Категория: Събития

Информация за предстоящия протест на автобусните превозвачи – 25 юни 2018 г.

IMG-94cce816e062815855dd1d578f4ff638-V_1528983556331_1

Национално сдружение на българските превозвачи, Камара на автомобилните превозвачи в България, Корпорация на автомобилните превозвачи в България, Национален съюз на превозвачите, Браншови съюз за стопанска инициатива, Съюз на организациите в автомобилния транспорт,  Национално сдружение на автобусните превозвачи, Българска автотранспортна асоциация, Национална транспортна камара, Съюз за иновации в автомобилните превози, Асоциация за безопасност и култура в автомобилните превози и Сдружение на превозвачите за подготовка и квалификация в автомобилния транспорт организират протестно шествие с автобуси и товарни автомобили на 25.06.2018г. от 10:00 часа до 13:30 часа в гр. София срещу внесения в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения лобистки Законопроект за Българска автомобилна камара, под наслов:

„ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БРАНША“

Протестът в София ще протече по следния начин:

 • на площада пред храм – паметник „Свети Александър Невски“ и по продължението на бул. “Цариградско шосе“ от страната на хотел „Плиска“ до разклона за ж.к. „Дружба“ – ще бъдат разположени пътни превозни средства за превоз на пътници (автобуси);
 • преди разклона за ж.к. „Дружба“ покрай двореца „Врана“ и по автомагистрала Тракия до комплекс „Черната котка“ – ще бъдат разположени пътни превозни средства за превоз на товари (камиони).
 • В 11:00 часа шествието ще потегли от площада пред храм паметника „Александър Невски“ и ще премине през бул. „Цар Освободител“ и бул. „Мария Луиза“ до Централна автогара София. Автобусите ситуирани по бул. „Цариградско шосе“ ще потеглят в 10:50 през „Орлов мост“ и Бул. „Цар Освободител“ до площад „Народно Събрание“, където ще се присъединят към първия поток. Товарните автомобили ще продължат по бул. „Цариградско шосе“ до кръговото при Площад на авиацията, където ще приключат шествието си.

Организаторите и участващите в протеста се извиняваме на гражданите за неудобствата, които ще бъдат създадени, молим за тяхното разбиране и разчитаме на съпричастността им.


За информация:

0887417195  – Димитър Димитров– координатор на товарните превозвачи;

0898617897 – Магдалена Милтенова – координатор на автобусните превозвачи;                    

Становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

2016-Oct27-SocOsigurObshta

Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати становище относно обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13.06.2018 г., до г-н Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, до г-н Петър Кънев, председател на Комисията по икономическата политика и туризъм и до д-р Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Текстът на становището гласи:

Категорично подкрепяме Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13.06.2018 г.

Внасянето на този законопроект е обусловено от необходимостта да се преодолее неяснотата, последвала от приемането и влизането в сила на изменението в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, където в чл. 1, ал. 2 синдикалните и работодателските организации бяха изключени от приложното му поле – норма, която намираме за правилна, но недостатъчна, тъй като не става ясно къде и по какъв ред следва да се вписват тези организации, както и настъпилите промени в подлежащите на вписване обстоятелства.

Настоящият законопроект дава ясно и недвусмислено решение на тези важни  въпроси, като адекватно регулира обществените отношения, свързани с правното положение на работодателските и синдикални организации, отчита техния особен статус и роля в обществения живот и то в относимия нормативен акт – Кодекса на труда.

С предложения законопроект се урежда конкретно и ясно легитимността на социалния диалог в страната, което ни мотивира също толкова конкретно и ясно да дадем своята подкрепа.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

 


Приложения:

писмо, изпратено до г-н Валери Симеонов

писмо, изпратено до г-н Петър Кънев

писмо, изпратено до д-р Хасан Адемов

В „Албена“ започна двудневен международен форум, посветен на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия

2018-June14-MilenaAng2

Зоната на Черноморието все още не е истински стабилна и все още има регионални конфликти, които трябва да бъдат преодолявани. Основната задача е да се стабилизира регионът чрез развитие на различните отрасли – туризъм, земеделие, икономика. За целта трябва да бъдат ползвани добрите практики, изградени чрез прилагането на Дунавската стратегия от 2011 г. досега”. Това  сподели Арно Рийдел, национален координатор по Дунавската стратегия от Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Австрия по време на Международната конференция на тема „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия”.

Двудневният форум стартира днес в курорта „Албена“ и бе открит от Радосвет Радев – председател на УС на „Албена” АД и член на УС на БСК. В приветствието си към участниците той подчерта значението на двата региона – Дунавския и Черноморския, и отбеляза, че трябва да се разширяват формите на регионално сътрудничество, като се поставя акцент върху иновациите.

Събитието се провежда под егидата на Министерството на Българското председателство на Съвета на ЕС и е в памет на изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, когото  участниците в конференцията почетоха с минута мълчание.

Организатори на конференцията са Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), а целта на форума е да се подчертае ролята и значението на Черноморския регион и да се свържат приоритетите на Българското и следващото Австрийско председателство на Съвета на ЕС по отношение на политиките за Дунавския и Черноморския региони.

