Категория: Новини

Председателят на АИКБ участва в откриването на втория конкурс-изложение Младежко техническо творчество в Горна Оряховица

4-crop

Над 300 ученици, студенти и младежи от цялата страна се включиха във второто издание на конкурса-изложение Младежко техническо творчество. Тази година форумът е вече с международно участие от Украйна и Румъния. Събитието е част от календара на Министерството на образованието и науката, организира се със съдействието на Община Горна Оряховица и инициативен комитет, включващ фирми от региона.

В конкурсната програма участват 58 младежки творчески колективи от средните и висши технически училища в страната. Областите, в които те се състезават са мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика, приложна механика. Участниците ще се представят с полезни модели, конструкции, изделия, макети, инструменти, софтуер или машини.

При откриването на форума председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев подчерта, че икономиката на страната се развива и бизнесът очаква младите хора с техните умения в областите на приложната математика, информатиката и техническите науки да се реализират у нас. Той допълни, че работодателската организация оказва постоянен натиск на образователното ведомство по-голяма част от финансирането на висшето ни образование да се пренасочи към техническите и инженерните специалности, както и към изучаващите фундаментални науки като математика, физика и химия.

Очакванията на организаторите и на участниците са, че този форум ще се превърне в традиционна среща на младите иноватори всяка година. АИКБ приветства инициативата и напълно подкрепя превръщането на конкурса-изложение Младежко техническо творчество в ежегодно събитие.

Позиция на АОБР в защита на българските инвеститори и предприемачи

2017-Jan-AOBR_4Logos1

По повод на все по-честите негативни обществени кампании, насочени към уронване на престижа и подкопаване на доверието към българските предприемачи, на основа на единични, изолирани негативни практики, както и по повод на зачестилите случаи на кампанийното рекламно популистко законотворчество, ние, българските работодатели припомняме, че:

• предприемаческата инициатива в реалния сектор е в основата на генерирането на икономически растеж и устойчиви работни места и е единственият сигурен път към повишаването на доходите и жизнения стандарт в страната;
• предприемачите са най-креативната част от обществото, която осигурява работа, създава стойност, плаща заплати и данъци;
• доверието, особено в инвестиционния процес, заедно със стабилна законова среда, е задължително условие за успешен бизнес.

Като изразители на интересите на отговорните български работодатели сме длъжни да заявим, че общественият просперитет изисква насърчение и подкрепа за бизнеса, а не неоснователно насаждане на негативни настроения към него. Всеки може да регистрира фирма в рамките на по-малко от седмица, срещу разход до минималната работна заплата, но не всеки може да успее и да се утвърди като успешен и отговорен работодател, предприемач и инвеститор. Нашето общество трябва да си дава сметка, че успехът на българската индустрия заслужава адекватно отношение и подкрепа, а не неоснователно охулване. Добросъвестните предприемачи, каквито са огромното мнозинство от предприемачите в България, трябва да бъдат ценени, подкрепяни и насърчавани, а не обругавани, отблъсквани и прогонвани. Не бива да отъждествяваме цялото българско предприемачество с псевдо бизнесмени, печелещи неправомерно от държавния бюджет и ощетяващи всички нас чрез корупционни договори или нагласени обществени поръчки или такива, които не плащат на своите работници и контрагенти… Накратко: такива, чиято сметка да платим всички ние – нашите членове-работодатели и всички български граждани.

След преминалата голяма икономическа криза оцеляха успешните, компетентните и работливите, отговорните и креативните предприемачи. Именно на тях се дължат годишно 250 милиарда лева продажби /приходи/ на компаниите – при едва 6 милиарда лева общ обем на обществените поръчки (т.е. по-малко от 2,5% от продажбите на компаниите у нас).

Близо милион българи не се оплакват, че не им плащат достатъчно, а са взели живота си в свои ръце, не разчитат на нагласени обществени поръчки, монополно положение или държавни помощи, а осигуряват работа на себе си и околните, създават стойност, плащат заплати и данъци. Най-креативната и предприемчива част от обществото следва да получи уважение и признание, а не оклеветяване и охулване от синдикални и политически популисти. Общество, което хули предприемачите си, няма шанс.

