Категория: Новини

Удължава се крайният срок за подаване на кандидатури в BAPRA Bright Awards 2019

bapra

Заявки ще се приемат до  8 април 2019 г., включително

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) обявява удължаването на крайния срок за подаване на заявки за участие в десетото юбилейно издание на престижния PR конкурс BAPRA Bright Awards. Поради големия интерес от страна на участниците, кандидатури ще се приемат през онлайн платформата на конкурса до 8 април, не по-късно от 23:59. Кампаниите следва да са осъществени в периода февруари 2018 г. – края на февруари 2019 г. 

Категориите, в които могат да се подават заявки в конкурса са: „Корпоративен ПР”; „Кампания за изграждане на работодателска марка”; „Кампания за вътрешни комуникации“; „Дигитална кампания“; „Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус образование“; „Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус околната среда/екология“; „Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус здравеопазване“; „Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус култура“; „Маркетинг, свързан с кауза“; „Комуникационна кампания в публичния сектор”; „Кампания Public Affairs“; „Кризисен ПР“; „Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел”; „Комуникационна кампания на годината”;  „Кампания за изграждане на имиджа на град/населено място“; „Кампания за нов продукт“; „Кампания за нова услуга“; „Кампания B2B“; „Кампания Executive Communications“; „Кампания Thought Leadership“; „Специално събитие“; „Агенция на годината“; „Маркетинг на агенция“ и „Кампания Thought Leadership в ПР сферата“. 

Председателят на международното жури за 2018 г. е Барт де Врийс. Той е с повече от 25-годишен опит във връзките с обществеността. От 1999 до 2015 г. е главен мениджър на първата PR агенция в Холандия, основана през 1951 г. Оттогава Де Врийс работи като консултант и гост-лектор за клиенти и образователни институции по света, сред които се отличават Университетът Бланкерна в Барселона и Московският държавен университет.

Всяка година председателското място се заема от водещи имена в световната PR индустрия със забележителни постижения в областта. През годините председатели са били доказани световни PR експерти, като Андрю Джонсън, Ричард Хоутън, Кристоф Жинисти, д-р Зехра Гюнгьор, Пол Холмс, Дейвид Галахър и Франсис Ингам.

Кандидатурите се подготвят на английски език и няма ограничения в броя проекти, които могат да бъдат подадени от една компания.

Медийни партньори на конкурса по традиция са: сп. „Мениджър“, Dnevnik.bg, „Капитал“, B2B медиа, сп. „Твоят бизнес“.

Партниращи организации на BAPRA Bright Awards 2019 са: Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Ако желаете да получите допълнителна информация за конкурса или да се присъедините като партньор, изпратете своето запитване на: office@bapra.bg.

***

За BAPRA Bright Awards 

Наградите BAPRA Bright Awards са учредени през 2010 г. и много бързо се утвърдиха като единствения форум у нас, който дава възможност на PR професионалистите да сравнят своите постижения със световната ПР практика. С всяка изминала година броят на заявките за участие расте значително.

За БАПРА 

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с нестопанска цел, да подпомага и утвърждава ПР-а като дейност в полза на развитието на съвременното общество. БАПРА работи за подобряване партньорството на ПР бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, граждански организации и медиите. Членове на БАПРА са най-авторитетните компании за комуникационни услуги на българския пазар. Всички членуващи компании в Асоциацията приемат Етичния кодекс на ПР специалистите в България, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение, както към клиентите, така и към своите колеги. БАПРА е гласът на българския PR  бизнес.

Фейсбук: https://www.facebook.com/BAPRA.Bulgaria?ref=hl

Фейсбук на BAPRA Bright Awards: https://www.facebook.com/BAPRABrightAwards

Туитър: @BAPRABulgaria

Уебсайт: www.bapra.bg

АИКБ ще бъде домакин на Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите

BICA i MKSOR

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще домакинства Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР). Срещата на представителите на най-големите работодателски организации в Полша, Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Казахстан, Грузия и България ще се проведе на 1 април в София хотел Балкан.

