Категория: Новини

Очакваме ползотворен диалог в съвместната ни работа за ясни и спазвани обществено-икономически правила

mtsp-tabela

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява категорична подкрепа за провеждането на реформите, които са от компетенцията на МТСП като: развитие на пенсионната система и укрепване на капиталовите стълбове в пенсионния модел, за реформа на медицинската и трудовата експертиза, за осъвременяване на системата на трудовата медицина, за ограничаване на административната намеса на пазара на труда и др. За тази цел, Асоциацията декларира своя ангажимент да продължи да бъде конструктивен партньор, като предостави цялата си експертиза.

АИКБ счита кандидатурата на г-жа Зорница Русинова за министър на труда и социалната политика на Република България за подходяща, тъй като тя е изявен професионалист с доказана експертиза. Разчитаме, че ако заеме поста на министър на труда и социалната политика, г-жа Русинова ще подобри диалога със социалните партньори. Очакваме от новия екип на МТСП да се вслушва в гласа на работодателските организации и да спазва международните стандарти на социалния диалог за решаване на ключовите проблеми на социално-икономическото ни развитие.

Г-жа Русинова и в качеството на министър на труда и социалната политика ще има нашата подкрепа за правенето на политики, насочени към издигане на труда като ценност и средство за успех и просперитет. Бихме искали заедно да постигнем успехи при създаването на отговаряща на нуждите на пазара на труда система за професионална квалификация и преквалификация и професионално образование.

Като работодателска организация, обхващаща най-много икономически дейности, АИКБ притежава широкообхватна експертиза и има готовност да предоставя експертна помощ за всички необходими реформи в социалната сфера. Очакваме ползотворен диалог в съвместната ни работа за превръщане на България в място, където има ясни и спазвани обществено-икономически правила и в което хората живеят и се трудят достойно.

В АИКБ се включиха още 397 нови фирми с 16 400 души персонал

2016-10May-BICA-NS

397 нови фирми с близо 16 400 заети в тях бяха приети за членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на днешното заседание на Националния съвет (НС).

Към семейството на най-динамично развиващата се работодателска организация в България се присъединиха 8 браншови организации – Асоциация «Българска книга», Асоциация на производителите на рибни продукти «БГ фиш», Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии, Българска национална асоциация «Етерични масла, парфюмерия и козметика», Българска фасилити мениджмънт асоциация, Национален съюз на водоползвателите, Сдружение на българските зъболекари и Сдружение на продуцентите на частните театри.

Нови членове на АИКБ са и «Прайсуотърхаус Купърс България» ЕООД, «Балар» АД , «Лазур–152» ООД и театър «Искри и сезони» ООД. АИКБ, която е член на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР), продължава да се разраства в области като здравеопазване, култура и образование.

НС на АИКБ одобри проект на меморандум за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO). Меморандумът обхваща редица дейности, свързани със сътрудничество за популяризиране на промишлени знания и обмяна на опит, партньорска работа по подготовка на проекти, съвместно участие и организиране на изложения, форуми и различни събития, както в България, така и в други страни.

Членовете на НС на АИКБ обсъдиха и въпроси, свързани с енергетиката и възможностите за бизнеса да ползва алтернативни източници на енергия като втечнения природен газ. Вижте ТУК презентацията на „Булмаркет ДМ“ ООД на тема: „Втечнен природен газ (LNG), използван от индустриални клиенти“, представена на заседанието на Националния съвет на АИКБ.

За повече информация и контакти:

г-н Пламен Вутов – управител на „Булмаркет Си Ен Джи“ ЕООД, тел. 082 817 407 /088 931 65 29/, plamen.vutov@bulmarket.bg;
г-н Светослав Хвърчилков – експерт търговия LNG в „Булмаркет ДМ“ ООД, тел. 088 805 76 93, svetoslav.hvarchilkov@bulmarket.bg;
г-жа Гюннур Джумалиева – консултант в „Булмаркет ДМ“ ООД, тел. 088 669 82 88, dzhumalieva@bulmarket.bg

Сътрудничество с партньор от Испания за повече делови контакти

Обща снимка-Испания

АИКБ разшири международното си сътрудничество с партньор от Испания.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подписа споразумение за сътрудничество с Испано-българската търговска камара. Двете организации ще осъществяват съвместни дейности в областта на бизнес-представителството и ще посредничат при установяване на делови контакти между членовете си. Споразумението предвижда посредничество при осъществяване на испански инвестиции в България, научно-техническо сътрудничество, организиране на различни форуми и участие в съвместни проекти в трети страни.

