Категория: Новини

Кауза за всички: По-добро бъдеще за студентите у нас

Untitled_17

PwC България има удоволствието да Ви покани на благотворителния аукцион „Подай ръка“ на 9 октомври, от 19.00 ч. в Grand Hotel Sofia.

По време на събитието ще бъдат представени 28 уникални картини, събрали очертанията на дланите на някои от най-известните и успешни българи – спортисти, артисти, общественици, лекари, бизнесмени и др. Лили Иванова, Президентът Румен Радев, Христо Стоичков, Стефка Костадинова, Васко Василев, група Сигнал, Симеон Сакскобургготски, Георги Мамалев и Стоянка Мутафова са само част от популярните личности, които „подадоха ръка“ на каузата по-добро бъдеще на студентите у нас и чиито картини ще могат да бъдат закупени на 9 октомври в София.

Всички средства от търга „Подай ръка “ще бъдат дарени в подкрепа на български студенти, мотивирани да успеят в родната си страна.

Официалният каталог за аукциона „Подай ръка“ и всички картини може да разгледате тук.

АИКБ предлага законопроект за премахване на „двойните стандарти“ при храните

Photo12

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага Законопроект за изменение и допълнение на Закон за храните за премахване на т.нар. „двойни стандарти“. Целта на промените е да гарантират на българския потребител, че храната, която консумира ще бъде със същото съдържание, състав и рецептура на храната в страната, в която тя е произведена. Законопроектът е разработен съвместно със съюз „Произведено в България“ и Национален съюз на земеделските кооперации в България. Това обяви на пресконференция днес председателят на АИКБ Васил Велев.

Сред предвидените промени са въвеждане на изискване за внос на храни със сертификат, с който да се удостоверява, че те са със същото съдържание, състав и рецептура, както тези в държавата, в която са произведени. Сертификат ще се изисква и когато храните от една и съща марка се произвеждат едновременно на територията на България и извън нея, като за водеща ще се приема страната, в която е направена първата регистрация. Удостоверението, което задължително трябва да бъде издавано от контролния орган на съответната страна, ще се изисква за всяка храна, внесена отделно за търговски цели, независимо от нейното количество.

 „Сега действащото българско законодателство не урежда проблема с двойните стандарти при храните. Промените, които предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети българските потребители ще имат възможност да консумират храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС“, заяви Васил Велев.

В новия закон е предвидено за регистрирането и проверката на сертификати да отговаря Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това ще е и органът, който ще забранява продажбата на храна или ще разпорежда изтеглянето ѝ от пазара, когато се установи, че за нея няма издаден сертификат.

По думите на един от авторите на законопроекта, председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в България Явор Гечев, за да се гарантира  превантивна дейност на закона глобите и санкциите за нарушителите трябва да са сериозни. Затова в новия текст е записано, че при първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния оборот на фирмата, а при повторно от 5 до 10 на сто.

Според авторите промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но само при дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България.

 „От Европейския съюз ясно заявиха, че има двойни стандарти при храните и това е нелоялна търговска практика. Не можем да чакаме обаче от Брюксел да решат този проблем, трябва да го решим на национално ниво. Българската държава е тази, която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители. Затова се надяваме, че всички партии ще подкрепят инициативата“, добави председателя на съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев.

Освен законопроекта за изменение на Закона за храните, АИКБ е изготвила предложения за промени в още четири закона. Това са Закона за счетоводството в частта за задължителния одит, Закона за водите, Закона за професионалното обучение и образование и Закона за висшето образование.


Законопроект за изменение и допълнение на Закон за храните може да прочетете тук.

Производителността на труда трябва да е сред основните фактори за определяне на минималната работна заплата

IMG_0403_1

Производителността на труда трябва да е сред основните фактори за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) у нас. Така ще се създадат предпоставки за даване на предимства за форми на заплащане, които в по-голяма степен да мотивират високопроизводителния труд. За целта трябва да има сключване на национално споразумение за въвеждане на механизъм за договарянето на МРЗ и окончателен отказ от административното й определяне.

Също така, определянето на минимални осигурителни доходи (МОД-ове) трябва да бъде прекратено и в достатъчно близка перспектива заменено с договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности. Определянето на допълнителните възнаграждения за прослужено време и професионален опит (така наречените „класове“) трябва изцяло да бъде прехвърлено в сферата на колективното договаряне, това обяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на специална кръгла маса, на която работодателската организация предложи нов модел за договаряне на минимална работна заплата и въвеждане на практиките на колективно договаряне на производителността на труда.

Новият модел е базиран на основата на разработения Модел за обективна оценка на производителността на труда в рамките на проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”. Според модела минималната работна заплата за страната няма да се определя от Министерски съвет, както е в момента, а ще се договаря по специален механизъм, който ще е резултат на национално тристранно споразумение между национално представителните синдикати и работодателските организации, заедно с държавата.

Предлага се в близка перспектива и преминаване към договаряне по икономически дейности между съответните представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на отраслово / браншово равнище. Според експертите на АИКБ, колективното договаряне на ниво икономически дейности е много по-адекватно на икономическите реалности и особено на тенденциите в динамиката на производителността на труда, тъй като трендът на производителността на национално равнище не съответства на този при отделните икономически дейности.

Според АИКБ в момента, при определянето на минималната заплата не е икономически издържано, минималната заплата по отрасли, браншове и икономически дейности да се определя след като е определена минималната работна заплата за страната. Трябва да бъде точно обратното. Да се започва с колективно договаряне на минималните работни заплати на ниво икономически дейности (съобразено с информацията от колективното договаряне на ниво отделни предприятия), а след това за минимална работна заплата за страната да се приема най-ниската стойност на договорена МРЗ за икономическа дейност.

