Категория: Събития

АИКБ и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“

photo2-_1500

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“. Документът е изготвен от европейската секторна работодателска организация CEEMET, която дава работа на 49% от заетите в производството в ЕС. В началото на март, общото събрание на АИКБ подкрепи изцяло констатациите и предложенията в Плана.

„За избирателите позицията на кандидатите за депутати по „Плана от 10 точки“ със сигурност ще бъде много важен ориентир при взимането на окончателно решение за кого да гласуват. От европейската индустрия – от металообработването, машиностроенето, електрониката, ИКТ и свързаните с тях технологии зависи цялостното представяне на целокупната икономика на ЕС. Всички искаме значително  повишаване на средствата за образование, по-добро здравеопазване и по-високи пенсии. Въпросът е, че за да заделим тези средства, трябва да ги изработим. А това означава на първо място повишаване на производителността с общите усилия на управляващи, работодатели и работници“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Г-н Велев подчерта, че европейският социален модел може да бъде поддържан само от конкурентоспособна в глобален план Европейска индустрия и припомни, че въпреки че в Европа живее 7% от световното население и се генерира 22% от световния БВП, 28-те страни-членки извършват 40% от социалните разходи в света. Той настоя за спешни мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор, включително чрез европейска матура по математика и европейски стипендии за дефицитни професии.

АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на привлекателността на професии с ключово за конкурентоспособността на България значение и предотвратяването на изтичането на специалисти зад граница. Тези изключително важни реформи обаче ще дадат резултат едва след няколко години. От друга страна – демографската картина и тенденции ясно показват, че единственият реалистичен подход за справяне с дефицита е наемането на кадри от трети страни. За целта може да се издава т.нар. Българска карта /вместо Европейска Синя карта/, която да дава право за пребиваване и работа в страната за срок от 5 години. Наблегна и на необходимостта от конкретни решения за справяне с недостига на персонал в България, посредством улеснено издаване на разрешения за пребиваване и работа в страната чрез двустранни спогодби с трети страни и по-гъвкав пазар на труда.

Настоящият еврокомисар заяви пълната си подкрепа по голяма част от точките в Плана. По думите на Мария Габриел от изключително значение е ЕС отново да стартира работа по реиндустриализация на Европа, за да може да не изостава и да бъде конкурентна на САЩ, Китай, Русия и Индия. Тя се обяви и за по-малко регулации на ниво ЕС, като каза, че ще работи за създаване на повече регламенти и по-малко директиви.

Според работодателската организация консултацията с индустрията трябва да се превърне в естествен рефлекс на политиците на всички нива и да служи за намиране на решения за проблемите на реалната икономика и нейните компании. Това ще гарантира, че те са годни за глобална конкуренция и осигуряват качествени работни места, финансирайки социална Европа. Специално внимание в дискусията беше отделено и на необходимостта от насърчаване на МСП и прилагането на специални мерки за подкрепа, особено по отношение на достъпа до финансиране и за посрещането на предизвикателствата на цифровизацията. АИКБ поиска подкрепа за промяна на дефиницията за малките и средни предприятия на европейско ниво, която да отговаря на новите икономически реалност. Заради настоящата дефиниция често МСП попадат извън обхвата на европейските програми, като само от България над 500 важни за страната ни предприятия са ощетявани.

АИКБ поиска бъдещите евродепутати да работят съвместно със социалните партньори за по-добро инвестиране на европейските фондове от следващата Многогодишна финансова рамка, които да са насочени към инициативи за придобиване на подходящи умения в новите условия на трудовите пазари и изискванията на бизнеса. Те настояха за отчитане на мнението на бизнеса и на социалните партньори при определянето на приоритетите за финансиране и за формулиране и прилагане на важни политики посредством съвместни действия на социалните партньори.

Специален акцент по време на разговорите беше поставен върху членството на страната ни в ОИСР. Като специален представител на ЕК в Г-20 Мария Габриел пое ангажимент да лобира пред представителите на двадесетте най-развити страни.

