Категория: Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НПРО – КАКЪВ Е РЕАЛНО ДОГОВОРЕНИЯТ РЪСТ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАГОВЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН РАБОТЕЩИ?

На 15 септември 2015 г., вторник, от 11.00 часа, в Национален пресклуб „БТА“, се се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на представителните на национално ниво организации на работодателите, с участието на:

 • Васил Велев – председател на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Георги Шиваров – заместник-председател на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
 • Александър Димитров – началник отдел “Икономически анализи и политика”, Българска търговско-промишлена палата
 • Иван Захариев – директор „Пазар на труда и човешки ресурси“, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Беше представена позицията на работодателите относно резултатите от браншовите споразумения между национално представителните структури на работодателите и синдикатите по определяне на МОД 2016 г., както и за размера на минималната работна заплата за страната. Беше дадена яснота защо работодателите не са съгласни с интерпретацията от страна на МТСП на редица браншови споразумения.

Видео от пресконференцията може да видите тук.

Презентацията може да видите тук.

Стенограмата от пресконференцията може да видите тук.

Снимки от пресконференцията може да видите тук.

Петиция ЕНЕРГЕТИКА

Предоставяме на Вашето внимание Петиция ЕНЕРГЕТИКА до 43-то Народно събрание на Република България.

Адресът, на който може да подпишете петицията е http://vote.bgrabotodateli.org/

Петицията ще бъде връчена на 30 септември 2015 г. на планирания пореден протест, който ще стартира в 11 часа на 30 септември 2015 г. (сряда) в гр. София в пространството между сградите на Министерския съвет и на Президентството (бул. Княз Александър Дондуков 1), по маршрут, описан в призива.

Включете се! Не казвайте „това не ме засяга“, защото ако заедно не спрем безумието, ще бъдат засегнати всеки бизнес и всяко домакинство!

ПРОТЕСТИРАМЕ ДНЕС, ЗА ДА РАБОТИМ И УТРЕ!

Работодателските организации искат спешна среща с парламентарните комисии

С официални писма от 12 септември 2015 г. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се обърнаха към всички парламентарни групи в 43-то Нородно събрание, с искане за спешни срещи във връзка с проблемите в сектор „Енергетика“, както и за внасяне, разглеждане и приемане на:

 1. Решение за мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.
 2. Проект на ЗИД на Закона за енергетиката
 3. Проект на ЗИ на Закона за енергията от възобновяеми източници
 4. Предложение за освобождаване на председателя на КЕВР

Проекти за четирите нормативни документа са подготвени от работодателските организации и ще бъдат предоставени на народните представители по време на срещите.

Национално представителните организации на работодателите изпратиха жалба до Европейската комисия

Основанието е чл. 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия).

С жалбата представителните на национално равнище организации на работодателите в България сигнализират Комисията за нарушение на правото на Общността относно държавните помощи чл. 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия).

Нарушението на посочената разпоредба се изразява в неправомерна държавна помощ (отговаряща на всички критерии за такава по чл. 107, ал. 1 от Договора за функциониране на ЕС) при изкупуване от българско държавно дружество на електрическа енергия, произведена от две частни компании.

Пълният текст на жалбата може да видите тук.

Нов протест за реформи в енергетиката организират работодателите на 30 септември

HKAS2187-1280x853 (1)

Национално представителните организации на работодателите представиха бъдещите си действия за разрешаване на проблемите в енергетиката

 1. Възстановяване на цените на ел.енергията на нивата отпреди 1 август 2015 г.;
 2. Пътна карта за реформи в енергетиката;
 3. Законодателни промени, вкл.: отмяна на промените в ЗЕВЕИ, разширяващи възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор; мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.; разкриване на информация за собствениците, договорите и дейността на дружествата, чието производство се изкупува по преференциални цени;
 4. Оставка на Иван Иванов, председател на КЕВР;
 5. Международен одит на енергетиката.

За това настояват четирите национално представителни работодателски организации в посока реформиране на енергийната система на България.

Петте си основни искания, както и планираните стъпки за тяхното реализиране, представиха на пресконференция днес (10 септември 2015 г.) Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Божидар Данев – изпълнителен председател на Българската стопанска камара, Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, и Кирил Домусчиев – председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Ръководителите на работодателските организации съобщиха, че вече са изпратили писмо до министър-председателя Бойко Борисов, в която настояват:

 1. До 1 октомври т. г. министърът на енергетиката да представи в КЕВР пълна информация за икономизация на отрасъла, което да позволи от 1 ноември 2015 г. да бъдат намалени цените за стопанските потребители;
 2. Изпълнение на обещанието за разработване на Пътна карта на реформите в енергетиката;
 3. Министерският съвет да внесе в Народното събрание проект за отмяна на последната поправка в ЗЕВЕИ, разширяваща възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор.

