Категория: Новини

АИКБ настоява за подобряване ефективността на политиките на ЕС

2017-Feb6-M_Angelova-1000

„Необходима е хоризонтална политика за насърчаване на МСП в Европа. Подходът да се предлагат стандартни решения за всички фирми, без да се отчитат различните специфични потребности на множеството подгрупи МСП, е неактуален и възпрепятства постигането на реални резултати. Това налага да се пристъпи спешно към промяна на дефиницията за МСП“, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и докладчик на Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК) по възможностите за подобряване на политиките на Европейския съюз за насърчаване на МСП, в рамките на обществено обсъждане по темата в Брюксел на 6 февруари 2017 г.

Дискусията бе организирана от ЕИСК и в нея участие взеха членове на Европейския парламент, представители на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия, представители на европейските социални партньори и членове на ЕИСК. В обсъждането се включи и г-н Бойко Недялков, член на УС на АИКБ, както и г-н Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Сдружение „Произведено в България“.

В изказването си д-р Ангелова се позова на изследване на ефективността на политиките на ЕС към МСП в периода 2007-2015 г., проведено по поръчка на Европейския икономически и социален комитет от българската фирма ЕСТАТ и представено от проф. д-р Стефан Петранов. „Изследването отчете, че въпреки постоянните усилия на европейско равнище за намаляване на административната тежест за бизнеса, в политиките на ЕС за насърчаване на МСП продължава да доминира бюрократичният подход и прекалената сложност на регулациите. Често малките и средните предприятия в Европа чувстват, че отговорните служители нямат никаква представа как всъщност функционира бизнеса, а болшинството от механизмите за подкрепа на МСП не могат да отговорят с бързи, ясни и ефективни решения“, посочи проф. Петранов.

Г-н Грозданов призова да се проучат специфичните потребности на микропредприятията, семейните фирми, социалните предприятия, свободните професии и всички специфични подгрупи, които се различават от „традиционните“ бизнеси, за да може да се разработи адекватно портфолио от инструменти за насърчаване на тяхното развитие.

По време на обсъждането бяха подкрепени предложените от д-р Ангелова възможности за повишаване на ефективността на политиките и мерките за подкрепа и насърчаване на МСП, като бяха предложени решения в няколко посоки.

Очаква се становището да бъде одобрено от пленарната сесия на ЕИСК през юни 2017 г. и тогава предложенията в него ще бъдат представени на Европейската комисия, която след това ще представи информация как ги въвежда в практиката.

За повече информация вижте приложеното ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.

Държавна агенция „Електронно управление“ представи пред НС на АИКБ плановете си

IMG_7368-NoDate-1500

„Асоциацията подкрепи създаването на Държавна агенция „Електронно управление“ към Министерски съвет, защото този подход създава предпоставка за ускоряване въвеждането на електронното управление в страната.“ Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев при откриването на дискусията с ръководството на Държавна агенция „Електронно управление“, която се проведе на заседание на Националния съвет на Асоциацията на 3 февруари.

Председателят на ДАЕУ Росен Желязков запозна членовете на Националния съвет на АИКБ със състоянието на електронизирането на административните услуги до момента и плановете за развитие през следващите четири години до 2020 г. „Нетърпеливи сме да видим възможно повече работещи електронни услуги за гражданите и фирмите, защото това ще подобри бизнес средата в страната и ще повиши конкурентоспособността на българската икономика. АИКБ е готова да окаже съдействие и подкрепа“, заяви Васил Велев.

Осем нови компании бяха приети за членове АИКБ на заседанието на Националния съвет на Асоциацията. Сред тях е „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД – един от най-големите частни работодатели в страната.

Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално равнище. В нея членуват над 80 браншови камари, които са представителни в 3/4 от икономическите дейности, над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на над 500 000 души. Асоциацията разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната.

Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието. На снимката: (от ляво надясно) д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, Росен Желязков, председател на Държавна агенция „Електронно управление“ и Александър Йоловски, заместник-председател на ДАЕУ.

АИКБ настоява за промяна на дефиницията за МСП

2017-Jan25-M_Angelova-crop-1000px

„Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за промяна в дефиницията за малки и средни предприятия, така че тя да отговаря на предизвикателствата на новите икономически реалности“. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вицепрезидент на Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес – СЕЕР, на форум в Европейския парламент, проведен на 25 януари, на който бе дискутирана необходимостта от осъвременяване на определението за МСП.

Форумът бе организиран от членовете на ЕП г-н Херберт Ройл и г-н Жан-Пол Денано, както и от г-жа Катерина Райхе, президент на CEEP.