Дунавската стратегия ще бъде нещо като портал за развитие на европейската икономика. Смятаме, че потенциалът е по-голям от това, което в момента се оползотворява. Затова е много важно да споделим ценни примери, постижения и опит в различните проекти” – се обърна към участниците в конференцията д-р Милена Ангелова – вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ.

Презентации през първия ден на форума представят представители на институциите, отговорни за прилагане на политиките, заложени в Дунавската стратегия – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, Министерството на външните работи на Румъния, Федерално министерство за Европа, интеграция и външни работи на Австрия, и други.

Морското пространствено планиране съдейства за намаляване на конфликтите между различните морски дейности и за поддържане на екологичното състояние на морската околна среда. Това е процес, който подпомага освен интегрираното управление, така също и инвестиционните намерения на бизнеса“, подчерта Мария Георгиева от МРРБ. По думите й, „това като резултат пести време и пари, и се намалява натискът върху екосистемите“.

Вторият ден на събитието беше посветен на сътрудничеството в областта на туризма и връзката между Черноморския регион и Дунавската стратегия. Приветствие пред участниците в срещата направиха министърът на туризма Николина Ангелкова, зам.-министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС Олег Петков и генералният секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество Майкъл Христидис.

България има късмета да е една от малкото страни, през които се пресичат, както Черноморският, така и Дунавският регион. Над 330 млн. души живеят в региона на Черно море и над 115 млн. – в Дунавския регион. Това са държави с различно икономическо развитие, които имат добро сътрудничество, но и съответните различия. България е активен участник и в двете многонационални инициативи – Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) и Дунавската стратегия. В качеството си на координатор на приоритетна област 3 „Насърчаване на културата, туризма и връзката между хората“ на Дунавската стратегия и като координатор на Работна група „Сътрудничество в туризма“ към ОЧИС, Министерството на туризма работи за задълбочаване на регионалното сътрудничество в областта на туризма и разработване на различни проекти и инициативи, които да допринесат за по-голямата разпознаваемост на региона.“

Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова. Според нея, без прякото участие и активната роля на бизнеса, трудно биха се реализирали всички инициативи и цели, които правителствата на държавите от региона са си поставили. „Основният приоритет на нашето правителство е намаляването на административната тежест. В тази връзка, с последните промени в Закона за туризма намалихме с 19 документа различните регистрационни режими, предвидени в закона. В момента работим по електронизацията на административните услуги, така че още повече да улесним бизнеса. Освен това, работим по създаването на карта на инвестиционните проекти в областта на туризма“, съобщи г-жа Ангелкова.

БСК, АОБР и ЕИСК положиха усилия за иницииране на този дебат, припознавайки една от темите на първото Българско председателство – устойчивост и интегриран подход за Черноморския и Дунавския регион“, каза в изказването си пред участниците във форума Олег Петков, Заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС. Според него, дунавският и черноморският региони имат огромен потенциал за развитие и Българското председателство работи активно за засилване на видимостта им и за увеличаване на свързаността помежду им. „Дунавската стратегия е доказала ефективността си като инструмент за прилагане на европейски политики, вкл. като част от кохезионната политика за намаляване на регионалните различия“, каза Олег Петков. Той подчерта усилията на България, като Председател на Съвета на ЕС, да инициира дебат относно бъдещия 7-годишен бюджет на ЕС, след 2020 г. „Преди да говорим за конкретни числа, за нас беше важно да имаме яснота кои ще са бъдещите приоритети на ЕС, при отчитане на нуждите на европейските граждани и новите предизвикателства, като цифровизацията, например“, каза Олег Петков.

Според Майкъл Христидис, генерален секретар на ОЧИС, значимостта на Черноморския регион ще се увеличава все повече, тъй като чрез него се постига свързаност на три континента – Европа, Азия и Африка. „За съжаление, липсва стабилност и сигурност в определени части от региона, затова трябва заедно да работим, за да се справим с проблемите“, каза М. Христидис. Той съобщи, че според последните статистически данни, ръстът на туризма в черноморския регион е почти двойно по-висок от световния туристически ръст – с 12% нарастват приходите от туризъм в черноморския регион, а в световен мащаб ръстът е 6,8%. „Това означава, че нашите държави са посрещнали 130 млн. туристи, а приходите от туризъм са 66 млрд. щ. д., т.е. черноморският регион обхваща 5% от общия размер на приходите, генерирани в туризма в световен мащаб“, каза още г-н Христидис и допълни, че туризмът е един от локомотивите на икономиките на държавите-членки на ОЧИС, което е достатъчна причина да се работи активно за развитието на туристическата индустрия в региона.