IMG_0387_1

 „Ние сме готови да започнем договарянето на минималните заплати по икономически дейности, незабавно след премахването на минималните осигурителни доходи (или „прагове”). Цялата процедура може да бъде вършена в рамките на досегашната законодателна уредба на колективното договаряне на ниво отрасъл или бранш.“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Той добави също така, че „доброто ниво на бипартитния социален диалог е важно конкурентно предимство за съответното предприятие, а общото ниво на развитието на индустриалните отношения е важен елемент на конкурентоспособността на националната икономика“.

Според АИКБ минималните осигурителни доходи представляват единствено грижа за попълване на фондовете на общественото осигуряване, докато колективното договаряне на ниво икономически дейности би било един честен и обективен начин за определяне на минималното възнаграждение на това равнище, особено в случая, когато са взети предвид динамиката на производителността на труда и трендът на инфлацията.

Заместник министър председателят и председател на НСТС г-н Валери Симеонов посочи, че определянето на МРЗ е от съществено значение за България. „Безспорният плюс на съществуването на МРЗ е дисциплинирането на работодателите. Огромният минус обаче е, че тя се определя по административен начин. С така действащия модел по никакъв начин не се насърчава производителността на труда и повишаването на квалификацията и мотивацията на работниците и служителите. Не само това, но и чрез административното увеличаване на МРЗ принуждаваме най-малките фирми да преминават в сивия сектор, тъй като те трябва да увеличават разходите си без това да е съобразено с производителността им и приходите, които осъществяват“, заяви Валери Симеонов.

По думите на министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков е време да се потърси нов инструмент, който да замести вече остарелите минимални осигурителни прагове. „Напълно подкрепям идеята минималната работна заплата да се определя по икономически дейности в преговори между браншовите организации на работодатели и синдикати.“.

Сред предложенията на АИКБ е и въвеждане на практиките на договаряне на производителността на труда в колективното договаряне. Така ще се договарят мерки за повишаване на производителността на труда, постигането на които да бъде възнаградено с повишаване на заплатите на работниците или с други придобивки, договорени с работодателите.

Участие в кръглата маса взеха заместник министър председателят на Р България и председател на НСТС Валери Симеонов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, главният икономист на Института за пазарна икономика Десислава Николова, бившия социален министър Иван Нейков и представители на различни браншови синдикални и работодателски организации.

 

Становище на АИКБ относно проектозакона за хората с увреждания

768x432

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) следи внимателно публичната дискусия по въпроса за Закона за хората с увреждания. Наши представители взеха и пряко участие в дискусиите, организирани от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), на които изложиха цялостно становище по законопроекта и многобройни коментари, възражения и корекции в текстове.

Запознавайки се с последната версия на Закона за уврежданията, предложена за обществено обсъждане, ние констатираме, че някои от нашите възражения са взети предвид в по-голяма или в по-малка степен. За съжаление, около закона остават още много въпросителни.

На първо място ние бихме искали да отдадем заслуженото на усилията на МТСП и лично на министър Бисер Петков около работата по законопроекта. Бяха положени значителни интелектуални, организационни и дори физически усилия за по-бързото придвижване на законопроекта. Това е несъмнен факт и той трябва да бъде приветстван.

От друга страна, със съжаление трябва да констатираме, че по мнението на браншови организации и организации, членове на АИКБ с голям опит в тази област, законопроектът не води до никаква радикална промяна при ключови въпроси за финансирането.

АИКБ смята, че като цяло политиката на определяне на квоти „с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда” (член 41 от законопроекта) е мярка, която е доказала неефективността си с течение на времето. На първо място, работодателите са „за“ назначаването на хора с увреждания, особено в сегашните условия на остър дефицит на човешки ресурси. Но проблемите с възможностите за назначаване на работа на хора с трайни увреждания съвсем не се решават с „гарантиране на квоти“. Затова, принципно погледнато, ние сме против квотите, които само създават впечатление за грижа за хората с увреждания, но на практика предимно създават проблеми и на хората с увреждания, и на работодателите.

Тук трябва да се прави ясна разлика между „хора с трайни увреждания“ и „с ТЕЛК решения“. При сегашното изключително незадоволително състояние на нещата, при което корупцията в и около ТЕЛК е превърната в национален спорт, квотите в най-добрия случай „решават“ проблемите на „хората с ТЕЛК решения“. Хората с трайни увреждания имат огромни трудности от друг характер, свързани на първо място с достъпността на архитектурната среда. Тези въпроси се регулират най-вече със Закона за устройство на територията, но освен да регулира на книга, законът трябва и да се прилага. А това предполага инвестиране на средства, проектиране и изграждане на сгради и тротоари по начин, който да дава възможност на хората с трайни увреждания да се придвижват и да ходят на работа.

Пак в този смисъл в Закона за хората с уврежданията и изобщо в законодателството за хората с увреждания трябва да се залагат мерки, които да подпомагат работодателите в наемането на хора с увреждания, както и да ги насърчават в тази посока. Трябва да се залагат и мерки, които да помагат на хората с увреждания да си търсят работа. Трябва да се търсят по-находчиви подходи към подпомагането на включването на хората с трайни увреждания в работния процес – примерно мерки за осигуряване на подходящ специализиран транспорт. Въвеждането на квоти, тоест на „триадата“ – задължения, контрол и санкции, е и нецелесъобразно, и по-скъпо, и по-неустойчиво решение.