Освен това, предстои да се проведат серия от срещи с парламентарните групи, с Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, Комисията за защита на конкуренцията и Главния прокурор на РБ. За целта четирите организации са подготвили съответните писма, законодателни предложения и сигнали за нередности в енергетиката.

За предоставянето на нерегламентирана държавна помощ за производители на ел.енергия от ВЕИ  ще бъдат сезирани и европейските институции.

Ако изпълнителната, законодателната и съдебната власти не проявят очакваната от работодателите активност и не пристъпят към изпълнение на исканията им, на 30 септември 2015 г., сряда, от 11.00 часа, в София ще се проведе нов национален протест.

По време на пресконференцията бяха представени и резултатите от проучване за въздействието на ценовата добавка „Задължение към обществото“ върху икономиката, изготвено от „Ърнст енд Янг – Германия“ по поръчка на големите енергийни потребители.

Презентация на НПРО.

Проучване на „Ърнст енд янг – Германия“ (резюме).

Снимки от пресконференцията.

Видео от пресконференцията.

Европейската комисия се произнесе в полза на България по повод жалбата подадена срещу въведения от Гърция данък от 26 на сто за сделки и транзакции

Асоциацията на индустриалния капитал в България има удоволствието да информира членовете си, че Европейската комисия се произнесе в полза на България по повод жалбата подадена срещу въведения от Гърция данък от 26 на сто за сделки и транзакции. На практика този данък спираше българският внос в Гърция.

Ние сме изключително удовлетворени, че един въпрос, който е изключително важен за българската икономика намери толкова бързо решение. Проблемът беше повдигнат първо от АИКБ и за наша голяма радост, последва адекватна реакция на Министерството на финансите и на Министерския съвет. Там отчетоха основателността на острата реакция на АИКБ срещу действията на гръцките законодатели и много бързо отнесоха въпроса към Европейската комисия.

България сезира ЕК за гръцкия данък върху сделки със страната в края на март. Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси, в което изразява безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с правото на Европейския съюз (ЕС) и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на ЕС.

Европейската комисия също се оказа на висота и на 3 август 2015 г., беше оповестено мотивираното становище на ЕК по жалбата на Република България срещу Република Гърция относно гръцкото законодателство за подоходно облагане, предвиждащо ограничение на признаването за данъчни цели на трансгранични разходи и облагането им с данък при източника в размер на 26 на сто.

Заключението на ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 34 (за свободно движение на стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

АИКБ изразява своето удовлетворение от бързата реакция и адекватните действия на Министерството на финансите и на Министерския съвет и лично на министър Владислав Горанов, които използваха правилните лостове за действие и избягвайки крайна конфронтация с гръцката страна, постигнаха възможно най-благоприятното становище на Европейската комисия, както и обещанието на гръцката страна по най-бърз начин да отменят въпросния данък, който блокира българския внос в Гърция.

Обществено обсъждане и консултация по законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес (обновена)

Уважаеми госпожи и господа,

Предоставяме на вашето внимание информация от Дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет относно пакет от законопроекти за изменения и допълнения на законите, съдържащи регулаторни режими за инвестиционния процес, с оглед намаляване на регулаторната тежест за бизнеса и гражданите в изпълнение на проект КБ11-31-1 по ОПАК.

От Дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет отправят покана за участие  в обществено обсъждане и консултация по законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес. В приложените документи можете да намерите списък със законопроектите и интернет адрес, от където можете да свалите документите. При влизането в системата срещу името на всеки законопроект ще намерите опция Свалете файла, където можете да видите интересуващия Ви документ.

В случай че имате становища и предложения по някои от посочените законопроекти, молим да ги изпратите в срок до 14.09.2015 г. на координатите на АИКБ, за което предварително Ви благодарим.

Списък на законопроектите за обществено обсъждане.

