Категория: Новини

ПРИЗИВ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПОВИШЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

НА 29 ЮЛИ 2015 Г. (СРЯДА), 11 ЧАСА, ПРЕД МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ СЪМИШЛЕНИЦИ!

„Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на
добавките „Задължения към обществото“. Не искаме да спираме производства,
да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на
огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия,
на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”,
защото те ще доведат до загуби за българското общество!“

Това е изразената в обща декларация позиция на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Национално представителните организации на работодателите се обявяват
твърдо против узаконения грабеж, кражбите и безхаберието в енергетиката и
в подкрепа на дълбока реформа в сектора от страна на правителството.
Реформа, която да прекрати категорично узаконяванaтa с години кражба на резултата от нашия труд посредством нормативно завишаване на изкупните цени на електрическата енергия, произвеждана от определени дружества и разхищенията – плащани солидарно от българския бизнес и гражданите.

НЕ НА МАФИЯТА! ДА НА РЕФОРМИТЕ!
НЕ НА ГРАБЕЖА! ДА НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ В ЕНЕРГЕТИКАТА!

Над българските индустриални предприятия е надвиснала гилотината на
15-20 процентно повишаване на цената на електроенергията.
Като пряк резултат от това, над всички български граждани е надвиснала опасността от
повишаване на цените на всички стоки и услуги и от загуба на доходи и на работни места!
Усилията на четирите национално представителни работодателски
организации до момента не доведоха до желаните резултати.
Поетите ангажименти от различни институции в страната не бяха спазени.

Работодателите се обявяват категорично ПРОТИВ
планираното поскъпване на цената на електроенергията!

Протестът ще стартира в 11 часа на 29 юли 2015 г. (сряда)
в пространството между сградите на Министерския съвет и на президентството (бул. Княз Александър Дондуков 1), по маршрут:
бул. Княз Александър Дондуков до сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, където ще има престой около 20 минути, след това пешеходен преход по бул. Княз Александър Дондуков до ул. Г. С. Раковски, по ул. Г. С. Раковски до бул. Цар Освободител, по бул. Цар Освободител до сградата на Народно събрание. След престой пред сградата на Народно събрание с планирано времетраене около 30 минути шествието ще се върне до сборния пункт по същия маршрут – на северозапад по бул. Цар Освободител до ул. Г. С. Раковски, по ул. Г. С. Раковски до бул. Княз Александър Дондуков и по бул. Княз Александър Дондуков до сборния пункт.

Протестът е подкрепен от синдикатите!

Включете се! Не казвайте „това не ме засяга“, защото ако заедно не спрем безумието, ще бъдат засегнати всеки бизнес и всяко домакинство!

ПРОТЕСТИРАМЕ ДНЕС, ЗА ДА РАБОТИМ И УТРЕ!

Пресконференция на НПРО относно увеличението на енергийните цени от 1 август и национален протест на 29 юли 2015 г.

На 27 юли 2015 г., понеделник, от 11.00 часа, в заседателната зала на Българска стопанска камара (ул. Алабин 16-20, ет.1) четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, ще представят общата си позиция относно планираното повишаване на ценовата добавка „Задължение към обществото“ от 1 август т.г.
На пресконференцията ще получите и подробна информация за насрочения за 29 юли т.г., сряда, втори национален протест за реформи в енергетиката и срещу увеличението на цената на ел. енергията.
В пресконференцията ще участват:
АИКБ: Добрин Иванов – изпълнителен директор, и Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“
БСК: Камен Колев – заместник-председател
БТПП: Александър Димитров – директор „Икономически анализи и политики“
КРИБ: Евгений Иванов – изпълнителен директор
БФИЕК: Константин Стаменов – председател на УС

