Категория: Събития

Главният секретар на АИКБ участва в Тристранната социална среща за растеж и заетост в Брюксел

Милена-1000-crop

В словото си от името на СЕЕР д-р Милена Ангелова изпрати ясно послание към участниците във форума за необходимостта от насърчаване на икономическия растеж в Европейския съюз

Тристранната социална среща на върха за растеж и заетост предостави навременна възможност за обсъждане на социалното и икономическото измерение на Европейския съюз. Във форума взеха участие министър-председателят на Естония г-н Юри Ратас, президентът на Европейския Съвет г-н Доналд Туск, президентът на Европейската Комисия г-н Жан Клод Юнкер, представители на множество европейски институции, както и министърът на труда и социалната политика на Република България г-н Бисер Петков.

Tripartite Social Summit - October 20171По време на тристранните социални срещи, провеждани в средата на всяко председателство, европейските социални партньори изразяват вижданията и прогнозите си за развитието на икономическото и социално измерение на Европа, за постигнатия напредък и начините за подобряване на ефективността на политиките и ускоряване на реформите в Европейския съюз и в страните – членки. Следващата подобна среща ще се проведе в София, в рамките на Българското председателство, през април 2018 г.

В заключение напомняме, че на свое заседание на 16 октомври тази година Управителният съвет на АИКБ номинира д-р Милена Ангелова отново за поста вицепрезидент на СЕЕР с мандат до 2020 г. Д-р Ангелова е вицепрезидент на CEEP от 2012 г., когато беше избрана като първата жена в четиричленното председателство на СЕЕР.

Oтляво надясно: Доналд Туск – президент на Европейския съвет, Валерия Ронцити – главен секретар на CEEP, Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и вицепрезидент на CEEP

Oтляво надясно: Доналд Туск – президент на Европейския съвет, Валерия Ронцити – главен секретар на CEEP, Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и вицепрезидент на CEEP

Като член на СЕЕР и официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия, Асоциация на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

Повече информация относно проведената Тристранна социална среща за растеж и заетост може да намерите на www.consilium.europe.eu/en/meetings/european-council/2017/10/18/

Препоръки на АИКБ към Държавния бюджет за 2018 г.

byudjet-2018

На свое заседание днес Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди препоръки по проекта на Държавен бюджет на страната за 2018 г.

На основата на вече проведено допитване сред своите членове най-представителната на национално равнище работодателска организация, която обхваща 3/4 от икономическите дейности в страната, потвърждава прогнозата на правителството за ръст на икономиката през следващата година. Според експерти на Асоциацията българската икономика може да нарасне през 2018 г. между 3.8 и 4.2%. Пълният текст на препоръките по проекта на Държавен бюджет на Република България за 2018г., както и анкетата сред членовете на АИКБ може да намерите в прикачените файлове.

На днешното си заседание ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България номинира д-р Милена Ангелова за поста вицепрезидент на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) с мандат до 2020 г. Д-р Ангелова е вицепрезидент на CEEP от 2012 г. Като член на СЕЕР и официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия, Асоциация на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

АИКБ – активен партньор на българското председателство

IMG_20171006_151026

Днес г-н Васил Велев и министър Лиляна Павлова подписаха споразумение за партньорство

Днес председателят на АИКБ, Васил Велев и министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС, Лиляна Павлова подписаха споразумение за партньорство по повод предстоящото ротационно председателство, на което страната ни ще бъде домакин. По този начин, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании, активно се ангажира с подкрепа в процеса на подготовката и на провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) през първата половина на 2018 г.

И двете страни се обединиха около становището, че Споразумението е израз на реалното сътрудничество между държавата и предприемачите у нас за подготовката и осъществяването на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Споразумението отчита необходимостта от активното участие на българския бизнес в тези дейности, както и факта, че българските производители и доставчици, и предлаганите от тях стоки и услуги ще популяризират най-добре страната като домакин сред останалите европейски държави.

В подписания документ АИКБ приема да съдейства за осигуряването посредством спонсорство на стоки или услуги за осъществяване на Председателството.

Предметът и условията на всяко спонсорство ще се уреждат с двустранни договори между Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и юридическите лица – членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Заявленията с предлаганите стоки или услуги – предмет на спонсорството, ще се подават до Министерството чрез АИКБ.

Спонсорството или поканата за партньорство към бизнес-организациите е практика, въведена още с първите председателства. В тази връзка Васил Велев посочи, че отговорният бизнес, представляван от Асоциацията на индустриалния капитал в България, винаги ще подкрепя българското правителство, когато става дума за промотиране на български продукти и за отстояване на националния интерес.