Сключеното споразумение с Испано-българската търговска камара е част от активната дейност на АИКБ като българска работодателска организация с утвърден международен авторитет.

Международна конференция „Образование и бизнес – бъдещите лидери“

2016-April-Obrazov-i-Biznes-BGonAir

АИКБ е партньор на международната конференция „Образование и бизнес – бъдещите лидери“.

Национална телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес каналът Bloomberg TV Bulgaria ще изследват как образованието помага на младите хора да изградят лидерски качества и как компаниите откриват и развиват лидери по време на международна конференция „Образование и бизнес – бъдещите лидери“ на 11 май в „София хотел Балкан“. Асоциацията на индустриалния капитал в България е партньор на събитието.

Конференцията е част от поредицата „Образование и бизнес“, като тази година ще се фокусира върху бъдещите лидери. Участниците ще търсят отговори на ключови въпроси за цялото общество – кои са лидерите на бъдещето, от които зависи развитието на България, как да ги разпознаем, как да стимулираме потенциала им, кое вдъхновява младите хора да постигат успехи.

Геополитически промени и възможности за българския бизнес

V-Velev-CofaceConf

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ‬) Васил Велев участва в Четвъртата международна конференция по управление на риска, организирана от „Кофас Груп“, световен лидер в кредитното застраховане. Събитието тази година бе посветено на темата „Геополитически промени и възможности за българския бизнес“ и се проведе на 14 април в зала „Роял“ на „София Хотел Балкан“ в столицата.

Конференцията събра близо 200 предприемачи, мениджъри, финансисти, анализатори и представители на държавни институции, които дискутираха теми, свързани с глобалните процеси, финансовия мениджмънт, рисковете, перспективните и губещи сектори в икономиката. Специална пленарна лекция изнесе вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той се спря на политиките в областта на човешките ресурси в подкрепа на бизнеса.

Председателят на УС на АИКБ се включи в панела за финансов мениджмънт, който започна с лекция на Аглика Събева-Цветанова от Представителството на Европейската комисия в България. Участниците (Васил Велев; Стоян Панчев, преподавател в СУ; Валери Петров, партньор в Axxess Capital и Жан-Мари Деманж, ръководител на регионалната икономическа служба на Франция в България), говориха за нуждата от промяна в сферата на финансите, за да се отговори на съвременните предизвикателства. Те подчертаха новите измерения на сигурността в банковата система, на свободата в движението на капитали и на управлението на дългове – като посоки, в които е важно да се върви, на фона на смущаващи данни от средата.

Конференциите на „Кофас“ по управление на риска се провеждат от 20 години насам в над 20 страни по света, където компанията е представена. Тези събития са се утвърдили като важни обществено-икономически форуми, на които се дискутират глобални проблеми, предлагат се стратегически решения и възникват нови идеи в икономиката.

Два пъти средната за страната ще е минималната заплата за чуждестранни работници, след намеса на АИКБ

2016-April-Zaplata

АИКБ се пребори за спорен текст в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, който бе приет на второ четене вчера от Народното събрание. Законът е свързан с регулирането на достъпа до пазара на труда на работници, които са граждани на трети държави, с осъществяването на правото на свободно движение в България на работници, които са граждани на друга страна-членка на ЕС, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и със заетостта на български граждани при свободното им движение в рамките на ЕС и Европейското икономическо пространство.

Благодарение на усилията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и на неколцина прагматично мислещи народни представители, в чл. 18 на Закона бе записано, че брутната заплата на висококвалифицираните работници от трета държава трябва да е най-малко 2 пъти по-висока от средната работна заплата в България, съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор. Този размер е много по-приемлив от първоначално предложеното в законопроекта възнаграждение, което беше трикратно по-високо от средната работна заплата. 

Преди влизането на Закона в пленарна зала, Комисията по труда, социалната и демографската политика отхвърли предложението на народните представители Мартин Димитров, Румен Христов, Делян Добрев и Петър Кънев за привеждане на възнаграждението до предвидения размер в съответната европейска директива, който е 1,5 пъти средната работна заплата за страната. 

