Категория: Събития

Информационна среща-дискусия в Кърджали на 17 февруари

хотел-устра-2

АИКБ Ви кани на среща, на която ще бъдат дискутирани инициативи за подобряване на бизнес климата в България, както и информация за финансиране по новите оперативни програми за периода 2014 – 2020 г. Експерти ще представят ползите и възможностите за кандидатстване на българските индустриални предприятия по:
• Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
• Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020;
• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;
• Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;
• Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Срещата ще се състои на 17 февруари 2016 г. (сряда) от 10:30 ч. (регистрация в 10:00 часа), в гр. Кърджали, хотел „Устра“ (ул. „Генерал Делов“ №1), Конферентна зала. Молим да потвърдите Вашето участие в срок до 15 февруари 2016 г. на:
тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56
e-mail: s.ivanova@bica-bg.org; bica@bica-bg.org
Лице за контакт: Светла Иванова
Вече 20 години АИКБ работи в полза на българския бизнес. Нашите усилия са насочени към:
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
• Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
• Развитие на човешките ресурси;
• Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

Кръгла маса: „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“ – 26 януари 2016 г.

IMG_5970

На проведената кръгла маса Асоциация на индустриалния капитал в България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Националния осигурителен институт и редица други институции и организации дадоха основата и старта на насоките за реформиране на системите за експертизата на здравното състояние и на работоспособността, като бяха идентифицирани: проблемите на трудовия пазар, произтичащи от застаряващата работна сила, високото ниво на заболеваемост и инвалидизация на работещите; намаляване на конкурентоспособността на страната вследствие на нереформирани критерии за установяване на трудоспособността; проблемите на експертизата на работоспособността и превенцията на здравето при работа.

Броят пенсии за инвалидност е нараснал в пъти за 15 години. Асоциация на индустриалния капитал в България предлага вариант, при който човек да има право на частична инвалидна пенсия. „Когато човекът може да работи на половин работен ден, ако може да работи, три до шест часа, той получава частична инвалидна пенсия и бива назначаван на половин работен ден“, каза председателят на АИКБ г-н Васил Велев, който даде примери с Германия. „За нас като работодатели и изрядни данъкоплатци е важно събраният обществен ресурс да се разходва ефективно. Също така е важно да се съхрани работоспособността на работниците, а увредените да се рехабилитират, защото хората са ни скъпи, а те намаляват. Миналата година имаше експертен дебат по пенсионната реформа и ред промени в законодателството бяха съгласувани със социалните партньори. Постигна се един баланс, направиха се взаимни компромиси и този първи етап на реформата е факт, относно възрастта за пенсиониране, стажа, осигуровките и др. Въпросът с медицинската и трудовата експертиза (с инвалидните пенсии) остана като втори етап на пенсионната реформа, който да се проведе. С тази кръгла маса се дава старт на тази обществена дискусия за посоките и целите на тази реформа.“

Министърът на здравеопазването г-н Петър Москов и заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев представиха в аванс концепция на здравното и социалното министерство за реформа в системата на ТЕЛК. В концепцията за новата система е заложено още при категорична експертиза, че даден човек не може да се възстанови от увреждането си, да му се издава пожизнено експертно решение. Очаква се в четвъртък вицепремиерът Ивайло Калфин да представи официално всички предложения. Държавата ще проведе процедура за закриване на ТЕЛК-вете и разделя освидетелстването на хората с увреждания на две – медицинска експертиза и преценка относно годността им за определена работа. Предвижда се създаването на нов вид комисия от лекари, които ще преценяват вида на увреждането, както и втори вид комисия от експерти, които ще търсят начин да осигурят работа на съответния човек. Вместо ТЕЛК, нови комисии от лекари с различни специалности в определен брой болници в цялата страна ще преглеждат хората с увреждания, обясни д-р Москов. Това ще става по ясен справочник с точни класификатори на Световната здравна организация, по които хората ще получават навременна и бърза медицинска експертиза за вида и степента на увреждането, каза министърът. Лекарите в тези комисии ще имат право да работят и като специалисти в лечебно заведение, но задължително ще трябва да отговарят на изисквания за стаж и опит, за да правят медицинската експертиза. Данните от нея ще бъдат изпращани по електронен път до второто ниво – за непълнолетните и пенсионерите това са дирекциите „Социално подпомагане“, които ще преценяват какви социални помощи да отпуснат, а за хората в работоспособна възраст това ще е новата Комисия за експертиза на намалена работоспособност. Тя ще преценява дали човек може да продължи на сегашната си работа, или може да изпълнява друга работа, обясни г-н Гълъб Донев. Обмисля се и премахването на инвалидната пенсия, ако човек работи на пълен работен ден, тъй като пенсията е заместващ доход. „Ако човекът може да изпълнява същата работа, би следвало да получава интеграционни и други добавки за това да може да се социализира по-добре, да може отново да работи, а не да се търси вариантът автоматично с отпускане на пенсия“, обясни Донев.

