Категория: Новини

Автобусните превозвачи, членове на АИКБ, БСК и БТПП, излязоха на предупредителен протест

IMG-94cce816e062815855dd1d578f4ff638-V_1528983556331_1

Днес, 14 юни, в цялата страна, от 14.00 до 15.30 часа, автобусните превозвачи, членове на АИКБ, БСК и БТПП, проведоха предупредителен протест срещу Законопроекта за Българска автомобилна камара.

Браншовите организации в автобусния транспорт са единни в исканията си за спиране на проектозакона, който според тях е лобистки и дава цялата държавна власт в ръцете на няколко души с интереси в транспортния бизнес и със сериозна политическа подкрепа от страна на управляващите.

По данни на браншовите организации, в протеста днес са се включили 1800 автобуса по 2480 разписания в 32 града, сред които: Перник, Варна, Благоевград, Търговище, Петрич, Добрич, Сандански, Пловдив, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Лом, Вършец, Берковица, Исперих, Омуртаг, Поморие, Дулово, Търново, Гоце Делчев, Смолян, Шумен и др.

Отказът на управляващите да оттеглят законопроекта е причина да се пристъпи към организацията на мащабен ефективен протест, който е насрочен за 25 юни т.г., в София. Очаква се в него да се включат 750 пътнически автобуса. Готовност да се включат в протеста с 200 камиона имат и фирмите от товарните превози.

Автотранспортният сектор протестира срещу Проектозакона за Българска автомобилна камара

item_3

Предупредителни протестни действия в цялата страна срещу Проектозакона за Българска автомобилна камара (БАК) организират на 14 юни 2018 г., от 14.00 до 15.30 часа, браншовите организации в сектора. Очаква се над 2000 автобуса за вътрешноградски, междуселищни и републикански пътнически превози да преустановят работа за час и половина. Ако Проектозаконът за БАК не бъде оттеглен от вносителите, на 25 юни т.г. ще стартират безсрочни протестни действия на превозвачите.

Това съобщиха на пресконференция на 12 юни 2018 г. ръководителите на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ), Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ), Националния съюз на превозвачите (НСП) и Корпорацията на автомобилните превозвачи в България (КАПБ), които покриват почти 100% от пътническите превози в страната. Подкрепа за действията на браншовите организации заявиха и трите национално представителни организации на работодателите – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Незаконосъобразно е функции и дейности на ИА „Автомобилна администрация“ да бъдат изземвани и поверявани на Българска автомобилна камара, състояща се от преки конкуренти в сектора на обществен превоз на пътници. Още повече, че по смисъла на чл.10 от Регламент /ЕО/ 1071/2009, функциите на компетентен орган се осъществяват от държавни органи. Такава е и практиката в държавите – членки на ЕС.

Проблемите, които тресат автобусния бранш, са дългогодишни и до този момент няма предложения за ефективни решения. С настоящия законопроект проблемите не само че не се решават, но и се задълбочават“, каза Петър Захариев (БССИТ). Той посочи три основни групи проблеми, които чрез законопроекта не получават решение: сивата икономика, корупцията и оперативната работа на превозвачите, вкл. транспортните схеми. В допълнение, законопроектът генерира нови проблеми, които досега не са съществували. Например, създава се една огромна и неефективна структура, която ще постави целия бранш в зависимост от отделни хора, ще създаде нови финансови тежести за бизнеса и ще оскъпи транспортните услуги.

Законопроектът е с измислени мотиви. Нарушено е основното законодателство на страната. Предвиденото задължително членство в БАК ще наруши конкуренцията в сектора. Няма да отстъпим и ще протестираме, докато законопроектът не бъде оттеглен“, категоричен бе и председателят на КАПБ Кузман Вълев.

Галя Топалова (НСАПБ) съобщи, че на 17 февруари 2018 г. Миролюб Столарски е запазил в Търговския регистър името „Българска автомобилна камара“ и е вписал себе си като представляващ организацията. За това скандално обстоятелство ще бъдат сезирани министър-председателят, председателят на Народното събрание и Министърът на транспорта.