Така в доклада по законопроекта беше записано като задължително условие за решение за упражняване на висококвалифицирана заетост брутната заплата на работника-чужденец от трета държава да е 3 пъти по-висока от средната в страната. Това бе оценено като неприемливо от АИКБ, позовавайки се на европейската директива по въпроса и практическото му решение в страни-членки на ЕС като Германия и Унгария. 

Аргументите ни бяха възприети от депутата Мартин Димитров, който в пленарна зала успя да ги изложи убедително. В резултат окончателно приетия долен праг за възнаграждението на чуждестранните работници от страни извън ЕС е 2 пъти средната работна заплата за България, а не 3 пъти, каквото беше предложението на Комисията. Така АИКБ за пореден път доказа, че работи активно и успешно в полза на интересите на българските работодатели и оказва реално влияние върху политиките на пазара на труда.

Съорганизатори сме на дискусия „Икономическата наука като пространство (киберпространство) за общуване“

2016-April-VirtualEconomics

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) организират дискусия на тема: „Икономическата наука като пространство (киберпространство) за общуване“. Модератори ще бъдат двама от атрактивните преподаватели в Софийския университет – проф. д.с.н. Цветан Давидков и проф. д. ф. н. Иванка Мавродиева. По този начин, дискусията ще се модерира от представители и на Стопанския, и на Философския факултет.

АИКБ не за пръв път подкрепя иновативните подходи в науката Въпросът за комуникацията в научните общности и за общуването между учените е от особена важност в ерата на технологиите. В днешно време надеждната и бърза комуникация допринася за осъществяване на някои от най-големите открития, особено в областта на природо–математическите науки.

Един от конкретните поводи за дискусията за икономическата наука като пространство за общуване, е появата в публичното пространство на блога на проф. Румен Георгиев. Блогът е забележителен не само със съдържанието си, но и поради факта, че не използва никоя от съществуващите стандартни платформи за регистриране и списване на блогове. Той е специално програмиран, като дизайнът е изцяло авторски и уникален.

Организаторите канят участниците в дискусията да присъстват физически, а не виртуално на срещата, която ще се проведе на 13 април 2016 г. от 17:15 ч. в „Огледалната зала“ на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ (северно крило).

Писмо на „Главна инспекция по труда“ до всички работодатели

2016-April-8-GIT1

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ напомня с писмо на всички работодатели, че на 30 април изтича срокът за подаване на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за условията на труд в предприятията. С цел облекчаване на работодателите, ИА ГИТ е създала условия за подаването им по електронен път.

Декларация подават всички работодатели, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2014 г., и съответно публикувана в публичния регистър или имат подадена декларация (уведомление) за 2014 г., но през 2015 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани с КЕП по електронен път на този адрес през браузър Mozilla или Internet Explorer (версии 9,10,11), или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.

На сайта на „Главна инспекция по труда“ в раздел „Административно обслужване” е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”, където можете да намерите допълнителна информация и указания за попълване. Техническа помощ ще получите на обявените на сайта на ГИТ телефони в раздел „Контакти“, а консултация за начина на попълване на декларациите – на горещия телефон 0700 17 670.

Нов тласък в развитието на корпоративната социална отговорност

2016-March28-KSO

Представителната общност на емитентите – АИКБ, даде нов тласък в развитието на корпоративната социална отговорност в България. Икономическият и социален съвет на Република България представи днес становището си „Корпоративната социална отговорност (КСО) – достижения и предизвикателства“ пред вицепремиера и министър на труда и социалната политика на България Ивайло Калфин.

В дискусията, в която се включиха членовете на ИСС и представители на заинтересованите страни, бяха изведени насоките за формиране на нова Национална стратегия за развитие на КСО. Документът, изготвен от главния секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) д-р Милена Ангелова, в сътрудничество с Веселин Митов – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, получи изключително висока оценка от г-н Калфин, който пое ангажимент основните изводи в него да залегнат в основата на готвената от МТСП нова стратегия по КСО.

Васил Велев, председател на УС на АИКБ посочи, че КСО е доброволно действие на компаниите, надграждащо техните ангажименти по закон, посредством което те активно участват в действията за развитието на обществото и са ангажирани към развитието на местните общности и подобряване на условията за живот. „Като представителна организация на емитентите и обединяваща доставчиците на услуги от общ интерес, АИКБ винаги е била изключително ангажирана с въпросите на КСО“, подчерта г-н Велев.

