Категория: Събития

Писмо от АОБР до министъра на енергетиката Теменужка Петкова

krim-ostana-bez-tok-sled-vzriv-na-dalekoprovodi-339866

Следва пълният текст на писмо от АОБР до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, относно цената на електроенергията, договорена за ден на доставка 3 юли 2019 г.


ДО

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Цената на електроенергията, договорена през борсов сегмент „Пазар ден напред“ за ден на доставка 3 юли 2019 г., е най-високата в Европа – базовата цена за мегаватчас достигна 195,40 лв., при цени на офпик и пик – съответно 144,08 лв. и 246,72 лв. Това ценово ниво надхвърля средноевропейското 2 пъти, а спрямо пазарите с най-развити икономики – Германия и Франция превишението е 3 пъти!

Това отдавна не е изолиран случай само в един пазарен ден – сигнализирали сме многократно с конкретни данни. Системно от началото на 2019 г. или 183 последователни дни средната цена на електроенергията за индустрията в България е по-висока от тази във вече споменатите Германия и Франция, че и Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария. А като се добавят доплащанията за преференциалните цени на т.н. „американски централи“ /каквито доплащания няма в нито една друга европейска страна/, се получава като краен резултат това, че българските предприятия получават най-скъпата електроенергия в цяла Европа!

Всъщност на пазара се случи това, за което предупреждавахме в медиите през последните седмици – при настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите емисионни квоти, ако и допълнително се създадат условия за концентрация, респективно контролирано ограничено предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми.

При очаквано завишено търсене на електроенергия през „Пазар ден напред“, видно и от дневните търгувани обеми за първите три календарни дни на месеца, съответно 30,4 ГВтч, 31,3 ГВтч и 29,1 ГВтч. Този среднодневен обем от 30 ГВтч, сравнен със среднодневния обем от 21 ГВтч през предходната седмица за същия период, беше лесно прогнозируем и очакванията бяха да се посрещне с адекватно структурирано предлагане. Частично това бе постигнато за 1-ви и 2-ри юли, но след реализираните продажби на електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт през НЕК (което ние настоявахме да не се прави), среднодневното предлагане бе съкратено с 2,5 ГВтч.

Както многократно сме подчертавали, именно в такава ситуация е важно адекватното управление на електрогенериращи мощности, съобразено с рационално предлагане. При постигнати цени, надминаващи 135,30 лв./МВтч (Решение на КЕВР № Ц-19 от 01.07.2019 г.), че и 147,87 лв./МВтч (по разчети на ръководството на ТЕЦ Марица изток – 2, съгласно заявление от 29.03.2019 г.), както и отчитайки разполагаемите мощности на дружеството, основателен е въпросът защо ТЕЦ Марица изток – 2 не осигури „дефицитните“ 100 МВт мощност. Обръщаме внимание и на изричната препоръка от страна на КЕВР по отношение на това държавно дружество да е активно на пазара на електроенергия при цени, надхвърлящи 93,33 лв./МВтч (вижте стр. 34 от цитираното ценово решение).

Остава актуален и многократно поставяният от нас въпрос за осигуряването на капацитети за адекватен внос на електроенергия именно в такива случаи – както за целите на интрадей търговията, така и за обезпечаване на ликвидност за сегмент „Пазар ден напред“.

С УВАЖЕНИЕ, 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП,
РОТАЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2019 Г. ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ

Рекорден ръст на светлия бизнес в България

Photo1

Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) измерва светлата част на българската икономика, се е повишил с 4,55 пункта и е достигнал рекордно ниво от 79,10 пункта. Данните бяха оповестени днес на пресконференция, на която АИКБ обяви за девета поредна година стойността на индекса.

АИКБ изчислява Композитния индекс „Икономика на светло“ от 2010 г. До 2013 г. той нараства плавно, като единственият спад от 1,2 пункта отбелязва през 2014 г. От 2015 г. продължава тенденцията на неговия ръст:

Повишаването на стойността за изминалата година отразява не само обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и служителите за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия под-индекс (макар и в по-малка степен).

Анализът на Композитния индекс показва увеличение на стойността и на двата под-индекса. Статистическият индекс отчита ръст от 4,4 %, а социологическият – 0,15 %. Това означава, че постигнатите реални успехи все още не са оценени от работодателите и заетите лица и че е необходима по-сериозна информационна кампания.

