Категория: Новини

Покана за пресконференция

AOBE_LOGO-smaller_450

На 22 януари 2018 г., понеделник, от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49), ще се проведе пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Ще бъдат представени приоритетите на АОБР за 2018 г. 

В пресконференцията ще участват:

 • Васил Велев – председател на АИКБ;
 • Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК;
 • Цветан Симеонов – председател на БТПП;
 • Кирил Домусчиев – председател на КРИБ.

Поканата може да изтеглите в Word или PDF формат.

 

Проблемите на сигурността трябва да се решават с ум и сърце, а не с безусловно наливане на средства в сектори, нуждаещи се от реформиране и ефективност

police_bg

Позиция на национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели, по повод намерението за финансиране на сектор „Сигурност“ с допълнителни 100 млн. лв. Позицията може да изтеглите в PDF или Word формат.


Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) със съжаление констатира поредното огъване на изпълнителната власт у нас пред натиска от страна на синдикатите. На единадесетия ден от изпълнението на бюджета, публично беше дадено обещание за неговото ревизиране в полза на 100 милиона лева допълнителни разходи в сектор „Сигурност“. Това е повече от смущаващо.

Година след година всички наблюдаваме постоянния натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”. Пак година след година ние НЕ забелязваме подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за защитата на тяхното имущество. Сектор „Сигурност“ и, по-специално – МВР, си остават НЕреформирани и „свръхнаселени“. Едновременно с това, обещаната превенция на престъпността остава на ниско ниво, а разкриваемостта не бележи ръст.

За пореден път напомняме, че реалната икономика е принудена да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията. И преди, и сега, по парадоксален начин, частните охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, които изобщо нямат привилегиите на служителите на МВР.

България е на първо място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. През 2016 година, България задели за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет, при средно за ЕС – 3,7 на сто. В този смисъл, сектор „Сигурност“ не е „недофинансиран“, а е „свръхфинансиран“. Проблемът е, че статистиките на престъпността и на разкриваемостта на престъпленията показват, че средствата, които са вложени в този сектор, НЕ се използват ефективно. Разходите за сигурността на този етап се нуждаят не от повишаване, а от преосмисляне на начина им на харчене.

Всъщност, много от фактите, излагани от полицейските синдикати, потвърждават точно тезата за неразумно и неефективно изразходване на средствата от бюджета на МВР. АОБР категорично стои зад честните полицаи, които искат радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна борба с престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство – най-вече, когато става дума за екипирането им, за неясноти и непрозрачност при провеждане на обществени поръчки, след които, според изявленията и на редови полицаи и на синдикални лидери, личният състав в МВР получава униформи, които си сменят цвета при пране и обувки с рекордно кратък срок на годност.

АОБР остава зад досегашната си теза, че е необходима оптимизация на разходите в МВР, в това число – рязко съкращаване на чиновническите длъжности, за сметка на повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с криминалната престъпност. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за увеличение на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност.

Членовете на АОБР са далеч от илюзията, че подобна цел е лесно постижима. Свидетели сме на това, че много по-скромни (за да не ги наречем козметични) реформи срещнаха яростна съпротива.

По тази причина, ние се обръщаме към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство и към опозицията в Народното събрание, с призив да проявят държавнически подход, смелост и политическа воля. Призоваваме изпълнителната и законодателната власт да застанат зад необходимостта от радикална реформа и да не използват дебатите около сектор „Сигурност“ за политическа игра на дребно.

Трябва да се даде шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и за спазването на вътрешния ред, и да се пресече паразитирането върху системата за сигурност в страната. Проблемите на сигурността трябва да се решават с ум и сърце, а не с безсмислено наливане на средства без задължение за реформи, насочени към ефективност.

Социалните партньори стартират съвместни действия във връзка с цените на електроенергията

electricity-500х314

Днес, 15 януари 2018 г., се проведе работна среща между ръководителите на представителните на национално равнище организации на работниците и служителите, и на работодателите, обединени във формата „4+2“.

Социалните партньори отново потвърждават изразената от тях на 16 декември 2017 г. позиция и се обединяват около необходимостта от съвместни действия във връзка със задълбочаването на проблемите в сектор „Енергетика“ и спекулативното увеличение на цената на електроенергията.

Шестте организации се договориха:

1. Да подготвят съвместен пакет от мерки, които компетентните институции следва да предприемат в сферата на енергетиката, особено по въпроси от изключително значение за цялото общество.