В изказването си д-р Ангелова посочи, че не са редки случаите, когато малки и средни предприятия, кандидатстващи за получаване на финансиране от ЕС попадат извън обхвата на допустимите за кандидатстване по европейски програми компании, заради неадекватна дефиниция за МСП. „Понастоящем, за съжаление, липсва инициатива за осъвременяване на законовата дефиниция от страна на Европейската комисия. Този проблем трябва да намери място като фундаментален въпрос в дневния ред на ЕС за подобряване на регулациите и бизнес средата за МСП“, призова д-р Ангелова.

Най-често използваната дефиниция за МСП е посочена в Препоръката на Еврокомисията от 6 май 2003 г., според която като малки и средни са определени предприятията със:
• средносписъчен брой на персонала не по-голям от 250 души;
• годишен оборот не по-голям от 50 млн. евро;
• и/или годишен общ счетоводен баланс не по-голям от 43 млн. евро.

„Компаниите се различават по размер, поле на действие, цели, финансиране, управление, географски и правен статус. Хората, които вземат решения, трябва да вземат под внимание това разнообразие и да се опитат да го отразят по най-подходящия начин в определението за МСП, така че да се осигурят максимални гаранции за спазване интересите на тези компании“, заяви още д-р Ангелова. На 6 февруари 2017 г. по нейна инициатива в Брюксел ще се проведе обществено обсъждане на възможностите за подобряване на ефективността на политиките за насърчаване на МСП, с участието на директори от Европейската комисия и членове на Европейския парламент, на което въпросът да бъде обсъден по-подробно.

За повече информация вижте пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

Съболезнователен адрес

2017-Jan24-AIKB-Karabashev3

 

Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България с дълбоко прискърбие научи за преждевременната кончина на нашия дългогодишен колега и приятел Валентин Карабашев. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му за огромната загуба.

Валентин Карабашев ще остане завинаги в нашите сърца като учредител и първи председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Със своята дейност като народен представител в 36-то Народно събрание, като председател на подкомисията по приватизация към икономическата комисия в парламента и като заместник министър-председател и министър на търговията в периода 1992-1994 г. Валентин Карабашев изигра значима роля за модерното развитие на българската икономика след демократичните промени.

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

АИКБ призова Европейския парламент да активизира усилията си за прилагане на Стратегията за кръговата икономика

2017-Jan19-cropped1000px

„Приветстваме инициативата на Европейския парламент за структурирано обсъждане на потенциала на всички заинтересовани страни – работодатели, социални партньори и структури на организираното гражданско общество, в процеса на преход от традиционна, линейна, към кръгова икономика. Този процес изисква промяна на съзнанието и нагласите на цялото общество и ролята на услугите от общ интерес е незаменима“. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и вицепрезидент на Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес – СЕЕР на конференция „Ролята на услугите от общ интерес в прехода към кръгова икономика“, която се проведе на 19 януари в Европейския парламент в Страсбург.

Конференцията е организирана от Интергрупата по обществени услуги към Европарламента. Участие в дискусията взеха и членовете на ЕП и съпредседатели на групата г-н Денано и г-жа Матиас, както и докладчикът по въпросите на кръговата икономика на ЕС г-жа Бонафе. АИКБ, като единствен изразител на интересите на доставчиците на услуги от общ интерес, представи тяхната позиция в дебата, като призова и за промяна на дефиницията за малки и средни предприятия, така че в обхвата й да попаднат повече български компании.

По време на конференцията, д-р Ангелова призова стратегията за кръговата икономика да започне да се прилага без повече забавяне – както на европейско равнище, така и в страните-членки на ЕС, включително посредством насърчаване на обмена на добри практики между тях. „Наред с бързото приключване на прегледа на законодателството, свързано с управлението на отпадъците, ние също така предлагаме приоритетно преразглеждане на директивата за торовете и стратегията за пластмасите и пластмасовите отпадъци, както и равнопоставено третиране на отпадъците на общинско равнище“. 

През декември 2015 г. Европейската комисия прие пакет от мерки за преход от линеен модел на икономически растеж към кръгова икономика с цел повишаване конкурентоспособността, както и стимулиране на устойчива икономика и създаване на нови работни места. Пакетът включва законодателни предложения относно отпадъците и всеобхватен план за действие, чиято крайна цел е стойността на продуктите и материалите да се запазва възможно най-дълго време, генерирането на отпадъци и използването на ресурси да бъдат сведени до минимум, а продуктите при достигне края на жизнения си цикъл да се използват многократно за създаване на допълнителна стойност.

