес

photo3

„Услугите от общ интерес са важен инструмент за прилагането на практика на принципите, залегнали в Европейския стълб на социалните права“, каза в своята реч за откриването на конференцията „Достъпът до услуги от общ интерес и подобряването на качеството на живот“ д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и бъдещ заместник – председател на Европейския икономически и социален комитет.

photo

Събитието, проведено под егидата на българското председателство на Съвета на ЕС и Eurofound събра над 100 участници от цяла Европа – представители на социалните партньори, на европейската комисия и парламент, на национални и регионални институции, на гражданското общество и академичните среди. Във фокуса на дебата беше Проучването на Eurofound’s за качеството на живота (https://www.eurofound.europa.eu/eqls2016), което проследява напредъка в три основни области – качество на живот, качество на обществото и качество на услугите от общ интерес в 28-те държави членки на ЕС.

photo4

В България АИКБ е единствен изразител на интересите на доставчиците на услугите от общ интерес. Д-р Ангелова подчерта, че услугите от общ интерес играят много важна роля в усилията за подобряване на ефективността на публичните администрации и предприятията, предоставящи този тип услуги. Те са и средство за повишаване на конкурентоспособността – особено тези в сферата на образованието, инфраструктурното строителство, енергетиката, транспорта.

„Доставчиците на обществени услуги на национално, регионално и местно равнище допринасят директно за постигане и поддържане на социалния мир и намаляване на равнището на бедност“, каза още д-р Ангелова. Тя се спря и върху ролята на услугите от общ интерес за създаване на устойчиви работни места, особено за млади хора.

Конференцията отдели сериозно внимание и на предизвикателствата, свързани с прилагането на практика на принципите, залегнали в Европейския стълб на социалните права. Основен говорител беше докладчикът от Европейския парламент по темата г-жа Мария Жоао Родригес. Участие взе и заместник-министърът на труда и социалната политика на България г-н Лазар Лазаров. Повече информация за събитието може да намерите на сайта.

1 2 3 4 20