2. Да стартират подготовка на национален протест, след решение на управителните органи на шестте организации. Датата на протеста ще бъде определена допълнително, като тя ще е след анонсирания вот на недоверие, за да не се спекулира с обективните искания на организаторите.

Призоваваме за активно поведение и пълноценно участие при определяне на план-приема в професионалните гимназии на местно ниво

Profess-600x330

ДО
РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ
РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В
БЪЛГАРИЯ

Копие:
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

През месец декември 2017 г. започна подготовката на държавния план-прием за професионалните гимназии за учебната 2018/2019 г. През последните години българските предприятия страдат от драстичен недостиг на подготвени и квалифицирани кадри в почти всички сектори на икономиката. Този факт беше доказан и от направеното сравнение между броя на работниците, които годишно напускат пазара на труда поради пенсиониране и броя на учениците, които годишно се приемат по различните професионални направления.

В тази връзка Ви призоваваме за активно поведение и пълноценно участие при определяне на план-приема в професионалните гимназии на местно ниво, като обърнете внимание на следните срокове и предприемете съответните действия:

1. Предложения от директорите на училищата относно броя на паралелките, броя на учениците и специалностите от професии, които да бъдат обявени за прием през 2018/2019 г.
Срок: До 15 януари 2018 г.
Процедура: Директорите на училищата трябва да представят на началника на регионалното управление на образованието мотивирани предложения относно броя на паралелките, броя на учениците и специалностите от професии, които да бъдат обявени за прием през 2018/2019 г.
Очаквано действие от Вас: Молим Ви да се свържете възможно най-скоро с директорите на професионални гимназии във Вашия регион и заедно до 10 януари да дадете конкретни предложения за брой ученици по специалности, които да бъдат включени в новия държавен план-прием. 

2. Съгласуване на обобщеното предложение за държавен план-прием с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие.
Срок: До 15 февруари 2018 г.
Процедура: Началниците на регионалните управления по образованието във Вашия регион следва да представят и да съгласуват обобщеното предложение за държавен план-прием с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие, в която участвате и Вие.
Очаквано действие от Вас: Молим Ви да присъствате на съответното заседание за съгласуване на план-приема във Вашата област като проверите дали и доколко са взети предвид Вашите предложения до професионалните гимназии. 

3. Представяне на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием.
Срок: До 1 март 2018 г.
Процедура: Началниците на регионалните управления на образованието са длъжни да представят на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием.
Очаквано действие от Вас: До 20 февруари 2018 г. Ви молим да ни изпратите направените от Вас предложения, както и кратка информация доколко са взети предвид тези предложения при окончателното предложение на план-приема, за да можем да представим нашите искания директно пред министъра на образованието и науката. 

Министърът на образованието и науката създаде Обществен съвет по образование, който заседава веднъж месечно и в чиито състав влизат представителите на национално представителните организации на работодателите. В рамките на този съвет ние също даваме свои предложения и обсъждаме механизми за по-активно и пълноценно участие на работодателите при формиране на държавния план-прием.

Законът за предучилищното и училищното образование създаде обществени съвети към училищата с цел подпомагане на развитието им и за граждански контрол на управлението им. В състава на обществените съвети на училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите. Обръщаме се към Вас с призив да проявите активност при работата си в обществените съвети, като по този начин насочвате и родителите към приемане на професионалното образование като възможност за осигуряване на по-добро бъдеще на децата им.

За Ваше улеснение и по-пълна информация за настоящия план-прием и броя на учащите се по професии Ви изпращаме:

1. Прогноза за необходимия план-прием по професионални направления за една година;

2. Общия брой учащи на областно ниво по общини, професионални гимназии и специалности

Уважаеми колеги, разчитаме на Вашата активност, за да постигнем един по-добър баланс между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила, за да подпомогнем ръста на българската икономика.

ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КРИБ


Писмото може да изтеглите в PDF или Word формат.

Работодатели и синдикати поискаха от министъра на енергетиката конкретни мерки за прекратяване на спекулативното поскъпване

20171220_130527-1500

 

По искане на национално представителните работодателски и синдикални организации вчера в Министерството на енергетиката се проведе работна среща с министър Теменужка Петкова, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, представители на държавните компании в сектора, както и представители на Независимата енергийна борса, и сдружения на търговците на електроенергия.

