Категория: Новини

АИКБ е първата работодателска организация от България, подписала меморандум с UNIDO

2016-Nov26-unido_crop_700-e1480_PNG-001

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е първата работодателска организация от България, която сключи споразумение за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). На 25 ноември 2016 г. в австрийската столица Виена, където се намира седалището на UNIDO, подписи под документа положиха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и г-н Ли Йонг, генерален директор на UNIDO. В събитието взеха участие и г-н Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.

Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете организации, целящо постигане на взаимноизгодни резултати. Предвиждат се обучителни посещения у нас на експерти на UNIDO в областта на техническото сътрудничество, обмен на опит и знания, свързани с индустрията, експертна помощ при разработването на проекти, кандидатстващи за финансиране от структурните фондове на ЕС, съвместни участия в специализирани изложения и панаири, партньорски срещи, участие в световните форуми на UNIDO.2016-Nov26-UNIDO-BICA

Подписването на меморандума между АИКБ и UNIDO се състоя по време на честванията на 50-годишния юбилей на организацията на ООН, които се проведоха от 21 до 25 ноември във Виена. Тя е създадена през 1966 г. с основна цел да съдейства за промишленото развитие и повишаване на производителността, водещо до намаляване на бедността в развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана и понастоящем представлява специализирана агенция на Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. UNIDO подпомага тези две групи страни в усилията им за справяне с маргинализацията в съвременните условия на глобализация. Организацията мобилизира знания, опит, информация и технологии, като по този начин съдейства за създаването на производителна заетост, развитието на конкурентоспособна икономика и осигуряването на екологична устойчивост. България е пълноправен член на UNIDO от 1985 г.

За повече информация вижте пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието и публикация на новината в сайта на UNIDO.

Браншовите организации масово подкрепят НПРО

2016-Oct27-SocOsigurObshta

В последните години тежки и все по-неразрешими спорове съпътстват договарянето на минималните осигурителни прагове по браншове. Тази есен обаче се случи нещо небивало – четирите работодателски организации: АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се оттеглиха от преговорите, настоявайки минималните осигурителни доходи да се премахнат напълно.

За никой в България не е тайна, че минималната работна заплата (МРЗ) от 460 лв. е определена едностранно. На тази база бе направен опит и сега да се договорят минимални осигурителни доходи, което накара работодателите да се откажат от обсъждане и подписване на съответните споразумения.

„Спряхме преговорите, не само за минимални осигурителни доходи, но и цялостно отправихме призив да се замрази колективното трудово договаряне, докато не постигнем споразумение за обективен механизъм, приет с консенсус, за определяне на минималната работна заплата“, заяви в неотдавнашно интервю Васил Велев, председател на УС на АИКБ.

Според него минималните осигурителни прагове трябва да отпаднат изобщо. Те трябва да бъдат заменени с минимални работни заплати, които да са различни за различните икономически дейности и да се договарят между браншовите организации на работодатели и синдикати.

Инициативата на национално представителните работодателски организации е широко и активно подкрепена от членуващите в тях браншови организации, които също категорично настояват за отпадане на праговете за минимален осигурителен доход (МОД). Техните имена и копия от писмата им може да видите в списъка, публикуван на сайта „БГ Работодатели“. Той постоянно расте и се актуализира.

„Икономика на светло“ – три напълно заслужени уникални статуетки в Народното събрание

IMG_6750-28_09_16-Web

На днешното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм към 43-то Народното събрание на РБ, председателят на УС на АИКБ Васил Велев връчи статуетките „Икономика на светло“ на наградените в категорията за „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция”.