За повече информация вижте пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

АИКБ приветства увеличаването на издръжката на студентите от приоритетни специалности

2017-Jan-Students

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) приветства решението на правителството да увеличи издръжката на студентите от приоритетни за бизнеса специалности чрез допълнение и изменение на ПМС №328 от 30 ноември 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища. Направената промяна е стъпка в правилната посока за разрешаване на проблемите на бизнеса с липсата на кадри, особено в областта на техническите специалности. „Решението на правителството да завиши издръжката на обучението на студентите от приоритетните за бизнеса специалности е резултат и от настояванията на Асоциацията на индустриалния капитал в България пред Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката при подготовката на държавния бюджет за 2017 г.“, посочи председателят на УС на АИКБ Васил Велев. „АИКБ многократно е изразявала загрижеността си от все по-острата липса на подготвени квалифицирани кадри в областта на техническите науки, което е възпираща причина за инвестициите и постигането на по-висок икономически растеж в страната. Затова АИКБ смята, че е необходимо провеждането на целенасочена държавна политика за повишаване на привлекателността на професии, от които пазара на труда отчита дефицит – природо-математически и технически специалности“, посочи Васил Велев.

Според постановлението издръжката по специалности във висшите учебни заведения зависи от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с нуждите на пазара на труда, като средствата от държавния бюджет се умножават по коефициент за всяко професионално направление.

С промяната се увеличават коефициентите за всички приоритетни направления с между 6 и 28%, като най-голямото увеличение е за професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“, „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“.

Увеличават се и коефициентите за приоритетни професионални направления „Педагогика“, „Теория и управление на образованието“, „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“. Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/2017 учебна година.

Само две условия към инвеститора в проекта „Белене“ не стигат

Без „доплащане на разлики“ при изкупуване на електроенергия от нова АЕЦ,
апелира АИКБ

Изграждането на АЕЦ „Белене“, както и на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, не е достатъчно да бъде без държавни гаранции и без дългосрочни договори за изкупуване на произведената електрическа енергия от държавната НЕК. Изпълнителната и законодателната власт в никакъв случай не бива да допускат инвеститора, който и да е той, да получи правото на т.нар. „доплащане на разлики“. Този апел отправя Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод информацията за потвърден пред правителството инвестиционен интерес към проекта АЕЦ „Белене“.

„Ако има ангажимент за „доплащане на разлики“, инвеститорът ще има възможността да продава на борсата цялото си количество произведена електроенергия, а чрез „задължения към обществото“ целокупната българска индустрия и домакинствата ще доплащат разликата от борсовата цена, която е значително под 46 USD за мегаватчас до 92 USD за мегаватчас проектна цена“, предупреждава УС на АИКБ.

„Ние вече преживяхме един път примера със „Задължението към обществото“, генерирано от непазарната и недообмислена политика по отношение на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и на т. нар. „американски централи“ и от породилия се на основата на тази политика узаконен грабеж. Повтарянето на тази грешка този път в „ядрена форма“ би се превърнало в бедствие с много тежки икономически последици“, се казва в позицията на АИКБ.

Асоциацията настоява преди всичко да се актуализира енергийната стратегия на страната, „за да е ясно кога и дали изобщо се нуждаем от такива мощности, преди да се слагат нови заробващи подписи“.

Вижте цялата позиция на УС на АИКБ.

АИКБ иска по-лесен внос на специалисти от страни извън ЕС

2016-Dec-Sreshta_AIKB_MariaGabriel

„В България на практика няма внос на работна ръка. Процедурата за наемане на висококвалифицирани специалисти от трети страни чрез издаване на т.нар. Синя карта поставя много ограничения и това е причината у нас да има издадени едва няколко десетки такива карти“. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев на среща с евродепутата и ръководител на българската делегация в групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел. Тя бе поканена от ръководството на АИКБ на разговор по повод представеното от Европейската комисия през юни 2016 г. законодателно предложение за реформиране на директивата за Синята карта на ЕС с цел този механизъм за привличане на висококвалифицирани мигранти да заработи по-ефективно. През януари 2017 г. предстои в ресорната комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент да бъде представен проекта на доклада на парламента по реформирането на директивата, посочи Мария Габриел. Г-жа Габриел е докладчик по темата от страна на групата на ЕНП. „Затова за мен е важна всяка информация и препоръка по реформиране на тази директива“, посочи тя.