Като изразители на интересите на предприемчивите хора в България, на тези които произвеждат, добавят стойност, продават продукцията си на пазара при свободна конкуренция, плащат заплати и данъци, на тези които работят и гарантират устойчивото икономическо развитие на страната ни, ние, представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), призоваваме държавата и обществото за подкрепа на българския предприемач и за прекратяване на негативните имиджови кампании и законотворчески инициативи, развалящи бизнес климата и рушащи инвеститорското доверие.

Първи резултати от работата на бизнес делегацията, придружавала президента Румен Радев в Полша

Двете най-големи работодателски организации в България и Полша подписаха партньорско споразумение

В периода 4-6 октомври 2017 г. Президентът на Република България г-н Румен Радев направи посещение в Полша, в рамките на което на 5 октомври във Варшава се проведе бизнес форум за деловите среди от двете държави.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), г-н Васил Велев взе участие във форума и в двустранните срещи между представителите на българските и полски компании. След доброто координиране на състава на българската бизнес делегация от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и президентската администрация това посещение очерта  по-нататъшно партньорство в областите: машиностроене, електроника и електротехника, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, строителство, транспорт и логистика, хранително-вкусова промишленост, биотехнологии, химия, фармация и медицинска апаратура, туризъм и др.

Бизнес форумът си постави за цел да насърчи директните контакти между българския и полския бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговски отношения, производственото коопериране, внедряването на добри производствени и търговски практики, създаването на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

На форума, в който взеха участие 55 представители на български фирми и над 170 полски компании, обръщение към двете бизнес делегации направиха и двамата президенти, акцентирайки върху растящия стокообмен и туристопоток, дружеските отношения между двата народа и значителния потенциал за развитие на взаимноизгодно сътрудничество. Презентации на икономическите показатели, бизнес средата и възможностите за инвестиции в двете страни направиха ръководителите на агенциите за инвестиции.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ, г-н Васил Велев  взе участие в последваща среща-дискусия на президента Радев с българската бизнес делегация, като акцентира върху редица успешно проведени реформи в Полша, от които можем да заимстваме опит и в частност доброто регулиране на трудовата имиграция, както и на необходимостта от координирано взаимодействие на двете страни в ЕС по редица въпроси от общ интерес. На форума бяха сключени редица  договори между компании от двете страни с общ обем над 135 млн. евро.

От ляво надясно: Васил Велев (председател на УС на АИКБ), Андржей Малиновски (президент на Полската организация на работодателите).

От ляво надясно: Васил Велев (председател на УС на АИКБ), Андржей Малиновски (президент на Полската организация на работодателите).

Съществена част от успеха на бизнес делегацията, придружаваща президента на Република България Румен Радев в Полша, е и Партньорското споразумение на АИКБ с Конфедерацията на полските работодатели. Конфедерацията е най-голямата организация на деловите среди в Полша, която от 1991 г. представлява интересите на бизнеса и е активен участник в социалния диалог, следи всички етапи на законодателната работа в министерствата, правителствата, Сейма и Сената на Република Полша и работи за укрепване на механизма за обществени консултации.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Васил Велев заедно с президента на Конфедерацията на полските работодатели, г-н Андржей Малиновски приветстваха постигнатото споразумение. Двете организации на бизнеса се договориха да работят съвместно за насърчаване на инвестициите и търговията между членовете на техните организации. Основната цел на двете работодателски организации ще бъде подобряване на условията за правене на бизнес, като те ще съдействат за премахване на всички бариери, ще координират действията си като работодатели на европейско и международно равнище в интерес на икономиките на двете страни.

Прилагаме прессъобщение от събитието в PDF и Word формат.

АИКБ е партньор на X-то национално изложение „ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ИТИ’2017″

2017-Oct2-ITI-edited

X-тото национално изложение „ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ИТИ’2017″ ще се проведе за поредна година от 1-ви до 3-ти ноември 2017 г. в Националния дом на техниката на ул. „Раковски“ 108 (ет. 2) в София, съобщават организаторите от Съюза на изобретателите в България. Асоциацията на индустриалния капитал в България е партньор на събитието.

Изложението е среща на изобретатели, селекционери, производители, научни работници и студенти, предприемачи, иновационни посредници и патентни специалисти. По време на събитието се очаква да се осъществят контакти с цел внедряване на представените изобретения и идеи за нови решения, да се привлече вниманието на медиите към изобретателската и научно-техническата дейност, както и да се предложи още едно полезно преживяване за младите хора, което да ги стимулира към новаторство и предприемачество.