Социалните партньори са разтревожени в края на годината от необоснованото, без връзка с реалностите в сектора, значително увеличение на цената на електроенергията за бизнеса. През последните седмици рязко са ескалирали претенциите от страна на търговците на електроенергия за едностранно повишаване на цените с между 30% и 65%. Работодателските и синдикалните организации отново очертаха кризисната ситуация в сектора, която ако не бъде спешно овладяна, неизбежно ще се разпространи повсеместно. 

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели Васил Велев представи и специално писмо за подкрепа от министъра на икономиката, в което се препоръчват някои конкретни мерки за въздействие.

След 150 минутна дискусия представителните на национално равнище работодателски и синдикални организации се обединиха около следното:

 1. Работодателските организации препоръчват на близо 50 000 фирми, техни членове, които са присъединени към електропреносната мрежа на ниско напрежение и имат цени или уведомления за едностранно вдигане на цените на активната енергия над 76 лева за мегаватчас (0,076 лв. за киловатчас) да преминат от свободния към регулирания пазар от 1 февруари 2018 г., където ще имат цена от 76 лв./МВТЧ. За целта те следва до 10 януари 2018 г. да направят уведомление по надлежния ред.
 2. Бизнесът и синдикатите настояват министерството на енергетиката да предприеме всички необходими мерки за увеличаване на предлагането на електроенергия на сегмента за дългосрочни договори на енергийната борса.
 3. Призовават БЕХ, БНЕБ и КЕВР в ускорен порядък да предприемат необходимите действия за промяна на правилата, графиците и работното време на Независимата енергийна борса с оглед увеличаване на възможностите за предлагане на електроенергия и недопускане на пазарни манипулации.
 4. Работодатели и синдикати заявяват, че ще следят ситуацията на пазара на електроенергия и ще пристъпят към организирането на съвместни протести, ако не бъде овладян спекулативния ръст на цените на електроенергията.

След края на срещата някои от участниците направиха изявления:

Красимир Дачев, Българска търговско-промишлена палата: „Има производство на повече ток, а ние получаваме по-високи цени от 120 лв. на мегаватчас, което означава, че някъде по средата има спекула. Тя не отива в производителите и потребителите, а в търговците на електроенергия, които много елегантно използват борсата, за да узаконяват тези игри. Те са десетина. На практика цяла България работи за десетина човека.“

Васил Велев, АИКБ: „Това, което е в наши ръце е да преминем масово от свободен на регулиран пазар! Всички, които са присъединени на ниско напрежение могат да го направят! И имат интерес да го направят, ако вече плащат или са получили уведомления, че ще плащат по-висока цена от 76 лева за мегаватчас. Всички останали действия за пресичане на спекулативното, непазарно повишаване на цената на електроенергията на свободния пазар са в правомощията и задълженията на Министерството на енергетиката и КЕВР.“

Антон Иванов, КНСБ: „Ние видяхме, че имаме държавни дружества, имаме държавни регулатори и имаме държавно наблюдавани оператори на пазара, които си обясняваха едно или друго, но не предприемат необходимите действия.“

Димитър Манолов, КТ „Подкрепа“: „В залата се каза нещо важно, когато работодатели и синдикати са на „един акъл”, значи нещо в държавата не е наред. Хубаво е да го припомним. Когато предприемачът е поставен на колене по този начин, той намалява разходите си за работната сила. Това няма как да не ни притеснява. Ако някой е решил да сее ветрове, ще жъне бури.“

Членове на Националния съвет на АИКБ са избрани в ръководни органи на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР)

Print
инж. Стефан Чайков

инж. Стефан Чайков

Двама от членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бяха избрани на ръководни длъжности в Съветите към Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР). Това са инж. Стефан Чайков, председател на Българска браншова камара „Пътища“ и доц. д-р Борислав Великов, представител на „Българска асоциация по водите“.

С мандат до 2020 г. Стефан Чайков е вече зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие, а Борислав Великов – зам.-председател на работната група по водни ресурси. По повод на избирането им, одобрено единодушно от Общото събрание на организацията, те бяха поздравени лично с писмо от името на Генералния секретар на СЕЕР Валерия Ронцити. В него се изразява увереност в успеха на предстоящата им съвместна работа.

