Категория: Събития

АИКБ настоява за отмяна на административното определяне на минималната работна заплата през 2017 г.

2017-May15-IMG_8092-crop

За адекватна и реалистична политика по доходите се обяви ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България по време на открита за медиите дискусия днес.

В рамките на обсъждането председателят на Асоциацията, г-н Васил Велев представи факти, свързани с тревожната тенденция за това, че заетостта расте, безработицата спада, но състоянието на човешките ни ресурси е критично. Според представените от него данни, работната сила в България намалява със 73 хиляди души през 2016 г. Общият брой на хората извън работната сила достига 2 900 000 души, а едва 239 000 от тях имат желание да работят.

По данни на МВФ, България е сред най-потърпевшите страни от емиграцията. Към 2012 г. около 16% от населението на България, Румъния, Хърватия и Албания е емигрирало на Запад, което е довело до намаляване на брутния вътрешен продукт (БВП) със 7%. Прогнозата е, че към 2020 г. БВП на страната ще намалее с още 4 на сто.

Сравнителните данни за страните от Европейския съюз и България показват, че през 2013 г. производителността на труда у нас е била 15% от средната производителност на труда в 28-те страни членки. В същото време СРЗ за България отнесена към СРЗ в ЕС28 е 21%. България изостава спрямо средната за ЕС производителност на труда, но възнагражденията у нас изпреварват с няколко процентни пункта достигнатата производителност на труда. В ЕС има и страни без регламентирана МРЗ. Данните сочат, че доходите на работещите в тези страни са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се в тези страни, където има регламентирана МРЗ, както е и в България. Безработицата в страните без МРЗ е с 40% по-ниска от безработицата в страните с МРЗ.

Затова мерките, които предлага АИКБ са да се развие колективното договаряне на ниво икономическа дейност. МРЗ за страната да бъде заменена от комплекс от минимални работни заплати по икономически дейности, договаряни на отраслово равнище от представителните организации на социалните партньори.

Очакванията на ръководството на АИКБ са свързани с това правителството да преосмисли държавната политика по отношение на човешките ресурси в две посоки. Първо, хората, които получават висше образование в рамките на държавната поръчка, да имат ангажимента да работят в България. За техническите специалности трябва незабавно да се заделят финансови ресурси за отпускане на стипендии за учащите, както за висше, така и за средно професионално образование. Тази стипендия също да е свързана с ангажимент за работа в България или за български компании, или институции за определен, по-продължителен период от време. Второ, досегашната политика, без пазарен тест (с така наречената „Синя карта“) да се приемат високо квалифицирани специалисти само в IT сектора е необоснована. Необходимо е незабавно да се разшири обхватът на действие на „синята карта“ в България и за ред други, крайно необходими за индустрията специалности. Трето, необходимо е да се пристъпи към подписване на двустранни спогодби със страни с българска диаспора за облекчен достъп на наши сънародници до българския пазар на труда.

Според АИКБ са наложителни и следните административни действия:

  • Законодателни промени за премахването на Минималния осигурителен доход и „класовете“;
  • Отмяна на временно въведената мярка работодателят да плаща за първите 3 дни болнични;
  • Реформа в медицинската и трудовата експертиза и прекратяване на злоупотребите с пенсии за инвалидност;
  • Преглед на режима за извънреден труд, с оглед допускане на по-голяма гъвкавост при полагането му.

Подробна информация и данни ще намерите в презентацията ТУК. Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF и MS Word формат.

Покана за отворено за медиите заседание на УС на АИКБ

MediaMonitoring1

На 15 май 2017 г. (понеделник) в 11.00 часа в заседателната зала на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) – гр. София 1527, ул. „Тракия“ №15, ще се проведе отворено за медиите заседание на Управителния съвет на АИКБ. 

На заседанието АИКБ ще представи своето виждане за Адекватна политика по доходите за устойчив икономически растеж и достоен труд.

Дискусията ще бъде фокусирана върху следните основни въпроси:

  • Минималната работна заплата – инструмент за повишаване на доходите или за демотивиране на работната сила и социално изключване. Как е в Европа и кои са работещите решения?
  • Каква е производителността на труда в България и как да осигурим работеща икономика и икономически растеж?
  • Как се съотнасят производителността на труда, средната работна заплата и минималната работна в Европейския съюз? Къде е България по тези основни показатели?
  • Кои са важните въпроси, които остават незасегнати от преекспонирания дебат за минималната работна заплата?