В становището се казва, че цялостната политика за насърчаване на прилагането на КСО от българските компании трябва да бъде насочена към повишаване на обществената култура и разбиране за полезността от социално отговорно поведение на бизнеса, с оглед създаване на обществена среда, признаваща и стимулираща подобно поведение. За целта е необходимо повишаване на общественото разбиране за ползите от КСО – чрез ангажиране на медиите, изграждане на бизнес култура, насърчаване на включване на дисциплини, свързани с КСО в програмите на висшите училища. Необходими са и конкретни мерки и действия за събиране и разпространение на добри практики, развиване на капацитета на фирмите за прилагане на КСО практики и насърчаване на прозрачността и разкриването на нефинансова информация. Това е непрекъснат процес, чийто успех е възможен единствено при тясно сътрудничество между социални партньори и държавни институции и при активно ангажиране на останалите заинтересовани страни.

Въз основа на международния опит, ИСС счита, че ще бъде много благоприятно за развитие на КСО да бъдат създадени подходящо съобразени с местните условия Кодекси за държавните и общинските фирми, за публичните компании, за компаниите, предоставящи услуги от обществен интерес и за компаниите с господстващо пазарно положение, подобно на Националния кодекс за корпоративно управление.

Според становището, поставянето на фокуса на общественото внимание върху добрите практики за КСО, провеждани от социално отговорни компании, е задължение и на българската държава. За да бъдат фирмите стимулирани да въвеждат КСО практики, е необходимо пазарите, потребителите и обществото като цяло да оценяват тези действия и да предоставят положителни стимули за това.

В новата Стратегия за корпоративна социална отговорност на Република България трябва да има поставен силен комуникационен и популяризаторски акцент, както и да се обърне внимание на фактори, които на пръв поглед имат косвено отношение към КСО. Сред тях са адекватната политика в областта на образованието, насочена към привеждането му в съответствие с търсенето на пазара на труда на кадри с определена професионална подготовка, насърчаването на КСО практиките, целящи развитието на местните общности, намаляването на административните прегради пред бизнеса.

Целият текст на становището е на адрес: http://www.esc.bg/bg/activities/opinions

Генералният директор на UNIDO се срещна с ръководството

IMG_6224

В рамките на първата си визита в България, генералният директор на Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO) г-н Ли Йонг се срещна с ръководството на АИКБ, за да обсъдят заедно предизвикателствата пред българския бизнес и възможностите за сътрудничество при формирането на индустриалната политика на страната ни.

Ли Йонг избра за първото си посещение в България годината, в която UNIDO чества своя 50-годишен юбилей. АИКБ е единствената работодателска организация, включена в програмата на визитата. Останалите срещи на генералния директор на UNIDO са с вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и със заместник-министрите на енергетиката, околната среда, икономиката и външните работи.

АИКБ бе представена в срещата от Никола Зикатанов, заместник-председател на УС на АИКБ, Румен Радев, заместник-председател на УС на АИКБ, Мариана Итева, член на УС на АИКБ, Бойко Недялков, член на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ. Ли Йонг бе придружен от Амира Мисра, директор и и.д. ръководител на отдел „Европа и Централна Азия“ в UNIDO и Соломия Омелян, програмен служител, бюро „Европа и централна Азия“.

Ли Йонг прояви интерес към дейността на АИКБ – най-динамично развиващата се работодателска организация в България. Като представителна организация на публичните дружества и на компаниите, доставящи услуги от общ интерес в страната, АИКБ сподели добри практики в сферата на насърчаване на корпоративната социална отговорност. АИКБ изрази подкрепа за Новоприетия глобален Дневен ред за устойчиво развитие 2030 „Да трансформираме нашия свят“ и съгласуваните нови Цели за устойчиво развитие.

Подчертано бе, че позицията на АИКБ е подкрепена и от Българския икономически и социален съвет чрез приетото становище за насърчаване на корпоративната социална отговорност в България, в чието изготвяне АИКБ участва активно. На срещата бяха обсъдени възможностите за участие на българския бизнес в национални, регионални и глобални проекти на UNIDO. Беше взето решение за подписване на меморандум за сътрудничество между АИКБ и UNIDO.

Четирите теми, в които ще бъдат фокусирани съвместните действия на двете организации са:
– Насърчаване на реалния сектор;
– Повишаване ефективността на политиките за подкрепа на малките и средни предприятия;
– Корпоративна социална отговорност;
– „Изсветляване“ на неформалната икономика.

1 24 25 26 27 28 32