доц. д-р Борислав Великов

доц. д-р Борислав Великов

Съветът за устойчиво развитие е създаден през 2013 г., за да улесни и структурира работата, свързана с трансгранични, интердисциплинарни и междуведомствени въпроси, които изискват принос на експерти с различна компетентност. Целта му е да гарантира плавно лобиране пред европейските институции, опирайки се на постигнатото в работните групи за устойчиво развитие (в областите: комуникации, енергетика, околна среда, транспорт и водни ресурси). Основни приоритети тази година са изменението на климата, ефективното използване на ресурсите и неконвенционалните изкопаеми горива. Неговите инициативи са изключително полезни за ЕС, тъй като са резултат от задълбочена работа, отчитаща разнообразието от заинтересовани страни, гледни точки и баланса между тях.

Преди 5 години CEEP учреди специална работна група по водни ресурси, за да отговори по-адекватно на новите предизвикателства, произтичащи от измененията в климата, както и от трансграничните политики на ЕС в рамките на изграждането на единен вътрешен пазар. Работната група участва в различни органи, създадени от Комисията, за да се подобри прилагането на Рамковата директива за водите и да се насърчат иновациите и подобренията в тяхното управление. Тя активно изразява позиции и лобира пред вземащите решения в ЕС, за защита на политиките в съответствие с изявлението в Рамковата директива, че „водата не е търговски продукт като всеки друг, а по-скоро наследство, което трябва да бъде защитено“. Това изявление бе затвърдено през 2011 г., когато ООН обяви достъпа до вода за питейни и хигиенни нужди за човешко право. Това означава, че спрямо услугите за разпределение на вода и управление на отпадъчни води не могат да се прилагат обичайните икономически критерии. Те следва да се разглеждат по-скоро като предоставяни на обществото услуги от общ интерес.

Европейският център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия. Като член на СЕЕР, Асоциацията на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

За повече информация вижте официалните сайтове на:

АИКБ запазва мястото си в председателството на СЕЕР – един от трите социални партньори на европейско равнище

1_2

Проведеното днес в Брюксел Общо събрание на СЕЕР преизбра д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, за вицепрезидент на CEEP до 2020 г. По този начин Асоциация на индустриалния капитал в България запазва мястото си в ръководството на СЕЕР – европейският социален партньор, представляващ доставчиците на услуги от общ интерес. Предвид на важните решения в сферата на енергетиката, на данъчното законодателство, както и продължаващите преговори по социални въпроси в ЕС, това е сериозна възможност за АИКБ да участва в правенето на политики в Европа.

2

След преизбирането си д-р Милена Ангелова отбеляза: „През последните няколко години CEEP постигна важни резултати, като укрепи вътрешното си управление, повиши видимостта си в Брюксел и държавите членки, продължи усилията за набиране на нови членове и положително повлия на законодателството на ЕС. Този нов мандат за президентския екип ще ни позволи да продължим и усъвършенстваме тази положителна работа.“

Начело на СЕЕР отново бе  избрана г-жа Катерина Райхе, която заемаше поста Президент на организацията и до момента. Г-жа Райхе е главен изпълнителен директор на Германската асоциация на местните комунални услуги (VKU) от 2015 г. и президент на германската секция на CEEP. Тя подчерта, че нейният приоритет в този мандат, ще е да направи всичко необходимо, за да могат предприятията и работодателите, които предоставят публични услуги и услуги от общ интерес, да получат вниманието на институциите в ЕС, което заслужават.

В президентския екип на СЕЕР постовете си запазват и Том Биити (Великобритания), както и Филипо Брандолини (Италия).

Като член на СЕЕР и официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия, Асоциация на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

Като вицепрезидент на СЕЕР, д-р Ангелова ще работи активно за успешното осъществяване на Българското председателство на Съвета на ЕС, както и за това страната ни да бъде поканена за преговори за членство в Еврозоната и за приемането ни в Шенген.

България ще работи за конкурентоспособност на МСП и насърчаване на предприемачеството

IMAG6939-2017_12_07-1500

На 7 декември във Виена UNIDO бе домакин на конференция на тема „Конкурентоспособността като един от приоритетите на Българското председателство на ЕС и дейностите на UNIDO в тази област“, която се проведе във Виенския международен център. Събитието се организира съвместно от Постоянната мисия на Република България в Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, други международни организации във Виена и Асоциация на индустриалния капитал в България, с подкрепата на Организацията на ООН за промишлено развитие (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) и Виенския икономически форум.