По време на събитието в София ще бъдат обсъдени възможностите за реформи на образователните системи, чрез които да се преодолеят несъответствията между уменията и знанията на работниците и служителите и изискванията и нуждите на пазара на труда. Тези несъответствия са едно от най-големите предизвикателства, които понастоящем застрашават растежа и създаването на устойчиви работни места в световен мащаб. Те са причина например, Европа да губи 0.80 евро на всеки отработен час, поради намалена производителност и са фактор, забавящ икономическия растеж. По данни на Европейската комисия всички държави-членки изпитват подобен проблем, макар и в различна степен и по различни причини. Според данни от международно проучване в десет държави членки този показател е над средния в световен мащаб от 45 %, като най-неблагоприятно е положението в Румъния (81 %), България (68 %) и Гърция (61 %). В другия край на спектъра, с по-ниски стойности, но все пак със значителни проблеми, се намират Ирландия (18 %), Обединеното кралство (19 %) и Нидерландия (24 %).

Общото събрание ще бъде открито с встъпителни слова на председателя на АИКБ и домакин на събитието г-н Васил Велев и президентът на най-голямата полска работодателска организация Анджей Малиновски, който е и ротационен председател на МКСОР. По време на срещата в София президентът на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия Александър Шохин ще представи опита на руските работодатели в хармонизирането на пазара на труда. Д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ, ще представи подкрепата на образователните системи за преодоляване на несъответствията между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Специално участие в заседанието на Общото събрание на МКСОР ще вземе и вицепрезидента на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите Вячеслав Пшеничников.

За МКСОР

Международният координационен съвет на организациите на работодателите е учреден през 2010 г. В него членуват представителни на национално равнище работодателски организации от четиринадесет държави от Източна и Централна Европа, както и от Азия. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите отношения, за изработване на  мерки за ускоряване на икономическия растеж предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона.

АИКБ призова за спешни мерки за справяне с недостига на персонал в Европейския Съюз на Тристранната среща на социалните партньори

1-1200

„Намирането на човешки ресурси с подходящи умения е най-сериозното предизвикателство пред работодателите в Европа, което има сериозен отрицателен ефект върху икономиката и обществото. Европа губи 0,8 евро на всеки отработен час, поради несъответствие на предлаганите на пазара на труда умения на търсенето на работодателите“, подчерта в своето изказване на Тристранната среща на европейските социални партньори в Брюксел вчера д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.

Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи публични услуги. Пред председателя на Съвета на Европейския съюз и министър–председател на Румъния г-жа Данчила, президента на Съвета на Европейския съюз г-н Туск, председателя на ЕС г-н Юнкер, еврокомисари и председатели на европейските социални партньори, тя настоя за спешни мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор.

Друг акцент в нейната реч беше необходимостта от насърчаването на конкурентоспособността на икономиката, като абсолютно необходимо условие за поддържане на изключително скъпия европейски социален модел. „Въпреки, че населението на Европа е едва 7 % от световното, а БВП – 22 %, 28-те държави – членки на Европа реализират над 40 % от социалните разходи в света“, подчерта тя. Във връзка с това настоя за спешни решения по Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 и за инвестиции в инфраструктурата и в компетенции, търсени на пазара на труда, за насърчаване на производителността.

АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на системата на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на привлекателността на професии с ключово за конкурентоспособността на българската икономика.

Президентът на Европейския съвет г-н Туск подчерта, че инвестициите са ключови за преодоляването на забавянето на икономическия ръст в Европа. Президентът на BUSINESSEUROPE г-н Пиер Гатаз обърна внимание на румънското председателство за множеството проблеми при въвеждането на директивата за сезонните работници и призова за своевременното им решаване. На Тристранната среща на европейските социални партньори присъства и заместник-председателя на Европейската комисия г-н Валдис Домбровскис.

Повече информация за събитието може да намерите ТУК.