По време на срещата бяха обсъдени още възможността в България да бъде създаден офис на Европейски орган по труда, финансови инструменти на ЕС като InvestEU и Хоризонт Европа, свободната търговия, образованието и цифровизацията.

Ново издание на Клуб Инвестор „Банки и финанси“ на 11 юни 2019 г.

2019-05-22

По време на тазгодишното издание на Клуб Инвестор Banks & Finance: Evolution of the industry, което ще се проведе на 11 юни 2019 г. от 10.00 ч. в Best Western Hotel Expo Sofia на дневен ред ще бъдат поставени стратегически важни за финансовия сектор теми.

Дискусията ще открие подуправителят на БНБ Калин Христов, който ще коментира  последствията от икономиките на ЕС за паричната политика и банките. Първият панел ще бъде посветен на състоянието на финансовия сектор в България, а модератор ще бъде водещият на предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria – Делян Петришки.

Актуални данни за банковата индустрия в страната ще коментира председателят на Управителния съвет на Асоциация на банките в България Петър Андронов. Участие в панела ще вземат Илия Лингорски, главен финансист на Българската банка за развитие, и Николай Василев, управляващ партньор на Експат Капитал и бивш министър на икономиката.

Втората част на дискусията „Банки и финанси“ ще се фокусира върху еволюцията на финансовата индустрия. Модератор на панела ще бъде изпълнителният директор на Software Group Калин Радев, който ще насочи вниманието към ползите и предизвикателствата пред дигиталните финансови екосистеми и портфейли, и осигуряването на възвръщаемост на инвестициите в иновативни услуги.  Сред участниците, които ще дискутират развитието на финансовата индустрия, са Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц банк, Едуард Цветанов от Revolut и Васил Димитров –  ръководител проект за дигитална трансформация в Банка ДСК.

По време на дискусията ще бъдат представени първите изводи от анализа на Българска финтех асоциация за финтех екосистема в страната през миналата година. След това Калоян Рачев, създател на Fintech Bulgaria, който ще бъде модератор на последния панел, и консултантът Томас Висни, съосновател на Booster Labs, ще дискутират как се развива финтех индустрията и кои са най-новите решения в сферата. Повече информация за събитието, програмата и лекторите може да намерите ТУК.

Клуб Investor.bg Banks & Finance ще се проведе на 11 юни 2019 г. в Best Western Hotel Expo Sofia. Ще очакваме Вашето потвърждение на events@investor.bg до 5 юни 2019 г. За регистриралите се до 28 май членове на АИКБ участието е безплатно.

ПОЗИЦИЯ НА АОБР ОТНОСНО МАЛКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ

0812258001519384175_740057_395x301

Следва пълният текст на позицията на АОБР относно малките производители на енергия от ВЕИ.


 

ПОЗИЦИЯ

НА

АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, намират за неприемливи претенциите на допълнителни парични компенсации на така наречените „малки производители на енергия от ВЕИ“.

Напомняме, че те са получили двойно финансиране за изграждане на ВЕИ инсталации:

  1. По Програмата за развитие на селските райони – 2007-2013 г.
  2. Чрез преференциална цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ.

Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 28 млн. лева.

Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито „инвестиции“ не са възстановени и протестират.

Въпреки санкциите от ЕК!

Правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране на един и същи вид разход, което да доведе до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с регламентите за държавна помощ. Въпросът бе последователно разгледан от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които счетоха, че е налице двойно финансиране на въпросните производители. Подпомагането на тези производители е реализирано едновременно по мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и по изкупуване на електрическа енергия по преференциална цена, което за разглеждания период също бе нерегламентирана държавна помощ.

Въпреки това общественото внимание е ангажирано вече 3 години с тези неоснователни искания.