В тазгодишното издание на наградите „Икономика на светло“ наградата за тази категория бе присъдена от 100-членното експертно жури, съставено от бизнесмени, икономисти, журналисти и ярки представители на гражданското общество, на Делян Добрев, Мартин Димитров и Петър Кънев за нормотворческите им инициативи през 2015 г. за приемане на законодателство в посока на ограничаване на неформалната икономика. Статуетката за наградите „Икономика на светло“ е уникална за всяка година и единствена за всяка категория и по тази причина на тържествената церемония на тримата спечелили бе връчена само една статуетка, останала при народния представител с най-голям стаж – Петър Кънев. Специално бяха изработени още две нови статуетки, които председателят на АИКБ тържествено връчи днес на Делян Добрев и Мартин Димитров.

Васил Велев отбеляза, че борбата със сивата икономика е основна задача на българската държава, на социалните партньори и на всички активни представители на гражданското общество. Той очерта методичните усилия, които АИКБ полага в борбата със сивия сектор и сподели, че тази тема ще продължава да бъде сред приоритетите на Асоциацията и през следващите години. Ежегодно в Асоциацията и Националния център „Икономика на светло“ се изчислява Композитния индекс „Икономика на светло“, който измерва светлата част на икономиката, провеждат се анкети, консултации, обучения, оказва се съдействие при сигнали за нередности, функционира гореща телефонна линия, правят се предложения за законодателни промени, провежда се ежегодно и Кръгла маса „Икономика на светло“, която тази година се проведе и с високо ниво на национално и международно участие, като цикълът завършва с връчването на наградите „Икономика на светло“ за предходната година.

Председателят на АИКБ изказа специална благодарност от името на 10 000 предприятия, членове на АИКБ, за доброто сътрудничество с Комисията по икономическа политика и туризъм, която изпълнява ролята на последна преграда за възпрепятстване на некоректни и неуместни поправки в закони, водещи до влошаване на бизнес средата. Като последни примери бяха посочени Закона за адвокатурата, Търговския закон и Закона за независимия финансов одит. Васил Велев изрази увереност, че доброто сътрудничество ще продължи в името на подобряване на бизнес средата в страната.

Петър Кънев благодари за полученото високо признание и отново поздрави колегите си за това отличие. Мартин Димитров благодари за наградата и я прие като ангажимент за в бъдеще. Той напълно споделя мнението на бизнеса, че държавата не трябва да пречи на развитието на бизнес средата в България и да оказва пълна подкрепа на малкия и среден бизнес. Делян Добрев също изказа благодарност за високата оценка от престижния конкурс за наградите „Икономика на светло“, като сподели, че ще работи усилено в посока на ограничаване на сивите практики и подобряване на бизнес средата, за да защити полученото високо отличие.

Повече информация за Националния конкурс за наградите „Икономика на светло“ за 2015 г. може да намерите ТУК. Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за днешното събитие.

Писмо до министрите Томислав Дончев, Зорница Русинова и Владислав Горанов във връзка с отказа за участие на НПРО в преговорите

Днес национално представителните работодателски организации (НПРО) изпратиха писмо до министрите Томислав Дончев, Зорница Русинова и Владислав Горанов във връзка с отказа за участие на НПРО и на представляваните от тях браншови организации в преговорите за договаряне на минимални осигурителни доходи за 2017 година.

В писмото се подчертава, че съгласно ясния демократичен мандат, предоставен им от членуващите в тях браншови организации, НПРО солидарно отказват да участват в договарянето на МОД за 2017 г. поради причини, които подробно вече бяха изложени в хода на дебатите по темата.

Като важно уточнение се изтъква, че цитираните в средствата за масово осведомяване „подписани споразумения“ в четири икономически дейности са невалидни, а в единствената останала е предприета процедура по денонсиране.

Пълният текст на писмото вижте ТУК.

Среща с Мисията на Международния валутен фонд (МВФ)

2016-09-12-IMF-cropped

Днес се проведе среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и редовната Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода между 7 и 16 септември.