На срещата присъстваха още главният секретар на АИКБ и вицепрезидент на СЕЕР Милена Ангелова, както и изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

Като съществено препятствие за прилагането на Синята карта у нас АИКБ посочи определения минимален праг на заплащането, който е 1.5 пъти средната заплата за страната. Към момента европейската директива позволява този праг да бъде 1.2 пъти средната заплата за съответната страна. „Това изкуствено завишаване възпрепятства трудовата имиграция. Да не забравяме, че работодателят трябва да осигури за своя сметка жилището и пътуването на специалиста и неговото семейство“, заяви Васил Велев. Той изрази и разочарованието на работодателските организации от приетия преди година списък с професии, допустими за издаване на Синя карта, които са единствено от сектора на информационните технологии и приветства идеята, лансирана от г-жа Габриел всяка страна-членка да определя списъка с професии, след консултации с бизнеса и „след задължителен тест на пазара на труда, който да доказва, че този сектор няма да бъде дисбалансиран вследствие на приема на чуждестранни специалисти“. Г-н Велев подчерта, че има потребност от опростяване на достъпа до пазара на труда в България и от страна на специалисти със средно образование, а не само на висшисти.

На снимката (от ляво надясно): Добрин Иванов, изп. директор на АИКБ, евродепутата Мария Габриел, Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и Васил Велев, председател на УС на АИКБ.

„АИКБ Консулт“ назначи 10 безработни и неактивни лица по проект „Ново начало“

Десет безработни лица вече работят на обявените през месец октомври свободни работни места от „АИКБ Консулт“ в изпълнение на проекта „Ново начало“, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Седем от наетите по проекта са младежи на възраст до 29 години, а останалите са неактивни. За нуждите на проекта „АИКБ Консулт“ направи кампания за набиране на подходящи безработни и неактивни лица, като се обърна към Дирекция „Бюро по труда“ – Сердика в гр. София и публикува обяви на сайта на компанията и използва услугите на електронния портал Jobs.bg. Близо 500 бяха желаещите да се явят на интервю за 12-те позиции, като за тях бяха избрани 10 лица. До края на годината предстои назначаването на безработни лица и на останалите две позиции.

По проекта освен наемането на 12 лица от две от специфичните целеви групи по програма „Ново работно място – 2015″ – безработни и неактивни лица и младежи до 29-годишна възраст, се предвижда също работните места, на които те ще бъдат назначени да бъдат оборудвани. Екипът по проекта проведе успешно всички процедури за закупуване на техника и оборудване съгласно предварително одобрения График по проекта, като към настоящия момент всички 12 работни места са обзаведени и предстои тяхното оборудване. Успешно беше проведена и процедурата за избор на обучаваща компания, като до края на годината ще стартира и обучението на лицата по професионална квалификация в областта на стопанското управление, по част от професия „Административно обслужване“, както и обучение по ключови компетенции – английски език и дигитална компетентност за работа със специализиран софтуер. Всеки от наетите е включен в 12-месечна субсидирана заетост, а след приключване на този период най-малко 50 на сто от наетите по проекта ще бъдат назначени на трудов договор във фирмата за още минимум 12 месеца.

Целта на проекта „Ново начало“ е да доведе до устойчиво интегриране на пазара на труда и заетост на безработни и неактивни лица и младежи до 29 години. В същото време „АИКБ Консулт“ ЕООД ще повиши своята конкурентоспособност посредством обогатяване на човешките си ресурси, които ще допринесат за растежа и качеството на предлаганите услуги, до ръст на количеството обслужени клиенти и, респективно, до увеличаване на оборота и разрастване на дейността на фирмата.

Продължителността на проекта е 15 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 204,816.84 лева.

Аплодисменти за българските работодатели и предприемачи

DS7_7693

На 5 декември вечерта Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) тържествено отпразнува 20-годишния си юбилей със свои членове и партньори с театралното представление „Хъшове“ в Народния театър „Иван Вазов“.

В словото си преди началото на спектакъла г-н Васил Велев, председател на УС, припомни историята на учредяването на Асоциацията и очерта нейния бърз, динамичен растеж през годините, както и неотклонно следваните основополагащи ценности на организацията.

Той благодари поименно за десетките поздравителни адреси, получени по повод на юбилея: от новоизбрания Президент на Република България, от народни представители и комисии в Народното събрание, от Главния прокурор на републиката, от работодателски и синдикални организации, министри, представители на изпълнителната власт и дипломатически мисии, браншови организации, академични и научни институции и др.

В края на словото му присъстващите в залата поздравиха със ставане на крака и аплодисменти всички безименни български работодатели и предприемачи, които в огромното си мнозинство работят неуморно и упорито за подобряване на производствения климат в страната ни, за бизнес на светло и по правилата, за по-нататъшен икономически и обществен просперитет на България.

Още снимки и видео от честването на юбилея може да видите ТУК.

1 21 22 23 24 25 32