АИКБ констатира, че острите й възражения срещу размера на квотите, въвеждащи се с член 41 „с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда”, са взети предвид, но само от части. Взети са предвид съображенията ни относно предприятията със 100 и повече заети. Приета е квота от 2 % от работните маста, така както е предвидено в други закони за държавната администрация и както е в други напреднали държави като например Германия.

По отношение на малките предприятия, обаче, се прилага подход, който заслужава само укор, защото е в пълно противоречие с основния европейски принцип „Мисли първо за малкия”. За малките предприятия член 41, алинея (2), точки 1 и 2 гласят:

„(2) За реализиране на разпоредбата по ал. 1 работодателите се задължават да назначават работници и служители, както следва:

 1. работодатели с 26 до 50 работници и служители – 1 лице с трайно увреждане;
 2. работодатели с 51 до 99 работници и служители – 2 лица с трайни увреждания”.

Не е трудно да се изчисли, че за предприятие с 26 заети изискването за квота за едно лице с увреждания означава квота от 3,85 %. При предприятие с 33 заети –  квотата е 3 %. За предприятия с 50 заети – квотата е точно 2 %, но за предприятията с 51 заети, където изискването е за квота от 2 души, процентно тя направо скача на 3,91 %.

Подобен подход е абсолютно нелогичен и от математическа гледна точка, и от гледна точка на икономиката и социалната политика. Фактически, вместо да се прилага общо изискване за квота от 2 процента (както е и при държавната администрация), на малките предприятия се налагат квоти, като по-голямата част от тях са значително по-големи от 2 %. Очевидно, това е дискриминационно отношение към малките предприятия, на които се налагат по-тежки изисквания, отколкото на по-големите, като между самите малки предприятия има разлика до два пъти, що се отнася до процентния размер на квотата.

АИКБ смята, че този подход е порочен и призовава текстът да бъде коригиран още преди влизането на законопроекта в пленарната зала на Народното събрание, като се приеме обща квота от 2 % за всички предприятия с повече от 50 заети. Призоваваме квотата за предприятията с брой на работниците от 26 до 50 души да отпадне. Друг подход означава преднамерено натоварване на малките предприятия за сметка на облекчаване на по-големите.

Държим да отбележим, че искането за отпадане на квотите за предприятия с брой на работниците между 26 и 50 души има и определен психологически аспект. По начало към работниците в малките предприятия има значително по-високи изисквания към тяхната взаимозаменяемост в сравнение с работниците в големите предприятия. Обичайна практика в малките предприятия е един работник да може да работи на няколко позиции, в зависимост от ситуацията. В този смисъл и нивото на стреса в малките предприятия по този показател е обикновено по-високо.

Не би било особено етично да тласкаме хората с трайни увреждания към работа в такава среда, където повишените изисквания към взаимозаменяемостта, работата на няколко позиции и нивото на стреса не са благоприятни. Самите хора с трайни увреждания биха се чувствали дискомфортно в много от описаните ситуации.

По тази причина ние смятаме, че отпадането на квотите за предприятия с брой на работниците между 26 и 50 души би било от полза за самите хора с трайни увреждания.

Освен това потвърждаваме своето предложение, направено по време на дискусиите, проведени в МТСП, но неотразени в сегашния вариант на законопроекта, че условията по чл. 41 следва да бъдат съгласувани с тези на чл. 315 от КТ и квотата за хората с трайни увреждания да бъде включена в квотата по чл. 315 от КТ.

Както беше посочено, АИКБ внесе много подробно становище по целия текст на законопроекта, в което се противопоставя като цяло на опитите под благовидната форма на мерки за гарантиране на работни места за хората с трайни увреждания, да се увеличава данъчната тежест върху работодателите[1]. Други организации вече отправиха сериозни и основателни критики към начина на управление на фонд „Заетост на хората с увреждания”, но нашето безпокойство е най-вече предизвикано от това, че зад предложения ни законодателен текст прозира намерение фонд „Заетост на хората с увреждания” да се попълва от санкциите над работодателите. Затова ние изцяло оставаме на позицията си по тези въпроси и в случай че вносителят не направи съответните корекции, ще пледираме срещу този подход и пред съответните комисии в Народното събрание.

Нямаме намерение да преразказваме още един път всички свои забележки, но ще се спрем на още един принципен въпрос. По време на обсъжданията на законопроекта АИКБ и други организации поставиха въпроса за промяна на формулата на финансирането на представителните организации на хората с увреждания. Ние предлагаме и сме убедени, че досегашното субсидиране на представителните организации на хората с увреждания трябва да се замени с финансиране на проектна основа.

По този въпрос вече беше проведена доста съдържателна дискусия и ние ще се ограничим с един довод. Субсидирането създава зависимост на представителната организация от държавата. Поне що се отнася до сферата на индустриалните отношения, има изрични изисквания на конвенция на МОТ, че представителните на национално ниво организации на работодателите и на работниците и служителите (профсъюзите) НЕ може да получават субсидии от държавата. Логиката е същата – не може хем да си партньор в социалното сътрудничество, хем да си зависим финансово от другата страна.

По тази причина ние предлагаме въз основа на горните аргументи и аналогии, да се изостави субсидирането на представителните организации на хората с увреждания и то да се замени с финансиране на проектна основа.

В заключение, като подчертава своето дълбоко уважение към положения труд от страна на всички участници в досегашната работа над законопроекта, Асоциацията на индустриалния капитал в България заявява своята готовност да продължи да защитава позициите си пред съответните комисии в Народното събрание.