На срещата от страна на АИКБ присъстваха Никола Зикатанов (заместник-председател на УС на АИКБ), Бойко Недялков (член на УС на АИКБ) и Теодор Дечев (директор «Индустриални политики» в АИКБ). От страна на МВФ участие взе Уве Бауер – икономист в отдела за България, отговарящ за макроикономическите показатели. Срещата бе по инициатива на Мисията на Международния валутен фонд и с цел оценка на икономическото и финансовото развитие в България и обсъждане на икономическите и финансови политики в страната. Обсъдени бяха въпросите, свързани с Националната програма за реформи на България; Социалния диалог в България; Ситуацията на пазара на труда; Механизмът за определяне на минималната работна заплата (МРЗ); Системата за минималните осигурителни прагове в България (МОД) и други.

Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономическият растеж на България за тази година да се забави до 2,3% спрямо 3%, отчетени през миналата година. Същият темп на растеж МВФ очаква да се задържи през следващата година. Очакванията на МВФ за българската икономика са по-оптимистични и в сравнение с пролетната прогноза на Европейската комисия (ЕК), според която брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се разшири с 2% през тази година. МВФ очаква ръстът на износа на България да се забави до 4,1% през тази година и да се ускори слабо до 4,2% през 2017 г. Според фонда основен двигател на растежа ще бъде частното потребление, за което прогнозира, че ще се разшири с 2,5% през тази година и ще задържи този темп и през 2017 г.

По отношение на Националната програма за реформи АИКБ изразява своето задоволство и подкрепа към препоръките, отправени от Съвета към страната ни, като напълно ги споделя и подкрепя в основната им част, отправяйки няколко препоръки и коментари.

АИКБ счита, че социалният диалог в България е изправен пред предизвикателства, като например фактите, че правителството често не взима предвид позицията на работодателите по минималната работна заплата (МРЗ), като публикува и тиражира нейно увеличение; важните промени в пенсионната система системно се обявяват за обществени консултации непосредствено преди големи празници, без предварителен адекватен диалог със социалните партньори, а резултатите от изключително краткото обществено обсъждане не се взимат под внимание; важните решения – като стабилизиране на банковата система, емитирането на държавен дълг и радикални промени в цените на енергоносителите (за последното има прогрес в смисъл подобрение) също се предприемат, без на практика да се отчитат позициите на социалните партньори. АИКБ предлага да има възможност за арбитраж/изслушване с медиация от страна на ГД при случаи, в които държавата абсолютно отказва да отчете единната позиция на социалните партньори.

Във връзка със ситуацията на пазара на труда работодателите от дълго време са изправени пред несъответствие на финансираните с държавни средства образователни програми в средните професионални и висшите училища, с реално необходимите на бизнеса професии, все по-острата липса на подготвени кадри в широк спектър професии, все по-ниското равнище на грамотност сред младите хора в страната и др. АИКБ счита, че спешно са необходими реформи в областта на професионалното и висшето образование и ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса и настоява за спешни действия за повишаване броя на местата по държавна поръчка за ученици в професионалните училища по дефицитни, но непопулярни професии и специалности, както и отпускане на държавни стипендии за тях.

За пореден път АИКБ представи позицията си против административното определяне на МРЗ. Нарастването на МРЗ (с включен клас) изпреварва ръста на производителността на труда, договаряните по браншове МОД, както и ръста на средната работна заплата, като надвишава 50%, а в редица икономически дейности – дори 75% от нея. АИКБ настоява за нов подход при определянето на МРЗ за страната и предлага минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час, да се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации, които да се договарят по икономически дейности. Това ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи (прагове). Национално представителните организации на работодателите предприеха реални действия в посока на спиране на договарянето на минималните осигурителни доходи. За целта те уведомиха правителството и социалните партньори от синдикатите, като изложиха в детайли своите аргументи срещу договарянето на МОД по досегашната процедура. Позицията на национално представителните работодателски организации в България беше подкрепена и от редица водещи браншови организации, които на практика провеждат основната част от преговорите за МОД.