Сред основните причини за положителните тенденции са финансовата и икономическа стабилност в страната, предприетите нови мерки за подобряване на бизнес средата и ограничаване на неформалната икономика, увеличаване на обема на износа на България, общото намаляване на интензивността на основните стресогенни фактори, които създават негативни психологически нагласи сред бизнеса, както и отсъствието на миграционен натиск по границите на страната ни.

От АИКБ отчитат, че през 2018 г. причините, които задържат засилването на положителните тенденции в изменението на индекса „Икономика на светло“, са липсата на работна ръка, която е основен проблем на българския бизнес, новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, което пък от своя страна е довело до повишаване на „сивите“ практики в някои сектори. Външните фактори, които са повлияли на повишаването на индекса са задълбочаващата се икономическа криза в Турция, продължаващите санкции на ЕС срещу Русия и съответни контрасанкции, както и назряващите търговски конфликти между САЩ и Китай, САЩ и ЕС и САЩ и партньорите им то NAFTA.

Докладът за изчисляването на КИ и материалите от негово представяне може да намерите ТУК.

Покана за пресконференция

press2

Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“ имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция, на която ще бъде оповестена стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2018 г., както и ще бъде направен анализ на ситуацията, предизвикателствата и тенденциите на изсветляването на икономиката в България. Събитието ще се състои на 1 юли 2019 г. (понеделник) от 11:00 часа в Конферентната зала на АИКБ на адрес: 1504 София, ул. „Тракия“ №15.

Участие в пресконференцията ще вземат г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ,   проф. д-р Стефан Петранов, ръководител на екипа, създал Композитния индекс „Икономика на светло“, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ.

Композитният индекс „Икономика на светло“ е иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на неформалната икономика, както у нас, така и на европейско равнище.

Имаме удоволствието да Ви поканим и на официална церемония за връчването наградите „Икономика на светло“ за 2018 г., която ще се състои същия ден: 1 юли (понеделник) от 18:00 ч. в зала „Средец“, София Хотел Балкан (бивш Шератон)

Предварително Ви благодарим и Ви очакваме! 

Вашето присъствие е важно за нас!

ПИСМО НА АОБР ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА Националната електрическа компания

item_itemitemnek

Следва пълният текст на писмото от Асоциацията на организациите на българските работодатели във връзка с търговията с електроенергия.


                  ДО

            Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ,

            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

            НЕК ЕАД

           

КОПИЕ

            Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

В края на миналата седмица бе обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни договори на БНЕБ, организиран за 19 юни 2019 г. Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават основания да предположим, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт.

Като приветстваме решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с начина, по който планирате това.

Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт и възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй като ще бъде закупено от единствен купувач. При настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите емисионни квоти, ако и допълнително се създадат условия за концентрация, респективно контролирано ограничено предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми.

Впрочем, именно за да се избегнат подобни рискове, Народното събрание прие законодателни промени, обезпечаващи реализацията на електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт на свободен пазар. Мотивирайки решението си, законодателят ясно декларира, че цели пазарно определяне на цените и повече ликвидност на енергийната борса. Въпреки първоначалните намерения излизането на свободен пазар да стартира с началото на новия ценови период, за съжаление, това бе отложено с едно тримесечие. Следователно, до края на септември 2019 г. именно НЕК ЕАД ще се разпорежда с тази електроенергия.

Предвид всичко гореизложено, логично, рационално и пазарно адекватно е НЕК ЕАД да продава електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт, изцяло на борсовия сегмент „Пазар ден напред“. Припомняме, че именно това е и сегментът, признат от ЕК и българското законодателство за определяне на референтна пазарна цена за изминали периоди. В допълнение, ако НЕК ЕАД адекватно структурира пакетни краткосрочни продукти – като седмични пикови продукти около 5МВт (следвайки, примерно, профила на малките фотоволтаични инсталации), продукти с различни (+) отклонения и т.н., малки обеми (кумулативно до 15-20%) могат да бъдат предлагани и на платформата за двустранно договаряне. Така ще се избегнат възможностите за пазарни манипулации, на каквито сме били нееднократно свидетели.

Становище по Законопроекта за публичните предприятия

full_tablet_2e914281-8e8a-4a4f-8675-5fa6e0294fa4

Следва пълният текст на становището на АИКБ относно Законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2019 г. То е внесено и в Народното събрание, НСТС и Министерството на икономиката.


 

Изх. № 382/14.06.2019 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ,

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Относно: Законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕСЕЛИНОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя Законопроекта за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2019 г.