В заседанието ще вземат участие:

  • г-н Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България;
  • членовете на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Вижте и приложената покана за събитието.

Очакваме Ви! Вашето присъствие е важно за нас.

АИКБ участва във Велико Търново и Русе на Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“

2017-May-Forum_Silni_Regioni-crop

Най-значимият национален икономически форум „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ продължава до края на юни под егидата на 20 големи общини в страната. Във форума участват експерти от министерства, бизнес организации и частния сектор, за да може всеки управител на фирма да получи важна информация за развитието на своя бизнес. Темите за участниците са новите форми на финансиране, по-актуалното около европроектите, данъчните облекчения и други.

Асоциацията на индустриалния капитал в България е партньор на форума и тази седмица на 04.05.17 г. във Велико Търново и на 05.05.17 г. в Русе тя бе представена от своите експерти г-н Алексей Кънчев и г-н Мирослав Чапанов. Те запознаха бизнеса с възможностите на асоциацията да го представлява, тъй като до момента организацията обединява над 80 браншови камари и мрежа от регионални представителства в 171 общини на страната. През своята 20 годишна история АИКБ доказа, че е реален представител и защитник на малките и средни предприятия у нас като предоставя възможности за повишаване на квалификацията на работещите в предприятията, посочи г-н Алексей Кънчев.

АИКБ най-активно и дълго работи за изваждане на част от сезонните работници «на светло» посредством така наречените «еднодневни трудови договори». В резултат на това през юли 2015 г. бе въведен Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (Чл. 114а КТ), подчерта г-н Мирослав Чапанов.

АИКБ единствена от работодателските организации подкрепи законовите промени, насочени към ограничаване на злоупотребите с пазарна сила на търговските вериги. Усилията на организацията са насочени и към условията на бизнес средата за нейните членове. В тази връзка се реализират кампании срещу увеличението на ценовата добавка «задължение към обществото» и съответно драстичното увеличение на цената електроенергията за индустрията. АИКБ последователно настоява за преструктуриране на финансирането на висшето образование в България и за отпускане на държавни стипендии за изучаващи непопулярни, но крайно необходими специалности в системата на висшето и на средното професионално образование у нас. Друга важна цел на АИКБ в защита на интереса на нейните членове е противопоставянето срещу произволното увеличаване на минимална работна заплата, като се предлага осигуряването да е върху реалните доходи за различните сектори.

НАЦИОНАЛНИЯТ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ ще събере представителите на бизнеса и следващата седмица. На 11 и 12 май той ще се проведе в Търговище и Шумен.

Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

2017-Apr27-MDT

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси днес Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изрази следното СТАНОВИЩЕ.

В него се подкрепя по принцип предложения проект, в чието изготвяне представители на работодателите участваха с многобройни предложения и коментари по отделни текстове. Нещо повече, като отговорни изразители на интересите на българския бизнес, работодателските организации – членове на АОБР инициираха основна част от предлаганите промени още през 2001 г.

Работодателите смятат, че справедливото прилагане на принципа „замърсителят плаща“ ще осигури съответствие с принципите на разходопокривност на местните такси, за справедливост, прозрачност, недопускане на дискриминация, за ограничаване на корупционните практики и съблюдаване на правните изисквания на ЕС.

Според АОБР, с възприемане на представените в документа предложения ще бъдат прецизирани отделни норми, улеснено по-бързото и ефективно прилагане на изискванията, като в същото време ще се създадат необходимите условия за постигане на основните цели на предлаганите изменения.

В заключение представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, настояват законопроекта да бъде своевременно актуализиран и приет приоритетно от Министерски съвет и 44-то Народно събрание, като по този начин се постигне отговорно и справедливо решение на натрупаните проблеми, отлагано повече от петнадесет години.

Вижте пълния текст на СТАНОВИЩЕТО, изпратено в Министерство на финансите.

Покана за 4-то издание на форума „Финансиране на бизнеса“

2017-Apr25-MoitePariForum

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е партньор на четвъртото издaниe нa фopyма „ФИHAHCИPAHE HA БИЗHECA“, организиран от MoitePari.bg Събитието ще се проведе нa 17 мaй 2017 г. в хотел „Новотел София“ под мотото „Peшeния зa ycпeшнo финaнcиpaнe нa бизнeca”.