На срещата бяха обсъдени и въпросите, свързани с липсата на консенсус по предложените от Министерство на финансите промени във втория стълб на пенсионно-осигурителната система. АИКБ, като представителна общност на публичните компании и на активните участници на капиталовия пазар у нас, е сериозно разтревожена от някои от идеите, залегнали в поставения на обсъждане от Министерството на финансите законопроект (впоследствие оттеглени) за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и особено от предвижданите поредни промени, прекрояващи капиталовия (т. нар. „втори стълб“) на пенсионно-осигурителната система.

За повече информация вижте текста на прессъобщение, както и пълната позиция на АИКБ за срещата с Мисията на Международния валутен фонд днес по обявените теми.

Пресконференция на НПРО за МОД и МРЗ през 2017 г.

2016-09-07-PressConf

Днес ръководствата на национално представителните работодателски организации (НПРО) за пореден път аргументираха позициите си за МОД и МРЗ през 2017 г. на специална пресконференция.

В пресконференцията участваха: от Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ) – Васил Велев, председател на УС и Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“; от Българска стопанска камара (БСК) – Петър Денев, главен секретар и Добри Митрев, директор „Браншови организации“; от Българска търговско-промишлена палата (БТПП) – Александър Димитров, експерт-икономист; и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – Кирил Домусчиев, председател на УС и Евгени Иванов, изпълнителен директор.

Работодателите още веднъж решително, категорично и солидарно декларираха отказа си да участват в преговорите за МОД през 2017 г., докато не се приеме от социалните партньори и държавата нов, по-адекватен консенсусен модел. Според тях досегашният подход увеличава сивия сектор, ограничава заетостта, разминава се драстично с реалната икономическа ситуация в отделните сектори и предприятия – и не се прилага в нито една от държавите – членки на ЕС.

Тези и други аргументи на работодателите са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка, Международния валутен фонд и др. Възраженията бяха ясно оповестени в писмо от 27 юли 2016 г. до Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика и до Владислав Горанов, министър на финансите – както и в писмо от 22 август 2016 г. до ръководствата на браншовите работодателски организации.

За повече информация вижте стенограма от пресконференцията и видеозапис на събитието.

За увеличаване на бюджета за техническите специалности

Initiative-cooper

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати писмо с конкретни предложения до г-жа Меглена Кунева, зам.-министър председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, и до г-н Владислав Горанов, министър на финансите. В писмото се изразява загриженост за все по-острата липса на подготвени кадри в широк спектър професии в областта на техническите науки и конкретно – в сферата на машиностроенето, електротехниката, транспорта и логистиката, информационните технологии.

„В момента продължаваме да сме силно обезпокоени от факта, че младите хора са все по-малко привлечени от техническите специалности, а същевременно диференцирания норматив за издръжката на един студент по професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Енергетика“, „Общо инженерство“, „Информатика и компютърни науки“ и „Транспорт, корабоплаване и авиация“ остава нисък“, се казва в документа.

Членове на АИКБ от браншовите организации в областите машиностроене, спедиция и информационни технологии неколкократно са заявявали, че е необходима реформа, която да повиши привлекателността на професиите в посочените професионални направления, както и към нови специалности като „Мехатроника“. Не на последно място Министерство на финансите и Министерство на образованието и науката следва да подкрепят именно професии, които са търсени на пазара.

В тази връзка АИКБ предлага да се предприеме поетапно увеличение на диференцирания норматив за издръжката на обучението на един студент по посочените професионални направления през следващите две години от сегашното ниво 2,40 до 5,00. Този норматив, при сегашния базов норматив за издръжката на един учащ, ще даде възможност да се повиши качеството на образованието по технически специалности и ще привлече повече кандидати в техническите висши училища, а и не на последно място, ще способства за намаляване дела на ранно отпадащите (още в първи до трети курс) студенти.