Спонсорството от членове на АИКБ ще се осъществява при спазването на принципите на публичност, прозрачност, равнопоставеност и конкуренция, в съответствие с изискванията на нашето законодателство и на общите политики, провеждани от Европейския съюз, е записано в споразумението. Изрично е упоменато, че спонсорите на Председателството не получават търговско предимство и че правителството не изразява предпочитания към отделни производители и доставчици.

Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF и MS Word формат.

Председателят на АИКБ Васил Велев поднесе цветя на паметника на Джон Атанасов в София

Snimka-crop

Днес отбелязваме 114 години от рождението на Джон Атанасов – създателят на компютъра. По този повод председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Васил Велев отдаде почит на голямото дело на американския учен с български корени, физик, математик и електроинженер, създател на сметачна машина с отделна памет, по-късно призната за първия електронен, непрограмируем компютър с регенеративна памет, известен като компютър на Атанасов-Бери.

Асоциацията на индустриалния капитал в България винаги е подкрепяла създаването и развитието на интелектуалния потенциал на българските учени и на младите хора в страната. За най-представителната на национално равнище работодателска организация развитата икономика и образованата нация са национални приоритети, за които тя продължава да работи последователно и неуморно.

С този жест на преклонение пред „създателя на бъдещето” Джон Атанасов, АИКБ отдава дължимото признание на големия изобретател на 20-ти век. Защото големите открития не са плод само на случайността. Талантът е въпрос на любов, а в случая това са познанията в областта на точните науки и най-вече математиката. Именно там са и най-големите постижения, и десетките златни медали от международни конкурси за младите ни математици, с които всеки българин се гордее и които могат да станат фактор за ускорен икономически растеж и просперитет на страната.

Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

Изслушване относно „Ефективността на политиките на ЕС за МСП“

DSC_0038-crop1500
Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и докладчик на становището

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ докладва становището

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира изслушване като част от последващите действия във връзка със становището му относно „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“, прието през юли 2017 г.

Събитието ще се състои на 9 ноември 2017 г. от 9,30 ч. до 13,00 ч. в София, България. То е част от изслушванията във връзка с последващите действия, които ще се проведат в шест държави – членки на ЕС.

Основната цел на изслушването е да се обсъдят ефективността и ефикасността на политиките на ЕС за МСП и да се събере ценна информация и обратна връзка по въпроса от българските заинтересовани страни, с оглед на намиране на начини за подобряване на политиките. Специален акцент ще бъде поставен върху препоръките, очертани в становището на ЕИСК, с цел прилагането им на национално равнище.

Становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) относно „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“ бе прието през юли 2017 г.

На преден план ще бъдат поставени въпроси като достъпа до финансиране, подобряване на достъпа до пазарите и излизането на международните пазари, насърчаване на предприемачеството, намаляване на административната тежест, опростяване, подкрепа за конкурентоспособността на МСП и иновациите. Заинтересованите страни се приканват също да изразят своите виждания относно настоящото определение за МСП и потенциалната необходимост от преразглеждането му.

За повече информация вижте този линк, както и становището „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“ (на бълг. език) в PDF и MS Word формат.

Председателят на АИКБ Васил Велев взе участие в XI-та Асамблея на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите в Минск

Vasil Velev

XI-тата асамблея на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите се проведе в столицата на Беларус в края на отминалата седмица. На събитието присъстваха делегати от 32 национални съюзи и асоциации, представители на бизнес средите от 28 страни, в това число – 11 страни от Европейския съюз, 5 от Евразия, 10 от Общността на независимите държави и 3 страни от БРИКС, 11 от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Тази година тържествено се отбелязва и юбилея на организацията – 25 години от учредяването на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите с неговите 14 комитета и 7 представителства.

Участниците бяха запознати с докладите на Съвета на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите и на Контролната комисия за 2013-2017 г. Особен интерес предизвика докладът на председателя на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите г-н Василий Тарлев. Той подчерта, че на дневен ред са промените свързани с технологичния ред, с цифровата революция и роботизацията, с намаляването на дела на енергоресурсите и суровините в производството, с изместване на масовите професии от индустрията и като следствие, с изострянето на проблема с неравенството вътре в страните и между тях. Според доклада тук се отнасят и факторите на уязвимост, свързани с процеса на глобализацията и особено причинени от прилагането на санкции и търговски ограничения, превръщащи икономическите отношения в инструмент за взаимен натиск.

Конгресът се обяви против икономически ограничения в международната търговия и спазване на принципите на Световната търговска организация. Г-н Тарлев заяви, че Конгресът работи при сложни обстоятелства, но остава принципно неполитическа организация.