През 2016 г. бе прекратено това двойно плащане с промени в Закона за енергия от ВЕИ (параграф 18, ЗИД на ЗЕВИ). Становище в подкрепа на промените имаше от Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката и КЕВР.

В България въпросът бе разгледан и от Конституционния съд като върховен орган за контрол на законодателната дейност в България. След внимателен анализ, в това число на всички експертни организации, държавни органи и институции в сектора, съдът се произнесе за наличие на двойно финансиране, като отбеляза заключението на ЕК и Европейската сметна палата при извършения одит по темата.

След като не остана институция, която да не им отказа, категорично считаме, че въпросът е разгледан и решен съгласно установения в държавата законов ред и европейските норми.

Всеки опит или действие, което цели нарушаването на този ред, е от естество да наруши принципа за върховенство на правото и гарантирането от закона на равни условия за стопанска дейност на всички икономически активни субекти, които са залегнали в Конституцията.

Отворено писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно цените на електроенергията

krim-ostana-bez-tok-sled-vzriv-na-dalekoprovodi-339866

Следва пълният текст на отворено писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министър-председателя на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя Томислав Дончев и министъра на енергетиката Теменужка Петкова, относно цените на електроенергията.


ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

УВАЖАEМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА, 

Национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, чийто членове осигуряват работа на 82% от наетите в България и създават 86 % от брутната добавена стойност в страната,  с тревога следят случващото се в рамките на свободния пазар на сегмента „Ден напред“ на електроенергийната борса. Нашите производства са изложени на силен конкурентен натиск на европейските и международни пазари. Случващото се с цените на електроенергията  допълнително поставя под риск производството, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на индустрията.

Липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи в АЕЦ, „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД и НЕК ЕАД, както и осигуряване на тяхното поне средносрочно бъдеще. Крайно неефективното управление на държавните централи води, от една страна, до високи цени на свободния пазар на електроенергия, а от друга – до високи загуби на някои от централите. Категорично заявяваме, че комбинацията от това прехвърляне на проблемите на енергетиката към индустрията, от една страна, и свиващото се бизнес потребление, от друга страна, ще е пагубно за икономиката на България.

Високите цени от последните дни са породени от резки спадове на предлагането на електроенергия от страна на НЕК ЕАД.  За 07.05.2019 г. предлагането от НЕК е за 13 477 МВтч, цената е 79,41 лв. за МВтч. За 08.05.2019 г. предлагането от НЕК е за САМО 4 309 МВтч, което формира цена от 164,60 лв. За 09.05.2019 г. НЕК отново предлага 4 309 МВтч и цената е 130,56 лв. Какво наложи свиването на предлагането на енергия от страна на НЕК над три пъти? Защо НЕК продължава да предлага количества, които са крайно недостатъчни? Наистина, дружествата от състава на Български енергиен холдинг спазват ангажиментите пред Европейската комисия за осигуряване на минимална ликвидност, но формалното им ограничаване до утвърдените нива при съкратено дългосрочно предлагане очевидно води до дефицити в търгуваните количества на свободен пазар и до неаргументирано високи цени. Всъщност цените на електроенергия в България за последните 2 дни са НАЙ-ВИСОКИТЕ в целия ЕС! [1] 

Съществуват и бариери пред вноса на електроенергия! Забавя се въвеждането на интегриран пазар „В рамките на деня“ и потребителите са оставени на гравитацията на настроенията в държавните електроцентрали и по-специално в НЕК ЕАД. Цените варират от 100 до 210 лв./МВтч за пикова електроенергия в рамките на два последователни работни дни на пазар „Ден напред“, а при „компенсиращия“ незадоволеното търсене пазарен сегмент „В рамките на деня“ се стигна на 08.05.2019 г. и до цени, надхвърлящи 247 лв./МВтч при едва 451 МВтч търгуван обем за 24 часа!