Срокът за заявяване на участие е до 05.10.2017 г. Бихте могли да го направите бързо и лесно през сайта на организаторите, където са публикувани Общите условия за ИTИ’2017, както и 2 формуляра: с инфoрмация за предлагания експонат и бланка за регистрация.

Молим Ви при изпращане на потвърждение за участие, да копирате и електронния адрес на АИКБ, за което предваритeлно Ви благодарим. Повече информация ще намерите на този адрес.

Предложения на АОБР по проекта на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността

Следва пълният текст на писмо с предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по проекта на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността.

Вижте документа в PDF и MS Word формат.


18.09.2017 г.

ДО
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
Г-ЖА СУЛТАНКА ПЕТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Във връзка с обсъждане на Концепцията за реформиране на системата за експертиза на работоспособността предлагаме на Вашето внимание

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
на Асоциация на организациите на българските работодатели
относно Концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността

I. Общи положения
1. Въвеждане на принципа за оценка на вид и степен на функционалните увреждания, които са извън типичните за възрастта промени.
Оценката да се прави въз основа на медицинска документация по съответния проблем, проследена в динамика – 3 години назад (която да се изисква от посочения от лицето лекуващ лекар/болница по служебен път), а не по последна епикриза и/или консултации от различни специалисти – 1 месец преди явяване за експертиза.
Необходимо е ускорено въвеждане на електронно здравно досие – основен източник на медицинска информация за лицето.
При разминаване в данните от медицинската документация по съответния проблем да се изисква изследвания и прегледи от доверени лекари на всеки етап от експертизата – като в МЗ, така и при оценка на работоспособността.
2. Въвеждане на International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) като модел за оценка на функционални увреждания, с позитивна и негативна оценка на възможностите на хората с увреждания да изпълняват трудовите си задачи с обхват: оценка на пригодност за конкретното работно място/ длъжност; за основната професия; за общия трудов пазар.
3. Цел на позитивната оценка следва да бъде функционалната дееспособност на ХУ и създаване на възможност за подкрепа за участие в трудовия и социалния живот в обществото.
4. Персонализиране на отговорността на лекарите в цялостния процес на експертизата. Да се предвиди механизъм за контрол на всички етапи от процеса.
5. Експертизата следва да съдържа:
– точно и ясно формулирани препоръки за медицинска и трудова рехабилитация, в това число трудоустрояване с активно участие на представители от работодателите, в това число трудови медици, за определяне на продължителност, обхват и отговорности при трудоустрояване на хората с увреждания в предприятията. Оценка на ефективността на трудоустрояването в процеса на експертизата;
– при последваща оценка на хората с увреждания да се изисква оценка на ефективността от предприетите мерки при лицето по отношение на ефективността от медицинска и/или трудова рехабилитация/трудоустрояване.
6. Финансова подкрепа при адаптиране на работните места за хората с увреждания в рамките на предприятието, както и осигуряване на средства за работодателя при трудова/ професионална рехабилитация.
7. Пенсионно-осигурителната система, основана на оценка на работоспособността, като се прилагат следните правила:
– при възможност лицето да работи 6 и повече часа на ден – няма право на пенсия;
– частична загуба на работоспособност от 3 до 6 часа дневно (за повече от 78 календарни седмици) – има право на частична пенсия (равна на 50% от пенсията за инвалидност);
– при продължителна неработоспособност за професията – изплащане на пълна пенсия за инвалидност, преквалифициране;
– пълна загуба на работоспособност за конкретното работно място(лицето е работоспособно по-малко от 3 часа дневно) – има право на пълна пенсия за инвалидност само след изчерпване на възможностите медицинска и/или трудова рехабилитация.
8. Ясно документирани отговорности на трудовите медици, консултиращи работодатели и работещите относно мерки за адаптиране, трудоустрояване и динамично проследяване на ефекта от предприетите от Работодателя мерки за поддържане на функционалната дееспособност на хората с увреждания.

II. Предложения за обхват и съдържание на медицинската експертиза
1. В Наредба за медицинската експертиза да се регламентират :
– нова методология за оценка на вида и степента на увреждане, а не на характерни за възрастта заболявания;
– изисквания за съвместимост на оценката с International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF);
– персонализиране на отговорността на лекарите, извършващи оценката по увреждания;
– необходимост и препоръки за медицинска рехабилитация;
– определяне на знаците според вид и степен на увреждане – /знак за незрящ, за невъзможност за самостоятелно придвижване, за глух и т.н./, които определят по-нататък последващата оценка за социална подкрепа.