Бизнесът отново на протест през есента срещу високите цени за промишлен ток

123

В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на пресконференция на четирите национално представителни организации на работодателите, КНСБ и КТ „Подкрепа“, по повод новите цени на електроенергията за индустрията. Велев представи и данни от експресно анкетно проучване сред членовете на работодателските организации, според което 87% от представителите на бизнеса искат оставката на Иван Иванов.
Синдикатите и работодателите имат общи искания и предложения:
В първите си работни дни Народното събрание да наложи мораториум за присъединяване на производители на електроенергия, които продават ток по преференциални цени.
Другото искане е да се преразгледат последните промени в Закона в енергия от ВЕИ, който създават условия за следващото неконтролируемо производство на енергия от оборски тор.
Бизнесът и синдикатите настояват още за пътна карта за реформи, които да доведат дотам, че България да попадне в средата на класацията в ЕС по добавката „задължение към обществото“.
Ако исканията не бъдат чути, работодателите и синдикатите готвят нов протест през септември.
„Ще се обърнем към главния прокурор да се самосезира по доклада за Временната анкетна комисия за енергетиката и ще подадем сигнал до Комисията за конфликт на интереси за участие на депутати в енергийни компании“, коментира още Васил Велев.
„В протеста в сряда, 29 юли 2015 г., се включиха над 2 хиляди фирми с 210 хиляди служители. Активно на улицата, за да изразят недоволството срещу драстичния скок на цената на тока за бизнеса, бяха 25 хиляди души, 7 хиляди от които – в София“, обяви от своя страна Камен Колев, заместник-председател на БСК. Той допълни, че новите цени на електроенергията ще доведат до поскъпване на основни продукти, загуба на конкурентоспособност, срив в износа, неизпълнение на сключени вече договори, ограничаване на мощности на предприятия, а оттам – съкращаване на работници. „Не бяха използвани всички резерви, които на многократни срещи с правителството предложихме. А те позволяваха да не се променя цената на тока за индустрията до Нова година, когато трябва да влезе либерализираният пазар на електроенергия“, коментира още Камен Колев.
„Искаме да има пазарни принципи и правила в енергетиката в България и да престанат злоупотребите“, заяви Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. „Бизнесът е този, който създава БВП, плаща заплатите не само на Иван Иванов, но и на депутатите, както и на всякакви специалисти от КЕВР. Точно заради схеми, които облагодетелстват много малък процент от хора в тази страна, България е на това дередже – най-бедната страна в ЕС. Ние не можем да приемем двойното увеличение на добавката „задължение на обществото“. Работа на синдикатите е да протестират, но стигнахме дотам и ние да протестираме, защото сме пред изчезване“ добави Кирил Домусчиев.
Пламен Димитров, президент на КНСБ, коментира, че действията на регулатора са направили така, че за първи път синдикати и работодатели да предприемат съвместни действия. „Готови сме и през есента, с работодателите, с ясните послания, които работещите хора осмислят, да продължим протестите, където и както се налага. За три години НЕК генерира дефицит в размер на 1 млрд. лв., но това се дължи на неефективност или на разхищения“, коментира още Пламен Димитров. По думите му, докладът на времената комисия, който беше представен миналата седмица в парламента, ясно и категорично е дефинирал, че тези загуби се генерират от ВЕИ-тата и американските централи. Пламен Димитров изтъкна, че 2 милиарда и 200 хиляди лева плаща НЕК на година за регулираната скъпа енергия.
Според конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Александър Загоров, решението на КЕВР граничи с източване на кръвта на българската индустрия.
ФАКТИТЕ:
– Цените на дребно стават с 1.5 пъти по-високи от цените на едро. По доклада на ЕК за цените на електроенергията в страните от ЕС за миналата година това съотношение е 2.5-4 пъти по-високи.
– Увеличение от 13,5% до 17,5% на цената на тока за индустрията.
– Фиксираната компонента („Задължение към обществото“) в България се увеличава двойно (от 18,93 на 37,90 лв. за МВтч) и става 23-24 евро, което нарежда страната ни на второ място след Дания по най-скъпа твърда добавка.
– Нито един от преференциалните производители на електроенергия не е нотифициран за допустима държавна помощ. Въпросът е защо не се настоява за ускоряване или стартиране на проверки, съгласно изискването на правилата на ЕК за държавна помощ за опазване на околната среда и енергията (както на правилата от юни 2014 г., така и на предишните правила от 2004 г. /public support for environmental protection and energy/)
– Чрез лъжи и манипулации председателят на КЕВР цели да се противопоставят различни слоеве на обществото, за да може мафията да краде необезпокоявано!
ИСКАНИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
– Оставка на Иван Иванов от председателския пост в КЕВР, поради показаната от него пълна непригодност.
– Реформи в енергетиката.
– Пътна карта за краткосрочни реформи, които да върнат цената до няколко седмици обратно (а не след 3 месеца, когато бизнесът е съкратил работници) и за средносрочни реформи, които да спрат кражбите, разхищенията и узаконения грабеж, и въведат пазарни принципи.
– Мораториум върху всякакви енергийни проекти, които водят до преференциални цени.
– Да се плаща само на законни ВЕИ, когенерации и дългосрочни договори без прекомерна държавна помощ.
– Поетапно спиране на кръстосаното субсидиране, както при цената на топлинната енергия, така и при цената на електроенергия за битовите потребители.
– Прекратяване на преференциите за нови ВЕИ инсталации, за да не се създадат нови дефицити. В насоките на ЕК от юни 2014 пише, че всички нови ВЕИ инсталации трябва да продават електроенергията си на пазара от 1 януари 2016 година, а премията да се получава след тръжни процедури между ВЕИ производители.
– Промени в Закона за енергетиката, за да може да се облага износът на ток.
– Пълна либерализация на пазара на електроенергия.
ДЕЙСТВИЯ:
– Национален протест през септември, ако не бъдат изпълнени исканията.
– Сигнал до прокуратурата за престъпните договорите и анексите с американските централи и за други нарушения от производители и търговци на електроенергия.
– Сигнал до ЕК за липса на нотификация на държавната помощ за американски централи, ВЕИ-та, заводски централи.
– Сигнал до Комисия за предотвратяване на конфликт на интереси срещу публични лица, които са в конфликт на интереси при гласуване в парламента и при медийни изяви. Искане за отстраняване на депутати.
– Иницииране на ревизия на Закона за енергията от ВЕИ и спиране на следващата далавера с оборски тор.
Подробна информация за пресконференцията, както и видеото и стенограмата от нея, може да видите на адрес: http://bgrabotodateli.org/?p=2206