 „През последните 7 години, поради кризата в Гърция, много гръцки МСП пренесоха бизнеса си в България, защото данъчната система е по-добра и се чувстват по-комфортно да работят в България“, сподели от своя страна Димитрис Димитриадис, член на Работодателската група на ЕИСК. Той подчерта важната роля на малките и средни предприятия в региона за развитието на икономиката и обществото, като отбеляза увеличаващите се възможности за съвместни бизнес инициативи. „Можем да работим заедно и лесно, защото имаме еднакъв манталитет и традиции, разбираме се лесно, имаме общ подход за вземане на бизнес решения. Необходимо ни е по-малко бюрокрация, по-добра данъчна и банкова системи, и най-важното – правителствата да ни подкрепят, защото обикновено политиците възпрепятстват бизнеса“, каза още Димитрис Димитриадис.

Заключенията и препоръките на участниците във форума ще бъде предаден на Австрийското председателство на Съвета на ЕС с цел осигуряване на приемственост и продължаване на дейността.

В програмата на форума бяха предвидени и посещения на обекти, свързани с темата за нетрадиционните форми на туризъм, както и среща с кметовете на Балчик и Каварна.


Приложение: още СНИМКИ ОТ ФОРУМА.

АИКБ, БСК и БТПП срещу Проектозакона за Българска автомобилна камара

zx620y348_3071733

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ

В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Г-Н ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,

СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРОМАЦИЯ

 

 

СТАНОВИЩЕ

Относно:   Проект на Закон за Българската автомобилна камара (сигнатура 854-01-43), внесен от н. п. Станислав Иванов и група н. п.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата, чиито членове създават над 70% от БВП и легалната заетост в страната, настояват за незабавно оттегляне на Законопроекта за Българската автомобилна камара (№ 854-01-43). Законопроектът се отхвърля и от всички представителни браншови организации в сектора на автобусните и товарните превози, чиито аргументи напълно споделяме и подкрепяме, а именно:

 1. Законопроектът регламентира създаването на неправителствена организация (Българска автомобилна камара – БАК) с изключителни държавни функции, вкл. издаване, спиране и отнемане на лицензи за упражняване на дейност, изпълнявани понастоящем от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В нарушение на Конституцията и като се възпроизвеждат принципите и практиката на т. нар. корпоративна държава, функционирала в Италия през 30-те и 40-те г. на ХХ в., се създава пореден хибриден правен субект между изпълнителната власт и гражданското общество. Законопроектът смесва функции и понятия, приложими за съсловни организации, бизнес сдружения и браншови работодателски организации в които членуват търговци, предприятия – работодатели, упражняващи дейност в определен сектор, сдружени на доброволна основа за защита на своите стопански интереси. Тези особености на статута на организацията я деформират и обезсмислят осъществяването на функции в защита на интересите на работодателите от автотранспортния сектор, вкл. участието им като страна в социалния диалог.

 1. „Транспонира“ се вече възприето европейско законодателство. В мотивите към законопроекта се посочва, че целта му е създаване на национален компетентен орган, по смисъла на Регламент (ЕО) №1071/2009 г. на ЕП и на Съвета и установяване на правила за упражняване на професията автомобилен превозвач. Съгласно действащото законодателство[1] за компетентен орган е определен Министърът на транспорта, с което е изпълнено условието на Регламента. Освен това, Регламентът не предвижда създаване на такъв орган със статут на юридическо лице с нестопанска цел, какъвто е регламентираният статут на БАК. По смисъла на чл. 10 от Регламента, функциите на компетентен орган се осъществяват от държавни органи. Такава е и практиката в държавите-членки на ЕС, видно от приложената към настоящото становище справка.
 2. Чрез предвиденото задължително членство в БАК на предприятията от сектора се нарушава принципът на свобода на сдружаване, регламентиран в чл. 44 и 49 от Конституцията на РБ и Конвенция 87/1948 г. на МОТ[2], ратифицирана от РБ. Освен това, се руши структурата на браншовото пространство и индустриалните отношения, които са изграждани през последните повече от 25 години.
 3. Създават се условия за нарушаване на конкуренцията в автотранспортния сектор. Законопроектът регламентира режим на „квази саморегулация“ на автотранспортната дейност и професията, подобно на този, упражняван от Камарата на строителите в България. За периода на своето съществуване този модел не успя да развие основни предимства на саморегулирането – ниски административни разходи, оползотворяване на специфичния експертен опит в професията, висока степен на доверие от страна на членовете и др. Практиката до момента показва, че към съществуващите порочни практики на държавните структури, в т.ч. ширеща се корупция, се добавиха и други основни слабости:
 • Правилата за допускане на нови участници на пазара не гарантират ясни условия за независимост и безпристрастност. Налице са условия за необосновани откази от лицензиране или значително забавяне на лицензирането, чрез което се ограничава конкуренцията, насърчава се картелирането в съответния сектор и изтласкване от пазара на малките и средни предприятия.
 • В противоречие с правилата на конкуренцията, професионалните общности гласуват прагови цени на услугите, вместо да работят по цени, регулирани на пазарен принцип.

Към режим на саморегулация следва да се пристъпва след сериозна оценка и анализ на досегашния опит. Законопроектът не съдържа законови гаранции, недопускащи посочените слабости, които водят до деформиране на пазарните механизми и накърняване на конкуренцията.