Като представители на работодателите от индустриалния сектор ние:

  1. Категорично се противопоставяме на неадекватното поведение на НЕК ЕАД, което е системно и очевидно няма да се промени без смяна на ръководството.
  2. Настояваме да се преодолее изкуствения дефицит като дружествата от БЕХ оферират на сегмент „Ден напред“ адекватни количества при ценова структура, аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия. Оценяваме този дефицит на около 80-100 МВт, което е дори под капацитета на малък блок от „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД.
  3. Настояваме за преструктуриране на НЕК ЕАД чрез разделяне на дейностите по обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации.
  4. Настояваме за създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, предприемане на мерки за преструктуриране на държавния сектор в енергетиката, пазарна интеграция със съседни страни във всички пазарни сегменти.
  5. Настояваме за адекватни компенсации за индустрията, вкл. за индиректните разходи за емисии.
  6. Предвид необходимостта от издаването на Заповед Е-РД-16-193/09.04.2019 г. на министъра на енергетиката, с която вместо да се обезпечи електроенергия за свободен пазар, се ангажират 600 000 МВтч до 30.06.2019 г. от „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД за регулиран пазар, което само за два месеца изземва десетки милиони лева от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, настояваме да се организира задълбочена проверка в НЕК и ЕРП-тата (вкл. сигнализирайки КЕВР и прокуратура) на реалните причини, довели до преждевременното изчерпване на квотно предвидената електроенергия за регулиран пазар.

 

[1] Виж Приложените графики от цените за пазар „Ден напред“ за 08.05.2019 г. и 09.05.2019 г.

Д-р Милена Ангелова награди „Гътс анд Брейнс Ди Ди Би“, победители в категорията „Кампания за нов продукт“ в конкурса BAPRA Bright Awards 2019

IMG_20190424_1200

Главният секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и заместник-председател с ресор Бюджет на Европейския икономически и социален комитет д-р Милена Ангелова награди „Гътс анд Брейнс Ди Ди Би“ в категорията „Кампания за нов продукт“ на конкурса BAPRA Bright Awards 2019. Агенцията спечели първото място с кампанията си „AVON Anew: Ефектът на добрата грижа“ и пребори конкуренцията на още 8 силни проекта.

„Благодаря за възможността да връча наградата в една от най-интересните и отговорни категории. Всички знаем колко часове работа са необходими, за да се създаде нов продукт и колко още усилия и постоянство трябват, за да го популяризираш и убеждаваш в неговия смисъл и предимства. Поздравления за екипа на „Гътс анд Брейнс Ди Ди Би“, а на всички участници в категорията искам да пожелая нестихваща енергия и още повече креативност“, каза д-р Ангелова по време на десетата юбилейна церемония BAPRA Bright Awards.

През настоящата година в конкурса взеха участие рекорден брой кандидатури в общо 23 категории. За първи път в историята на конкурса участват 164 проекта, а увеличението спрямо 2018 г. е с 25%.

През 2019 г. БАПРА организира за десети пореден път своите годишни награди за най-успешните иновативни PR и маркетингови кампании. Целта на BAPRA Bright Awards е да насърчи и популяризира постиженията в сферата на комуникациите.

Партниращи организации на BAPRA Bright Awards 2019 са Асоциация на индустриалния капитал в България и Българският форум на бизнес лидерите. Медийни партньори на конкурса са: сп. „Мениджър“, Dnevnik.bg, „Капитал“, B2B медиа и сп. „Твоят бизнес“.

Възможности за бизнес финансиране и достъп до капитали разкрива форумът Business & Finance 4.0

2019-05-16-1000
  • Събитието, организирано от сп. Enterprise и MoitePari.bg, ще се проведе на 16 май 2019 г., от 9:00 ч., в ИНТЕРПРЕД-СТЦ София
  • Паралелно със семинарната част (презентации, дискусии, MasterClass), ще бъде организирана и изложбена част 

Кои са новостите на пазара на бизнес кредитиране и как компаниите могат да получат финансиране и достъп до капитал за развитието на бизнеса си – това са само част от темите, които ще бъдат разисквани по време на форума Business & Finance 4.0 – бизнес финансиране и достъп до капитали. Събитието, организирано от списание Enterprise и финансовия портал MoitePari.bg, ще се проведе на 16 май 2019 г., от 9:00 ч., в ИНТЕРПРЕД-СТЦ София, зала „София“. 