Работодателски организации от своя страна предлагат въвеждане на частична пенсия за инвалидност, която да се отпуска, ако човекът с увреждане не е способен да работи на пълен работен ден. Ако обаче може и получава пълна заплата, той да няма право на пенсия, предвижда идеята. Новата система трябва да заработи от следващата година и няма да се прилага за хората в заварено положение.

Провеждането на кръглата маса бе изключително важно тъй като постави основите и очерта облика на посоките и целите на реформата за устойчивата работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация.

Презентация на Асоциация по трудова медицина, колективен член на АИКБ

Презентация на Министерство на труда и социалната политика

Презентация на Националния осигурителен институт

Изказвания на участниците в кръглата маса

Снимки от кръглата маса

Кръгла маса „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“

Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България организира кръгла маса на тема: „УСТОЙЧИВА РАБОТОСПОСОБНОСТ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА РЕФОРМА“, под патронажа на заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин

Кръглата маса ще се проведе 26 януари 2016 г. в гр. София. 

В светлината на нарастващите предизвикателства пред растежа и конкурентоспособността на българската икономика и демографската криза в страната, адекватната оценка, възстановяване и запазване на работоспособността на човешките ресурси приема особена острота и актуалност.

Необходимостта от реформиране на критериите за установяване на степента на работоспособност и адекватното им прилагане в практиката предполага множество административни и законодателни промени, които са възможни единствено посредством активен диалог и сътрудничество между държава, социални партньори и всички други заинтересовани страни.

По време на кръглата маса ще бъдат обсъдени необходимостта и насоките за реформиране на системите за експертизата на здравното състояние и на работоспособността, като целта на дискусията е да се идентифицират:

 • Проблемите на трудовия пазар, произтичащи от застаряващата работна сила, високото ниво на заболеваемост и инвалидизация на работещите;
 • Намаляване на конкурентоспособността на страната вследствие на нереформирани критерии за установяване на трудоспособността;
 • Проблемите на експертизата на работоспособността и превенцията на здравето при работа.

В кръглата маса ще вземат участие представители на държавните институции и администрация, социалните партньори, експертни ресорни организации и служби по трудова медицина.

Надяваме се заедно да очертаем предизвикателствата и да формулираме общ подход за решаване на проблемите за опазване на здравето на работещите и поддържане на работоспособността им и последващите за целта насоки за промени.

АИКБ се среща с бизнеса в Бургас

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-широко представителната на национално равнище организация на работодателите, Ви кани на информационна среща, на която ще бъдат дискутирани инициативи за подобряване на бизнес климата в България, както и информация за възможностите за финансиране на бизнеса по новите оперативни програми за периода 2014 – 2020 г.

Вече 20 години АИКБ работи неуморно в полза на българския бизнес. Нашите непрестанни усилия, насочени към:

 • Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
 • Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
 • Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
 • Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
 • Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
 • Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
 • Развитие на човешките ресурси;
 • Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

Експерти ще представят на Вашето внимание ползите и възможностите за финансиране за българските индустриални предприятия при участие в процедурите по:

 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
 • Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;
 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Срещата ще се състои на 21 януари 2016 г. (четвъртък) от 10:00 часа (регистрация в 9:30 часа), в град Бургас, хотел „България“ (ул. „Александровска“ №21), зала „Компас“.

След срещата ще бъде проведе и пресконференция от 12:30 часа на същото място.

За потвърждение на участие или допълнителна информация може да се обръщате към Валентина Радева на координатите на АИКБ: тел.: 02/963 37 52; e-mail: v.radeva@bica-bg.org; bica@bica-bg.org

ПРИКЛЮЧВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВКИ ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви напомним, че срокът за прием на заявки за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”, проект „Нова възможност за младежка заетост” е 31.12.2015 г.