Същевременно АИКБ предлага средствата, необходими за увеличаване на диференцирания норматив за технически специалности, да бъдат за сметка на намаляване на план-приема за професионалните направления по чл.1, т.т. 1 и 2 от ПМС №162 от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжката на обучението за един студент по професионални направления и най-вече по специалностите „Право“ и „Икономика“, които през последните години станаха неделима част от програмите на всички ВУЗ. „Разчитаме на Вашето съдействие при подготовката на Закона за държавния бюджет и ПМС за неговото изпълнение да разгледате поставените въпроси, за да се вземат навременни мерки за обезпечаване на българския бизнес“, завършва писмото.

Пълен текст на документа може да видите ТУК.

АИКБ С НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

IMG_6670-cropped1

Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България избра днес Управителен съвет. Негов председател е г-н  Васил Велев, а за заместници са избрани г-н  Лукан Луканов, г-н  Никола Зикатанов и г-н Румен Радев. Членове са г-н Бойко Недялков, г-н Боян Бойчев, г-жа Данета Желева, г-н Кънчо Стойчев, г-жа Мариана Итева и г-н Стефан Василев. Нов състав имат и Националния и Контролния съвет на организацията. Промените отразяват все по-широкия членски състав на АИКБ, която обединява вече 10 000 фирми, осигуряващи работа на половин милион български граждани.

АИКБ отчете актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми и прие приоритетните политики за организацията за периода 2016 – 2020 г.

По отношение на Макроикономическата политика АИКБ приоритетно ще работи: за категорично недопускане на всякакви опити за преразглеждане на механизма на валутен борд – както по отношение ниво на обменен курс, така и като времеви ограничения, смекчаване на условия; за финансова стабилност и предвидимост, чрез придържане към разумна финансова дисциплина и изпълнение на закона за Държавния бюджет и за ефективен контрол над публичните разходи, както и над дружества с монополно положение на пазара.

Основните насоки при реализирането на Индустриалната политика на АИКБ ще продължат да са подчинени на стремеж към формирането на бизнес среда по-добра от тази на другите европейски държави, с цел създаване на условия за ускорен икономически растеж и включват подобряване на условията за конкурентоспособност, насърчаване на експорта на български стоки и услуги, усъвършенстване на нормативната рамка за свободно развитие на бизнеса и ускоряване въвеждането на електронно управление.

Политиката за развитие на капиталовите пазари ще бъде насочена към нарастване на ролята им при разработване на инвестиционни проекти със значим обществен интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и инфраструктурни проекти и осъществяване на приватизационни сделки преимуществено през фондовата борса. Предвижда се и популяризиране на изработения с активното участие на АИКБ Кодекс за корпоративно управление.

Акцент на Политиката по човешките ресурси е реформата в професионалното и висшето  образование. АИКБ настоява за приоритетно развитие на обучението по професии, необходими за развитие на производството и внедряването на иновации и особено – на технически специалности в системите на средно и висше образование – статут на защитени специалности в професионалните училища, но и на ниво технически университети – например държавна поръчка и държавни стипендии в инженерни области и съгласуван с работодателите план-прием. Ще работи и за структуриране на надеждни гаранции за ангажимент за постъпване за определен период на работа в българската икономика на ученици и студенти, които завършват образованието си с финансиране от държавния бюджет.

Приетите от Общото събрание Приоритети в дейността на Асоциация на индустриалния капитал в България за 2016 – 2020 г. може да видите тук.

Победителите в конкурса за наградите „Икономика на светло“

AIKB_0963

Резултатите от националния конкурс за награди „Икономика на светло“ за 2015 г. бяха оповестени на специална тържествена церемония, официално открита от министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова.

В категорията за „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция” наградата бе присъдена на Мартин Димитров, Делян Добрев и Петър Кънев – народни представители в 43-то Народно събрание на Република България – за нормотворческите им инициативи през 2015 г. за приемане на законодателство в посока на ограничаване на неформалната икономика. Наградата връчи министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова. Останалите номинирани бяха: Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) – за дългогодишната им работа по ограничаване на неформалната икономика и измамите в областта на квалификацията на автомобилистите, в това число при издаването на свидетелства за управление на моторни превозни средства, Българска асоциация на малинопроизводителите – за техния принос като инициатори на приемането на промените в Кодекса на труда, направили възможно въвеждането на така наречените „еднодневни трудови договори” и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите на Република България – за цялостния принос на дирекция „Данъчна политика“ към МФ за превенция и ограничаване на сивата икономика.