Участниците във форума ще имат възможността да се срещнат лично с експерти и представители на различни банкови и финансови институции, да получат подробна информация за различните опции за финансиране, както и да научат повече за тенденциите и новостите в сектора. Ще бъдат представени новите финансови инструменти и фондове за малки и средни предприятия 2019-2020, както и тенденциите на FinTech пазарa. Сред темите на форума ще бъдат и блокчейн технологиите във финансовите институции и ползите за бизнес потребителите от тях. В самия край на деня ще се проведе MasterClass на тема „Управление на оборотния капитал“.

Лектори в рамките на семинарната част ще бъдат доказани експерти с дългогодишен опит в областта на бизнес финансирането, представители на бизнес асоциации, както и практици в сферата на фирменото кредитиране.

В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от представително проучване за тенденциите в сектора на бизнес кредитирането, както и анализ на МoitePari.bg за нагласите на потребителите и предпочитаните от тях начини на финансиране.

Паралелно с основната част на форума, включваща презентации, дискусии и MasterClass, ще бъде организирана и изложбена част. Тя ще даде на участниците допълнителна възможност да зададат своите конкретни въпроси, да получат персонални оферти, както и съдействие за осигуряването на финансиране за своята компания.

Очаква се в събитието да се включат предприемачи, изпълнителни директори, финансови мениджъри, финансисти и счетоводители, представители на малки и средни предприятия. Целта на организаторите е форумът е да бъде от полза на компаниите, целенасочено търсещи форми за финансиране на своя бизнес, предоставяйки им богата информация за възможностите за набиране на капитал и осигурявайки им поле за среща с финансиращи организации. За повече информация вижте приложената ПРОГРАМА.


Медийни партньори: Нет Инфо, Vesti.bg, Darik news и HiComm

За допълнителна информация:                                    За медийни запитвания:

Надя Гогова                                                                Мирослава Митева

Списание “Enterprise”                                                  PR Manager

тел. 02/983 5889                                                         PRoWay Communications Agency

моб. 0894 426 239                                                       Mob: 0887 625 963

E-mail: nadya@enterprise.bg                                         E-mail: m.miteva@proway.bg

web: www.enterprise.bg                                                web: www.proway.bg

Юбилейното 10-то издание на „Образование и бизнес“ ще покаже истории от бъдещето

Визия 1920x860-1000

Конференцията на Bulgaria ON AIR ще се проведе на 13 май от 19 часа в Народен театър „Иван Вазов“

Международната конференция „Образование и бизнес“ на националната телевизия Bulgaria ON AIR тази година ще бъде много специална. „Истории от бъдещето“ е темата на новото 10-о юбилейно издание на конференцията. Тя ще се проведе на 13 май, от 19 часа, в Народния театър „Иван Вазов“.

За около 2 часа една от най-емблематичните сгради в България ще се превърне в пространство, където чрез интересни инсталации, вдъхновяващи примери, истории и проекти ще се срещнат минало, настояще и бъдеще, за да докажат, че когато образованието и бизнесът работят ръка за ръка, успехът е гарантиран.

„Образование и бизнес“ ще представи иновации от всички сфери на живота – от модата, през автомобилния сектор, чак до изкуството, за да илюстрира колко е ключова връзката между образованието и бизнеса. Акцент ще се постави и върху новата цифрова революция, роботизацията, дигитализацията на изкуството, културата и забавленията. Конференцията ще потърси и отговор на въпроса как образователният процес на родените през новото хилядолетие променя света на технологиите, онлайн комуникациите и социалните медии.