Според Магдалена Милтенова (БССИТ), законопроектът е скандален, порочен, лобистки и не отговаря на нуждите на бранша. „Подготвен е от хора, които нямат компетенции в пътническите превози. Това е закон, чрез който всъщност ще се приватизира държавната корупция“, допълни Милтенова. Тя благодари на вносителя Станислав Иванов, че е успял да обедини бранша срещу този законопроект, и настоя за неговата оставка. „Станислав Иванов трябва да даде обяснение защо внася законопроект за една частна структура, чието име е запазено няколко месеца преди внасянето на законопроекта. Това е скандално! Иванов трябва да подаде оставка, защото е видно, че говорим за лобизъм и съмнителни практики. Ако министър Московски подкрепя този законопроект и, на фона на твърденията за неработеща автомобилна администрация, значи неговото място не е в министерството“, каза М. Милтенова и допълни: „Мотивите на вносителите са изключително неверни, защото там се твърди, че няма компетентен орган, който да издава лицензите и да извършва контрол. Твърди се, също, че няма регистър, заради което България би търпяла санкции от ЕС. Имаме отговор от министър Московски на парламентарно питане, на което той отговаря, че ИА „Автомобилна администрация“, като компетентен орган, стриктно следи за спазването на правилата. „Автомобилна администрация“ води регистър. Националното ни законодателство е изцяло хармонизирано с европейския регламент. Питаме къде е истината – има ли регистър, или няма? Приемаме за истина твърдението на министър Московски“.

Категорична е позицията на участниците в пресконференцията и срещу създаването на една Автомобилна камара, в която да членуват превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници и на товари. Необходими са самостоятелни структури, каквито насоки дава и европейското законодателство, отразени в Регламент /ЕО/ № 1071/2009, Регламент /ЕО/ № 1072/2009 и Регламент /ЕО/ 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози. Проблемите на бранша на автобусните превозвачи са коренно различни от тези на товарните превози. Необходимостта от законодателни промени е различна за всеки един от браншовете.

В последните 8 години липсата на адекватни законодателни промени доведе до фалита на 2/3 от пътническите транспортни фирми и остави повече от 60 български общини без транспорт.

Според Васил Велев (АИКБ),това е фундаментално сбъркан законопроект. Той е обвит с една фалшива обвивка и едни мотиви, които не отговарят на истинските цели и на съдържанието на законопроекта. Той не може да се поправи, а трябва да бъде оттеглен. Той не е ненужен, той е вреден. Става дума за поръчково законодателство. Това е закон за приватизация на корупцията в автотранспорта, закон за убийство на конкуренцията. С него се реализира формулата „една държава – една организация – един фюрер“. Законът очевидно води до резултати като разрушаване на конкуренцията, влошаване на качеството на услугата, повишаване на цените, увеличаване на корупцията.“

От своя страна, Димитър Бранков (БСК) подчерта, че това не е първият подобен случай и че опити за такова грубо нарушение на принципите на доброволност на сдружаването е налице и в други икономически сектори (строителство, селско стопанство горска промишленост, туризъм и др.). Бранков отбеляза, че има достатъчно лостове за въздействие в посока оттегляне на законопроекта, вкл. по линия на европейските и международни организации и институции.

_________

Исканията и аргументите срещу законопроекта на 10 браншови организации, подкрепени от национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК и БТПП, са изпратени на министър-председателя Бойко Борисов, председателя на НС Цвета Караянчева, председателя на Комисията по транспорт към НС Халил Летифов, председателите на парламентарни групи в НС и министъра на транспорта Ивайло Московски.

Вижте пълен видеозапис на пресконференцията ТУК

АОБР апелира в работната група за „Единна входна точка“ да се включат експерти от представителните на национално равнище работодателски организации

AOBE_LOGO-smaller_450
ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОТНОСНО: Изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ,

Със Заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. е създадена работна група със задача да изготви промени в нормативната уредба във връзка с изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ.

Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) обединява организации на бизнеса, чийто членове произвеждат 86.2 % от брутния вътрешен продукт на България и осигуряват работа на над 82% от заетите в страната.