Кръгла маса „Управление на дъждовните води“ организира Българска асоциация по водите (БАВ) на 21 март от 9:00 ч. в сградата на МОСВ

BWA_Logo-700-1

Българска асоциация по водите (БАВ) организира провеждането на Кръгла маса „Управление на дъждовните води“, част от събитие СЕДМИЦА НА ВОДАТА. Форумът ще се проведе на 21 март 2019 г., от 9:00 до 12:00 часа, в зала „Сутерен“ на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – бул. „Мария Луиза“ №22. Министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов е поканен от БАВ да открие форума.

Кръглата маса ще започне с регистрация в 9:00 ч. и ще продължи с официално откриване в 9:30 ч., презентации от 10:00 до 11:00 ч. и дискусия между участниците до 12:00 ч. Записването за участие е до 19 март 2019 г. на bwa.sofia@gmail.com (с молба за спазване на срока).

Поканени за участие са представители на МОСВ, МРРБ, Басейнови дирекции, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, НСОРБ, български общини, НИМХ, научните среди, експерти, специалисти от бранша и др.

Темата на Кръглата маса на БАВ, за управлението на дъждовните води, е свързана както с опазването на природните води, така и с предприемането на превантивни мерки за минимизиране щетите от евентуални наводнения и оценка на риска от такъв вид природни бедствия.

Инициативата е част от СЕДМИЦА НА ВОДАТА – 2019, заедно с Фотоконкурс на БАВ „Няма нищо по-хубаво от дъждовното време”. Събитията на Българска асоциация по водите се осъществяват с голямата подкрепа на Министърът на околната среда и водите (МОСВ), заедно с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

На 21 март от 14:00 ч. в галерия „Червената точка” в София ще се проведе и официална церемония по награждаване на победителите във Фотоконкурса. Заповядайте на награждаването.

За повече информация:

Българска асоциация по водите (БАВ)
УАСГ – бл. Б, стая 109
Бул. „Хр. Смирненски“ № 1
София 
1046
Тел/ факс: 02/ 963 26 69
Ел. поща: bwa.sofia@gmail.com
Сайт: www.bwa-bg.com

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В BAPRA BRIGHT AWARDS 2019 СТАРТИРА ДНЕС

bapra

Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) започна набирането на кандидатури в десетото юбилейно издание на BAPRA Bright Awards – единственият конкурс в сферата на маркетинговите комуникации у нас с жури изцяло от водещи международни експерти в сферата на връзките с обществеността! Заявки за участие ще се приемат през онлайн платформата на конкурса www.bapra.bg/2019 от днес до 1 април 2019 г., включително. Кампаниите следва да са осъществени в периода март 2018 г. – края на февруари 2019 г.

Новото в тазгодишното юбилейно издание на конкурса са допълнителните категории – общо 12, които дават възможност най-пълно да бъде разкрит потенциала на кандидатстващите проекти:

 • CSR кампании: образование; околната среда/екология; здравеопазване; култура
 • Кампания за изграждане на имиджа на град/населено място
 • Кампания за нов продукт
 • Кампания за нова услуга
 • Кампания B2B
 • Кампания Executive Communications
 • Кампания Thought Leadership
 • Маркетинг на агенция
 • Кампания Thought Leadership в PR сферата 

„Разширихме значително категориите с цел проекти от всякакъв мащаб и характер да намерят своето място в конкурса. Освен това ПР индустрията продължава да търпи сериозна трансформация и използваните инструменти и похвати в работата ни стават все повече. Вярваме, че наградите на БАПРА трябва да са в крак с тези промени. И понеже БАПРА е организация на ПР агенциите, добавихме две нови категории специално за агенциите, тяхното маркетиране и принос към развитие на професионалната среда.“ – споделя Мария Гергова-Бенгтссон, Председател на БАПРА за периода 2018-2020 г.

Кандидатурите се подготвят на английски език и няма ограничения в броя проекти, които могат

да бъдат подадени от една компания.

Подробна информация за конкурса, срокове, такси и начина за кандидатстване може да бъде намерена на www.bapra.bg/2019.