От създаването на конференцията досега целта на Bulgaria ON AIR и цялата Investor Media Group винаги е била чрез „Образование и бизнес“ да създаде платформа за нови идеи, обмен на ценен опит с утвърдени експерти от България и света и показване на положителните примери. Деветте предишни издания разгледаха значението на образованието за развитието на устойчиви общности, лидерство, медии, комуникации, региони, трансгранични проекти и др. Сега темата е бъдещето.

Повече подробности за предишните издания на конференцията, както и актуална информация за предстоящата ще откриете ТУК. Всеки, който иска да присъства на конференцията, може да се регистрира безплатно, като пише на sgrozeva@bulgariaonair.bg

Асоциация на индустриалния капитал в България е партньор на събитието.

План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа

ceemet_bg_plan10_Page_01-crop

В навечерието на поредните избори за Европейски парламент, европейската секторна работодателска организация CEEMET представи пред широката публика своя План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия, която да направи Социална Европа устойчива. Зад организацията РЕАЛНО стоят 200 000 компании в областта на металообработването, машиностроенето и свързаните с тях технологии. Това са група икономически дейности, в които работят 17 000 000 души, което отговаря на 49 процента от всички служители в производствения сектор в рамките на ЕС. В тези 200 000 компании в периода 2013-2017 г. са създадени 1 250 000 нови, качествени работни места. Там са инвестирани 119 милиарда евро само в материални стоки като „първа стъпка” в процеса на дигитализация. Отделно 90 милиарда евро са инвестирани в иновации за намиране на устойчиви решения на проблеми, най-вече свързани с дигитализацията и със света на труда. Заплатите в металообработването, машиностроенето и свързаните с тях технологии са средно с десет процента по-високи в сравнение с останалите производствени отрасли. Социална Европа е построена върху конкурентоспособни заплати. Вижда се, че става дума за документ, зад който стои работодателска организация с огромна представителност, която е признат социален партньор на ниво ЕС.

ceemet_bg_plan10_Page_32

Организацията CEEMET представлява металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET). Тя покрива отрасли като производството на метални изделия, машинно инженерство, електроника, информационни и комуникационни технологии, производство на автомобили и други транспортни средства – цялата мехатроника в широкия смисъл на понятието. Българският представител в CEEMET е Българска браншова камара „Машиностроене“, която е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България. АИКБ запозна всички свои членове с „Плана от 10 точки” и организира обсъждането му по време на общото събрание на АИКБ, състояло се на 1 март 2019 г. Беше проведена задълбочена дискусия по съдържанието на плана. В резултат от дискусията беше взето решение за подкрепа на „Плана от 10 точки” и за широкото му представяне през обществеността и в частност пред политическите сили и техните кандидати за депутати в Европейския парламент. Създадена бе работна група от Управителния съвет на Асоциацията, която подготви коментарите на АИКБ към „Плана от 10 точки”. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изцяло подкрепя констативната част на „Плана от 10 точки” и неговата философия.

Планът е задълбочен и обхващащ различните аспекти и посоки за развитие на конкурентоспособността на бизнеса. От тази гледна точка АИКБ се присъединява към така предложения План, който ще може да се надгражда в процеса на обсъждането му, а и в следващ период на прилагането му.