Събитието се провежда в навечерието на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. Програмата на председателство на България дава приоритет на конкурентоспособността – област, в която UNIDO притежава уникален технически опит и знание. Това е и последваща инициатива от споразумението за сътрудничество между UNIDO и АИКБ. Припомняме, че точно преди година по същото време АИКБ стана първата – и единствена засега – национално представителна работодателска асоциация в страната ни, която сключи споразумение за сътрудничество с UNIDO.

Събитието събра политици, дипломати, представители на частния сектор, практикуващи от индустрията и експерти, както и неправителствени организации, които обсъдиха съвместни действия за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП), спазване на принципа „Мисли първо за малките“ и бяха поставени въпроси като умения, синергия и цифровизация.

Делегацията на АИКБ бе съставена от председателя на управителния съвет г-н Васил Велев, заместник-председателите г-н Никола Зикатанов и г-н Кънчо Стойчев, главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова.

„Конкурентоспособност” е един от трите основополагащи приоритета в програмата на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, наред с „консенсус” и „кохезия”. „България ще работи за насърчаване на предприемачеството, основано на цифрови технологии и иновации, което има водеща роля за икономическото и социалното развитие на ЕС. Това включва: напредък по прилагането на Инициативата за стартиращи и разрастващи се предприятия; развитие на алтернативни източници на финансиране и подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия при спазване на принципа „Мисли първо за малките“; стимулиране на социалните иновации в икономиката, образованието, здравеопазването и информационните и комуникационните технологии с акцент върху младите хора, предприемаческата екосистема и развитието на умения и компетенции за ХХІ век“, се казва в програмата на Председателството, и това е много добра, много навременна и належаща посока. Ако в нея се слеят ценностите и усилията на UNIDO, а и на водещи работодателски организации като нашата, ще постигнем изключително ползотворен, синергичен ефект. Бихме могли да се убедим в това в съвсем обозримо бъдеще“. Това заяви г-н Велев в своето изказване по време на форума. Той отново заяви удовлетворение от сътрудничеството с UNIDO и готовността за съвместни действия за консолидация на ползотворните стратегии и политики от взаимен интерес – за превръщането им във видим растеж, напредък, развитие, промяна.

Прилагаме прессъобщението в PDF и Word формат.

Ще има ли прозрачност на пазара на електроенергия?

2017-March30-El_Energy1

Следва пълният текст на прессъобщението от Асоциация на организациите на българските работодатели относно законовото уреждане на прозрачността на електроенергийния пазар в България.


През есента на далечната 2004 г. се сключи първата сделка за електроенергия по свободно договорена цена. Либерализацията на свободния пазар измина дълъг път. Днес десетки хиляди фирми купуват електроенергия по свободно договорени цени – преобладаващо чрез годишни договори.

За съжаление, от страна на предлагането на електроенергия пазарът не е напълно свободен – съществуват редица преференциални търговски условия (ангажименти за количества, цени, срокове, гаранции) за комбинирани производства, ВЕИ, дългосрочни договори за изкупуване. Затова на свободния пазар електроенергия се предлага на практика само от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и понякога от „НЕК“ ЕАД. Държавните дружества предлагат своята продукция предимно на своите интернет платформи. В последните две години сделки се осъществяват и през електроенергийната борса /“Българска независима енергийна борса“ ЕАД/. През пазарен сегмент „ден напред“ обичайно се предлагат около 400 мегавата, като това става в резултат на ангажименти на България към ЕК срещу заплахата от санкции. След някои отлагания, миналата есен борсата стартира и сегмент „централизиран пазар за двустранни договори“.

Интересите при търговията на електроенергия са за стотици милиони левове. Това, което отсъства на свободния пазар днес е прозрачността. Като представителни организации на работодателите  призоваваме за следните действия:

 1. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „НЕК“ ЕАД , „БЕХ“ ЕАД, Министерство на енергетиката и Народното събрание да подкрепят категорично промяна в Закона за енергетика с оглед всички сделки на свободния пазар да се сключват на енергийната борса. Само така ще се ограничат злоупотребите и пазарните манипулации. Сделките на една пълноценно функционираща борса са прозрачни и могат да бъдат проследени от Комисията за енергийно и водно регулиране – подходящи текстове могат да гарантират този процес. Изкарването на всичките сделки на свободния пазар на енергийната борса е борба с корупцията на дело, а не на думи. Съпротивата срещу тази най-пазарна и прозрачна търговия поражда съмнения.
 2. Народното събрание да приеме нужните нормативни текстове, въвеждащи строги санкции при пазарни манипулации за да не се допускат сделки „под масата“ на непазарни цени – реферираме към сделката през август тази година, когато в рамките на 17 секунди се продадоха стотици мегавати за милиони левове.