Медийни партньори на конкурса по традиция са: сп. „Мениджър“, B2B медиа, сп. „Твоят бизнес“

Партниращи организации на BAPRA Bright Awards 2019 са: Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Ако желаете да получите допълнителна информация за конкурса или да се присъедините като партньор, изпратете своето запитване на: office@bapra.bg.

***

За BAPRA Bright Awards

Наградите BAPRA Bright Awards са учредени през 2010 г. и много бързо се утвърдиха като единствения форум у нас, който дава възможност на PR професионалистите да сравнят своите постижения със световната ПР практика. С всяка изминала година броят на заявките за участие расте значително. 

За БАПРА

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с нестопанска цел, да подпомага и утвърждава ПР-а като дейност в полза на развитието на съвременното общество. БАПРА работи за подобряване партньорството на ПР бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, граждански организации и медиите. Членове на БАПРА са най-авторитетните компании за комуникационни услуги на българския пазар. Всички членуващи компании в Асоциацията приемат Етичния кодекс на ПР специалистите в България, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение, както към клиентите, така и към своите колеги. БАПРА е гласът на българския PR  бизнес.

Фейсбук: https://www.facebook.com/BAPRA.Bulgaria?ref=hl

Фейсбук на BAPRA Bright Awards: https://www.facebook.com/BAPRABrightAwards

Туитър: @BAPRABulgaria

Уебсайт: www.bapra.bg

 

Недостигът на човешки ресурси е най-сериозният проблем за бизнеса, следван от недоброто регулиране и корупцията

photo4_crop

Това стана ясно днес след проведеното Общо събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на което бяха обсъдени и приети целите в дейността ѝ за настоящата година. Основен приоритет в дейността за 2019 г. е преодоляването на недостига на човешки ресурси, привеждане на образованието в съответствие с потребностите на бизнеса и позиционирането на професионалното образование като престижен и желан избор за младите хора. Сред другите важни задачи пред АИКБ са подобряване на бизнес климата и реформа в енергетиката.

„Проблем номер едно за бизнеса е проблема с човешките ресурси. Той измести проблеми като корупцията и недоброто регулиране. Затова както и през миналата година, така и през тази за АИКБ справянето с недостига на кадри с търсените умения е първостепенен приоритет. През 2018 г. успяхме да постигнем няколко важни крачки към преодоляването му. Тук ще отбележа промените в законите за трудова миграция и създаването на методология за Министерство на образованието, която да е в основата на планирането на така необходимите кадри за бизнеса“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

photo7

По данни на Асоциацията в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта, енергетиката, туризма и селското стопанство. Облекчаване на трудовата имиграция, увеличаване на ролята на бизнеса при определяне на  изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите от съответните специалности, бяха част от предложенията за справяне с проблема.

За подобряването на бизнес климата работодателската организация ще продължи да работи за ускорено изграждане на електронното управление, ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и намаляване на административната тежест за бизнеса. АИКБ счита още, че България трябва да предприеме всички мерки за присъединяване към ERM II, Шенген и ОИСР.

photo6

По време на Общото събрание беше представен и Плана от 10 точки на СЕЕМЕТ за конкурентоспособна индустрия в Европа. „40 % от социалните разходи в света се правят от ЕС, въпреки че в ЕС живее едва 7 % от населението в света и се произвежда около 22 % от световния БВП. За да се прилага подобна амбициозна социална политика, индустриалното производство в Европа трябва да се подкрепя и насърчава“, се казва в него.  Планът акцентира върху необходимостта от обща европейска политика в областта на търговията и икономиката, подобряването на прилагането и опростяване на европейското законодателство, осигуряване на необходимите човешки ресурси и др. Той ще бъде представен от АИКБ на кандидатите за Европейския парламент.

Общото събрание направи частични промени в органите за управление на Асоциация на индустриалния капитал в България. Г-н Стефан Чайков, председател на Браншова камара Пътища беше избран за нов член на Управителния Съвет на АИКБ. За нови членове на Националния съвет на АИКБ бяха избрани г-н Иван Михайлов – председател на Аутомотив Клъстер България, г-н Огнян Траянов – председател на БАИТ и г-н Кирил Желязков – председател на ББКЕПИ.

