Категория: Новини

Известни са номинираните за наградите „Икономика на светло“ за 2015 г.

baner 2015 728_90

Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2015 г. Призьорите в категориите ще бъдат избрани от експертно жури, в което участват над 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.

Конкурсът откроява стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Всички номинирани за 2015 г. в трите категории са оповестени в разпространено сред широката общественост и медиите ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.

Повече информация за участниците в конкурса и мотивите за техните номинации може да видите ТУК.

Съгласно Регламента на наградите, номинациите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 30 юни 2016 г. Номинираните в категориите ще получат грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на светло“.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Не е достатъчно да няма държавни гаранции, дългосрочни договори и миксиране на цената

2016-15June-Kozlodui

С над 500 милиона лева годишно би оскъпило електроенергията от VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ доплащането на разлики. Във връзка с публикувана информация за водени преговори за строителството на VІІ-ми блок, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати становище до г-н Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в 43-тото Народно събрание, г-жа Теменужка Петкова, министър на енергетиката и г-н Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

В него се казва, че Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) следи с повишено внимание постъпващите в публичното пространство информации относно водените преговори между правителството на Република България и неназована китайска компания за строителството на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Нещо повече, национално представителните работодателски организации в България провеждат постоянен мониторинг на състоянието на енергетиката и на енергийната политика в страната. Една от последните прояви на това постоянно наблюдение е Декларацията на национално представителните организации в България от 26 май 2016 г.

„Нашето безпокойство обаче идва от опасността китайската страна или инвеститорът, който и да е той, да получи така нареченото „доплащане на разлики“. По изчисленията на експертите на АИКБ, поемането на подобен ангажимент при параметрите, станали известни от медиите, би довело до формиране на ново „Задължение към обществото“, което ще се окаже по-голямо дори от скандалното задължение, формирано от привилегированото и непазарно положение на така наречените „американски централи“ – над 500 милиона лева годишно!“, се подчертава в документа.

Становището коректно предупреждава и изпълнителната, и законодателната власт, че при евентуален договор за изграждане на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ не е достатъчно той да бъде без държавни гаранции, без дългосрочни договори за изкупуване от държавната НЕК и без миксиране на цената на пети и шести блок с новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“. В никакъв случай не бива да се допуска „доплащане на разлики“, към което вън от всякакво съмнение се стремят потенциалните инвеститори.

Пълният текст на становището може да прочетете ТУК.

Връчихме специалната награда в конкурса „Млад икономист“ за 2016 г.

2016-13June-MarLyub-Nagrada

Докторантът Марияна Любенова от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов получи специална предметна награда – таблет, от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на церемонията на Дванадесетото издание на Националния конкурс „Млад икономист – 2016 г.”, под надслов „Гласът на младите за силна икономика”, на тема „Моята бизнес идея“. Конкурсът се организира от Съюза на икономистите в България.

Идеята, която впечатли АИКБ е свързана със създаването на банка за хранителните продукти, които се изхвърлят от ресторанти и магазини. В разработката си г-жа Любенова е предложила промяна на регулаторната рамка, с предвидени данъчни облекчения за стимулиране на предприемачите да се включат в хранителната банка. Целта е да не се изхвърлят тонове храна, а да се предоставят на нуждаещите се хора в неравностойно положение.

С участието си като спонсор на конкурса АИКБ за пореден път демонстрира, че активно подкрепя талантливите млади хора, които се развиват успешно в нeобходимите за бизнеса икономически области и професии.

Възможности за бизнес с Федерална демократична република Етиопия

2016-10June-Ethi-obshta

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди възможности за бизнес с Федерална демократична република Етиопия.

Представители на ръководството се срещнаха с новия посланик на Федерална демократична република Етиопия у нас н. пр. Негаш Кебрет Ботора. Срещата се състоя по инициатива на посланика. Интересът, който той прояви към АИКБ още в първите дни от встъпването си в длъжност, е доказателство за големия международен авторитет на най-динамично развиващата се работодателска организация у нас.

Текстилната и кожарската промишленост и селското стопанство са основните области, в които н.пр. Негаш Кебрет Ботора прояви интерес за съвместни проекти с български фирми. Той подчерта намеренията си да работи приоритетно за разширяване на икономическото сътрудничество между Етиопия и България и изрази своето очакване АИКБ да бъде водещ партньор при установяването на активни бизнес-взаимоотношения между двете страни.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев се съгласи, че възможностите за икономическо сътрудничество между България и Етиопия са много по-големи от моментното състояние на нещата. Той пое ангажимент АИКБ да координира и съдейства за установяването на контакти между фирми и да разпространява нужната информация до своите членове.

На срещата присъстваха и представители на две български фирми за производство на изделия от текстил – „Боряна“ АД и „Яна“ АД, които проявиха интерес към бъдещ внос на суровини и особено на прочутия етиопски памук за нуждите на българската текстилна промишленост.