Законовото уреждане на прозрачността на електроенергийния пазар ще възстанови доверието на икономическите субекти. Следващите 1-2 години предстои довършване на процеса на либерализация и включване на битовите потребители в този пазар. Всяко домакинство ще може да избира доставчик на електроенергия. Следователно, единствено добре функциониращ и реален пълноценен пазар ще гарантира пълна либерализация, каквито са изискванията на европейските директиви.

За „ревизията на прехода“ и вредата от популизма

AOBE_LOGO

През последните дни отново се заговори за „ревизия на приватизацията“ и едва ли не за „ревизия на целия преход“. Обикновено такива дискусии се подхващат в навечерието на парламентарни избори и от тази гледна точка, ние сме изненадани, че точно сега на някого е необходимо да възбужда общественото мнение с една многократно използвана чак до изхабяване тема.

Става дума за намерението да се промени Конституцията на Република България, за да се премахне давностния срок за престъпления, извършени в хода на приватизацията у нас. Тук няма да се занимаваме с риторични въпроси от типа на: „Няма ли други, по-тежки престъпления, за които да се премахне давността?“. Ще отбележим само своето разочарование от новата вълна на популистко говорене, която заплашва да ни залее.

Смятаме, че няма здравомислещи хора, които да очакват някакви забележими, реални резултати от предлаганата промяна. Всички знаем, че има много сделки, които са укорими, дори крайно укорими от морална гледна точка, но за съжаление те са осъществени при спазване на съществуващата нормативна база. Това се отнася в пълна степен за знакови сделки, които са предизвиквали силна негативна обществена реакция. Те са най-вероятно неморални, но за съжаление са и законни.

Моралното осъждане на тези сделки отдавна е направено, но то не води до каквито и да са правни последици. Довело е до последици на парламентарните избори. Можем само да съжаляваме, за несъвършенствата на нормативната база, които позволиха да се извършат сделки, които са неприемливи от гледна точка на обичайното разбиране за почтеност.

Едновременно с това, трябва да се подчертае, че поредният опит да се демонизира приватизацията като цяло е изключително неприемлив. Огромна част от сделките по приватизацията са осъществени не само при спазване на законовите процедури, но и без да се влиза в какъвто и да е конфликт с моралните норми. Без приватизация няма частна собственост и пазарна икономика, а без тях няма демокрация. Масовата приватизация в България роди капиталовия пазар и фондовата борса. Ще оставим отговора на въпроса „Можеше ли по-добре?“ на изследователите, анализаторите и историците.

Повтаряйки тези азбучни истини, ние се питаме защо политици, които се идентифицират като „десни“, отговарят с подобни „леви“ и популистки лозунги.

Нашето убеждение е, че подобни действия ще имат двояк отрицателен ефект. От една страна, за кой ли път на инвеститорите ще се демонстрира, че частната собственост в България не е гарантирана и не се защитава в достатъчна степен.

От друга страна, подобна акция по „ревизия на прехода“ дава признаци на казус бели (повод за война), доколкото възможността по десетки хиляди сделки да могат да се образуват масирано наказателни производства, ще рефлектира задължително в образуването на безброй производства на КОНПИ по отнемане на „незаконно придобито  имущество“ и  потоп от наказателни и граждански дела без смисъл.

Подобно начинание няма как да не завърши с провал за прокламираните цели по причините посочени по-горе, а и поради противоконституционността  си /видно от приложения кратък правен анализ – Приложение 1/. Но в същото време то не е никак безобидно, т.к. може да причини неизброими и тежки имуществени последици, които в последна сметка ще бъдат отнесени на гърба на данъкоплатеца. Тази част от избирателния корпус, която възлага надежди „ревизията на прехода“ да въздаде справедливост за неморално поведение в предишни периоди със сигурност ще бъде безкрайно разочарована. Тази акция няма да донесе никому политически дивиденти.