 1. Увеличава се административната и финансова тежест върху предприятията в сектора. Към изискванията за упражняване на дейността (лицензионен режим) се добавя и задължението за членство в професионалната организация, задължение за внасяне на неустановен като размер членски внос и вписване в професионален регистър.

Видно от действащите към 2010 г. ценоразписи на услугите на някои браншови сдружения, осъществяващи регулиращи държавни функции по силата на закон, минималният размер за вписване е 1200 лв., а максималният – 80 000 лева. Встъпителният членски внос в някои от тях е по 10 000 лева. По този начин, вместо да се улеснява навлизането на пазара на нови субекти и МСП, се ограничава достъпът до професията.

Поставянето на допълнителна регулаторна и финансова тежест е в противоречие със заявените намерения на правителството за намаляване на регулативните режими и пречките за осъществяване на стопанска дейност.

 1. Блокира се напълно контролът от страна на държавата върху законосъобразното функциониране на организации, които осъществяват държавни функции, аргументирано под формата на привидна автономност, функциониране в рамките на закона, уставите и доброволно взети решения от общите събрания. Поради характера на задължителното членство и заплахата от отнемане на лиценз, нарастват възможностите за натиск върху членовете и упражняване на рекет в процеса на вземане на решения.
 2. На Управителния съвет на БАК е дадена възможност да „доразвива/дописва“ заложеното в Закона чрез собствени актове (вкл. за обхвата на вписваните в националния регистър обстоятелства и др.). Това е в нарушение на чл. 4, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно който всички изисквания за започване на стопанска дейност, за която се изисква лиценз, следва да бъдат уредени на законово ниво. Практиката показва, че с уставите, професионалните кодекси и с други вътрешни документи, организации, упражняващи регулиращи държавни функции, въвеждат изисквания, нерегламентирани в закона, с които се ограничават конкуренцията и възможностите за упражняване на професията.
 3. Узаконява се явен конфликт на интереси. Комисията към БАК, която разглежда заявления и предлага на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаването или отказа от издаване на лиценз, се състои от лица, осъществяващи дейност в бранша. По този начин законопроектът предоставя право да се упражняват публични функции от лица, които имат безспорен частен интерес при осъществяването им, без да са предвидени защитни механизми и в грубо нарушение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 4. Структурата и компетентността на органите на камарата не се подчиняват на свободната воля на членовете, а на волята на законодателя. Общото събрание може да бъде свикано от Управителния и Контролния съвет, но не и от съда (по реда на ЗЮЛНЦ), по искане на 1/3 от членовете и предложен от тях дневен ред. По този начин върховният орган на организацията (Общото събрание) се оказва в подчинена позиция спрямо Управителния съвет. С това се узаконяват несменяемостта на управителните органи и установяването на правила в интерес на няколко от големите компании в сектора по примера на сектор „Строителство“, в който функционират паракартелни структури, обсебили обществените поръчки, и налагащи условия за растяща корупция и изтласкване на МСП от дейността.

Като цяло, предложеният законопроект:

 1. Влиза в драстични противоречия с Конституцията, Закона за защита на конкуренцията, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други принципи и норми на националното и международното законодателство;
 2. Създава предпоставки за нелоялна конкуренция, картелиране на пазара от крупните превозвачи и изтласкване на малките и средните предприятия;
 3. Възпроизвежда основните слабости на съществуващи модели на „квази саморегулиране“, срещу които не действат ефективни механизми за противодействие – нито от страна на държавата, нито от страна на членската маса.

Не на последно място, зад текстовете на законопроекта прозират очевидни партикуларни корпоративни лобистки интереси, различни от тези на преобладаващата част от ангажираните в автотранспортния сектор, както и на общия публичен интерес.

В тази връзка, още веднъж изразяваме категоричното си настояване за отхвърляне на законопроекта и отправяме покана за провеждане на срещи с парламентарните групи и ресорната парламентарна комисия, по време на които да представим подробно своите възражения.

Бихме подкрепили бъдеща законодателна инициатива за приемане на общ Закон за браншовите организации, който да даде ясна регламентация на условията за тяхното учредяване и функциониране, в съответствие с конституционните принципи за доброволност на сдружаването, като създаде ясни правила за аутсорсинг на административни дейности.

 

Приложение: Лицензиране и регистри на превозвачите в страните от ЕС (справка)

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Позиция на АОБР относно възобновяването на проекта АЕЦ „Белене“

AEC_Belene

Следва пълният текст на позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) относно възобновяването на проекта АЕЦ „Белене“.


ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОТ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

През последните дни общественото мнение в България е силно възбудено от предложението за „рестартиране“ на АЕЦ „Белене“. На 7 юни 2018 г. предстои Народното събрание да вземе изключително отговорно решение по въпроса за връщането на този проект в дневния ред на българската енергетика и при какви условия да стане това или, респективно – за продължаване на мораториума.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) нееднократно е изразявала позицията се по отношение разработването и реализацията на нови енергийни проекти – това е приемливо при категоричното условие да стане изцяло на пазарен принцип, без ангажименти както за гарантирани количества, така и за преференциални цени.