Схемата дава възможност на работодателите да наемат младежи в 2 основни направления:

 • Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. На работодателите, които осигурят стажуване ще се възстановят разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, и здравните и социални осигуровки на младежите  за срок от 6 месеца. Ако след изтичане на стажа, младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя допълнително ще бъдат покрити разходите за здравно и социално осигуряване за срок от още 6 месеца.
 • Обучение по време на работа: По време на работният процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. На работодателите, които осигурят обучение по време на работа ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната; разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение и разходите за възнаграждение на наставниците в размер на ½ от минималната работна заплата.

Комплектът от документи, необходим за кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка заетост” може да изтеглите от сайта на Агенция по заетостта – www.az.government.bg.

Годишни национаонални награди по безопасност и здраве при работа – 2015 г.

image2

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ обяви началото на шестото издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа“ за 2015 година.

И тази година конкурсът ще се проведе с любезната подкрепа на ИА „Главна инспекция по труда“ – гр. София.

В тази връзка организаторите на конкурса отправят своята официална покана към всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, да участват в конкурса за определяне на тазгодишните носители на „Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа“ за 2015 г.

Конкурсът сима за цел да стимулира предприятията към подобряване на безопасните и здравословни условия на труд, както и превенцията на трудови злополуки.

Официалната церемония по награждаване на победителите ще се състои през месец февруари 2016 г. в град София.

ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА И КАТЕГОРИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ може да намерите на следния адрес: http://fcbzr.org/news/news_id/456

Работодателите настояват ЕК да ускори разглеждането на жалбите, свързани с енергетиката

Представители на четирите националнопредставителни организации на работодателите – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се срещнаха с ръководителя на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. Повод за срещата беше изпратената от работодателите жалба до Европейската комисия, в която се коментира неправомерната държавна помощ при изкупуването от българско държавно дружество НЕК ЕАД на електрическа енергия, произведена от две частни компании – „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3” АД.

По време на срещата представителите на работодателските организации настояха за ускоряване на процедурата по разглеждане на жалбите, а ръководителят на представителството на ЕК за България запозна с технологията и правните и административни процедури за разглеждане на подобни жалби. Той увери работодателите, че комисията работи активно по казуса и комуникира по темата с българската държава, която е страна по производството.

Пълният текст на жалбата можете да видите тук: ЖАЛБА

НПРО ще се срещнат с ръководителя на Представителството на ЕК в България

HKAS2308-1280x853

На 13 октомври 2015 г., вторник, от 11.00 часа, в сградата на Представителството на Европейската комисия в България, ще се проведе среща на НПРО с ръководителя на Представителството – Огнян Златев.

Акцент в разговора ще бъде поставен върху жалбата до Европейската комисия, изпратена от НПРО на 13 септември т.г.

В жалбата си Работодателите сигнализират Комисията за нарушение на правото на Общността относно държавните помощи – чл. 87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност. Нарушението на посочената разпоредба се изразява в неправомерна държавна помощ при изкупуване от българско държавно дружество НЕК ЕАД на електрическа енергия, произведена от две частни компании – „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3” АД. НПРО настояват ЕК да установи нарушението на чл. 87, §1 от Договора за създаване на ЕО, както и да предостави информация за хода на процедурата по сигнала за същите нарушения, изпратен от ДКЕВР.

Срещата е закрита за журналисти.
Представителите на НПРО ще бъдат на разположение за изявления за медиите след края на срещата.

АИКБ е институционален партньор на Международната конференция „Образование и медии“

Print

Bulgaria ON AIR организира международна конференция за ролята на медиите в образованието съвместно с Bloomberg Television

Със събитието телевизията отбелязва четвъртата си годишнина

Медийна група Bulgaria ON AIR и Bloomberg Television организират международна конференция „Образование и медии“ на 5 октомври от 17.00 часа в София Хотел Балкан. Журналисти и университетски преподаватели от различни страни ще търсят обща визия за бъдещето чрез образованието. Участниците в дискусията ще изследват ролята на медиите в процеса на образование и как съдържанието променя средата.