Ние желаем политическа стабилност в страната и отговорно отношение към парламентарното време. Призоваваме народните представители и политическите сили да не пилеят обществена енергия, сили и време за безсмислен популизъм и да се съсредоточат върху истинския дневен ред на законодателния процес.

Приложение 1.

В изказвания пред медиите председателят на Комисията по правни въпроси в Парламента и други депутати заявяват намерения за следните промени: а) в Конституцията, която да се допълни с нова т. 8 в чл. 31 за непогасяването по давност на тежки престъпления, извършени при или по повод на приватизацията в периода 1992-2017 г.; б) в Наказателния кодекс, който да се измени, като се увеличи давността за престъпления, свързани с приватизацията от 10 на 47 години.

Очевидно е противоречието между обявените две законови промени.

Досега не са налице конкретни законопроекти, които да включват  декларираните от депутатите цели за промени, насочени към отпадане/увеличаване на давността за престъпления при приватизацията, извършена в периода 1992-2017 г.

Независимо от това ще бъдат противоконституционни, както евентуалното допълнение в Конституцията, така и евентуалното изменение в Наказателния кодекс:

 1. Промените в Конституцията, извършени по реда на чл. 153 от нея, не представляват абсолютен и безусловен инструмент за легализиране на нов конституционен принцип/правило, респ. – за обосноваване на конституционност на последващи законови изменения.
  • При всяка конституционна промяна следва да се съблюдават общите конституционни принципи (Решение № 7/13.09.2006 г. на Конституционния съд по к.д. № 6/2006 г.), за което Конституционният съд упражнява контрол за конституционносъобразност (Решение № 3/10.04.2003 г. на Конституционния съд по к.д. № 22/2002 г.).
  • Евентуалното приемане на посоченото по-горе допълнение на чл. 31 от Конституцията би противоречало на конституционните принципи на правовата държава (чл. 4), на равенство на гражданите (чл. 6, ал. 2) и на неотменимост на правата на гражданите (чл. 57, ал. 1 от Конституцията):

а) Принципът на правовата държава (чл. 4) ще бъде нарушен, тъй като за определен вид престъпления се заличава с обратна сила ефектът от законово съществувала изтекла давност, като за същите престъпления се предвижда, че те вече не се погасяват по давност.

Подобен подход е още повече недопустим и поради обстоятелството, че конституционната промяна се прави по причина, че държавата в законово предвидения давностен срок не е упражнила нормативното си задължение за контрол и наказание. Този подход е порочен, тъй като отваря възможности за нови конституционни допълнения в чл. 31 по отношение на всички престъпления, за които в давностния срок държавата бездейства. Такива конституционни промени ще дестимулират държавните органи да изпълняват надлежно и в срок техните задължения по отношение на престъпленията. Наказателното преследване в давностния срок е от изключително важно значение, защото то гарантира във висока степен сигурност при установяване на престъпленията, респ. – тяхното наказателно преследване. В този смисъл е и Решение № 12/13.10.2015 г. на Конституционния съд („Обобщено, съществуването на института на давността е оправдано, както от невъзможност за ефективно осъществяване на генерална и специална превенция, така и от възникващи огромни процесуални затруднения, свързани най-вече с доказването на престъплението“.)

б) Принципът на равенството на гражданите (чл. 6, ал. 2) ще бъде нарушен по причините, посочени в предходната б. „а“. Някои от престъпленията, свързани с приватизацията няма да бъдат наказателно преследвани, поради изтеклия твърде продължителен срок от извършване на престъплението и „огромните процесуални затруднения, свързани най-вече с доказване на престъпленията“ (вж. по-горе Решение № 12/13.10.2015 г.). Доказване на друга част от престъпленията – поради една или друга причина, ще се окаже по-лесно, от което се предполага, че за тях ще има наказателни присъди.

в) Принципът на неотменимост на правата на гражданите (чл. 57, ал. 1) ще бъде нарушен, тъй като придобитото (поради изтекла законовата давност) право от граждани, извършили престъпления при приватизацията (1992-2017 г.) ще бъде отнето.

 1. Промените в Наказателния кодекс ще бъдат противоконституционни, независимо от това дали ще се приеме, или няма да се приеме нова конституционна поправка.

2.1. При наличие на противоконституционна промяна в Конституцията относно давността за престъпления, свързани с приватизацията (вж. аргументите в т. 1 по-горе), противоконституционно ще бъде и съответстващото на тази промяна законово изменение в Наказателния кодекс.