Делегатите обсъдиха и избраха и нов състав на управителните органи на Конгреса. За председател на Съвета бе преизбран Василий Тарлев (Премиер на Молдова през 2001-2008 г.), а за президент на организацията бе избран Артьом Чайка. Васил Велев бе избран за член на Съвета на МКПП. Насоки на по-нататъшната дейност на организацията ще бъдат определени, като се вземат предвид сегашните тенденции в развитието на световните икономически отношения, състоянието на интеграционните процеси в икономическото пространство на Европа, Азия и останалия свят и съществуващият опит в сътрудничеството на националните бизнес асоциации. Новото ръководство на Конгреса заяви амбицията за по-влиятелно участие на бизнеса при определянето на дневния ред при двустранните и многостранните търговски и икономически отношения между представените страни.

Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF и MS Word формат.

Работодателските организации възразяват срещу регламентирането на абсолютна давност за вземания срещу физически лица

GPK

В деловодството на Народното събрание днес бе внесена позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно законопроект за регламентиране на абсолютна давност за вземанията срещу физически лица.

Представителните на национално равнище работодателски организации възразяват срещу регламентирането на абсолютна давност за вземания срещу физически лица. В тази връзка те предлагат по законодателен път да бъде уреден институтът на фалит на физическите лица, като законовите разпоредби следва да регламентират:

1. субектите, които имат право да инициират производството (длъжникът, синдикът, кредиторът/ите);
2. задълженията, които са изключени от обхвата на производството за обявяване на физическо лице във фалит;
3. предпоставките за откриване на производството (например извънсъдебно съставяне на погасителен план за изплащане на задълженията);
4. компетентния съд, пред който се развива производството;
5. сроковете за постановяване на актовете по производството;
6. срока, за който се обявява, че лицето е във фалит;
7. срока, в който да се съблюдава добросъвестността на длъжника преди производството да приключи с окончателен съдебен акт за освобождаване от задължение.

Чрез председателя на 44-то Народно събрание Димитър Главчев и председателя на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов, до които е адресирана позицията, те призовават народните представители да отхвърлят изцяло предложенията в посочените законопроекти за въвеждане на абсолютна давност от 10 години за вземанията срещу физически лица и да вземат предвид необходимостта от въвеждането на производство за обявяване във фалит на физическите лица, като обсъдят изложените съображения и предприемат конкретни законодателни действия в тази насока.

Вижте пълния текст на документа.

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министъра на труда и социалната политика

sotzialno-osiguryavane-2017-collage1

Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков по повод на разпространените в медиите намерения на МТСП за административно налагане на прагове за МОД за 2018 г., мотивирани с отказа на АОБР за втора поредна година за водене на преговори.

Може да изтеглите документа в PDF и MS Word формат.


ДО
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

По повод на разпространените в медиите намерения на МТСП за административно налагане на прагове за МОД за 2018 г., мотивирани с отказа на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за втора поредна година за водене на преговори, припомняме отново, че:

1. МОД, определяни по заемани длъжности и икономически дейности, са регулация, която не се прилага в нито една държава членка на ЕС.
2. Реалното административно увеличение на МОД за 2017 г. възлиза на 2.5%, въпреки че не бе приложено административно увеличаване по реда на чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО. В същото време за първото полугодие на 2017 г. ръстът на средния осигурителен доход е над 6%, а приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10% при съпоставими условия. Това още веднъж и категорично доказва ненужността на МОД, а за вредата от тях сме представяли нееднократно аргументи.
3. Още в началото на т. г. АОБР обяви приоритети, сред които централно място заема ратифицирането на Конвенция 131 на МОТ, приемането на механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и законодателни промени за премахване на МОД.
4. Прегледът на промените в т. нар. „специфични препоръки за страната“ от последните години показва също, че ЕК също не подкрепя определянето на МОД по длъжности и икономически дейности.
5. Следва да се отчете и откритата процедура срещу Република България по т. нар. прекомерни макроикономически дисбаланси на ЕК (excessive macroeconomic disbalances), конкретно прекомерният ръст на показателя за т. нар. единични разходи на труд (Unit labor cost) и нарастването на данъчната и осигурителна тежест върху заетостта и работните места.
6. Налице е и втвърдяване на диалога и позициите, дори по определянето на механизъм за МРЗ, като на практика се отклонява предложеното от нас пряко прилагане на принципите, на икономическите и социални фактори, регламентирани в Конвенция 131 преди нейната ратификация.