III. Предложения на експертизата на работоспособността
1. КЕР трябва да формулира еднозначни и ясни указания за работодателя какви дейности може и какви не може да извършва лицето с установените увреждания.
2. КЕР трябва да даде отговор на следните въпроси:
а) има ли пълна загуба на работоспособността за конкретното работно място/ професия/общия трудов пазар (100%);
б) има ли ресурс за изпълнение на трудовите задачи/професията и при какви условия (времетраене на работното време, ергономични условия, изисквания към работната среда и др.);
в) при липса на възможност за трудоустрояване в предприятието следва да се прави оценка от социолози, психолози, ергономи, трудови медици и др. относно възможности за преквалификация /трудова рехабилитация/ или насочване към предприятия за инвалиди – ТПК.

IV. Предложения за трудоустрояване
1. Ако предприятието (комисията по трудоустрояването) прецени, че не може да изпълни препоръките на КЕР, Работодателят има право да обжалва решението на Комисията с мотиви.
2. С наредбата за трудоустрояване ясно да се регламентират отговорностите на всички заинтересовани страни в процеса относно функции, задачи, оценка от ефективността на предприетите мерки, в т.ч. на трудовия медик.
3. Да се регламентират финансовите ангажименти на осигурителния институт за:
– доплащане на лицето на компенсация до размера на работната заплата за пълно работно време – работодателят заплаща действително отработеното време, а остатъка до 8 часа – НОИ.
4. Да се предложат законодателни промени за осигуряване на финансови средства за подкрепа на Работодателя при необходимост от адаптиране на работната среда и за преквалификация на лицата с трайно намалена работоспособност, ако е възможно в самото предприятие.
5. Необходимо е да се ревизира законовата и поднормативна база, касаеща местата за трудоустрояване на ХУ в предприятията. Да се прецизира необходимостта от работни места за трудоустроени в рискови предприятия и за рискови професии.

V. Считаме за необходимо да бъдем текущо информирани за предложенията за нормативни промени и да бъде осигурено участието на наши експерти в обсъждането им.

С УВАЖЕНИЕ,

за „АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ”:

Васил Велев – председател на УС 

за „БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС”

Божидар Данев – изпълнителен председател 

за „БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”

Цветан Симеонов – председател на УС 

за „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КРИБ ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС”

Кирил Домусчиев – председател на УС

КЗД е образувала преписка по подаден сигнал за осъществена дискриминация

KZD-logo

Комисията за защита от дискриминация е образувала преписка по подаден сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ) с вх. № 14-00-16/25-07.2017 г. с твърдения за осъществена дискриминация.

На 25.07.2017 г. национално представителните работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ) в България внесоха в Комисията за защита от дискриминация сигнал относно наличие на дискриминация в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и в ПМС № 147/29.06.2007 г.

В сигнала се посочва, че:
• С нормативно допуснатото различие между общите възнаграждения на работниците за положен от тях еднакъв или равностоен труд се поставят в дискриминирано положение по-младите работници, които получават по-малък размер общо възнаграждение, тъй като поради липса, или наличие на по-малък трудов стаж и професионален опит получават по-малко допълнително възнаграждение за клас. Поради нормативните разпоредби на чл. 12 от НСОРЗ и на ПМС № 147/29.06.2007 г. работодателите не могат да спазят чл. 13 (осигуряване на еднакви условия на труд, без признаците по чл. 4, ал. 1) и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НСОРЗ (осигуряване на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд).
• Налице е и дискриминация, основана на това дали се полага труд по служебно или по трудово правоотношение, тъй като за държавните служители допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит беше отменено (с промяната на чл. 67 от Закона за държавния служител, обн. ДВ, бр. 38/2012 г.).

На 15.08.2017 г. с разпореждане № 411 на председателя на Комисията за защита от дискриминация е образувана преписка № 133/2017 г. по подадения сигнал от национално представителните работодателски организации.

Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ в PDF и MS Word формат.

Позиция на АОБР относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“

BGtransgaz-crop

Днес Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) внесе в КЕВР и публично оповести своя позиция относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“.

„Намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени неясно защо и от Министерството на енергетиката и КЕВР с оправданието, че това се налага в съответствие с изискванията на Европейския съюз, са подвеждащи“, се казва в позицията. „В нито един европейски документ няма изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ. Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе „входно-изходния модел“. Учудващо е защо същият не е въведен още през 2011 г.“

Работодателите заявяват, че не оспорват „входно-изходния модел“, но са против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това.

В тази връзка те предлагат да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове (наредби, методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.

За повече информация, вижте пълния текст на документа.

Позиция на АОБР във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на ЗООС

EcoGreen

Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до Президента на Република България Румен Радев относно позиция на представителните организации на работодателите в България във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27.07.2017 г.

За повече информация, вижте документа в PDF и MS Word формат.


 

ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПОЗИЦИЯ 

НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27.07.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Представителните организации на работодателите у нас, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – с настоящото изразяват подкрепата си на приетия от Народното събрание на 27.07.2017 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Категорично заставаме зад основната цел на въведените промени, а именно облекчаване на процедурите по обжалване във връзка с осъществяването на инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, а именно обектите от национално значение и стратегическа важност.

Бихме искали да подчертаем, че приетият законопроект по никакъв начин не ограничава правото на заинтересованите граждани и юридически лица да обжалват актовете на компетентния орган във връзка с екологичните процедури по допускането на реализацията на тези най-значими за обществото инвестиционни проекти. Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 и чл. 94, ал. 1, т. 5 от действащия Закон за опазване на околната среда (ЗООС) компетентен орган относно преценката за необходимостта от извършване на ОВОС и вземане на решение по ОВОС за обекти с национално значение е винаги Министъра на околната среда и водите (МОСВ). Освен това, съгласно чл. 6а, т. 1, б. „в“ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (във връзка със съответните разпоредби от ЗУТ: чл. 124а, ал. 4, т. 2; чл. 129, ал. 3, т. 2, б. „б“; чл. 141 ал. 6, т. 2, б. „б“; чл. 145, ал. 1, т. 3, б. „б“; чл. 148, ал. 3, т. 2, б. „б“), МОСВ е компетентен орган относно издаването на съответните административни актове по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, касаещи обекти с национално значение. Следователно МОСВ е винаги компетентния орган за издаване на административните актове във връзка с екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение.

Наред с това, действащата правна уредба предвижда двуинстанционно разглеждане на жалбите срещу административните актове във връзка с екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение. Съгласно чл. 132, ал. 2, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), компетентен да разглежда жалби срещу актове на МОСВ е Върховния административен съд (ВАС) като първа инстанция. Същевременно, предвид разпоредбата на чл. 217, ал. 1 от АПК, решението на ВАС като първа инстанция, подлежи на обжалване отново пред ВАС като касационна инстанция. С други думи действащата правна уредба предвижда въпросните жалби да се разглеждат два пъти от един и същ съд – ВАС. В тази връзка, следва да се обърне внимание, че по принцип касационното обжалване включва единствено проверка относно правилното прилагане на закона, на база на вече установените от първата инстанция факти (чл. 220 от АПК). т.е. в случая предмет на касационното обжалване би могло да бъде единствено проверката от страна на ВАС (макар и действащ в различен състав) на правилното приложение на закона отново от страна на ВАС като първа инстанция. Подобна допълнителна проверка би била оправдана единствено, ако не би довела до заплаха за реализацията на проекта. В тази връзка трябва да се има предвид, че с оглед натовареността на ВАС, разглеждането на въпросните жалби от ВАС на две инстанции действително отнема значително време, което поставя под съществен риск реализацията на проектите. Очевидно е, че за инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, каквито са обектите, които са едновременно от национално значение и стратегическа важност, повторното разглеждане на казуса на ВАС е неоправдано и всъщност не отговаря на обществения интерес.

Бихме искали да обърнем внимание, че законодателството ни вече е възприело принципа за едноинстанционно разглеждане на жалбите срещу административни актове, касаещи реализацията на обекти от национално значение. В този смисъл са действащите разпоредби на чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.