[1] Тук се имат предвид най-вече разпоредбите на член 102 и 103 от законопроекта. Чл. 102 (1)  На работодател, който не е изпълнил задължението си по чл. 41, ал. 2, се налага ежемесечно компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

(2) Сумите, събрани по ал. 1, се внасят като приходи във фонд „Заетост на хората с увреждания“.

Чл. 103. (1) Работодател, който не изпълни задълженията си по чл. 46, ал. 5, или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, от 1000 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) За повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 1000 до 2000 лв.

(3) Нарушението е повторно, когато е извършено в срок до една година от влизането в сила на наказателното постановление.

Предложения на АИКБ по Списъка със защитени специалности и Списъка с очакван недостиг на специалисти за учебната 2019/2020 г.

Profess-600x330

Следва пълният текст на предложенията на АИКБ за актуализиране на проекта на Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 г. и проекта на Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 г., изпратени до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.


Изх. №329/29.08.2018 г. 

ДО
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
Г-ЖА МАРИЯ ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

На Ваш: Изх. №9107-132/03.08.2018 г.

ОТНОСНО: даване на предложения за актуализиране на проекта на Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 г. и проекта на Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с дадена ни възможност на основание чл. 5 и чл. 6 от ПМС №11 от 25.06.2018 г. и Ваше писмо за даване на предложения за актуализиране на проекта на Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 г. и проекта на Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 г. бих искал да посоча, че Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя утвърждаването на списъците със защитени специалности и такива с очакван недостиг на специалисти за учебната 2019/2020 г. да бъде направено през месец септември 2018 г., за да могат заинтересованите професионални гимназии и техните ръководства съвместно с работодателите на местно и регионално равнище да започнат своята подготовка и мотивиране на завършващите основно образование да се насочат към тези специалности. В тази връзка АИКБ се обърна към браншовите работодателски организации, членове на Асоциацията за предоставяне на становища и предложения по предложените от Вас списъци. Предложения бяха получени както от браншовите организации, така и от отделни работодатели, които обобщихме и представяме на Вашето внимание с кратки мотиви:

 1. На първо място бихме искали да обърнем внимание на специалностите от професионално направление с код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“. Машиностроителните предприятия страдат от недостиг на специалисти, а в момента те са в основата на българската индустрия. АИКБ многократно посочва кои са специалностите от професии с най-голям недостиг на квалифицирана работна ръка. Едни от най-търсените специалисти са тези за работа с металорежещи машини и металорежещи машини с ЦПУ, от които почти всяко машиностроително предприятие се нуждае. Успоредно с това нараства и недостига на леяри в бранша, а такива не се обучават в професионалните гимназии. АИКБ оценява направените усилия от Министерство на образованието и науката за създаване на обективни списъци със специалности от професии, но считаме, че при актуализирането на списъците следва да се вземат под внимание дадените предложения и аргументи от предприятията, които най-много допринасят за ръста на българската икономика.
 1. На следващо място прави впечатление, че в Списъка на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, изцяло липсват специалности от професии от професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“. Това професионално направление беше идентифицирано от Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) като такова не само с очакван недостиг на специалисти, но и към днешна дата и с реален недостиг особено на техници и монтьори на електронна техника. В тази връзка, предлагаме в посочения Списък на специалностите от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда да се допълнят специалности от професии с код 523, които сме посочили в приложението към настоящото писмо.
 1. В областта на корабостроенето и кораборемонта през последните близо десет години почти не се извършват обучения на специалисти. Предвид на спецификата и уникалността си, обучението по предложените от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) и посочени в приложение към настоящото писмо специалности за включване в Списъка на защитените от държавата специалности от професии, са пред напълно изчезване. От една страна обучението по трите предложени специалности свързани с кораборемонта може да се осъществи само в две гимназии на територията на цяла Варненска област, а именно: Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ (гр. Варна) и Професионална гимназия „Свети Димитър Солунски“ (гр. Белослав), а от друга страна, в последните няколко години по нито една от трите специалности не е обявяван план-прием не само в двете посочени гимназии, но и в другите две професионални гимназии (в гр. Бургас и гр. Русе), които обучават специалисти в областта на кораборемонта на територията на България. И не на последно място, налице е и текучество на кадри в чужбина, което към настоящия момент доведе до остра липса на корабостроителни техници със специалност „Корабостроене“ и корабни монтьори със специалности „Ремонт на кораби“ и „Корабни тръбни системи“ за целия сектор „Корабостроене и кораборемонт“. В началото на 2018 г., благодарение на разбирането на Регионалния инспекторат по образованието – гр. Варна, за учебната 2018/2019 година за първи път, от последните няколко години, бе обявен прием в посочените гимназии, като се откриха по една паралелка на специалност. Но този факт все още не решава проблема с дефицита на квалифицирана работна сила, тъй като посочените специалности са трудни за усвояване и това ги прави непривлекателни, въпреки гарантираната стопроцентова реализация на завършващите. Поради тези причини кандидатите за разкритите специалности са били под необходимия минимален брой и в крайна сметка през учебната 2018/2019 година прием ще бъде реализиран само в една паралелка по специалност „Корабостроене“. Посочените мотиви дават основания да се приеме, че посочените специалности отговарят на критериите на ПМС 11/25.06.2018 г. за включване на посочените специалности в Списъка на защитените от държавата специалности от професии.
 1. Следващият бранш с недостиг на специалисти е свързан с професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“. Предложението е направено от единствения официален представител на производителите и търговците на етерични масла, парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности, суровини, опаковки и оборудване за индустрията Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ (БНАЕМПК). През последните пет години производителите на етерични масла и продукти на тяхна основа в България се увеличиха, като в момента на пазара се поддържа висококачествен асортимент от продукти. Увеличаващият се брой предприятия и разнообразяването на тяхното портфолио и пазари изисква допълнителна квалифицирана работна ръка. Считаме, че този бранш е от голямо значение за развитието на българската икономика и следва да бъде подкрепен и стимулиран на държавно ниво. В условията на днешната социално-икономическа обстановка тенденциозно намаляват специалистите и експертите в областта на производството на парфюмерия, козметика и етерични масла. Една от специалностите, която е с очакван недостиг е „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, код 5240110, професия „Химик-технолог“. Тази специалност се изучаваше до скоро в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника – гр. Пловдив. Поради ниският интерес от страна на обучаващите се обаче, тя отпадна от програмата. Към момента се изучава само в две гимназии – Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен и Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ – гр. Перник. Това е специалност, която има най-тясна връзка с парфюмерийно-козметичния бранш и е от съществено значение за него. В приложените списъци към настоящото писмо са посочени всички специалности, според критериите на ПМС 11/25.06.2018 г., които предлагаме да допълнят.