 

Писмо на АИКБ до министъра на туризма относно възникнали проблеми при концесионирането на плажовете

sb.jpg_1_1

Изх. № 179/21.02.2019 г.

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Възникнали проблеми при концесионирането на плажове

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛКОВА,

 

Членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България (AИКБ) изразяват сериозно безпокойство по повод неясноти как тази година ще бъдат обезпечени стопани на морските плажове, чиито договори за концесии изтичат.

Броени месеци преди старта на активния летен сезон съществува правен вакуум, тъй като от януари 2019 г. процедурата за концесиониране на плажовете вече трябва да се извършва според Закона за концесиите, но с него не се урежда завареното положение със започнатите вече концесионни процедури по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. От друга страна – в Закона за концесиите няма посочен срок за приключване на процедурите и на практика и започнатите нови процедури за концесиониране на морски плажове могат да бъдат забавени изключително много.

Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, която трябва да регламентира процедурите по Закона за концесиите, бе спряна от ВАС, съдът ще разглежда законността й по същество през месец юни 2019 г. Финалът на административното дело ще е много след тази дата. Така на практика се поставя в риск летен сезон 2019 г., тъй като осигуряването на  стопани на морските плажове  гарантира сигурността на туристите с водноспасителна дейност, медицински пункт и почистване на ивицата. В противен случай плажовете се обявяват за неохраняеми, което влошава качеството на туристическия продукт. Получава се и двоен негативен ефект за държавата – веднъж се лишава от сериозни приходи от концесии, отделно трябва да отдели много средства за задължителните дейности за неохраняемите ивици.

От Асоциацията на индустриалния капитал като отговорни работодатели отбелязваме, че туризмът и съпътстващите го дейности осигуряват около 12% от БВП в страната, а летният сезон гарантира допълнителна заетост на стотици хиляди българи от вътрешността на страната. Липсата на дългосрочни инвестиции за морските плажове създава несигурност и у международните туроператори, които водят туристи у нас.

Във връзка с изложеното и предвид факта, че през изминалата година бяха постигнати рекордни резултати в привличането на чуждестранни туристи, смятаме за целесъобразно спешното последващо адаптиране на законодателството към потребностите на туристическия бизнес за постигане на навременна и облекчена концесионна процедура.

Позиция на НККУ относно Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар

orig

Следва пълният текст на изпратената до министъра на финансите позиция на Националната комисия по корпоративно управление относно Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД в т.нар. Регистър А.


Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) е постоянно действащ независим орган, създаден за осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление в България. Сред основните цели, заложени в устава на сдружението е насърчаване на прилагането на доброто по корпоративно управление, съблюдаване и съобразяване насоките на развитие на корпоративното управление в национален и международен план. НККУ е активен участник във форумите по корпоративно управление в Европейския съюз и е признат партньор на аналогични институции в държавите-членки. През 2007 година НККУ прие Национален кодекс за корпоративно управление, като неговата последна актуализация е от месец април 2016 година. В продължение на повече от десетилетие Националният кодекс за корпоративно управление се прилага за спазване на правата на акционерите, качествено разкриване на информация, зачитане на интересите на заинтересованите лица и отговорни корпоративни ръководства. Кодексът допринася за следване от страна на българските публични дружества тези основни права.

Съгласно чл. 6, т. 6 от Устава на НККУ, комисията има правомощия да подготвя препоръки към регулаторните органи за подобряване на корпоративното управление.

Предвид гореизложеното и в изпълнение на заложените в Устава цели на НККУ, изразяваме нашата позиция относно следното:

На 16.01.2019 г. на интернет страницата на Министерство на финансите е публикувана за обществено обсъждане „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.нар. Регистър А“, засягаща правата и законните интереси на близо 3 млн. лица, които все още притежават права на собственост върху акции, емитирани от публични дружества.