Цeлтa нa фopyмa e инфopмaциoннo пoдпoмaгaнe нa paзвитиeтo нa мaлĸитe и cpeдни пpeдпpиятия y нac, както и очертаване на основни проблеми, свързани с достъпа до финансиране. Πpeдпpиeмaчи, изпълнитeлни диpeĸтopи, финaнcoви мeниджъpи, финaнcиcти и cчeтoвoдитeли щe имaт възмoжнocт дa ce cpeщнaт личнo c eĸcпepти и пpeдcтaвитeли нa бaнĸoви и финaнcoви инcтитyции, и дa пoлyчaт пoдpoбнa инфopмaция зa paзличнитe oпции зa финaнcиpaнe.

Учacтиeтo e напълно безплатно, но се изиcĸвa пpeдвapитeлнa peгиcтpaция, ĸoятo мoжeтe дa нaпpaвитe тyĸ. B работната програма на фopума ca пpeдвидeни двe ocнoвни чacти: ceминapнa (диcĸycиoннa) и излoжбeнa. За повече информация вижте пълния текст на приложената покана.

Становище на АОБР по предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ

2017-Apr25-MTSP_tabela

Днес Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) разпространи становище по предложения от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на тристранно споразумение за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Документът е подписан от Васил Велев, председател на УС на АИКБ, от името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

В становището работодателите подробно и аргументирано излагат забележките си по проекта и констатират, че предложеният текст не отразява постигнатия напредък в хода на досегашните обсъждания със социалните партньори, вкл. заявената лично от министър Гълъб Донев подкрепа за императивно съобразяване с критериите и изискванията на Конвенция № 131 на МОТ.

Според работодателите, изложените аргументи налагат отлагане на обсъжданията по изготвяне на механизъм и критерии за определяне на МРЗ след формиране на новия МС. В същото време се изразява общо удовлетворение от проявените от министър Донев инициатива, настоятелност и конструктивизъм по време на проведените обсъждания.

За повече информация вижте пълния текст на становището.

Становище на АИКБ относно Рамкова позиция на РБ по Предложение за Директива на ЕП и на Съвета за подобряване на баланса между половете

Gender-diversity

АИКБ остро възразява срещу проекта на Рамкова позиция като настоява представените по-долу факти и аргументи да бъдат отразени в документа.

На 17.11.2016 г. бе приета Стратегия за развитие на капиталовите пазари в Република България, подкрепена единодушно от всички заинтересовани. Тя не предвижда задължителното въвеждане на минимално участие на по-слабо представения пол сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. АИКБ напомня настоятелно в тази връзка, че през последните 10 г. се води дискусия по този въпрос в рамките на ЕС и винаги заключението е това участие да се насърчава посредством доброволни действия и разпространение на добри практики.

В условията на системен дефицит на човешки ресурси във все повече сектори, налагането на допълнителни ограничения върху подбора на кадри е тежко бреме за бизнеса. Освен това, подобно изискване, ако бъде наложено само на публичните дружества, ще ги постави в неравностойна, по-лоша позиция в сравнение с техните конкуренти, които не са листвани на борсата, тъй като ще ограничи излишно кръгът от потенциални мениджърски кадри. Това допълнително ще способства за отлив на дружества от борсата и е точно обратното на това, от което имаме нужда, за да изкараме повече компании в най-светлата част на икономиката.

Нещо повече: с измененията и допълненията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 03.06.2016 г., чл.100н, ал.12, беше предвидено изрично изключение за малките и средните предприятия. За административните, управителните и надзорните органи на онези от тях, които са публични дружества, не се прилагат политиките относно възраст, пол, образование и професионален опит. Българските публични компании са основно средни и малки. От тази гледна точка, въвеждането на допълнителни ограничения е в противоречие и с Европейската цел за подобряване на конкурентоспособността на МСП, за насърчаване и подкрепа на тяхната дейност.

За АИКБ това е тревожен сигнал, че европейските институции не са си направили нужните изводи от Брекзит. Във връзка с това, АИКБ настоява Рамковата позиция на Република България да подкрепи единствено въвеждането на доброволни мерки и добри практики, а също и да бъде задължително обсъдена и съгласувана със Съвета за развитие на капиталовите пазари.

За повече информация вижте приложеното становище.