Приложение: съгласно текста

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

 

Предложения за допълнение на Списъка на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 г. 

Професионално направление Професия Специалност
Код Наименование Код Наименование Код Наименование
521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210301 Металорежещи машини
5210302 Машини за гореща обработка на металите
5210303 Машини и съоръжения за заваряване
521040 Машинен монтьор 5210414 Металообработващи машини
521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ
525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства  525110 Корабен монтьор 5251102 Корабни тръбни системи
525110 Корабен монтьор 5251103 Ремонт на кораби
525140 Корабостроителен техник 5251401 Корабостроене
840 Транспортни услуги 840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота 8400601 Експлоатация на пристанищата и флота

Предложения за допълнение на Списъка на специалностите от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 г.

Професионално направление Професия Специалност
Код Наименование Код Наименование Код Наименование
521 Машиностроене, металообработване и металургия 521100 Стругар 5211001 Стругарство
521030 Машинен оператор 5210301 Металорежещи машини
5210303 Машини и съоръжения за заваряване
521110 Шлосер 5211101 Шлосерство
522 Електротехника и енергетика 521040 Машинен монтьор 5210415 Машини и съоръжения за химическата и хранително- вкусовата промишленост
522010 Електротехник 5220104 Електрообзавеждане на кораби
523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523030 Техник на електронна техника 5230301 Промишлена електроника
5230302 Микропроцесорна техника
5230303 Електронно уредостроене
523040 Монтьор на електронна техника 5230401 Промишлена електроника
5230402 Микропроцесорна техника
5230403 Електронно уредостроене
523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии
523070 Техник по автоматизация 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства
5230703 Автоматизирани и роботизирани системи
524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240101 Технология на неорганичните вещества
524010 Химик-технолог 5240105 Технология на органичните вещества
524020 Биотехнолог 5240201 Технология в биопроизводствата
525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525060 Монтьор на подемно – транспортна техник 5250601 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
840 Транспортни услуги 840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота 8400601 Експлоатация на пристанищата и флота

Стимули за работодателите, търсещи професионално подготвени кадри

agencija_zaetost

Агенцията по заетостта продължава да предоставя финансова подкрепа на работодателите, които желаят да осигурят обучение и работа на безработни лица за позиции, изискващи определена професионална квалификация.

Една от формите, за които работодателите могат да кандидатстват и ползват финансови средства, е за вече придобилата популярност „дуална система за обучение”, осъществявана по реда на чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта. Агенцията по заетостта от две години стимулира тази форма за практическо ориентирано обучение, осъществявано в реална работна среда под ръководството на наставник, и паралелно – в обучаваща институция от системата на професионалното образование и обучение. Финансовите стимули за работодателите, осигурили работно място за дуално обучение, се предоставят ежемесечно – за основно трудово възнаграждение за всяко наето безработно лице и неговия наставник. Средствата се предоставят за времето на обучението, но за не повече от 36 месеца. Освен това в пълен размер и за всяко лице се поемат разходите за провежданото от обучаващата институция професионално обучение, необходимо за конкретното работно място. Работодателят има право да избере обучаващата институция и да уговори с нея учебния график, както и програмата за провеждане и оптимално съвместяване на учебния процес с трудовата дейност на наетите за обучение чрез работа лица.

Втората форма дава възможност работодателите да заявят професионалното обучение, което кандидатите за работа предварително да преминат преди назначаването им. Обучението на безработните лица се финансира 100% от държавния бюджет, като за периода на обучението курсистите ежедневно получават стипендия, както и средства за транспорт, в случай че местоживеенето им е в друго населено място. Работодателят сам избира обучаваща организация, с която съвместно формират учебния график и провеждат подбор на безработните лица, които да бъдат обучени и впоследствие назначени на работа за поне 6-месечен период. Мярката се реализира по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ и Агенцията по заетостта е с дългогодишна практика при предоставянето й.

Размерите на средствата, които се предоставят на работодателите, обучаващата организация и безработното лице се определят ежегодно в Националния план за действие по заетостта през съответната година.

Все още има възможност работодателите да получат финансова подкрепа от държавата, за да си осигурят персонал с професионална подготовка, необходима за тяхната стопанска дейност. В част от бюрата по труда има свободни средства за финансиране на обучения на безработни лица по заявени от работодателите професии. Всички средства, за които работодателите могат да кандидатстват и сключват договор за ползване на различни преференции, са обявени на електронната страница на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, в т.ч. и по мерките за дуално обучение или заявено от работодател професионално обучение за осигурена последваща заетост.