В тази връзка и като имаме предвид, че предложението за Единна входна точка е направено от нас, както и че ползвателите на това решение са основно работодателите като засегнатата страна, ние изпратихме писмо до Министъра на правосъдието (техен вх. № 33-00-75/16.04.2018, което прилагаме), с настойчиво искане в работната група да бъдат включени представители на работодателските организации. Без ясната позиция на българския бизнес като адресат на промяната и основен ползвател на резултата от нея е немислимо постигането на най-благоприятно за българския бизнес решение за единна входна точка.

С тези мотиви предложихме на Министъра на правосъдието да допълни Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г., като в работната група бъдат включени експерти, излъчени от представителните на национално равнище работодателски организации.

До днешна дата нямаме отговор на това писмо, което допълнително засилва съмненията ни в истинността на желанието на отговорните институции за решаване на поставения проблем.

За нас забавянето вече прави невъзможно въвеждането на единната входна точка през следващата 2019 г. и поставя под съмнение дори, че това ще стане през 2020 година.

Във връзка с горното, предлагаме да проведем работна среща в удобно за Вас време, за да обсъдим изпълнението на ЦАИС „Единна входна точка“ и да предприемем съвместни действия за намиране на най-добрите решения.

Приложение: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

Димитър Бранков
Зам.-председател на БСК
По поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

АОБР ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ОТНОСНО ФИНАНСОВИЯ ОДИТ

accounting_2

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Вх.№ 92-00-222/18.06.2018

 

ОТНОСНО: Създаването в МФ на работна група със задача обсъждане и изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството по отношение на повишаване на прага на задължителния одит на годишните финансови отчети

  

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

Във връзка с изпълнение на т. 3 от Решение № 411 на Министерския съвет от 19 май 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите и Решение по т. 3 от дневния ред на Националния икономически съвет, състоял се на 18 май 2018 г., и във връзка със създаването в Министерство на финансите на работна група със задача обсъждане и изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството по отношение на повишаване на прага на задължителния одит на годишните финансови отчети, което ще намали административната тежест на малките предприятия в страната Ви информирам, че Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) прие решение, с което подкрепя изцяло и недвусмислено приложения към настоящото писмо Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, мотивите към него и изготвената предварителна оценка на въздействието.

Смятаме, че този законопроект е изцяло в подкрепа на българския бизнес и е насочен към значително намаляване на административната и финансова тежест за българските предприятия, и разчитаме на Вашата активна роля за внасянето и приемането му по надлежния ред.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

 

САШО ДОНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСК

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП

 

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КРИБ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: СРЕЩУ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЪЛГАРСКАТА АВТОМОБИЛНА КАМАРА

press2

Утре, 12 юни 2018 г., от 10.00 часа, в Пресклуба на БТА, ще се проведе пресконференция на:

  • Национално сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ),
  • Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ),
  • Национален съюз на превозвачите (НСП),
  • Корпорация на автомобилните превозвачи в България (КАПБ)
  • браншови организации в пътническия транспорт,

подкрепени от национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК и БТПП.

Участниците в пресконференцията ще представят аргументите си против Законопроекта за Българската автомобилна камара (сигнатура 854-01-43), внесен за разглеждане в Народното събрание, и ще информират за предстоящия протест на автобусните превозвачи на 14.06.2018 г.

В пресконференцията ще участват:

  • Галя Топалова и Ивайло Константинов (НСАПБ),
  • Магдалена Милтенова (БССИТ),
  • Кузман Вълев (КАПБ),
  • Стоянка Стойкова (НСП)
  • представители на АИКБ, БСК и БТПП.

АИКБ предлага специалности от машиностроенето и дървообработването да влязат в защитения списък на МОН

170118015225bbkm

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага на Министерство на образованието и науката да включи две специалности от „Машиностроене“ и „Дървообработване“ в Списъка със защитените от държавата специалности от професии. Това се казва в специално писмо във връзка с подкрепата на проекта на Постановление на Министерски съвет за приемане на списъка, което най-представителната работодателска организация у нас е изпратила до министъра на образованието Красимир Вълчев.

Според АИКБ към изготвения вече списък трябва да бъдат добавени специалностите „Машини и системи с ЦПУ“ и „Мебелно производство“, тъй като е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Първата е една от най-търсените и дефицитни специалности, а броят на учащите е крайно недостатъчен. Разпределението на паралелките не покрива всички области, в които е развит този бранш, като дори в региони с концентрация на машиностроителни предприятия като Видин, Враца и Монтана няма къде да се изучава специалността, се посочва още в писмото.