Министър Петкова анонсира, че проектът АЕЦ „Белене“ ще се осъществява при „пазарни условия“, но като такива тя огласява до момента само две изисквания:

 • да няма държавни гаранции по осъществяването на проекта;
 • да няма дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия.

Не откриваме публично заявена изрична забрана на:

 • преференциално ценообразуване;
 • възможни доплащания на ценови разлики и/или премии;
 • корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката, например Български енергиен холдинг, Национална електрическа компания, АЕЦ Козлодуй.

Всъщност, гореизложените изисквания едва ли изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на данъкоплатците – корпоративни и физически лица. Следователно, осланяйки се на добронамереността както на законодателната, така и на изпълнителната власт, настояваме за ясна и еднозначна декларация, че ще бъдат пресечени всякакви възможности за „иновации“ и прилагане на схеми за непазарни приходи.

Прозрачност, пазарност, икономическа състоятелност – това са базови принципи, които могат да обезпечат дългосрочната устойчивост на един проект. Отчитайки тези принципи, направените инвестиции до момента, както и мащаба на проекта АЕЦ „Белене“, един успешен сценарий за реализация може да включва следните стъпки:

 1. Държавата апортира в публично дружество досегашните материални и нематериални активи, включващи инженеринг, лицензионни права, площадка, извършени строителни работи, както и цялото получено или предстоящо да бъде получено оборудване, на което България е законен собственик;
 2. Прави се проспект за публично предлагане на емисия акции на това публично дружество на фондовата борса в обем, обезпечаващ набирането на достатъчен капитал за осъществяване на инвестиционната програма – така по възможно най-прозрачен и пазарен начин ще бъде оценена икономическата състоятелност на проекта;
 3. Публичното дружество, в което след увеличението на капитала участват съответните инвеститори – стратегически, институционални, както вероятно и по-дребни такива (ако бизнес публиката наистина смята, че проектът е рентабилен), довършва изграждането на обекта АЕЦ „Белене“, като е твърде вероятно да има необходимост от ангажиране и на дългов капитал;
 4. Като инвеститор и оператор на инсталацията АЕЦ „Белене“, публичното дружество реализира произведената електроенергия на енергийната борса – от първия до последния мегаватчас на пазарни цени.

Това, според нас, е реалистичната схема, по която би могъл да се осъществи проектът АЕЦ „Белене“ – воден от икономическа логика и прагматизъм – без идеологеми, геополитически интерпретации, патетична фразеология и търсене на политически дивиденти. В същото време, като отчитаме заявените официални намерения да се стартира процедура за избор на стратегически инвеститор, считаме, че предварителните условия за водене на преговори с потенциалните кандидати следва да включват като основни изисквания – осигуряването на прозрачност, реализация на проекта на пазарен принцип и други приложими условия, част от които са посочени по-горе.

Считаме, че е необходима публична дискусия с участието на всички заинтересовани страни, а не разпространяване на неистинска информация – за цената на електроенергията, произведена от АЕЦ „Белене“, за обема на бъдещото електропотребление, за липсата на алтернативи.

С аргумента, че такава била цената на електроенергията, произвеждана от АЕЦ „Козлодуй“, в публичното медийно пространство смело се коментират цени на произведената от бъдещата АЕЦ „Белене“ електроенергия в интервала между 25 и 50 евро за мегаватчас. Теза, която определяме като несъстоятелна и неадекватна на наличната информация – за сравнение, проектът Hinkley Point C, Великобритания заявява цена от 92,50 британски паунда за мегаватчас, при договор за 35-годишен период. През 2019 г. се очаква в Беларус да заработи нова АЕЦ, цените на която са от порядъка на 110 евро за мегаватчас. Проектът Akkuyu, Турция предполага цена от 124 щатски долара за мегаватчас, а разчетите за проекта на разширяване с два нови блока Paksi, Унгария са в горната граница на интервала 80-110 евро за мегаватчас.

Националният статистически институт системно разработва и публикува енергийни разчети, в т.ч. общ енергиен баланс, първично енергийно потребление, енергийна интензивност на икономиката. Анализът им недвусмислено показва подобряване на енергийната ефективност – за сравнение, при 0,470 тона нефтен еквивалент за 1000 евро БВП през 2012г., същият показател за 2016 г. е 0,423. Същият извод можем да направим и за електроинтензивността – докато през 2012 г. за 1000 евро БВП са били вложени над 820 киловатчаса, през 2016 г. използваната електроенергия е 765 киловатчаса. Впрочем, нетното електропотребление в страната (отчитайки нетното производство и физическия внос, приспадайки загубите в електропреносната мрежа, нуждите от регулиране на електроенергийната система и физическия износ) през последните години е устойчиво в интервала 31-32 тераватчаса (данни на ЕСО, КЕВР и НЕК), при 3-4 процентен икономически растеж годишно. Естествено, налице е значителен нереализиран потенциал за подобрения в това отношение.