ПРИЗИВ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПОВИШЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

НА 29 ЮЛИ 2015 Г. (СРЯДА), 11 ЧАСА, ПРЕД МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ СЪМИШЛЕНИЦИ!

„Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на
добавките „Задължения към обществото“. Не искаме да спираме производства,
да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на
огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия,
на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”,
защото те ще доведат до загуби за българското общество!“

Това е изразената в обща декларация позиция на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Национално представителните организации на работодателите се обявяват
твърдо против узаконения грабеж, кражбите и безхаберието в енергетиката и
в подкрепа на дълбока реформа в сектора от страна на правителството.
Реформа, която да прекрати категорично узаконяванaтa с години кражба на резултата от нашия труд посредством нормативно завишаване на изкупните цени на електрическата енергия, произвеждана от определени дружества и разхищенията – плащани солидарно от българския бизнес и гражданите.

НЕ НА МАФИЯТА! ДА НА РЕФОРМИТЕ!
НЕ НА ГРАБЕЖА! ДА НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ В ЕНЕРГЕТИКАТА!

Над българските индустриални предприятия е надвиснала гилотината на
15-20 процентно повишаване на цената на електроенергията.
Като пряк резултат от това, над всички български граждани е надвиснала опасността от
повишаване на цените на всички стоки и услуги и от загуба на доходи и на работни места!
Усилията на четирите национално представителни работодателски
организации до момента не доведоха до желаните резултати.
Поетите ангажименти от различни институции в страната не бяха спазени.

Работодателите се обявяват категорично ПРОТИВ
планираното поскъпване на цената на електроенергията!

Протестът ще стартира в 11 часа на 29 юли 2015 г. (сряда)
в пространството между сградите на Министерския съвет и на президентството (бул. Княз Александър Дондуков 1), по маршрут:
бул. Княз Александър Дондуков до сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, където ще има престой около 20 минути, след това пешеходен преход по бул. Княз Александър Дондуков до ул. Г. С. Раковски, по ул. Г. С. Раковски до бул. Цар Освободител, по бул. Цар Освободител до сградата на Народно събрание. След престой пред сградата на Народно събрание с планирано времетраене около 30 минути шествието ще се върне до сборния пункт по същия маршрут – на северозапад по бул. Цар Освободител до ул. Г. С. Раковски, по ул. Г. С. Раковски до бул. Княз Александър Дондуков и по бул. Княз Александър Дондуков до сборния пункт.

Протестът е подкрепен от синдикатите!

Включете се! Не казвайте „това не ме засяга“, защото ако заедно не спрем безумието, ще бъдат засегнати всеки бизнес и всяко домакинство!

ПРОТЕСТИРАМЕ ДНЕС, ЗА ДА РАБОТИМ И УТРЕ!

Пресконференция на НПРО относно увеличението на енергийните цени от 1 август и национален протест на 29 юли 2015 г.

На 27 юли 2015 г., понеделник, от 11.00 часа, в заседателната зала на Българска стопанска камара (ул. Алабин 16-20, ет.1) четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, ще представят общата си позиция относно планираното повишаване на ценовата добавка „Задължение към обществото“ от 1 август т.г.
На пресконференцията ще получите и подробна информация за насрочения за 29 юли т.г., сряда, втори национален протест за реформи в енергетиката и срещу увеличението на цената на ел. енергията.
В пресконференцията ще участват:
АИКБ: Добрин Иванов – изпълнителен директор, и Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“
БСК: Камен Колев – заместник-председател
БТПП: Александър Димитров – директор „Икономически анализи и политики“
КРИБ: Евгений Иванов – изпълнителен директор
БФИЕК: Константин Стаменов – председател на УС

1 29 30 31 32