Предложението за включването на втората специалност „Мебелно производство“ е обосновано от официални икономически и социологически анализи, в които се сочи, че дървообработването и в частност производството на мебели, e и сред най-бързо развиващите се по отношение на експорта сектори. Това е и един от браншовете, който открива и поддържа работни места в райони с ниска заетост. В момента специалността е изучавана от едва около 120 ученика. Обучението по професията е подкрепено от бизнеса в Югозападен, Южен Централен, Североизточен и Северен Централен райони, като е декларирана готовност за осигуряване на задължително практическо обучение.

АИКБ работи усилено за изграждане и укрепване на връзката между образованието и бизнеса и за по-активно участие на работодателите при определянето на държавния план-прием в професионалните гимназии. От асоциацията настояват в новия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение категорично да се уредят правоотношенията между учащи и работодатели. Министерство на труда и социалната политика, социални партньори и неправителствени организации се обединяват около тезата, че при обучението чрез работа учениците не трябва да имат статут на работници или служители по време на практическите си занимания в компаниите, тъй като основното им занятие е да учат. Според АИКБ в изменението на ЗПОО трябва да се предвиди възможност възнаграждението на учащите в дуалната система да се финансира освен от работодателя и от оперативни програми, държавни фондове и други източници.

Работодателската организация приканва и подкрепя държавата за провеждане на така необходимите реформи в образователната система у нас. Преди месец на специална кръгла маса, посветена на връзката на висшето образование и бизнеса, АИКБ предложи концепция за промяна на модела на финансиране на висшето образование и мерки за сътрудничество и координация между бизнеса и държавата за осигуряване на квалифицирани човешки ресурси за българската икономика и качествени работни места за завършващите студенти по професиите и специалностите, които завършват. Новият модел на финансиране предвижда между Министерството на науката и образованието, студентите и избраното от тях висше училище да се сключва тристранен договор, с които държавата поема ангажимент за цялостно финансиране на обучението на студентите, висшите училища се задължават да осигурят качествен образователен процес, а студентите се задължават след завършването си да работят за определен период в България. Освен сумата необходима за обучение студентите от дефицитни специалности да имат възможност да получават от държавата допълнителни средства под формата на стипендии.

 

Бизнесът насърчава правителството и БНБ да не бавят кандидатстването за ERM2

Photo2 (3)

Кохезионната политика е най-важният инструмент на Европейския съюз за икономическо, регионално сближаване и устойчиво развитие и приобщаващ растеж. Тя стои и в основата за подпомагане и развитие на услугите от общ интерес. Около това се обединиха над 70 представители на европейски работодателски организации по време на международната конференция „Услугите от общ интерес – двигател на устойчиво развитие и растежа в Европа”. Събитието, което е част от програмата на  Българското председателство на Съвета на ЕС, се организира съвместно от АИКБ, Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP) и Международния координационен съвет на организациите на работодатели (МКСОР). АИКБ е член и на двете организации, което ѝ позволява да участва пряко при взимането на решения, оказващи влияния върху бизнес климата в Европа и света.

„Услугите от общ интерес определят пряко както стандарта на живот, така и бизнес средата и са съществен елемент на конкурентоспособността. Ние сме притеснени от изключително консервативното предложение на ЕК, което представя намаление на отделения ресурс със 150 млрд. евро за седем годишния период. Повече от всякога европейските граждани се нуждаят от сигурност и от своевременното приемане на Многогодишната финансова рамка зависи мобилизирането на важни инвестиции за европейските предприятия и за укрепване на европейската икономика като цяло. Считам, че всички ние трябва да се обединим и да работим за една балансирана финансова политика, която поставя акцент върху инвестициите в увеличаване на конкурентоспособността на предприятията и върху увеличаване на квалифицираната работна сила”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