ceemet_bg_plan10_Page_02

Затова и политическите сили, които са готови да премерят сили на изборите за депутати в Европейския парламент и самите кандидати за депутати, би трябвало да се отнесат с подобаващо внимание към този документ. Те би трябвало да отговорят на себе си, на представителите на европейската индустрия и на обществото като цяло, как гледат на написаното в документа. Всички имат право да знаят, какво мислят кандидатите за място в Европейския парламент за предложенията на работодателите от възможно най-стратегическия сектор в европейската икономика. За избирателите, позицията на кандидатите за депутати по „Плана от десет точки“ със сигурност ще бъде много важен ориентир при взимането на окончателно решение за кого да гласуват. Има неща, които трябва да се подчертават постоянно. От европейската индустрия и в огромна степен от металообработването, машиностроенето, електрониката, ИКТ и свързаните с тях технологии, зависи цялостното представяне на целокупната икономика на ЕС. А от представянето на европейската икономика зависи, дали ще можем да поддържаме забележителния резултат, че 40 процента от ВСИЧКИ социални разходи в света се правят в 28-те страни на ЕС. Въпреки диспропорциите между различните страни – членки на ЕС, България също не е без принос за посочения по-горе резултат. Всеки може да се осведоми за размера на месечния трансфер от бюджета към социално-осигурителната система, за финансиране на пенсиите в България и да изчисли каква част от БВП е това. Всеки може да си начертае диаграма на постоянно растящите разходи за здравеопазване у нас.

Диаграмата сама по себе си е впечатляваща. Друг е въпросът, че колкото повече харчим, толкова повече негодуваме, че качеството на здравеопазването се влошава. Но това е въпрос за ефективността на харченето на средствата, а не за добрата воля на законодателя, на данъкоплатците (сред които работодателите са „на първа линия“) и на обществото като цяло. Добрата воля е на лице и това е доказано през годините.

Всички искаме рязко повишаване на средствата за образование. Въпросът е, че за да заделим тези средства, трябва да ги изработим. А това означава единствено повишаване на производителността с общите усилия на работодатели и работници. А иначе, България не е без участие в постигането на тези 40 процента от всички социални разходи в света. Не бива да се забравя също така, че в ЕС живее ЕДВА 7 на сто от населението в света, а икономиката на ЕС 28 произвежда около 22 процента от БВП в света.

„Планът от 10 точки“ ясно заявява, че трябва „постигането на контрол върху тези безпрецедентни разходи и правенето им устойчиви, може да се постигне само чрез изграждането на иновативна и конкурентоспособна на глобалния пазар икономика и индустрия в Европа. Това трябва да бъде свръх приоритетът на Европейския съюз“. Как би могло да стане това ни казва „Планът от 10 точки“.


Повече информация може да намерите в брошурата.

АИКБ настоя за реформиране на образователните системи за справяне с недостига на персонал в Европейския Съюз на Конференцията на високо равнище за бъдещето на труда, организирана от Европейската комисия

IMG_20190409_113432

„Липсата на човешки ресурси и несъответствието между търсените и предлаганите умения е най-сериозното предизвикателство пред работодателите в Европа. Това е причина Европа да търпи ежегодни загуби, равни на 2% от БВП и за постоянно намаляване на конкурентоспособността на европейския бизнес.“, подчерта в своето изказване на конференцията на високо равнище за бъдещето на труда в Брюксел днес д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ. Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи публични услуги.

Конференцията бе организирана от Европейската комисия и в нея участие взе президента Юнкер, министрите на труда и социалната политика на България, Ирландия, Испания, Франция, Хърватска, Швеция, комисарите Домбровскис и Тисен и социални партньори.

Д-р Ангелова призова за спешни мерки за справяне с изтичането на таланти, като подчерта, че от 1992 г. до сега трудовия пазар в България са напуснали над 800 000 млади хора, а страната е претърпяла над 13 милиарда евро само преки загуби от вложените в тяхното образование средства. Подчерта, че българските работодатели активно работят и предлагат стратегии за преодоляване на тази ситуация и посочи важното значение на съвместните действия на социалните партньори, подкрепени от Европейския социален фонд. Призова и за политики и мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор.

Министърът на труда и социалната политика на Република България Бисер Петков подчерта важността на прилагането на политики за активиране и подобряване на пригодността за заетост на дългосрочно безработните и обезкуражени лица, с цел мобилизиране на трудовия ресурс в България.