Законопроектът е в синхрон с постигането на поставената национална цел – влизане във валутно-курсовия механизъм ERM II, като предпоставка за членство в еврозоната. Отразени са принципите на OИСР за корпоративно управление на държавните предприятия, което допринася за постигането на друга национална цел – присъединяването ни към ОИСР.

Приветстваме въвеждането на изискване за разработване на държавна политика в областта на публичните предприятия и механизъм за определяне на конкретни цели (финансови и нефинансови), както и предвиденото съдържание, в това число ролята на държавата в ръководенето на публичните предприятия, изпълнението на политиката,  ролята и отговорностите на министрите, упражняващи правата на държавата и другите държавни организации, участващи в изпълнението.

            Според АИКБ законът би се подобрил, ако се отразят следните препоръки:

 1. В Глава четвърта „Правомощия на държавата в публичните предприятия“, в чл. 17 да се предвиди мандатност при сключването на договори за възлагане на контрола с членовете на надзорния съвет, когато това е приложимо, и на договори за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите, както и да се разпишат реда и условията за предсрочно прекратяване на тези договори. Предвид важността на тези въпроси систематичното им място е по-скоро в закона, отколкото в правилника за прилагането му;
 1. В Глава пета „Изисквания към органите на управление и контрол и номиниране на кандидати“, в чл. 20 е предвидено подборът, номинирането и назначаването на членове на органи за управление и контрол в едноличните публични предприятия и определянето на кандидатите за заемането на тези длъжности в публичните предприятия, в които държавата е съдружник/акционер, да се уреждат в методика, приета от Министерския съвет. Според нас по-доброто решение е тези въпроси да бъдат уредени с висшия нормативен акт – законът, така както е предвидено в Закона за кредитните институции (Глава Втора);
 1. В Глава седма „Публично оповестяване“ в чл. 31 и следващите да възприеме режимът, предвиден в ЗППЦК (Глава шеста „а“ Разкриване на информация), като много по-детайлен и по тази причина отговарящ в по-висока степен на обществения интерес от разкриване на информация. Освен това и в израз дългогодишно отстояваната от нас принципна позиция за максимална прозрачност на дейността на публичните (държани и общински) предприятия, така ще се постигне пълно уеднаквяване с режима, прилаган за публичните частни предприятия.

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

law_changes_accounting-1024x697

Следва пълният текст на становище на АИКБ по Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, No 902-01-22, внесен от Министерския съвет на 22 май 2019 г.


Изх. № 379/12.06.2019 г.

 

ДО

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

НА 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Министерският съвет, № 902-01-22/22.05.2019 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК), внесен от Министерският съвет, № 902-01-22/22.05.2019 г. наред с множеството промени, обосновани с въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз предвижда необоснована административна тежест за бизнеса.

В тази връзка изразяваме становище и правим предложения, както следва:

 1. 1. Според нас обхватът по отношение на лицата, задължени да прилагат разпоредбите на законопроекта, е прекомерен и създава твърде голяма административна и финансова тежест за бизнеса. На практика задължени да изготвят документация за трансферно ценообразуване (местно и обобщено досие) по предложения законопроект са всички предприятия с балансова стойност на активите над 8 млн. лева и нетни приходи от продажби над 16 млн. лева, което предполага голям брой субекти. Поради тази причина предлагаме със законопроекта да отпадне административна и финансова тежест за микропредприятията, малките и средни предприятия, а с това и допълнителните разходи за тези лица, а задължени да изготвят документация за трансферно ценообразуване да са само големите предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, (т.е. тези предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
 2. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
 3. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
 4. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души),

които разполагат с необходимия административен и финансов капацитет да отговорят на нормативните изисквания.

Освен това, ако група предприятия са регистрирани и осъществяват дейност само на територията на Република България, за тях също възниква задължение да изготвят местно досие, но не възниква задължение за изготвяне на обобщено досие, тъй като те не са част от многонационална група предприятия. Следователно в конкретния случай (ако дружествата са част от група предприятия, регистрирани и осъществяващи дейността само на територията на Република България) тези дружества могат да бъдат освободени от изготвяне на документация за трансферно ценообразуване. Това е така, защото групата предприятия не са част от многонационална група и поради това липсва трансграничен елемент, водещ до прехвърляне на печалба в държава с по облекчен данъчен режим (по ниска ефективна данъчна ставка).