“Искам да подчертая и факта, че Европа днес се нуждае от тласък на политиките за сближаване, от разширяване на евро зоната по посока на всички желаещи да се включат в нея и от утвърждаване на пространството, оградено от единна външна граница. България заявява своята воля и желание да бъде приета в ERM II, на основа на изпълнените за това макроикономически условия. Усилията на правителство и социални партньори за изсветляване на бизнеса, в които АИКБ е активен участник, дадоха сериозен резултат, включително и по посока на подобрена събираемост в приходната част на бюджета. Полагат се и усилия за по-ефективно управление на държавните компании, като АИКБ продължава да настоява миноритарни пакети от тях да се предлагат на борсата, за да се подобри корпоративното управление, да се повиши прозрачността и разкриването на информация. Днес България изпълнява устойчиво всички числови критерии за влизане в еврозоната – имаме положително бюджетно салдо, сред първите три държави сме в ЕС с най-малък държавен дълг/БВП, преизпълняваме и критериите за ниска инфлация и дългосрочна лихва. Националната ни валута е фиксирана към еврото от възникването му без промяна на курса. Бизнеса в България е убеден, че влизането в еврозоната би я укрепило, а не отслабило. Убедени сме в ползите от присъединяването на България към еврозоната както за страната ни, така и за ЕС. За това ние насърчаваме нашето Правителството и БНБ да кандидатстват без отлагане в ERM2.”, подчерта г-н Велев.

Г-н Велев отбеляза и другите наши национални цели – Шенген и ОИСР /OECD/. Той обърна внимание на още един основен и много важен политически документ – Европейския стълб на социалните права, който беше одобрен в края на 2017 г.: “АИКБ подкрепи Стълба като ръководство за ефективна заетост и социални резултати при предприемането на действия в отговор на настоящите и бъдещите предизвикателства, които са пряко насочени към удовлетворяване на основните потребности на хората, както и към осигуряване на по-добро привеждане в действие и изпълнение на социалните права.

Ние отправихме конкретни препоръки към българското правителство, които са общовалидни и за нашите европейски партньори. Европа е изправена пред огромен дисбаланс между търсене и предлагане на работна сила. Считаме, че е много важно да бъдат интегрирани на пазара на труда лицата, останали извън него, като от особена важност е продължително безработните лица и тези от най-уязвимите групи – дълготрайно безработни и неактивни, да бъдат включени в обучения по професии и по част от професии, за които е налице дефицит на човешки ресурси. Мерките на пазара на труда трябва да са индивидуални, за да бъдат ефективни. Програмите за заетост следва да бъдат поставени на ново по-високо ниво, което да отговори на нуждите на пазара на труда. Важно условие за подпомагането на тези групи безработни е и работата с работодатели и предоставянето им на стимули за наемането на тези лица, включително голяма роля могат да играят социалните партньори.

За гарантирането на социалните права е необходимо икономическо развитие, необходимо е да насърчаваме квалифицирания, високопроизводителен и интензивен труд. Необходимо е до социалния стълб да се появи предприемачески стълб, защото благата се създават. Те не се дължат на готово и без усилия.

Ние трябва да работим повече, и ЕК да разчита повече на социалния диалог и на социалните партньори и за привеждането на работната сила към дигиталната ера. Много добри намерения остават заложени само „на хартия“, като инициативата „Нови умения за нови работни места“. Това не е подхода, трябва да сме прагматични и да си даваме ясна сметка, че от добрата квалификация, добрите безопасни и здравословни условия на труд, подходящата оценка на работоспособността и на уменията и знанията на всеки зависи не само бъдещето на нашето собствено предприятие, не само бъдещето на предприятията предоставящи услуги от общ интерес, но и на цялата европейска икономика. Бъдещето ни ще е такова, каквото сами си го изградим!”

Представителите на работодателските организации обсъдиха ролята на обществените услуги и услугите от общ интерес в контекста на Кохезионната политика на ЕС и идентифицирането на механизми за тяхното увеличаване. Целта е услугите, които играят основно роля за намалява на различията между регионите и подкрепят икономическия и устойчив растеж в ЕС, да бъдат предоставяни от повече доставчици, като бъдат включени и повече работодатели. По думите на председателя на Комитета по регионално развитие в ЕП Искра Михайлова евродепутатите работят по опростяване на правилата на новата законодателна и финансова рамка на ЕС. След приемането ѝ, което се очаква да е през 2019 г., държавите-членки вече ще трябва да докладват напредъка и резултатите по усвояването на евросредствата на всеки 2 месеца, а не както беше досега на 4 години.