Съществуват алтернативни възможности – както в сферата на енергопроизводство, така и по отношение на енергопотреблението и енергийната ефективност. Сред примерите – новите поколения ВЕИ вече генерират електроенергия със значително по-ниски цени в сравнение с близкото минало, нарастващото потребление на природен газ неминуемо ще замести част от консумираната понастоящем електроенергия (тенденция сред битовите абонати), разработват се интелигентни мрежови решения, оптимизиращи двупосочната електросвързаност, значителен е технологичният напредък и при възможните решения за ефективно съхранение на електроенергия и балансирано електропотребление при оптимална електрогенерация.

При реализация на проекта „Белене“ следва да бъдат елиминирани всички рискове, свързани с доминиращите „нашенски“ разбирания за качество и контрол на изпълнение, продукт на корупционната среда и политическа намеса, включително във чисто технически въпроси. Необходими са допълнителни гаранции за ефективно прилагане на нормите за възлагане на поръчки с висока обществена значимост и разходване на значими средства, за високо качество на изпълнение, за обективна оценка на технологията на реакторите, и управление на риска на най-високото достижимо равнище, приемливо за цялото ни общество, за европейските ни партньори и съседи.

Не на последно място, гласуването на решение относно мораториума от Народното събрание следва да протече паралелно с обсъждането на Стратегията за устойчиво енергийно развитие до 2030 г., чието изготвяне бе възложено на Министерството на енергетиката.

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

МКСОР подкрепи България за членство в ОИСР

Photo1-650-J

Международният координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) подкрепи кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това обяви председателят на МКСОР Анджей Малиновски по време на Общото събрание на организацията, чиито домакин бе Асоциация на индустриалния капитал в България.

«Както винаги бизнесът е този който поправя път към членство на страната ни в значими международни организации. Както знаете в началото на тази година Асоциация на организациите на българските  работодатели стана асоцииран член на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР. Страната ни отговаря на изискванията за членство в една от най-важните икономически организации в света, което е сигнал за чуждестранните инвеститори че икономическата обстановка в България е добра», заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

По време на Общото събрание бе номиниран и следващият председател на МКСОР. Това е президентът на Асоциацията на работодателите в Грузия Елгуджа Меладзе. Очаква се  МКСОР официално да обяви решението си по време на следващото си заседание, което ще се проведе на 19-21 ноември т.г. в Краков, Полша.

Сред другите теми, които обсъдиха членовете на Международният координационен съвет на организациите на работодателите бяха приоритети на Бизнес съвета на държавите от Г-20. Сред тях са развитието на малките и средни предприятия, пазара на труда и образованието, дигиталната икономика и др. Бе предоставена информация и за Националната квалификационна рамка на страните от МКСОР, ОНД и БРИКС.

На участниците в Общото събрание бе представен и официалният сайт на организацията – www.mksor.org


За МКСОР 

Международният координационен съвет на организациите на работодатели е създаден през 2010 г. и обединява 18 работодателски организации от 15 страни от Централна и Източна Европа и Азия. Основната му мисия е да насърчава установяването на устойчиви връзки между тях, обмен на опит в сферата на регулиране на социалните и трудовите и свързаните с тях икономически отношения.

Покана за международна конференция на 1 юни

Untitled_10

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) има удоволствието да Ви покани на международна конференция на тема „Услугите от общ интерес – двигател на устойчиво развитие и растежа в Европа”. Събитието е част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Конференцията се организира съвместно с Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP) и Международния координационен съвет на организациите на работодатели (МКСОР). АИКБ е член и на двете организации, което й позволява да участва пряко при взимането на решения, оказващи влияние върху бизнес климата в Европа и света.

Събитието ще се състои на 1 юни 2018 г., в гр. София, София Хотел Балкан, зала „Средец” (приложение – програма на събитието).

Участие в него ще вземат министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията по енергетика към Народното събрание Делян Добрев, председателят на УС на АИКБ Васил Велев, главният секретар на СЕЕР Валерия Ронцити, председателят на МКСОР за 2018 г. Анджей Малиновски, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, представители на работодателски организации, депутати от ЕП и др. 

По време на международната конференция ще бъдат обсъдени ролята на обществените услуги и услугите от общ интерес в контекста на Кохезионната политика на ЕС и идентифицирането на механизми за увеличаване на тяхното влияние. Участниците ще разгледат Многогодишната финансова рамка, прилагането на Стълба за социалните права в цяла Европа, както и предложенията относно пакета за чиста енергия и директивата за питейна вода.

За CEEP

Европейският център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес е един от трите европейски социални партньори, заедно с BusinessEurope и ETUC. CEEP лобира редовно пред Европейската комисия, както и пред Европейския съвет и Европейския парламент, които оказват въздействие на всяко законодателно предложение, засягащо услугите от общ интерес и тяхното място във вътрешния пазар, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат. CEEP има активни представители в консултациите по Европейския семестър, по Годишния обзор на растежа в ЕС, по преговорите в областта на социалните въпроси, конкурентоспособността и други важни области.

За МКСОР

Международният координационен съвет на организациите на работодатели е създаден през 2010 г. и обединява 18 работодателски организации от 15 страни от Централна и Източна Европа и Азия. Основната му мисия е да насърчава установяването на устойчиви връзки между тях, обмен на опит в сферата на регулиране на социалните и трудовите и свързаните с тях икономически отношения.