Модератор на конференцията е Нейра Чехич, журналист от Bloomberg Television в Лондон. Зрителите на Bulgaria ON AIR я познават от всекидневните новини за европейските капиталови пазари и топ бизнес и икономическите събития от деня. Сред участниците в конференцията са Веселин Вачков, журналист, главен редактор на в-к Лидове Новини, Чехия; проф. Ювей Лин, преподавател, University for the Creative Arts, Фарнъм, Великобритания; Барчин Инанч, журналист, в-к Хюриет, Турция и Масимилиано Дибитонто, преподавател, Link Campus University, Рим, Италия. Водещ на събитието е Дориана Ранкова, икономически журналист, Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria.

Програмата на събитието е публикувана тук >>

С конференцията „Образование и медии“ национална телевизия Bulgaria ON AIR отбелязва четвъртата годишнина от създаването си. Като част от социално-отговорната си политика Bulgaria ON AIR приоритетно развива и инвестира в проекти в областта на образованието.

Партньори на събитието са Българското дружество за връзки с обществеността, Съюзът на българските журналисти, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Български форум на бизнес лидерите, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, Френско-българска търговска и индустриална камара, Италианска търговска камара в България и Академика.бг.

Генерален спонсор на събитието е „Пощенска банка“, генерален партньор е Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, официални партньори са „Мобилтел“ и University for the Creative Arts.

АИКБ е партньор на Международна обучителна кампания по инициатива на Microfinance Centre с подкрепата на SIS CREDIT България

Отворената медийна дискусия по повод старта на обществената кампания ВЗИМАЙ КРЕДИТИ РАЗУМНО, инициирана от Microfinance Centre с подкрепата на SIS CREDIT, за намаляване на свръхзадлъжнялостта в България и подобряването на прозрачността в кредитирането, ще се проведе на 30 септември (сряда) от 11:00 часа в Пресцентър НДК.

Главна цел на инициативата е повишаване на осведомеността и компетентността на крайния потребител относно взимането на кредити. Друг стремеж на кампанията е да подобри прозрачността на сектора и да подпомогне трайното намаляване на все по-разпространените нелоялни практики в страната.

Инициативата ВЗИМАЙ КРЕДИТИ РАЗУМНО се стреми да инициира публична дискусия по темата, с която да се привлече подкрепата на широката общественост и по този начин да спомогне за дългосрочното решаване на проблемите при отпускането на небанкови кредити у нас.

Основни акценти в дискусията, ще бъдат:

1/ Международната кампания ВЗИМАЙ КРЕДИТИ РАЗУМНО

Представяне на кампанията и защо българинът допуска тегленето на кредити поради „неразумни причини“?

2/ Проблемът „свръхзадлъжнялост“  в България: по какъв начин се отразява върху потребителите и бизнеса и как да се справим с него?

Разискване на частни случаи/ въпроси като: „Възможно ли е да имаш 15 кредита, по които всеки месец да трябва да плащаш 1800 лв., а месечният ти доход да не надвишава 1000 лв.?“

Реални примери от практиката на присъстващите институции.

3/ Необходимостта от налагане на принципа на отговорното кредитиране и подобряване на лоялността в сектора

Дискусия за възможните дълготрайни негативни последици от нелоялните практики в сектора (скрити такси и др.) както върху крайния потребител, така и върху бизнеса и целия финансов сектор

4/ Необходимостта от сезиране на регулаторните органи, засилване на надзора, законови промени

Заключителна дискусия, в която ще се засегне въпроса: „Защо промените в Закона за потребителския кредит на практика въведоха скритото оскъпяване и дали компетентните държавни органи взимат някакви мерки срещу това?“

Водещи в дискусията ще бъдат:
Кинга Дабровска – Мениджър проекти, Microfinance Centre
Пламен Йончев – Изпълнителен директор SIS CREDIT.

Ще се включат с мнение финансови специалисти и експерти в областта:
Асоциация на индустриалния капитал в България – Добрин Иванов, Изпълнителен директор
Асоциация „Активни потребители“- Богомил Николов, Изпълнителен директор
Фондация Инициатива за финансова грамотност – Росица Вартоник, Изпълнителен директор
Лъчезар Тодоров – Експерт в банковото и небанковото кредитиране, настоящ председател на Земеделска кооперация
Иван Стойков – Старши финансов анализатор в сайта Моите пари, активно занимаващ се с проблемите, касаещи потребителското кредитиране

На място ще бъде предоставена детайлна информация относно кампанията ВЗИМАЙ КРЕДИТИ РАЗУМНО, включително детайли за мащаба й, продължителност, рекламни материали и желани резултати.

1 23 24 25 26