„Европейските лидери осъзнаха, че трябва да увеличат усилията си и да работят все по-сплотени за развитието на Европа и постигането на устойчив икономически ръст. Промените, които настъпиха през последните години в развитието на услугите от общ интерес ни показаха, че те могат да бъдат мощен инструмент за подпомагане на страните-членки“, допълни министърът на финансите Владислав Горанов.

Участниците разгледаха още и прилагането на Стълба за социалните права в цяла Европа. Основен акцент беше поставен върху огромния дисбаланс между търсене и предлагане на работна сила. За преодоляване на проблема беше посочено интегрирането на пазара на труда на всички лица, останали извън него, като от особена важност е продължително безработните лица и тези от най-уязвимите групи – дълготрайно безработни и неактивни, да бъдат включени в обучения по професии и по част от професии, за които е налице дефицит на човешки ресурси. Важно условие за подпомагането на тези групи безработни е и работата с работодатели и предоставянето им на стимули за наемането на тези лица. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков заяви от своя страна, че именно услугите от общ интерес са гарант за равен достъп до пазара на труда и зачитането на социалните права на всеки човек.

По време на конференцията бяха разгледани и предложенията относно пакета за чиста енергия и директивата за питейна вода. Според представителите на работодателските организации ЕС трябва да има обща дългосрочна визия как да се развива този сектор и същевременно да се даде възможност на страните членки да намерят своето място на европейската енергийна карта. Българският енергиен пазар вече може да се сравнява с пазарите в развитите европейски държави, обяви председателят на Комисията по енергетиката Делян Добрев. От юли т.г. 70% от електроенергията се търгува на свободния пазар и тази либерализация е факт благодарение на работата на работодателските организации и държавата през последните 3 години, допълни още той. Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че трябва да се работи за повече съгласуваност на европейските и националните политики в областта на енергетиката и климата, но без това да води до загуба на конкурентоспособност, нито до непосилни цени на енергоносителите. По думите му българският бизнес, а и българските граждани често са жертви на дадените привилегии на общностите за възобновяема енергия и затова напълно подкрепя желанието на СЕЕР тези играчи на енергийния пазар да се третират като всеки друг и да се подложат на равни условия.

Сред участниците в международната среща бяха министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията по енергетика към Народното събрание Делян Добрев, председателят на УС на АИКБ Васил Велев, главният секретар на СЕЕР Валерия Ронцити, председателят на МКСОР за 2018 г. Анджей Малиновски, ръководителят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев, представители на работодателски организации, депутати от ЕП и др.


За CEEP 

Европейският център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес е един от трите европейски социални партньори, заедно с BusinessEurope и ETUC. CEEP лобира редовно пред Европейската комисия, както и пред Европейския съвет и Европейския парламент, които оказват въздействие на всяко законодателно предложение, засягащо услугите от общ интерес и тяхното място във вътрешния пазар, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат. CEEP има активни представители в консултациите по Европейския семестър, по Годишния обзор на растежа в ЕС, по преговорите в областта на социалните въпроси, конкурентоспособността и други важни области.

За МКСОР 

Международният координационен съвет на организациите на работодатели е създаден през 2010 г. и обединява 18 работодателски организации от 15 страни от Централна и Източна Европа и Азия. Основната му мисия е да насърчава установяването на устойчиви връзки между тях, обмен на опит в сферата на регулиране на социалните и трудовите и свързаните с тях икономически отношения.

Съболезнователен адрес

Danev_traur-crop

ДО
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА –
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

От мое име и от името на Асоциация на индустриалния капитал в България искам да се обърна към Вас с най-искрените си съболезнования по повод огромната загуба.

Божидар Данев бе не просто изключителен човек и професионалист, той бе нашият крайъгълен камък в нелеката задача да развиваме българската икономика и индустриални отношения. През годините пълната му отдаденост на тази кауза, високият му дух и отговорността към работата и колегите му се превърнаха в еталон за поведение, подражание и успех.

За нас Божидар не бе само човекът, с когото през последните години рамо до рамо водехме битки за една по-добра България. Божидар беше преди всичко Човек и Приятел.

Дълбок поклон!