В случай, че имате нужда от допълнителна информация или желаете да заявите интервю, моля да се свържете с нас до 31 май 2018 г. на office@bica-bg.org или на тел. 02/963 37 52.

 

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ) до министъра на здравеопазването във връзка с нормативните актове за превенция на здравето

Trud_Med-800x300

Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ) до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев във връзка с промени в нормативните актове, свързани с превенция на здравето на работещите.


Изх.№ 05-06-3/23.05.2018 г.

ДО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КОПИЕ:
Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Известно е, че системата на здравеопазването в страната, в т.ч. превенцията на здравето на населението, се основава на ежемесечните осигурителни вноски на работещи и работодатели. Отделно и за сметка на работодателите са разходите за предпазване на работещите от професионалните рискове – периодичните профилактични прегледи, разходите за трудоустрояване, адаптиране на работното място и вграждане на лицата с намалена работоспособност в трудовия процес, подобряване на условията на труд и др.

В момента работни групи, определени с Ваши заповеди, разработват проекти на Наредби за изменение на Наредбата за дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите. И двете наредби са тясно свързани с бъдещето на превенцията на здравето и поддържане на устойчива дееспособност на работещите.

Във връзка с това и за да се постигнат най-добрите нормативни решения предлагаме:

 1. Ясно да бъдат разграничени (без дублиране) профилактичните дейности, финансирани по НЗОК, и тези, заплащани от работодателя във връзка с условията на труд.
 2. Обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд, заплащани от работодателя, да бъдат приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават на съвременни, статистически проверени норми.

Досегашният подход на компенсиране на дефицити за сметка на работодателите чрез по-висока честота и брой на лекарите, извършващи прегледите във връзка с условията на труд (отразени в Наредба №3/1987 г.),  е доказано неефективен и не съответства на подхода и практиката на превенция на здравето при работа в Европа, в т.ч. в балканските страни, които не са членове на ЕС.

Смятаме за необходимо при предстоящите изменения и допълнения в горепосочените наредби да се вземат предвид установените в законодателството и практиките на Европейските страни принципи:

 1. Не подлежат на предварителни и периодични профилактични прегледи във връзка с условията на труд кандидатите за работа и работещите, които не са изложени на професионални рискове. Профилактиката в този случай се покрива от ежегодните прегледи и изследвания при общопрактикуващия лекар /ОПЛ/.
 2. От обхвата на периодичните медицински прегледи на работещите са изключени прегледите от специалист вътрешни болести/обща медицина, извършвани от ОПЛ. За сметка на работодателя са само прегледите във връзка с условията на труд.
 3. За всеки от рисковите фактори при работа са разработени и утвърдени стандарти за обхвата, съдържанието и начина на провеждане и документиране на прегледа и изследванията. Те са насочени към  разкриване в ранен стадий на свързани с условията на труд  заболявания. Със стандартите се гарантират качество на прегледа и възможност за сравнимост на резултатите по единни критерии, независимо от това кой и къде преглежда.
 4. Заключенията за пригодност на работещите, извършващи рискови дейности, препоръките въз основа на резултатите от прегледите към работещия и работодателя, се дават от преглеждащия лекар (Чл.16 (1) от Препоръка 171 на МОТ).

У нас правото на трудовите медици да преглеждат беше отнето през 2008 г. и тези заключения и препоръки се дават по имейл или факс, въз основа на  документи от прегледи и изследвания, направени от други лекари.

 1. Честотата на профилактичните прегледи във връзка с условията на труд се определя въз основа на съвременните медицински познания и статистически проверки. У нас тя е значително по-висока от установената в европейските страни.
 2. Прегледите по отделните рискови фактори в европейските страни се извършват по съответен стандарт от един лекар, притежаващ специфични  познания за възможните въздействия на рисковия фактор върху здравето на работещия и познания за конкретните условия на работа.

Във всички европейски страни тези прегледи се извършват от трудовите медици, като при необходимост (посочена в съответния стандарт) работещият се насочва към специалист в съответната медицинска дисциплина.

У нас прегледите при един рисков фактор се извършват от 2 до 4 специалисти, напр. при шум над 85 dB – от трима специалисти по „вътрешни болести“, „нервни болести“ и „УНГ“ с ЕКГ и изследване на слуха.

 1. Регламентира се ясно в кои случаи профилактичните прегледи са задължителни (с произтичащите от това последствия за работещия и работодателя) и кои са препоръчителни, на които работещият се явява по свой избор.
 2. В нормативните актове са записани ясно задълженията и отговорностите на работодателите и работещите, във връзка с организирането и участието в прегледите и изследванията, и на лекарите – за пропуски и неадекватни препоръки към работодателя.

Позицията на работодателите по поставените въпроси вече е дискутирана с Националния консултант по трудова медицина и с представители на МЗ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Считаме, че моментът е важен за бъдещето на превенцията на здравето на работещите и за поддържане на тяхната работоспособност.