При тези условия и след липсата на каквато и да е готовност за промяна при определянето на МОД, напълно очаквана е и липсата на промяна в позицията на АОБР по преговорите за МОД за 2018 г. В тази връзка считаме за необходимо МТСП да насърчава многократно подкрепеното от работодателските организации основно колективно трудово договаряне на фирмено и браншово ниво, вместо да се тиражират в медиите намерения за административно налагане на нови нива на МОД за 2018 г., при това без предварителен анализ, идентифицирана потребност и свързани последици. Също така е налице пълен контраст с високо оценените от нас усилия на правителството за намаляване на административната тежест, намеса в икономиката и необходимостта от реформиране на анахроничното и негъвкаво трудово законодателство.

В заключение считаме, че нагнетяването на напрежение в индустриалните отношения може да принуди много браншови организации и предприятия да преосмислят своите позиции в социалния диалог. Ние бихме предпочели диалогът да не се води през медиите, да не се неглижират аргументите ни и да не се игнорират фактите, а да се предприемат допълнителни мерки, в т.ч. на промени в трудовото и осигурително законодателство за повишаване на мотивацията на работодателите и осигурените лица, на ефективността на контрола и противодействие на недекларирания труд, а не защита на една остаряла и неадекватна практика, каквато е административното определяне на прагове за МОД.

С УВАЖЕНИЕ,

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА
АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:

ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.

Спрете да лъжете, клеветите и доносничите, г-н Димитров!

KNSB-PlamenDim-360x204

Следва пълният текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ с отговора на АИКБ във връзка с разпространената вчера, 26 юли 2017 г., от лидерите на КНСБ и КТ „Подкрепа” – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов невярна информация относно изказвания и изрази на лидери на национално представителни работодателски организации, в частност на г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, които те не са употребявали. 

За повече информация, вижте документа в PDF и MS Word формат.


Вчера, 26 юли 2017 година, лидерите на КНСБ и КТ „Подкрепа” – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов са си позволили по съвършено долнопробен и недопустим начин да сложат в устата на лидери на национално представителни работодателски организации, в частност на г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, твърдения и изрази, които те не са употребявали. За да не тиражираме допълнително и излишно подобни клеветнически твърдения, ще цитираме само един абзац от изявлението на господата Димитров и Манолов:

„… На официална пресконференция, пред българските медии, работниците бяха наречени „търтеи, мързеливци и престъпници“ (Васил Велев, АИКБ и Божидар Данев, БСК). (Виж този линк.)

Всеки човек, владеещ български език, разполага с възможността да изслуша цялата пресконференция и да провери доколко подобни грозни епитети са били използвани по адрес на българските работници и служители.

Ето линк към звуковия файл

След прослушването му непредубеденият слушател ще се убеди, че такива неща НЕ са казвани. Безспорно, ние твърдим, че под натиска на синдикатите, включващ откровени манипулации, заплахи от типа на „камък върху камък няма да остане“, а напоследък и нагли лъжи, у нас се провежда погрешна политика по доходите. Ние наистина твърдим, че тази политика се провежда с използването на командно-административни методи, които са приложими при плановите икономики, но не и в условията на пазарна икономика.

Тази политика действително (и за това ние отдавна представяме съответните доказателства) толерира и награждава ниската квалификация и нежеланието за каквото и да е професионално усъвършенстване. И така, тази политика наистина награждава мързела и ниската квалификация и наказва трудолюбивите работници, които повишават своята квалификация и производителност.

Ние наистина сме доказали със статистически данни, а не с обиди и нападки, че неквалифицираният труд у нас е опасно надценен и нямаме намерение да се отказваме от тази си гледна точка. Тя обаче по никакъв начин не представлява агресия срещу работниците или пък срещу синдикатите. Това е диагноза на една ситуация, която в редица региони и отрасли е достигнала до УРОДЛИВИ и напълно неприемливи диспропорции.

Отделен въпрос е, че корупционната среда, която продължава да избуява например в сферата на инвалидните пенсии, наистина отглежда търтеи, които срещу определени рушвети получават възможността да получават пари на гърба на социално осигурителната система. Това синдикатите го знаят прекрасно, и едва ли биха го отрекли. Но това НЕ е нито обида, нито нападка към честните и трудолюбиви български работници, които носят на гърба си цяла прослойка от хитреци с фалшиви инвалидни пенсии.

На пресконференцията в БТА на 24.07.2017 г. работодателските организации защитиха убедително тезата си с много аргументи и факти от официалната статистика. Безсилни пред тежестта на фактите и на истината, Пламен Димитров (не за първи път) и изненадващо за нас и г-н Димитър Манолов, прибегнаха в отговор до тиражирането на чудовищни изопачавания, които просто представляват лъжи и клевети. Както подчертахме по-горе, в това може да се убеди всеки сам, благодарение на развитието на технологиите.