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ


Траурната церемония в памет на г-н Данев ще се проведе на 1 юни 2018 г., петък, от 13.30 часа, в Храм „Св. Архангел Михаил“, кв. Бояна, ул. „Бояна парк“ №4 (вж. карта).
В сградата на БСК (ул. Алабин 16-20) е открит траурен кът, където всеки може да поднесе съболезнованията си в книгата за съболезнования. Траурен кът с книга за съболезнования ще функционира и по време на церемонията в Храм „Св. Арх. Михаил“.

Предложения на АИКБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

2018-05-16-GDPR2

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати писмо с предложения до министър-председателя Бойко Борисов, с копие до председателя на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов.

Следва пълният текст на писмото:


 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 

Асоциацията на индустриалния капитал в България като официално призната представителна организация на работодателите се запозна с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, обявен за обществено обсъждане чрез интернет сайта на Комисията за защита на лични данни на 30 април 2018 година.

Във връзка с необосновано краткия срок за обществено обсъждане предлагаме следните изменения:

По §15 от законопроекта, член 25б, ал. 1 да се измени така: 

„Чл. 25б. (1) Извън случаите по чл. 37, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът или обработващият лични данни задължително определя длъжностно лице по защита на данните, когато обработва лични данни на над 200 000 физически лица.“

Мотиви: Член 37 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните) ясно посочва критериите, при които администраторът и обработващият лични данни определят длъжностно лице по защита на данните, а именно:

„Член 37. Определяне на длъжностното лице по защита на данните

1. Администраторът и обработващият лични данни определят длъжностно лице по защита на данните във всички случаи, когато:

a) обработването се извършва от публичен орган или структура, освен когато става въпрос за съдилища при изпълнение на съдебните им функции;

б) основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни; или

в) основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в мащабно обработване на специалните категории данни съгласно член 9 и на лични данни, свързани с присъди и нарушения, по член 10.“

В предложените за общественото обсъждане „Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни“ не виждаме аргументи за предложения нисък праг. Не е посочено сравнение с практиката в другите държави членки, а също така е пропусната финансовата тежест, която ще се отрази на редица предприятия, за които по смисъла и в духа на Общия регламент относно защитата на данните е предвиден облекчен режим. Смятаме, че предложеното решение (за праг от 10 000) противоречи и на правителствената политика за облекчаване на бизнеса откъм административни тежести.

За нас е необяснимо какво налага въвеждането на толкова нисък праг (10 000), което би увеличило неимоверно административната тежест върху българския бизнес, особено върху малките и средните предприятия. Факт е, че в архива на едно малко предприятие, в което работят от 30 до 50 наети лица, но е създадено преди 40-50 години, се съдържат над 10 хиляди досиета по реда на Кодекса на труда, които следва да се пазят 50 години. В този смисъл т. 10 от предложената „Предварителна частична оценка на въздействието“ е непълна и невярна.

По §15 от законопроекта, член 25й, ал. 2 да се измени така: 

„Член 25й. (2) Комисията приема наредба, с която определя минималните изисквания към администраторите при изпълнение на задължението им по ал. 1.“

Мотиви: Определянето на минимални изисквания, произтичащи от закон, е нормативен процес и е недопустимо това да става извън процедурата, предвидена в Закона за нормативните актове. Не смятаме за правилно КЗЛД да определя минималните изисквания към администраторите при изпълнение на задължението им чрез публикация на интернет страницата си.

Като имаме предвид, че Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета е от 27 април 2016 година, а срокът за обществено обсъждане на настоящия законопроект практически е осем работни дни (въпреки твърдението за формално спазване на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове), Асоциацията на индустриалния капитал в България си запазва правото да продължи активното си участие в процеса на приемане на този изключително важен за българския бизнес и гражданите нормативен акт.