29 юли 2015 г. – национални протести срещу повишаването на ценовата добавка „Задължение към обществото“ от 1 август 2015 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АИКБ,
ДРАГИ СЪМИШЛЕНИЦИ,
Вече е ясно, че над българските индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15 – 20 процентно повишаване на цената на електроенергията. Усилията на четирите национално представителни работодателски организации, заедно с редица браншови организации, не доведоха до желаните резултати. Поетите ангажименти от различни институции в страната не бяха спазени.
Вчера, в обща декларация, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ заявиха:
„Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското общество!“
Логичното следствие от невъзможността на индустрията да заплаща катастрофалното увеличение на цената на електроенергията е … фалит!
При липсата на адекватно поведение от страна на отговорните институции за нас остава една възможност – провеждането на мащабни национални улични протести.
Единодушното решение на четирите национално представителни работодателски организации е протестите да се проведат на 29 юли 2015 г. с начален час 11:00ч.
Във връзка с това се обръщаме към Вас с призив още днес – 24 юли 2015 г., да подадете във Вашите общини съответните заявления в съответствие с изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г.). Прилагаме пример на реално подадено заявление за провеждане на протестно шествие, което можете за използвате като образец при съставянето на Вашите уведомления.
Искаме да подчертаем, че подаването на заявления за провеждане на протести и / или протестни шествия още днес на 24 юли 2015 г. е от особено значение, за да се спазят стриктно формалните изисквания за подаването им поне три дни преди провеждане на самото мероприятие.
Обръщаме Ви внимание, че масовото подаване на заявления за провеждане на протест на 29 юли 2015 г. е от особено значение за продължаващите преговори в София. Заинтересуваните институции със сигурност ще отчетат мащаба на очакваните протести точно по броя на подадените заявления.
В този смисъл, Вашето участие в борбата срещу увеличаването на цената на тока за индустриалните потребители минава на първо място през официалното заявяване пред общината, че ще протестирате на 29 юли 2015 г. Стойността на това заявление в някакъв смисъл е равна на самото Ви участие в реалните протести. Трябва да действаме днес – утре ще бъде късно!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НПРО ОТНОСНО ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНОВА ДОБАВКА „ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВОТО” ОТ 1 АВГУСТ 2015 Г.

Приканваме българския бизнес незабавно да предприеме нов национален протест на 29 юли 2015 г., от 11.00 часа!
Днес, 23 юли 2015 г., четирите национално представителни работодателски организации обсъдиха развитието на предложеното от КЕВР шоково увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и констатираха, че предприетите действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното събрание.
Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на дефицитите!
Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и, в резултат на това – двойното поскъпване на цената ЗкО ще се запази. Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които формират предложения размер на ЗкО, крайната цена ще остане непоносимо висока. Не на последно място, тези промени отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове, преди тяхното приемане.
В тази връзка, национално представителните работодателски организации напомнят, че бяха поети ангажименти от изпълнителната и законодателна власт по следните основни искания:
• Запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;
• Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които водят до неефективно управление;
• Задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.
Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското общество!
Приканваме българския бизнес незабавно да предприеме нов национален протест на 29 юли 2015 г., от 11.00 часа! Но този път по начин, по който той да бъде осезаемо чут от управляващите.
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Българска търговско-промишлена палата
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Наближава крайния срок за набирането на номинациите за наградите „Икономика на светло“

2017-Apr29-BAPRA

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България и изпълняван в тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло” за 2013 г. се проведе именно в рамката на изпълнение на проекта.

Победител в категория „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ стана Икономически и социален съвет на Република България. Мотивът за избора бяха действията и цялостна роля на Съвета за подобряване на гражданския диалог в България. В категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“ наградата получи телевизия „България Он Ер“. Телевизията бе отличена за активна позиция и продукции, показващи усилията на социалните партньори за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Наградата „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ бе присъдена на Министерски съвет на Република България – за възстановяване в срок на дължимия ДДС и ускоряване процеса на разплащане към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти по оперативните програми.

Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. тази година ще бъде присъден в три категории:

  • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.

Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.

  • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.

Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

  • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.

Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор).

Номинации може да направите, като попълните Формуляра за номинации, който също така е публикуван на интернет страницата на Националния център „Икономика на светло“ (www.ikonomikanasvetlo.bg), както и директно да изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org).

Номинации се приемат за институции, личности, компании и организации в посочените категории за работата им през 2014 г. Срокът за изпращане на номинации е до 22.05.2015 г.

Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония през месец юни.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Миналогодишното издание на конкурса предизвика заслужен обществен и медиен интерес. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Ще се радваме да получим Вашите номинации за определянето на носителите на наградите „Икономика на светло“ за 2014 г.!

1 30 31 32