Работодателите могат да получат подробна информация от всяко бюро по труда в страната, както и от електронната страница на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/

АИКБ за пореден път апелира за опростяване на формулярите за годишно отчитане

nsi

Следва пълният текст на позицията на АИКБ, изпратена до Националния статистически институт, във връзка със съгласуването на формулярите на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2018 г. и които българските предприятия са длъжни да подават в НСИ.


изх. № 323/16.08.2018 г.

 

ДО

Г-Н СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 

 

Относно: Съгласуване на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2018 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТАРСКИ,

Във връзка с Ваше писмо с изх. № 0704-496/02.08.2018 г. бих искал да Ви благодаря, че отново съгласувате с Асоциация на индустриалния капитал в България формулярите на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица, които българските  предприятия са длъжни да подават в НСИ.

За съжаление, отново констатираме, че въпреки усилията в последните години за намаляване на обема за исканата информация, новите комплекти за годишното отчитане на дейността на юридическите лица са прекалено обемни и сложни и отново апелираме за опростяване на формите на документите, тъй като попълването изисква време и средства на всички действащи предприятия.

Според нас една от причините за лошото представяне на България в класацията на Световната банка „Doing Business“ по отношение на показателя „Време за плащане на данъци“, е времето, което предприятията отделят за попълване и подаване в НСИ на формулярите за годишни отчети за дейността си.[1]

С неудовлетворение констатираме, че в предложените ни за съгласуване формуляри, справките за дейността, които трябва да попълват нефинансовите предприятия не променят своя брой.

Над 90% от всички предприятия в България отговарят на критериите за микропредприятия и действащото европейско и национално законодателство предвижда множество облекчения относно отчетността и публичността на финансовите отчети на тази категория предприятия. Намаляването на административната тежест чрез намаляване на изискуемата статистическа информация за тези предприятия, трябва да е задача и на НСИ.

За илюстрация на казаното ще отбележим само няколко конкретни справки от годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, които затрудняват респондентите микро и малки предприятия:

 • Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел “търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през 2017 година;
 • Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година;
 • Справка за разходите на суровини и материали за 2017 година;
 • Отчет за разхода на горива и енергия за 2017 година .

Отчитайки, че голям брой от предприятията, които се занимават с търговия на дребно са микро и малки предприятия и в много малка част от търговските обекти се води аналитичност за продажбите по групи стоки, която да съвпада с аналитичността на НСИ, можем да отбележим, че много често (Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ и Справка за продажбите и търговските обекти) се попълват хаотично и не отговарят на действителното състояние на продажбите в търговските обекти на дребно.

Същото важи и за другите две справки (Справка за разходите на суровини и материали и Отчет за разхода на горива и енергия). По правило предприятията са потребители на горива и енергия. Те използват горивата и енергията в дейността си като непосредствено разходват закупените количества без да ги складират. За някои енергийни продукти, като електричество, топлоенергия и природен газ, складирането им е практически невъзможно. Тези продукти и материали се потребяват в момента на покупката им и когато непроизводствени микро и малки предприятия (услугите представляват над 60% от българската икономика) закупуват електроенергия, топлоенергия или природен газ, количественото им счетоводно отчитане се извършва единствено и само за целите на правилното попълване на статистическия отчет за разхода на горива и енергия на НСИ. Мениджърите и собствениците на тези предприятия се интересуват само от финансовата стойност на тези разходи. Тази информация не е важна при съставянето на годишните финансови отчети на предприятията, защото те се съставят само в хил. лева. Тази информация не е важна и за НАП, тъй като при изчисляване на годишната данъчна основа значение има само стойностното изражение на приходите и разходите на данъкоплатеца. Единствено и само НСИ изисква и настоява за информация за количествения разход на предприятията за електричество, топлоенергия и природен газ. Това е пример за необоснована и прекомерна административна тежест за бизнеса.

Обичайна практика е микро и малките предприятия да отчитат само стойностно разходите за енергия и горива, без да записват количествата на закупените и използвани такива, а в края на годината хаотично попълват справките на НСИ без записите в справките да отговарят на действителното състояние на разходите. Това води и до недостоверност на статистическата информация, т.е. със създадената излишна административна тежест за бизнеса не се изпълняват целите и задачите на НСИ. 

Предлагаме НСИ да оцени и преосмисли методологията и инструментариума за събиране на статистическа информация относно използваните от бизнеса горива и енергия. Смятаме, че тази информация много по-точно и без особена трудност може да бъде събрана от производителите и търговците на тези продукти, които продават на крайни потребители. Така същата информация ще бъде събрана от няколкостотин предприятия, а няколко стотици хиляди микро и малки предприятия ще бъдат освободени от това бреме.

Подобен подход трябва да бъде приложен за всички данни събирани от НСИ от бизнеса.

Също така смятаме, че годишната статистическа информацията, извън формите и данните на годишните финансови отчети, която се изисква от всички предприятия, може да се събере и на извадков принцип, което би улеснило и съкратило процеса на събиране на данните и би спестило време и средства на българския бизнес.

За поредна година АИКБ призовава отговорните държавни институции за създаване на „единна точка“ за подаване на годишните финансови отчети на юридическите лица. В настоящата ситуация бизнесът е длъжен да подава една и съща информация в НСИ и в Търговския регистър, което представлява ненужна административна тежест и загуба на време и пари за българските предприемачи. За съжаление отново отчитаме незаинтересованост, мудност и тромавост на всички отговорни за решаването на проблема държавни институции, включително и НСИ.