С УВАЖЕНИЕ, 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

АИКБ предлага кредити, погасявани от бюджета, за студенти, оставащи да работят в България

photo_3_1

България е загубила 25 млрд. лв. заради изтичане на квалифицирани кадри

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за кредити, погасявани от бюджета за всички студенти, завършили висше образование държавна поръчка, които работят в/за България определен период след дипломирането си. Работодателската организация предлага мерки за насочване на кандидат студентите към дефицитни специалности чрез стипендии и извънкласни форми по наука и техника, изцяло нов модел на финансиране на висшите училища, значително намаляване на план приема и преструктурирането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаване качеството на обучение, нов прочит на т.н. академична автономия и сътрудничество и координация между бизнеса и държавата с оглед постигане на целите – подготовка на кадри, необходими за социалноикономическото ни развитие. Това заяви днес председателят на АИКБ Васил Велев по време на кръглата маса „Бизнесът и висшето образование“. Форумът се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България в сътрудничество с в. „Стандарт“.

„Издръжка на един студент за пет години обучение, които се плащат от държавния бюджет варира от 20 000 до 60 000 лв., в зависимост от записаната от него специалност. Срещу тези инвестиции в образованието на младите хора липсва какъвто и да е ангажимент на студента да работи в/за България. Направихме една проста сметка, която показа, че средствата, които държавата и данъкоплатците са похарчили за обучението на млади хора, завършили средно и/или висше образование, но които работят в чужбина, е близо 25 млрд. лв. Тази сума е равна на консолидирания държавен дълг на България. Чрез предлаганият от АИКБ нов модел целим бизнесът в страната ни да получи висококвалифицираните кадри, от които има нужда“, каза още Васил Велев.

photo_1

Според предложението на АИКБ новият модел на финансиране трябва да има изменена и подобрена система за кредитиране на студентите, които лично да получават средствата и да ги внасят в избраното от тях висше училище. Средствата ще се отпускат за целия период на обучение под формата на кредит, а студентът се задължава след завършването си да работи за определен период в България. Освен сумата необходима за обучение студентите от дефицитни специалности ще получават допълнителни средства под формата на стипендии. По този начин Асоциация на индустриалния капитал в България искат да дадат нов тласък на реформите в системата с оглед осигуряването на необходимите специалисти за българската икономика.

По думите на вицепремиера Валери Симеонов трябва да има натиск върху държавните институции и образованието трябва да престане да бъде продукт, произвеждан заради самия себе си. „Държавно субсидираното образование не е самоцел или хоби, то е система за задоволяване на нуждите на държавата, съответно на икономиката и потребностите на обществото. Ученето за удоволствие е съвсем друга форма и за него човек би трябвало да си плаща сам. В тази връзка смятам, че вината не може да се прехвърли единствено на управляващите учебните заведения, до голяма степен тя се носи и от нас, политиците, както и от обществото като цяло“, допълни заместник министър-председателят.

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че образованието не е измеримо единствено с приходи и разходи, тъй като то има и косвени ефекти, които трудно могат да бъдат оценени, но всички те влияят върху цялото общество. По думите му по-добрите общества са изградени от по-високообразовани хора. Той открои три основни задачи пред държавата: да се намали до минимум преждевременното отпадане на деца от образователната система, да се настрои образованието спрямо търсенето на пазара на труда, както и да се придобиват знания, умения и ключови компетентности, които да са релевантни за в бъдеще. По отношение на висшето образование, министърът заяви, че след намаляването на план-приема в държавните висши училища за икономически и администрация, е регистриран ръст за тези специалности в частните такива. Вълчев заяви още, че няма сегмент, който да не е претърпял реформа в сферата на образованието и то благодарение на партньорството на държавата и заинтересуваните страни, сред които с активното си участие се откроява АИКБ. И този процес ще продължи.

photo_10_1

Участие в кръглата маса взеха над 100 представители на бизнеса и държавата. Сред тях бяха вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателите на парламентарните Комисии по образование и наука в Народното събрание Милена Дамянова и по икономическа политика и туризъм в Народното събрание Петър Кънев, столичният кмет Йорданка Фандъкова, представители на висши учебни заведения, синдикати, граждански организации и други заинтересовани страни.

АИКБ и в. Стандарт поеха ангажимент да представят в подходяща форма генерираните предложения по време на кръглата маса както на законодателната и изпълнителна власт, така и на обществеността.

За повече информация вижте:


Събитието се проведе с подкрепата на Биовинарна Орбелус и Българска роза – Карлово и с медийното партньорство на ТВ Европа, news.bg и Дарик радио.

1 2 3 4 5 23