2.2. При неизвършване на конституционната промяна, посочена в предходната т. 2.1., евентуалното изменение в Наказателния кодекс на разпоредбата за давността (относно престъпленията, свързани с приватизацията в периода 1992-2017 г.) ще бъде също противоконституционно, като несъобразено с конституционните принципи на правовата държава (чл. 4) и на неотменимост на правата на гражданите (чл. 57, ал. 1):.

а) Евентуалното законово изключване на давността за посочения вид престъпления ще бъде противоконституционно, тъй като ще противоречи на ограничителната конституционна норма на чл. 31.

б) Евентуалното изменение на Наказателния кодекс в насока увеличаване на давността от 10 на 47 години ще бъде противоконституционно, като несъобразено с принципа на правовата държава (чл. 4 от Конституцията).

Посоченият конституционен принцип включва и изискването за законова съразмерност, което в случая означава съразмерност на тежестта на престъпленията с наказанията за тях (респ. – с условията за налагането им). Липсата на такава съразмерност създава условия и усещане за липса на морал и справедливост. „В правовата държава търсенето на справедливост не би трябвало да ни отвежда другаде, освен до върховенството на правото. Наказателните закони трябва да съобразяват също и с възприетите от обществото морални принципи, но те не трябва да се прилагат като символичен акт на една закъсняла, поради което – и непостижима справедливост“ (цит. Решение № 12/13-.10.2016 г. на Конституционния съд). От цитирания аргумент на Конституционния съд следва изводът, че изключването на давността или увеличаването на давностния срок за престъпления, свързани с приватизацията за периода 1992-2017 г. всъщност ще пренебрегне върховенството на закона, тъй като ще бъде символичен акт на една закъсняла, поради което и непостижима справедливост.

Най-продължителната давност в сега действащия Наказателен кодекс е 35 години – при убийство на две или повече лица (чл. 80, ал. 1, т. 1), считано за сериозно престъпление, за квалифицираните състави на което се предвижда и най-тежко наказание (доживотен затвор). От тази гледна точка нормирането на още по-продължителна 47 годишна давност за престъпление, свързано с приватизацията (което се счита за престъпление по служба – вж. чл. 283а от Наказателния кодекс) е абсолютно несъразмерно, като се има предвид, че сега действащият чл. 283а от Наказателния кодекс предвижда за този вид престъпление максимално наказание от 10 години лишаване от свобода.

в) Евентуалното изменение на Наказателния кодекс в насока увеличаване, или изключване на давността по отношение на престъпленията, свързани с приватизацията ще бъде в нарушение на конституционния принцип на неотменимост на правата на гражданите (чл. 57, ал. 1) по съображенията, изложени по-горе в т. 1, б. „в“. Към това следва да се добави, че в случай, че изменението бъде в насока увеличаване на давностния срок от 10 на 47 години, то в този период е действала и Конституцията, от 1971 год., която също включва правило за забрана на обратно действие на наказателни норми.

г) В подкрепа на изложеното по-горе становище за несъобразяване на принципа на правовата държава (чл. 4 от Конституцията) са и почти всички мотиви на Конституционния съд, изложени в негово Решение № 12/13.10.2016 г. по повод на спора за противоконституционност на чл. 79, ал. 2, т. 2 от Наказателния кодекс, с която не се изключват от давност престъпленията, извършени в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени ръководни длъжностни или партийни функции. В тази връзка ще бъдат цитирани само няколко изречения от цитираното Решение, като напълно приложими аргументи към обсъждания въпрос: „Абсолютно неоправдано е да не се зачита погасителна давност, която е текла след възстановяване на демокрацията в страната (според законодателя – след 10 ноември 1989 г.), включително по времето, когато действа Конституцията от 1991 г.“. “Правната сигурност означава и относителна стабилност и последователност в законодателната уредба на наказателната репресия. Обратното затруднява субектите на правото да открият валидното правило към даден момент и спрямо това да осмислят своето поведение. Институтът на давността, както бе посочено по-горе в предварителните бележки, има дълга история и е познат и възприет във всички български наказателни закони“. Изключването на давността по отношение на определен вид престъпления „не може да гарантира изискваната от чл. 4, ал. 1 от Конституцията стабилност на законодателството и правна сигурност, с което се открива възможност за разрушаване на авторитета на правото“.

Прилагаме прессъобщение в PDF формат.

1 2 3 4 18