Оставам на разположение за обсъждане на предложенията и се надявам дългогодишното ползотворно сътрудничество между НСИ и АИКБ да продължи и занапред.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

[1] В категорията „плащане на данъци” България се нарежда на 90-то място въпреки сравнително доброто представяне на страната при размера на данъците и осигуровките и високия резултат за размера на данъка върху печалбите. Причината за слабото представяне и тук се корени в тромавите процедури. В България плащането на данъци отнема 453 часа годишно при 218 ч. средно за Европа.

Становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

ProfesObrazovanie

Следва пълният текст на становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г., както и приложение съгласно текста на становището.


Изх.№ 310/23.07.2018 г.

ДО
Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

На Ваш изх. № КН 853-09-13/17.07.2018 г.

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), №  826-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАМЯНОВА, 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) като най-представителната организация на работодателите на национално ниво работи усилено за изграждането и укрепването на връзката между образованието и бизнеса и за по-активното участие на работодателите при определяне на държавния план-прием в професионалните гимназии и въвеждането на повече практика в реална работна среда, както и спешно одобрение на Списък на защитени специалности от професии. Затова АИКБ многократно е настоявала да се започне работа по разработването на нов Закон за професионалното образование и обучение, който да еманципира последното от средното общо образование, уредено чрез Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

През последните две години се направи много в насока сближаване на бизнеса и образоването, но все още ПОО е твърде зависимо и се разглежда като „осиновено дете“ на системата на средното образование. От тази гледна точка, считаме, че са необходими по-категорични реформи, които АИКБ е готова да подкрепи.

С новия ЗИД на ЗПОО се въвеждат промени, които са насочени към включването на работодателите като равностоен партньор в обучението чрез работа, определяне на функциите и изискванията към подготовката на учители и наставници в дуалната система на обучение, както и актуализирането на учебните програми в съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса.

С предложените промени са решени въпросите относно създаването на регистър към Министерството на икономиката като публична услуга от база данни с предприятията, участващи в дуалното обучение; поемане на здравните осигуровки от държавата чрез промени в Закона за здравното осигуряване и се регламентира ролята на наставника.

Въпреки това, взаимоотношенията между ученика и предприятието, в което той усвоява професия, остават все още нерешени. Основният въпрос, който не е намерил място в предложените промени, е дали учениците, които отиват в предприятията, за да усвоят професионални учения и знания, трябва да сключват договори с тези предприятия по реда на чл. 230 КТ и какъв вид договори могат да бъдат сключени между ученик и работодател? Друг въпрос е трябва ли учениците да получават възнаграждение за труда си и какъв вид да е то? Какъв вид рискове трябва да се покриват при полагане на труд от страна на ученик и кой носи отговорността за тези рискове? Необходимо ли е ученикът да бъде първо инструктиран за безопасност и здраве при работа и необходимо ли е да бъде застрахован за съответните рискове? Редно ли е този период на обучение в предприятието да се води трудов стаж или следва да, както считаме, че е необходимо, това да е производствена практика.

Както знаете, Икономическият и социален съвет на Република България проведе консултация по въпроси за обучението чрез работа през месец февруари тази година и членовете на съвета, сред които както представителите на работодателските организации, така и на синдикатите и на други неправителствени организации, аргументираха своите позиции, че ученикът, който получава практически умения в работна среда, по същество се учи, а не е на работа като нает в предприятието. Затова отношенията между него, училището и предприятието трябва да се уредят от Закона за професионалното образование и обучение, а не от Кодекса на труда. Беше подкрепено и мнение, че интересът, който сега заявяват работодателите да обучават ученици в работна среда, трябва да бъде стимулиран. Прекалена регулация и особено завишени изисквания към работодателите по отношение на задачи на наставниците и възмездяване труда на учениците, може да имат негативен ефект.

Това становище беше подкрепено и от Министерството на труда и социалната политика, което също изрази мнение, че нови нормативни промени, свързани с договорености между ученик, училище и предприятия, трябва да се отнесат към специалния Закон за професионално образование и обучение. Мотивът на МТСП е, че учениците се учат чрез труд и това не ги превръща в наети работници.

Също така смятаме, че законът трябва да дава възможност възнаграждението на учащите в дуална система на обучение да се финансира и чрез други източници, освен от работодателя, като например от оперативни програми, държавни фондове и други.

Членовете на АИКБ вярват, че въвежданите реформи в областта на ПОО са в правилната посока, но настояваме за категорично уреждане на правоотношенията между учащите и работодателите в дуалната система на обучение чрез изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение и създаване на специално правоотношение, в което учащите не се третират като работници или служители с всички произтичащи от това права и задължения.

Във връзка с изложеното и за да подпомогнем процеса на приемане на най-удачното решение прилагаме конкретно предложение с мотиви за изготвянето му (съвместно от АИКБ и КНСБ), насочено към практическото уреждане на обучението чрез работа, като смятаме, че систематичното място на тази материя е в Закона за професионалното образование и обучение.

Приложение: съгласно текста. 

С УВАЖЕНИЕ, 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Писмо на АИКБ, БСК и БТПП относно медицинската експертиза (ТЕЛК)

Trud_Med-800x300

Изх.№ 17-00-41 / 16.07. 2018 г.

 

ДО

Г-н Валери СИМЕОНОВ
Вицепремиер по икономическата и демографската политика и председател на НСТС

Г-н Бисер ПЕТКОВ
Министър на труда и социалната политика

Г-н Кирил АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

 

Относно: Проекти на Постановления на МС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинска експертиза (НМЕ) и на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В мотивите към Проекта се посочва, че с изменение на Наредбата за медицинска експертиза се правят „съществени промени в начина по който се оценява трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане…..“, което по никакъв начин не е видно от съдържанието.