Като орган, чиято цел е насърчаване прилагането на правилата на ОИСР за добро корпоративно управление от страна на компаниите, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, НККУ държи да отбележи, че в концепцията се правят недопустими внушения, като обществото остава с погрешно впечатление, че с реализирането на предлаганите мерки се цели предотвратяване на лошите корпоративни практики при разкриването на информация, както и при разпределяне на дивиденти от емитентите и не на последно място по защита интересите на собственици на акции. Това се отнася и до съдържащите се в края на концепцията положителни страни на предложените мерки по отношение подобряване на корпоративното управление.

Относно критичните бележки спрямо корпоративното управление

 1. По отношение на правата на собственост и конкретно върху правото на акционера на дивиденти. НККУ утвърждава в кодекса за корпоративно управление, както по отношение на прилагане на законовите разпоредби от ЗППЦК, така и от ЗЗД дивидента политика, защитаваща основните права на акционерите. С оглед минимизиране на некоректното третиране на тази материя в концепцията бихме искали да припомним, че правото на дивидент като основно имуществено право, произтичащо от собствеността върху притежавани безналични акции от капитала на публично дружество, както и при наличие на условията по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, се погасява с изтичане на петгодишен давностен срок по чл. 110 от Закона за задълженията и договорите. След изтичането на петгодишния давностен срок, дружеството, прилагайки изискванията на приложимото законодателство, следва да вземе решение начисленият, но непотърсен в продължение на 5 години дивидент, да се върне в патримониума на дружеството. Обръщаме внимание, че при връщане на неразпределените парични средства от дивидент в патримониума на дружеството, същите допринасят за неговото развитие, чрез използване на средствата от Фонд „Резервен“. Голяма част от публичните компании, които неоснователно са набедени, че прилагат „порочни“ корпоративни практики при разпределянето на дивидент, в съответствие с разпоредбата на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон, използват натрупаните средства от непотърсения дивидент за увеличаване на капитала със собствени средства, в резултат на което нараства общият брой притежавани акции от акционерите в капитала на публични дружества. Неразпределената печалба под формата на дивидент играе ролята на своеобразен „буфер“ в полза на дружеството поради факта, че създава достатъчен резерв за реакция от негова страна при евентуални неблагоприятни събития върху бизнеса в България. Освен това следва да посочим, че тази част от печалбата на дружеството, която не е била разпределена между акционерите, влияе положително и върху пазарната цена на акцията, търгувана на фондовата борса. Наред с това, в резултат на връщането на неразпределената печалба в дружеството, се създават и допълнителни резерви за увеличение на размера на дивидента за следващи години, респективно нарастване на доходността от дивидент на притежавана акция. Усилията на публичните дружества са насочени както към спазване на изложените законови положения, правилата на ОИСР за добро корпоративно управление, така и към бизнес модел за увеличаване на дивидентите на акционерите. А това отново означава защита на правата и интересите на акционерите.
 2. Некоректно е да се твърди, че се нарушава едно друго право на акционерите – да получават информация и да бъдат информирани. Отново е редно да се изтъкне, че както в съответствие с политиката на НККУ за насърчаване на доброто корпоративно управление, включващо Принципите на ОИСР, така и съобразно законовата рамка относно регулираната информация, разкриването на информация се осъществява в няколко основни направления. На първо място следва да отбележим електронните странници на компаниите, представляващи първоначално доброволен ангажимент към акционерите и спазването на техните основни права, така и при законовото изискване за поддръжката на интернет сайтове. На запознатите със съдържанието на електронните странници е известно, че те са удобна форма за: предоставяне на информация на акционерните за техните права, както и за правото на акционерите да участват в управление на дружествата чрез предоставяне на информация за предстоящи и проведени общи събрания на акционерите, решенията на общите събрания, информация за дивидентната политика, обявяване на междинни и годишни финансови отчети. На второ място следва да се отбележи активната роля на звената за връзки с инвеститорите, чиято основа дейност е насочена към акционерите и отново с цел защита на техните права в т.ч. право на сведения и на задаване на въпроси. На трето място е редно да се отбележи и публичността на информация за работата на корпоративните ръководства. Задължителен елемент от годишните финансови отчети на публичните компании е представянето на декларация за корпоративно управление, с която компанията декларира дали спазва Кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. С Решение № 461 – ККУ от 30.06.2016 г., заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е одобрил именно Кодекса, приет от НККУ, като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1, във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК. Всички публични компании, чиито акции се търгуват на „БФБ – София“ АД, спазват по целесъобразност именно принципите на неколкократно цитирания Национален Кодекс за корпоративно управление.