Поради това предлагаме чл.71б, ал.2 да се измени така:

(2) Алинея 1 не се прилага за:

 1. лицата, които към 31 декември на предходната година са микропредприятия, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.
 2. група предприятия, които не са част от многонационална група.
 1. Количествените прагове за изготвяне на местно досие, предвидени в §1, чл. 71б, ал. 5, т. 1 от законопроекта, са изключително ниски, което ще доведе до разширяване на случаите, при които се налага ползване от предприятията на високоспециализирани (и поради това скъпи) технически решения. Поради това предлагаме въвеждането на единен критерий – например стойността на сделката без данъка върху добавената стойност и акциз да превишава 2 млн. лева, а допълнителните критерии, предвидени в букви „а“ и „б“ да отпаднат.
 1. Съдържанието на местното и обобщено досие (чл. 71в и чл. 71г от законопроекта) изисква прекомерно изчерпателна и подробна информация, която не кореспондира с актуалното трансферно ценообразуване в международен план. В случая съдържанието на информацията в обобщеното досие за местни цели ще се отличава от тази в обобщеното досие на дружества в международна група. Това означава допълнителни разходи за изготвяне на отделно обобщено досие за групата специално за български цели. Поради това е необходимо съответствие на вътрешното право с актуалните приложими стандарти за трансферно ценообразуване. В тази връзка и в допълнение, намираме за удачно местното досие да реферира към обобщеното, за да може да се използват вече направени анализи досежно контролираните сделки в група.
 1. Срокът за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване (чл. 71д от законопроекта) е определен до 31 март на годината, следваща тази, за която се отнася. Според нас е по-удачно този срок да е по-дълъг – до 31 декември (алтернативно до 30 септември) на следващата година за предходната година. При положение, че предложеният със законопроекта срок (31 март) предхожда срока за публикуване на годишните финансови отчети, то за изготвянето на документацията за трансферно ценообразуване (местното досие) е необходима информация от годишни финансови отчети на аналогични предприятия (същите следва да бъдат оповестени до 30 юни на следващата година за предходната година). Така ще липсва надеждна информация за изготвянето на местно досие. 30 септември пък е срокът, в който данъкоплатците имат право да подадат коригираща данъчна декларация за облагане с корпоративен данък (чл. 75, ал. 3 ЗКПО), т.е. в рамките на този срок лицето, задължено да изготви документацията за трансферно ценообразуване, може да промени размера на облагаемия финансов резултат и дължимите данъци в България.
 1. Имуществената санкция за неизготвяне на местно досие (§11, предвиждащ изменение в чл. 278а, ал. 5-8), предлагана в размер от 0,5 до 1 на сто от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документация, е завишена значително и не съответства на тежестта на нарушението. Това е възможност за субективно отношение/прилагане на санкционна политика към бизнеса. По-удачно е в ал. 5 да се предвиди единен фиксиран (и разумен) размер на имуществена санкция.

10-ти юбилеен „Зелен форум“ на сп. „Мениджър”: Екообразование, Екоинтелигентност, Екопромяна

Zelen_Forum-1000x320

Днешната сложна и нестабилна екосреда изисква нова чувствителност и способност да разпознаваме скритата мрежа от връзки между човешката дейност и системите на природата и пресечните им точки. В отговор списание „Мениджър“ дава глас за едно устойчиво бизнес образование, вдъхновено от интелигентността на природата и от мъдростта и традициите.

На форума, който ще се проведе на 18 юни 2019 г. в галерия „Оборище“ от 13:00 часа, сп. „Мениджър“ ще събере визионери, които насърчават училищата да преподават и да моделират образование за устойчив бизнес и устойчиво развитие на общността. Лидери, които вярват, че екологична интелигентност, която предоставя способността да се учи от опита и да се справя ефективно с проблемите на околната среда, ще доведе до промени в различните индустрии и в индивидуалните действия и поведение на всеки жител на планетата.

ЩЕ БЪДАТ КОМЕНТИРАНИ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

Управленски политики и най-доброто от европейския опит за възпитаване на екомислене, екокултура и екоинтелигентност.

Отношенията природа–бизнес: новата цивилизационна парадигма, която променя света.

Формирането на природозащитна култура и повишаването на общественото съзнание – от идеите към живота и трайното установяване на екообщности на регионално и местно ниво.