Спешни действия за осигуряване с човешки ресурси на 16 най-дефицитни професии в 4 бранша планира АИКБ

IMG_7982-crop1000

От началото на тази година, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) започна изпълнението на проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ № BG05M9OP0011.011-0002-C01. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП РЧР 2014-2020 г.

Основната му цел е да набележи мерки за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните години – дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика сектори и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация.

Идентифицираните сектори, които обхваща пилотно проекта, са: машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Васил Велев, председател на УС на АИКБ, откри първата по проекта пресконференция и посочи, че Асоциацията инвестира много усилия и време, за да обсъди и съгласува рамката на този проект със заинтересованите страни. АИКБ ще работи активно за неговото бързо и качествено изпълнение, тъй като избраните сектори изпитват остра нужда от човешки ресурси. Стремително се увеличава делът на лицата в предпенсионна и пенсионна възраст, като същевременно драстично намалява броят на младите хора, които избират да се развиват в тези сектори у нас. Той посочи, че обявените работни места средногодишно са два пъти повече от регистрираните безработни с квалификация. Това са част от причините подобен проект да се реализира, като избраните сектори са структуроопределящи за българската икономика. „Мехатрониката дава най-голям дял от нашия износ – 19%, а над 50 % от БВП се формира чрез износа“, каза Васил Велев. „Недостигът в този бранш се оценява на над 17 000 души“, допълни той. Сходна е ситуацията и в здравеопазването, където недостигът на лекари е над 5 000, а на медицински сестри над 11 000.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта, представи основните дейности, които ще се реализират със средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по линия на ЕСФ и първите постигнати резултати. Целта по проекта ще се постигне и чрез разработването на електронна платформа за изчисляване рейтинга на професиите, която ще бъде предоставена на МТСП за управление.

По проекта работят общо 70 експерта. Асоциирани партньори на АИКБ са МТСП, Агенция по заетостта и Националната агенция за професионално образование и обучение, 5 браншови работодателски организации – колективни членове на АИКБ и 8 синдикални федерации на работещите в пилотните сектори, които са членове на КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 324 300.00 лева.

За повече информация вижте приложеното прессъобщение.

Покана за пресконференция на АИКБ

2017-April6-Collage

Водена от своята загриженост поради все по-сериозния недостиг на човешки ресурси с подходяща квалификация в ключови за страната ни сектори, от началото на тази година, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпълнява проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“.

Заповядайте на първата пресконференция по проекта, която ще се проведе на 10 април 2017 г. (понеделник) от 11:00 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите и първи резултати от изпълнението на проекта, който си поставя амбициозната задача да създаде основите на пилотен модел за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните 15 години – дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика области и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация, включително повишаване привлекателността на професиите.

Повече информация ще намерите в приложената покана. Предварително Ви благодарим и Ви очакваме. Вашето присъствие е важно за нас!

София, ул. "Тракия" 15

Специално внимание към взаимодействието между наука и бизнес

2017-March30-AIKB_BAN-1000px

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов се срещнаха с акад. Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на науките (БАН). На срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество, като и двете страни обърнаха специално внимание на взаимодействието между наука и бизнес и на подкрепата на бизнеса за приложни изследвания.

По време на срещата Васил Велев заяви, че АИКБ подкрепя развитието на фундаменталните изследвания чрез публични инвестиции. Според бизнеса науката, наред с образованието, трябва да е сред основните приоритети, подчерта той.

Без устойчиво и предвидимо публично финансиране няма как да се привличат млади хора към науката и да се изгради основа за успешни изследвания, изтъкна председателят на БАН. За да може БАН да разчита на проектно финансиране, трябва да развива фундаментални науки и изследвания на високо ниво, посочи той. Акад. Юлиан Ревалски също припомни, че 40% от бюджета на БАН идва по линия на проекти.

На срещата беше обсъдена и идеята АИКБ да съдейства за популяризирането на започналата в началото на годината кампания „БАН представя своите институти“, която цели да покаже дейността на научните звена в Академията пред широката общественост. Сред целите на тази инициатива е да се привлече вниманието както на бизнеса, така и на младите хора към науката и изследователската дейност. В хода на разговора се очерта възможност АИКБ да помогне за нейното осъществяване на регионално ниво.

Вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за събитието.

1 17 18 19 20 21 26