В обобщение, приетите промени по никакъв начин не ограничават правото на жалби, нито застрашават законосъобразното протичане на екологичните процедури. За това сам по себе си гарантира и фактът, че актовете по тези процедури се издават от най-висшия държавен орган в областта на защитата на екологията и околната среда, а именно МОСВ, а жалбите по тях се разглеждат от най-висшия административен съд – ВАС.

Може да цитираме редица стратегически инфраструктурни обекти, чиято реализация беше забавена с години заради безпредметни жалби и твърдо вярваме, че единствените, които биха имали полза от налагането на вето върху приетия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са няколко псевдо-природозащитни организации, които години наред препятстват инвестиционния процес и растежа на икономиката ни, превръщайки т.нар. екологичен рекет в своя основна дейност.

6 август 2017 г.

С УВАЖЕНИЕ,

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА
АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.

 

Работодателските организации сезираха КЗД

Signal_AOBR_KZD_Page_1-crop

Вчера (25 юли 2017 г.) в Комисията за защита от дискриминация беше внесен сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) относно наличие на дискриминация в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и в ПМС № 147/29.06.2007 г.

Така работодателските организации за пореден път аргументираха несъгласието си с добавката за стаж (т.нар. „клас прослужено време“), като сезираха Комисията за защита от дискриминация.

Според Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, наличието на клас прослужено време дискриминира младите работници и служители. Освен това, в неравностойно положение са поставени и държавните служители, тъй като за тях т.нар. клас беше отменен.

За повече информация, вижте пълния текст на документа в PDF и MS Word формат.

Представителните работодателски организации излязоха с обща позиция

TSV_6037-1500

МРЗ да се определя като брутна величина с включени всички допълнителни възнаграждения или алтернативно да се отмени „клас прослужено време” 

На пресконференция в БТА днес представителните на национално равнище работодателски организации заявиха своята готовност за постигане на общоприемлив механизъм за определяне на минималната работна заплата /МРЗ/. В пресконференцията взеха участие г-н Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР, г-н Божидар Данев – изпълнителен председател на Българската стопанска камара, г-н Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, г-н Кирил Домусчиев – председател на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Работодателите предлагат да се постигне съгласие със социалните партньори за диапазон от минимална и максимална граница при определянето на МРЗ. Работодателите считат, че „Линията на бедност” е подходяща долна граница, защото при определянето й са отчетени всички значими за качеството на живот параметри и тя се изчислява на основата на обективни статистически показатели. Според тях следва да се прилагат и изискванията на чл. 3 от Конвенция № 131 на Международната организация на труда: „при определянето на МРЗ се вземат предвид потребностите на работниците и техните семейства, вземайки под внимание общото равнище на работната заплата в страната, стойността на живота, социалните помощи и сравнителното равнище на живот на другите социални групи”.

От АОБР предлагат за максимална граница на диапазона да се счита средното съотношение между МРЗ и средната работна заплата /СРЗ/ в страните от Европейския съюз, където такова съотношение е приложимо, т. к. в 10 страни от ЕС няма изобщо месечна минимална работна заплата.

След споразумение със социалните партньори относно долната и горната граница на диапазона за определяне на МРЗ, от АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват МРЗ да се определя като брутна величина с включени всички допълнителни възнаграждения или алтернативно – да се отмени допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, т. нар. „клас прослужено време”. Според работодателските организации с това ще се преустанови двойната дискриминация между млади и възрастни в частния сектор, както и между държавните служители, за които т. нар. „клас” беше отменен, и останалите заети.

Национално представителните работодателски организации са категорични, че мястото, където следва да се обсъди тяхното предложение за отпадането на доплащането за „клас прослужено време” е Националният съвет за тристранно сътрудничество. Те са входирали на 14 юли 2017 г. своето предложение за това. В зависимост от решението въпросът да се внесе или не в Министерския съвет, работодателите ще предприемат следващите си стъпки. Според председателя на АИКБ и председател на ротационен принцип на АОБР – Васил Велев, тези стъпки могат да бъдат – отнасяне на въпроса в Комисията за защита от дискриминация и/или в Европейската комисия.

В допълнение с писмо от 18 юли тази година до вицепремиера по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и министъра на финансите Владислав Горанов членовете на АОБР заявяват общата си позиция за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на минимален осигурителен доход /МОД/ по длъжности и икономически дейности и отказ от провеждането на преговори за определяне на прагове на МОД за 2018 г. до приемането от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на МРЗ в България.

Приложения: 

1 2 3 4 16