Поканени участници:

 • Нено Димов, министър на околната среда и водите;
 • Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката;
 • Тодор Чобанов, заместник-кмет на София по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”;
 • Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“;
 • Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt;
 • Юлиан Попов, главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа;
 • Катерина Миланова, мениджър комуникации в „Загорка“;
 • Милена Стойчева, предприемач, изпълнителен директор на „Джуниър Ачийвмънт“.

Програма:

13:00 –13:30 Регистрация и кафе за добре дошли;

13:30 – 13:40 Откриване;

13:40 – 15:00 ПЪРВИ ПАНЕЛ – Дискусия на тема „Глобални и национални стратегии за устойчиво развитие. Бизнесът като основен партньор в тях и двигател на зелената икономика“;

15:00 – 15:20 Кафе пауза;

15:20 – 16:40 ВТОРИ ПАНЕЛ – Ролята на компаниите в създаването и налагането на екограмотност и екопромяна;

16:40 – 16:50 Закриване на събитието;

16:50 – 18:00 Коктейл.

Присъствието е само срещу регистрация, която можете да направите ТУК.

Покана за обучение на тема „Кадри за ефективна логистика“

nachalo

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Германо-Българската индустриално–търговска камара (ГБИТК)  Ви канят на обучение на тема „Кадри за ефективна логистика“ на 21.06.2019 г. от 11.00 часа в Икономическия университет, гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 77, 9002 Варна.

Обучението цели да се подпомогнат фирмите с актуална информация и практически съвети как да се решат проблемите на бранша с недостига на квалифицирана работна ръка. За тази цел специалисти в областта на логистиката и практици ще споделят своята експертиза и опит по темата и ще информират участниците как по-ефективно да заздравят връзката бизнес – образование.

Подробна програма на събитието ще намерите в приложението.

Таксата за участие на членове на АИКБ и ГБИТК е 190 лв. без вкл. ДДС, а за нечленове 220 лв. без вкл. ДДС.

В цената са включени семинарни материали, напитки и работен обяд. Разходите по настаняване на участниците, ако има такива, са за сметка на самите участници. Обучението ще се проведе при достигане на минимален брой участници 10.

Регистрацията за обучението може извършите онлайн тук, като крайният срок за регистрация е 18.06.2019г.

За въпроси на Ваше разположение е Соня Банкова, ГБИТК, тел. 02/8163028.

АИКБ и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“

photo2-_1500

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“. Документът е изготвен от европейската секторна работодателска организация CEEMET, която дава работа на 49% от заетите в производството в ЕС. В началото на март, общото събрание на АИКБ подкрепи изцяло констатациите и предложенията в Плана.

„За избирателите позицията на кандидатите за депутати по „Плана от 10 точки“ със сигурност ще бъде много важен ориентир при взимането на окончателно решение за кого да гласуват. От европейската индустрия – от металообработването, машиностроенето, електрониката, ИКТ и свързаните с тях технологии зависи цялостното представяне на целокупната икономика на ЕС. Всички искаме значително  повишаване на средствата за образование, по-добро здравеопазване и по-високи пенсии. Въпросът е, че за да заделим тези средства, трябва да ги изработим. А това означава на първо място повишаване на производителността с общите усилия на управляващи, работодатели и работници“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Г-н Велев подчерта, че европейският социален модел може да бъде поддържан само от конкурентоспособна в глобален план Европейска индустрия и припомни, че въпреки че в Европа живее 7% от световното население и се генерира 22% от световния БВП, 28-те страни-членки извършват 40% от социалните разходи в света. Той настоя за спешни мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор, включително чрез европейска матура по математика и европейски стипендии за дефицитни професии.

АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на привлекателността на професии с ключово за конкурентоспособността на България значение и предотвратяването на изтичането на специалисти зад граница. Тези изключително важни реформи обаче ще дадат резултат едва след няколко години. От друга страна – демографската картина и тенденции ясно показват, че единственият реалистичен подход за справяне с дефицита е наемането на кадри от трети страни. За целта може да се издава т.нар. Българска карта /вместо Европейска Синя карта/, която да дава право за пребиваване и работа в страната за срок от 5 години. Наблегна и на необходимостта от конкретни решения за справяне с недостига на персонал в България, посредством улеснено издаване на разрешения за пребиваване и работа в страната чрез двустранни спогодби с трети страни и по-гъвкав пазар на труда.