В заключение бе взето решение да се подпише Меморандум между АИКБ и дипломатическата мисия на Федерална демократична република Етиопия, в който да бъдат подробно разписани формите и областите, в които страните могат да развиват взаимноизгодно сътрудничество.

Работна среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова

2016-28May-Obshtina

Представители на ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведоха работна среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, заместник-председателя на Столичния общински съвет г-н Николай Стойнев и главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) г-н Христиан Петров. Срещата се състоя по покана на Столична община.

От страна на АИКБ участие взеха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, г-н Боян Бойчев, член на УС на АИКБ, проф. Богдан Угърчински, член на НС на АИКБ, г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ и г-жа Светла Иванова, директор «Връзки с обществеността и протокол» в АИКБ.

Основна тема на срещата бе очертаването на идеи за оперативно сътрудничество за развитие на инвестиционната среда в българската столица. АИКБ покани представители на СОАПИ да направят презентация на предстоящото годишно Общо събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което ще се състои на 30 юни в София. Присъствието на представители на работодателски организации от 15 страни от централна и източна Европа и Азия, членуващи в МКСОР, беше оценено като изключителен шанс да се представят възможностите за инвестиции в столицата пред международния бизнес.

Обсъдена бе идеята на АИКБ финансирането на общински инвестиционни проекти, които имат възможност да генерират възвращаемост на инвестираните средства, да бъде осигурено чрез капиталовите пазари. Реализацията на големи общински инфраструктурни и др. проекти с прозрачно привлечен частен капитал е финансово обоснована алтернатива на бюджетното или европейското финансиране. Освен, че няма да се налага използването на публични средства и ще се постигне желаният резултат, този подход ще ангажира ресурси на институционални и др. инвеститори и с това ще допринесе и за тяхното собствено развитие, както и за развитието на капиталовия пазар. Посоченият модел може да бъде използван за реализацията на проекти, за които не може да бъде получено европейско финансиране и/или не достигат бюджетни средства.

Становището на АИКБ, че такса «Битови отпадъци» трябва да е обвързана с количеството смет и да е еднаква за бизнеса и гражданите срещна подкрепа в лицето на представителите на общината, които обаче подчертаха, че достигането на този справедлив модел ще е продължителен във времето процес.

Услугите от обществен интерес, развитието на професионалното образование, липсата на подготвени кадри като основна пречка за инвестициите бяха само част от конкретните теми, очертани като възможност за съвместна работа.

В рамките на срещата проф. Богдан Угърчински презентира пред представителите на общината проекта «София – град на знанието». Проектът е на членуващия в АИКБ консорциум «Велграф груп», чийто президент е проф. Угърчински. Идеята бе посрещната с голям интерес от г-жа Фандъкова, която обеща подкрепа от страна на Столична община.

Броят на фирмите в АИКБ достигна 10 000, в тях работят близо половин милион заети

2016-27May-NSnaAIKB

Нови 1600 фирми с близо 50 000 заети в тях бяха приети за членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на днешното заседание на Националния съвет (НС).

В редиците на най-динамично развиващата се работодателска организация в България се вляха още 5 браншови организации – Асоциация на парковете в България, Асоциация СЕСЕД България, Българска асоциация на малките и средните предприятия, Българска асоциация на управляващите дружества и Сдружение «Произведено в България» – Съюз на малкия и средния бизнес. За член бе приета и фирма «Призма Лукс» ООД.

След днешното заседание на НС броят на членуващите в АИКБ фирми достигна 10 000, като в тях работят близо половин милион заети. Дейността на организацията покрива 65 икономически дейности, а мрежата от регионални камари обхвана 171 общини. 

Членовете на НС на АИКБ обсъдиха предстоящото тържествено отбелязване на 20-годишния юбилей на Асоциацията, който е на 5 декември 2016 г.

Ние сме за реализация на младите хора в България

2016-24May-chestitka

В навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) публикува прессъобщение, в което изразява подкрепа за усилията на Министерството на образованието и науката да подобри професионалната реализация на младите хора в България и за отпускането на стипендии в дефицитни специалности.

Асоциацията многократно е заявявала своите притеснения, че бизнесът в България все по-трудно намира подходящи специалисти, особено в областите на инженерно-техническите дейности, високите технологии и иновациите.

АИКБ не подкрепя разходването на средства от европейските фондове за специалности, към които и сега има огромен интерес и не на последно място – за които българската държава предоставя милиони средства от държавния бюджет, за да изгради специалисти, които се реализират основно в чужбина. Не подкрепя и финансирането на безперспективни специалности, които „произвеждат“ безработни или продавач-консултанти с висше образование. Не подкрепя „свръхпроизводството“ на икономисти и юристи, например. Десетки наши университети, финансирани с нашите данъци, произвеждат ненужно голямо количество такива специалисти, при това преобладаващо с лошо качество. Това води до двойна загуба за обществото.