Относно очакваните резултати, посочени в заключителната част на концепцията 

Както бе посочено по-горе, българските публични дружества разкриват информация, техните корпоративни ръководства защитават правата на акционерите. Тази констатация е не само израз на експертно мнение, но може да се отчете видимото подобрение по спазване на правилата за корпоративното управление в България за последните десет години, посочено в два документа на Световна Банка и на Световния икономически форум.

НККУ ще продължи работата по защита правата на акционерите в т.ч. и чрез кампания за разгласяване на тези права. 

В заключение, Националната комисия за корпоративно управление се възползва от повода отново да покани ръководствата на компаниите със значително държавно и общинско участие да приемат и спазват Националния кодекс за корпоративно управление.

Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

bonovaknijka

На близо 3 милиона души може да им бъде отнета собствеността върху притежаваните от тях акции, придобити от масовата приватизация

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи – собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация.

В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.

Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат „национализирани“ (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата.

Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвременната демократична държава!

Организациите – членове в АОБР споделят разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите,  които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но ненационализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция не се решава нито един проблем. Напротив, ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света.

АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от страна на заинтересованите страни.

Според организациите – членове на АОБР, ако авторите на концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.

Предвид гореизложеното, АОБР изразява несъгласието си с представената Концепция и настоява за нейното оттегляне от вносителите.


Копие от позицията вижте тук.

АИКБ настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

Bonova-Knizhka

Близо 3 милиона души могат да загубят акциите си

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД. Прилагането на концепцията ще засегне близо 3 милиона българи – собственици на акции, придобити по време на приватизация. Според работодателската организация, която е основен изразител на интересите на емитентите, предложената за обществено обсъждане концепция е в крещящо противоречие както с Конституцията на Република България и гарантираното от нея неприкосновеност на правото на собственост, така и с Договора за функциониране на Европейския съюз.

В изготвената концепция е предвидено въвеждане на задължително прехвърляне на акциите  от Регистър А на Централния депозитар в Регистър Б към инвестиционни посредници. Така всеки собственик на акции ще бъде принуден в период от 1 година да ги прехвърли на инвестиционни посредници. Ако през тази една година собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще се прехвърлят без негова  воля в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонда. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат национализирани и внесени в Сребърния фонд.

Понастоящем притежателите на акции не заплащат такси на Централен депозитар. Предприятията  заплащат на Централния депозитар да поддържа Регистър А. С прехвърлянето на акциите към инвестиционен посредник тези плащания ще са за сметка на акционерите. Накратко –  на акционерите им се предлага или от безплатния за тях Регистър А доброволно да прехвърлят акциите си при инвестиционен посредник и да заплащат занапред всички дължими такси и да загубят акциите си по този начин в дългосрочен план, или да не предприемат нищо и да загубят акциите си в краткосрочен план.

Няма акт нито на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция.

От АИКБ припомнят, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече е била отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а  работна група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след възражения на Министерство на правосъдието, Асоциация на индустриалния капитал в България,  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите.

Според работодателската организация ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

Асоциация на индустриалния капитал в България споделя разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но не национализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в Регистър А, не се решава нито един проблем. Напротив – ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху  инвестиционния климат и облика на България по света. Според АИКБ, ако авторите на  концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, да се намалят и дори премахнат таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.  Предвид на гореизложеното единственото правилно решение е проектът на концепция да бъде оттеглен от вносителите.

1 2 3 4 27