Във връзка с това предлагаме:

 1. Профилактичните прегледи и изследвания във връзка с условията на труд да се извършват с обхват и периодичност и по стандарти, отделни за всеки рисков фактор, както това е въведено в Европейските страни.
 2. Да се направят необходимите изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения, за да бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната система за превенция и ролята на трудовите медици в нея.

С УВАЖЕНИЕ,

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

До 20 май 2018 г. се удължава срока за номинации в V-то издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“

AIKB_0606

С писмо на председателя на Управителния съвет, Асоциация на индустриалния капитал в България удължава до 20 май 2018 г. срока за приемане на номинациите за ежегодните награди „Икономика на светло“, които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец юли 2018 г.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Призът „Икономика на светло“ за 2017 г. се присъжда в три категории:

 • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.

Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.  

 • За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.

Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

 • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.

Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 

Номинации може да направите, като попълните приложената форма, която също така е публикувана на интернет страниците на Асоциация на индустриалния капитал в България (www.bica-bg.org) и на Националния център „Икономика на светло“ (www.ikonomikanasvetlo.bg), както и директно да изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org).

Номинации се приемат за институции, личности и организации в посочените категории за работата им през 2017 г. Срокът за изпращане на номинации е до 20.05.2018 г.

Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония през месец юли.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Всяка година изданията на конкурса предизвикат заслужен обществен и медиен интерес. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Ще се радваме да ни помогнете да определим носителите на наградите „Икономика на светло“ за 2017 г.!

Главният секретар на АИКБ връчи награди в Деветото издание на конкурса „BAPRA Bright Awards“

2018-May-M_Ang

За девета поредна година Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), член на АИКБ, връчи BAPRA Bright Awards. На изискана церемония в Бизнес и конгресен център „Рейнбоу плаза“ на 10 май т.г. бяха отличени най-успешните ПР практики в България.

Тази година в надпреварата се включиха рекорден брой проекти – около 140, подадени от 21 комуникационни агенции и 6 вътрешни ПР отдела на компании и организации. Отчетеният повишен ръст в броя на заявките е близо 17% в сравнение с миналата година.

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) бе партньор на събитието, а наградите в категория „Комуникационна кампания в публичния сектор“ връчи главният секретар на Асоциацията д-р Милена Ангелова. Отличени бяха следните комуникационни кампании:

 • 3-то място: „PR Point“ за „Тук се създават възможности“;
 • 2-ро място: „New moment“ за „За зелен хайвер“;
 • 1-во място: „AMI Communication“ за „София Прайд 2017 – Да прогоним предразсъдъците“.

Ето и останалите категории, в които се състезаваха участниците в тазгодишния конкурс – както и спечелилите първи награди в тях:

 • Дебют на годината – кампания за нов продукт или услуга: „Проксимити София“ за „Мога там, но искам тук“;
 • Комуникационна кампания на годината – 2017: „Проксимити София“ за „Мога там, но искам тук“;
 • Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел: „Нова Броудкастинг Груп“ за „ПРОМЯНАТА“;
 • Корпоративен ПР: „АПРА“ за „Живей активно!-2017″;
 • Кампания за изграждане на работодателска марка: „Ви плюс О България“ за „Комуникиране на работодателския бранд на Експириън в България“, „Проксимити София Би Би Ди О Груп“ за „Мога там, искам тук“ и М3 – Уиз еър за „Аз съм УИЗ екипаж“;
 • Кризисен ПР: „Рилейтед Пи Ар“ за „Кризата на „Юнион Ивкони“ от октомври 2017 г.“;
 • Кампания за вътрешни комуникации: „Проксимити София“ за „Вие споделяте, ние слушаме“;
 • Дигитална кампания: „Ол Ченълс Комюникейшън“ за „Крадецът на вишни“;
 • Кампания Public Affairs: М3 за „Фейсбук Амбър Алърт/ Facebook AMBER Alert“, „Ол Ченълс Комюникейшън“ за Награди „Иновации в политиката 2017″ и „АПРА Портър Новели“ за „Живей активно!-2017″;
 • Маркетинг, свързан с кауза: „Ол Ченълс Комюникейшън“ за „Предварително ти благодаря – Ейвън срещу рака на гърдата“;
 • Специално събитие: М3 – БИЛЛА за Благотворителен концерт „Ние обичаме България“;
 • Агенция на годината: „МЗ Комюникейшънс Груп“.

Конкурсът „BAPRA Bright Awards“ е учреден през 2010 г. и бързо се утвърди като форум, който дава възможност на професионалистите да сравняват своите постижения със световната ПР практика.

Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с нестопанска цел и с мисията да подпомага и утвърждава ПР-а като дейност в полза на развитието на съвременното общество. БАПРА работи за подобряване партньорството на ПР бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, гражданските организации и медиите. Членове на БАПРА са най-авторитетните компании за комуникационни услуги на българския пазар. Всички членуващи приемат Етичния кодекс на ПР специалистите в България, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение както към клиентите, така и към своите колеги.

Резюметата на всички проекти в 9-то издание на конкурса може да разгледате ТУК.

1 2 3 15