За повече информация вижте пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО.

Подкрепа към препоръките на Европейската комисия (ЕК)

2016-20May-IMG_6335

В работен обяд с генералния директор на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ на Европейската комисия (ЕК) Мишел Сервоз участваха зам.-председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Никола Зикатанов и главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова. По време на срещата бе изразено задоволството и подкрепата на АИКБ към препоръките, отправени от Европейската комисия (ЕК) към страната ни.

Г-н Зикатанов и д-р Ангелова запознаха представителя на ЕК с визията на АИКБ за приоритетните области, в които са необходими спешно реформи в България, както и с конкретните предложения на Асоциацията за предприемане на мерки в тези области.

За повече информация вижте пълните текстове на ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за среща с генералния директор на ГД „Заетост, социални въпроси и включване“ г-н Мишел Сервоз и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

Очакваме ползотворен диалог в съвместната ни работа за ясни и спазвани обществено-икономически правила

mtsp-tabela

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява категорична подкрепа за провеждането на реформите, които са от компетенцията на МТСП като: развитие на пенсионната система и укрепване на капиталовите стълбове в пенсионния модел, за реформа на медицинската и трудовата експертиза, за осъвременяване на системата на трудовата медицина, за ограничаване на административната намеса на пазара на труда и др. За тази цел, Асоциацията декларира своя ангажимент да продължи да бъде конструктивен партньор, като предостави цялата си експертиза.

АИКБ счита кандидатурата на г-жа Зорница Русинова за министър на труда и социалната политика на Република България за подходяща, тъй като тя е изявен професионалист с доказана експертиза. Разчитаме, че ако заеме поста на министър на труда и социалната политика, г-жа Русинова ще подобри диалога със социалните партньори. Очакваме от новия екип на МТСП да се вслушва в гласа на работодателските организации и да спазва международните стандарти на социалния диалог за решаване на ключовите проблеми на социално-икономическото ни развитие.

Г-жа Русинова и в качеството на министър на труда и социалната политика ще има нашата подкрепа за правенето на политики, насочени към издигане на труда като ценност и средство за успех и просперитет. Бихме искали заедно да постигнем успехи при създаването на отговаряща на нуждите на пазара на труда система за професионална квалификация и преквалификация и професионално образование.

Като работодателска организация, обхващаща най-много икономически дейности, АИКБ притежава широкообхватна експертиза и има готовност да предоставя експертна помощ за всички необходими реформи в социалната сфера. Очакваме ползотворен диалог в съвместната ни работа за превръщане на България в място, където има ясни и спазвани обществено-икономически правила и в което хората живеят и се трудят достойно.

В АИКБ се включиха още 397 нови фирми с 16 400 души персонал

2016-10May-BICA-NS

397 нови фирми с близо 16 400 заети в тях бяха приети за членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на днешното заседание на Националния съвет (НС).

Към семейството на най-динамично развиващата се работодателска организация в България се присъединиха 8 браншови организации – Асоциация «Българска книга», Асоциация на производителите на рибни продукти «БГ фиш», Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии, Българска национална асоциация «Етерични масла, парфюмерия и козметика», Българска фасилити мениджмънт асоциация, Национален съюз на водоползвателите, Сдружение на българските зъболекари и Сдружение на продуцентите на частните театри.

Нови членове на АИКБ са и «Прайсуотърхаус Купърс България» ЕООД, «Балар» АД , «Лазур–152» ООД и театър «Искри и сезони» ООД. АИКБ, която е член на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР), продължава да се разраства в области като здравеопазване, култура и образование.

НС на АИКБ одобри проект на меморандум за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO). Меморандумът обхваща редица дейности, свързани със сътрудничество за популяризиране на промишлени знания и обмяна на опит, партньорска работа по подготовка на проекти, съвместно участие и организиране на изложения, форуми и различни събития, както в България, така и в други страни.

Членовете на НС на АИКБ обсъдиха и въпроси, свързани с енергетиката и възможностите за бизнеса да ползва алтернативни източници на енергия като втечнения природен газ. Вижте ТУК презентацията на „Булмаркет ДМ“ ООД на тема: „Втечнен природен газ (LNG), използван от индустриални клиенти“, представена на заседанието на Националния съвет на АИКБ.

За повече информация и контакти:

г-н Пламен Вутов – управител на „Булмаркет Си Ен Джи“ ЕООД, тел. 082 817 407 /088 931 65 29/, plamen.vutov@bulmarket.bg;
г-н Светослав Хвърчилков – експерт търговия LNG в „Булмаркет ДМ“ ООД, тел. 088 805 76 93, svetoslav.hvarchilkov@bulmarket.bg;
г-жа Гюннур Джумалиева – консултант в „Булмаркет ДМ“ ООД, тел. 088 669 82 88, dzhumalieva@bulmarket.bg

1 23 24 25 26 27 32