Настоящият еврокомисар заяви пълната си подкрепа по голяма част от точките в Плана. По думите на Мария Габриел от изключително значение е ЕС отново да стартира работа по реиндустриализация на Европа, за да може да не изостава и да бъде конкурентна на САЩ, Китай, Русия и Индия. Тя се обяви и за по-малко регулации на ниво ЕС, като каза, че ще работи за създаване на повече регламенти и по-малко директиви.

Според работодателската организация консултацията с индустрията трябва да се превърне в естествен рефлекс на политиците на всички нива и да служи за намиране на решения за проблемите на реалната икономика и нейните компании. Това ще гарантира, че те са годни за глобална конкуренция и осигуряват качествени работни места, финансирайки социална Европа. Специално внимание в дискусията беше отделено и на необходимостта от насърчаване на МСП и прилагането на специални мерки за подкрепа, особено по отношение на достъпа до финансиране и за посрещането на предизвикателствата на цифровизацията. АИКБ поиска подкрепа за промяна на дефиницията за малките и средни предприятия на европейско ниво, която да отговаря на новите икономически реалност. Заради настоящата дефиниция често МСП попадат извън обхвата на европейските програми, като само от България над 500 важни за страната ни предприятия са ощетявани.

АИКБ поиска бъдещите евродепутати да работят съвместно със социалните партньори за по-добро инвестиране на европейските фондове от следващата Многогодишна финансова рамка, които да са насочени към инициативи за придобиване на подходящи умения в новите условия на трудовите пазари и изискванията на бизнеса. Те настояха за отчитане на мнението на бизнеса и на социалните партньори при определянето на приоритетите за финансиране и за формулиране и прилагане на важни политики посредством съвместни действия на социалните партньори.

Специален акцент по време на разговорите беше поставен върху членството на страната ни в ОИСР. Като специален представител на ЕК в Г-20 Мария Габриел пое ангажимент да лобира пред представителите на двадесетте най-развити страни.

По време на срещата бяха обсъдени още възможността в България да бъде създаден офис на Европейски орган по труда, финансови инструменти на ЕС като InvestEU и Хоризонт Европа, свободната търговия, образованието и цифровизацията.

Ново издание на Клуб Инвестор „Банки и финанси“ на 11 юни 2019 г.

2019-05-22

По време на тазгодишното издание на Клуб Инвестор Banks & Finance: Evolution of the industry, което ще се проведе на 11 юни 2019 г. от 10.00 ч. в Best Western Hotel Expo Sofia на дневен ред ще бъдат поставени стратегически важни за финансовия сектор теми.

Дискусията ще открие подуправителят на БНБ Калин Христов, който ще коментира  последствията от икономиките на ЕС за паричната политика и банките. Първият панел ще бъде посветен на състоянието на финансовия сектор в България, а модератор ще бъде водещият на предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria – Делян Петришки.

Актуални данни за банковата индустрия в страната ще коментира председателят на Управителния съвет на Асоциация на банките в България Петър Андронов. Участие в панела ще вземат Илия Лингорски, главен финансист на Българската банка за развитие, и Николай Василев, управляващ партньор на Експат Капитал и бивш министър на икономиката.

Втората част на дискусията „Банки и финанси“ ще се фокусира върху еволюцията на финансовата индустрия. Модератор на панела ще бъде изпълнителният директор на Software Group Калин Радев, който ще насочи вниманието към ползите и предизвикателствата пред дигиталните финансови екосистеми и портфейли, и осигуряването на възвръщаемост на инвестициите в иновативни услуги.  Сред участниците, които ще дискутират развитието на финансовата индустрия, са Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц банк, Едуард Цветанов от Revolut и Васил Димитров –  ръководител проект за дигитална трансформация в Банка ДСК.

По време на дискусията ще бъдат представени първите изводи от анализа на Българска финтех асоциация за финтех екосистема в страната през миналата година. След това Калоян Рачев, създател на Fintech Bulgaria, който ще бъде модератор на последния панел, и консултантът Томас Висни, съосновател на Booster Labs, ще дискутират как се развива финтех индустрията и кои са най-новите решения в сферата. Повече информация за събитието, програмата и лекторите може да намерите ТУК.

Клуб Investor.bg Banks & Finance ще се проведе на 11 юни 2019 г. в Best Western Hotel Expo Sofia. Ще очакваме Вашето потвърждение на events@investor.bg до 5 юни 2019 г. За регистриралите се до 28 май членове на АИКБ участието е безплатно.

1 2 3 4 5 6 25