Призът за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост спрямо неформалната икономика отиде при Канна Рачева – журналист в телевизия БТВ – за разследваща журналистика и принос при разкриване на корупционни практики – за журналистическо разследване за незаконната сеч „Гор(с)ка реалност“ и за резултатите от 12-годишен авторски журналистически интерес, насочен към разкриване на сивите практики в дърводобива. Наградата връчи президентът на КТ „Подкрепа“ г-н Димитър Манолов. Признание с номинации в тази категория получиха още: електронният сайт Bivol.bg – за смелостта и липсата на цензура при осигуряването на трибуна за публикуване на документи, уличаващи политически и икономически кръгове в незаконни или обществено неприемливи икономически практики, електронният сайт Investor.bg – за задълбочен анализ на икономическите и обществено-политическите процеси, свързани с формирането на сиви практики, както и News.bg – за обективно отразяване на сиви практики и активна позиция по отношение на ограничаване на неформалната икономика.

В категорията „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата” първото място спечели Агенция „Митници“ – за отчетени рекордно високи нива на събираемост през 2015 г. и постигнати успехи в борбата с митническите и данъчните измами и контрабандата. Наградата връчи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев. Номинирани в тази категория бяха още: Министерски съвет на Република България – за подобряване на достъпа до обществена информация и широкообхватно въвеждане на т.н. „отворени данни“ – нормативен акт „Изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)“, Министерство на финансите на Република България – за промяна в режима на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства – нормативен акт „Изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси“ и отново Министерство на финансите на Република България – за промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и присъединяването на Република България към международните инициативи за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане.

Победителите в трите категории бяха излъчени чрез тайно гласуване на 100 членно експертно жури. Конкурсът се провежда за трета поредна година. Негови организатори са Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло”. Целта му е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ се стреми да повиши обществената нетърпимост към сивите практики, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Номинациите за конкурса бяха определени чрез отворена обществена анкета през месеците април и май. Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряване и развитие на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

В полза на сътрудничеството между образованието и бизнеса

2016-23June-TU-Ramkovo

На 23 юни 2016 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Технически университет – София (ТУ-София) сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“. То бе подписано от председателя на Управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев и ректора на ТУ-София проф. дтн инж. Георги Михов. Споразумението има широк обхват и основно визира:

– Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или промотирани от страна на АИКБ и ТУ- София;

– Участие на представители на АИКБ и на нейни членове в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от ТУ-София;

– Участие на преподаватели и други представители на ТУ-София в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от АИКБ;

– Информиране на студентите от ТУ-София за провеждани студентски стажове от фирми-членове на АИКБ;

– Съдействие от страна на ТУ-София и на АИКБ за провеждане на обучения в ТУ на специалисти и служители от фирми-членове на АИКБ;

– Сътрудничество при разработване на национални и международни проекти, при партньорство между двете организации по програмите ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, програма Хоризонт 2020, програма EASME, програма ERASMUS + и други програми, финансирани от национални и европейски/международни фондове.

Споразумението позволява и други, неупоменати изрично, форми на сътрудничество между АИКБ и ТУ-София. Всяка година през месец декември председателят на УС на АИКБ и ректорът на ТУ-София ще провеждат срещи, на които ще се прави преглед на изпълнението на Рамковото споразумение.

Рамковото споразумение се оценява като особено полезно и за двете страни. Крайната цел, която ще бъде постигната е осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в ТУ-София и нуждите на реалния бизнес, както и професионалната реализация на завършващите учебното заведение в производствени български фирми.

1 22 23 24 25 26 32