Ние се обръщаме персонално към г-н Пламен Димитров, като към лидер на КНСБ, но и като човек, който и преди си е позволявал грозни квалификации и вербална агресия:

Спрете да нагнетявате обстановката, г-н Димитров! Лъжите, клеветите и словесните манипулации не са аргументи в спора! Не приписвайте на хора, които много добре си знаят мярката на изказа, да са обиждали българските работници, както и техните организации. Председателят на УС на АИКБ, Васил Велев не е изричал подобни хули, както впрочем и г-н Божидар Данев.

Всеки човек, който е свикнал да търси във всяко нещо рационална причина, би се запитал защо господата Димитров и Манолов се ангажират с твърдения, които могат толкова лесно да се опровергаят? Отговорът ние намираме във факта, че благодарение на ясната позиция на Европейската комисия и на действията на българското правителство, ние сме изправени пред приемане на нов механизъм за договаряне на минималната месечна работна заплата за страната.

Този факт, очевидно не се харесва на тези представители на синдикатите, които предпочитаха досегашното непрозрачно (по оценката на Европейската комисия) определяне на МРЗ. Наистина, много по-лесно е да търгуваш социалния мир двустранно с изпълнителната власт, а на работодателските организации просто да се съобщава за резултата. Има всички изгледи това нещо да отиде в миналото.

Затова някои хора може би смятат, че взривяването на социалния диалог точно в навечерието на поредния кръг на преговорите за механизма за определяне на МРЗ е „изящен тактически похват”, който да спре преговорния процес и да запази за неопределено време сегашното положение.

Тук ние сме длъжни да кажем следното:

Уважаеми социални партньори от синдикатите!

Ние, българските работодатели високо ценим своите работници. Нашите добросъвестни и квалифицирани работници, заедно с добрия мениджмънт са изпратили нашите компании на високи позиции в класациите на българските публични дружества. Ние не преставаме да мислим как да задържим своите добри работници и служители, борим се със сивата икономика и се противопоставяме на лошите практики в страната.

Ние държим на своите работници и служители. Затова не ни вкарвайте в образа на безотговорно приказващи хора. Крайно време е да спрете с лъжите, клеветите и доносите!

Крайно време е г-н Димитров да се научи да слуша и други, освен своя глас, да разбира чутото и едва тогава да говори, ако има какво да каже!

От името на АИКБ очакваме извинения за клеветите и доносите. Социалният диалог изисква от нас да формулираме ясно позициите си, да търсим необходимите компромиси и да постигаме съгласие. Ако сте на същото мнение – нека продължим преговорите си за преосмисляне на политиката по доходите. Ако искате социалният диалог да се трансформира в два отделени монолога, по всичко изглежда, че знаете как да го постигнете.

Работодателите още по-активно ще си сътрудничат с Министерство на външните работи

IMG_8842-crop_1500

Това стана ясно на първата среща на представителните на национално равнище организации на работодателите с вицепремиера и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева

Срещата се проведе по инициатива на бизнеса и в нея участваха г-н Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР, г-н Божидар Данев – изпълнителен председател на Българска стопанска камара, г-н Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата, г-н Евгений Иванов – изпълнителен директор и член на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

От името на Асоциацията на организациите на българските работодатели нейният ротационен председател г-н Васил Велев отбеляза задоволството на бизнеса у нас от това, че външната политика на страната все повече си поставя икономически цели. Това бе подкрепено и от работата на настоящия външен министър г-жа Екатерина Захариева, която непосредствено следи посланиците на страната и екипите на посолствата ни зад граница да оказват съдействие на българските компании. „В рамките на посланическата конференция отправих молба към всички представители на дипломатическите ни мисии в чужбина да бъдат активни и да съдействат на българския бизнес. Той има капитал и самочувствие да създава работни места и да работи за увеличаване на износа”, заяви министър Захариева в рамките на срещата.

Акценти в разговора на работодателите с министъра на външните работи днес бяха въпросите за подготовката на двустранни споразумения на България за обмен на работна сила с Украйна, Молдова и Армения, и членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

„Приели сме членството на България в ОИСР за един от най-важните външнополитически приоритети. Усилията на страната ни са оценени и имат подкрепата на много европейски държави”, каза вицепремиерът Захариева.

Бизнесът приветства работата на правителството за присъединяването на страната ни към ОИСР, защото това ще допринесе за подобряването на бизнес средата в България, а България ще допринесе в организацията с опита си и политическите си позиции в региона.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.

1 14 15 16 17 18 26