Заявените цели са „осъвременяване“ и „обективизиране“ с оглед постигане на „справедлива медицинска експертиза“.

Смятаме, че така предложените Проекти за Постановления на МС за изменение и допълнение на НМЕ и на ПУОРОМЕРКМЕ няма да решат „натрупаните през годините проблеми, повечето от които са станали обект на неодобрение, както на органите на МЕ, така и на цялото общество“ (посочено във „Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието“), именно поради липсата на „същественост“ в съдържанието на измененията.

Налице са отклонения от основни принципи, залегнали в законодателството и добрите практики на  европейските страни, във връзка с което предлагаме:

По оценката за вида и степента на увреждане

 1. Ясно да се разграничи експертната оценка за вид и степен на увреждане от оценката за работоспособност (функционалност) на освидетелстваното лице. Груба грешка е оценката за вид и степен на увреждане да се отъждествява с оценката на трайно намалената работоспособност.
 2. Да се персонализира отговорността на лекарите в цялостния процес на експертизата. Да се предвиди механизъм за контрол на всеки етап от процеса. Препоръчваме оценката за вид и степен на увреждане да се прави от специалист за всеки вид увреждане и да се удостоверява от него.
 3. Да се въведе принципът за оценка на вид и степен на функционалните увреждания само на такива, които са извън типичните за възрастта промени.
 4. Оценката на функционалността да се прави въз основа на медицинска документация по съответния проблем, проследена в динамика – напр., 3 години назад (която да се изисква от лицето или от посочения от него лекуващ лекар), а не по последна епикриза и/или консултации от различни специалисти – 1 месец преди явяване за експертиза. При разминаване в данните от медицинската документация по съответния проблем да се изискват изследвания и прегледи от доверени лекари на всеки етап от експертизата – както при определяне на вида и степента на увреждането, така и при оценка на работоспособността.
 5. Да се въведе класификацията на СЗО – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), като международно утвърден модел за оценка на функционалните увреждания.
 6. Лекарят, извършил оценката на вида и степента на увреждане, да определя и нуждата от помощни средства, подкрепи и съответните знаци според увреждането (знак за незрящ, за невъзможност за самостоятелно придвижване, за глух и т.н.), които да са в основата за последващата оценка за социална подкрепа и функционална пригодност за заетост.

По експертизата на работоспособността (функционалността)

 1. Да се преустанови отъждествяването между процент за вид и степен на увреждане с процент трайно намалена работоспособност. Оценката на степента на увреждане – например, парализа на долни крайници в следствие операция по повод тумор на гръбначен стълб, е 100%. Тази оценка и степен не следва да се отъждествява със 100% трайно намалена работоспособност. Лицето може да работи, напр., в администрация като експерт, и да бъде 100% работоспособен за конкретното работно място. Работоспособността е зависима освен от общото функционално състояние, така и придобитото образование, знания, умения и квалификация. В тази връзка, следва да се променят прилаганите до този момент подход и терминология, като „работоспособност“ се замени с „функционалност“.
 2. Да се въведе принципът за позитивна и негативна оценка на възможностите на хората с увреждания да изпълняват трудовите си задачи с обхват: оценка на пригодност за конкретното работно място/длъжност; за основната професия или за общия трудов пазар.
 3. Експертизата следва да съдържа точно и ясно формулирани препоръки за медицинска и трудова рехабилитация.

По промените на ПУОРОМЕРКМЕ

 1. Предвижда се НЕЛК да се произнася само по документи към датата на представянето им в ТЕЛК от освидетелстваното лице, което по никакъв начин не споделяме.
 2. Не споделяме и намаляването на изискванията за обучение на членовете на ТЕЛК.

Макар, че с допълненията към НМЕ се прецизират оценките при някои от уврежданията, Наредбата и Правилникът запазват всички основни недъзи, довели до общото неодобрение на обществото от работата на органите на експертизата на работоспособността. С промените се създават условия за задълбочаване на това неодобрение.

На основание гореизложеното считаме, че заложените цели няма да бъдат постигнати без съобразяване на измененията и допълненията в двата акта с направените от нас препоръки.

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател на БСК

и председател на АОБР за 2018 г.,

по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП

 

АОБР призовава браншовите организации да не участват в предстоящи преговори за определяне на МОД за 2019 г.

MOD2

За трета поредна година национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), призовават браншовите организации да не участват в предстоящите преговори за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2019 г.

В писмо, членовете на АОБР благодарят на браншовите организации за досегашната подкрепа и изразяват увереност, че и през настоящата година ще заявят категоричен отказ от участие в преговорите за МОД-2019.

Според работодателските организации, практиката за определяне на МОД показва безсилие на контролната система да се справи с недекларирания труд. Нещо повече, по този начин се увеличава сивият сектор, оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като се намалява нетното възнаграждение на наетите лица.

Не на последно място, такава практика не съществува в държавите членки на ЕС и България многократно е критикувана по този въпрос от страна на Европейската комисия.

Членовете на АОБР са убедени, че условията и заплащането на труда, както и актуализирането на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции следва да се определят чрез колективни трудови договори и да са валидни за съответните страни по тези договори, без да се разпростират върху цялата икономика.

В допълнение, АОБР напомня, че приетата през м. април т.г. правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване през 2019 г. на МРЗ и на компенсацията на един зает с 6.6%, при двойно по-нисък ръст на производителността на труда (3,2%).

Съгласно утвърдената процедура, предстои министърът на труда и социалната политика да обяви график за преговорите и след техния край да оповести нивата на МОД за деветте групи професии и длъжности в 85 икономически дейности.

1 2 3 4 5 25