Програмата на събитието може да прочетете тук.


Европейският център на предприятията с публично участие и предприятията от общ икономически интерес (www.ceep.eu) е един от трите признати социални партньора на Комисията на ЕС. Като асоциация, която представлява предприятията и организациите на работодателите с публично участие и предприятията, които извършват дейности от общ икономически интерес, независимо какъв е статутът им или юридическата им собственост, центърът представлява обществените работодатели при водене на европейския социален диалог.

Недостигът на човешки ресурси, както и несъответствието в уменията, е най-големият проблем на работодателите

DSC_1138

Около този извод се обединиха членовете на МКСОР – работодателски организации от четиринадесет държави от Източна и Централна Европа, както и от Азия.

Недостигът на персонал е задържащ фактор на растежа в България. Страната ни е на второ място след Румъния по остър недостиг на човешки ресурси – 68% от българските работодатели изпитват системни трудности при наемане на работници. В световен мащаб с подобен проблем се сблъскват 45 на сто от работодателите. От изключително значение е бизнесът, правителството, а и цялото ни общество да работи за ранно кариерно информиране и ориентиране на младите хора. Това обяви днес председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР). Основна тема на срещата, чиито домакин беше АИКБ, бяха проблемите на пазара на труда и възможностите за реформи на образователните системи, така че да отговарят на изискванията на бизнеса.

По думите на вицепрезидента на Европейския икономически и социален комитет Милена Ангелова несъответствията между уменията и знанията на работниците и служителите и изискванията и нуждите на пазара на труда са едно от най-големите предизвикателства, които понастоящем застрашават растежа и създаването на устойчиви работни места в световен мащаб. Те са причина Европа да губи 0.80 евро на всеки отработен час, поради намалена производителност. Според нея е необходимо да се обърне сериозно внимание на участието на бизнеса в разработването на програмите за дуално и професионално обучение, като основният фокус да пада върху техническите специалности. Д-р Ангелова допълни още, че трябва да се обмисли вариант за намаляване на фундаменталните и общи дисциплини в курса на висшето образование, за съкращаване на срока на обучението, за възприемане на модулен принцип и акцент върху това как се търси и проверява достоверността на информацията, а не върху запаметяването на фактите.

Президентът на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия Александър Шохин представи опита на руските работодатели в хармонизирането на пазара на труда. „Напълно съм съгласен, че проблемите с намирането на квалифицирани кадри е сред основните за бизнеса по целия свят. През последните четири години в Русия също отбелязваме сериозен дефицит на квалифицирани работници. Това е причината в момента страната ни да разработва нова система за квалификация и инструментариум за устойчиво развитие на човешкия капитал“, заяви Шохин. Той обяви още, че за пет години със сериозното участие на бизнеса са разработени 1 200 стандарта за професионални компетенции, които да бъдат основа за създаване на образователните програми в училищата и университетите. Руският бизнес, заедно с правителството, участва в Национален съвет по професионално обучение и провежда специална олимпиада „Аз съм професионалист“, която дава възможност за изява на талантливи млади хора, като разработват проекти за решения по поставени от бизнеса проблеми. Представителите на полските, латвийските, естонските, грузинските, казахстанските и беларуските работодателски организации също представиха мерките на бизнеса и правителствата си за справяне с наболелия проблем. Така например, в Латвия работят по възможността за разработват образователни програми, които изграждат компетентности подкрепят извънкласните дейности в техническата и инженерната сфера. Сред другите предложения в прибалтийската страна са въвеждане на система за мониторинг на заетостта и разработване и оптимизиране на програми за специализации в стратегически сектори. В Грузия бизнесът сам е започнал на създава частни училища, за да реши проблема с недостига на кадри.

По време на Общото събрание беше подписан и Меморандум за сътрудничество между Международния съюз на публичните организации, Международния конгрес на индустриалците и предприемачите и Международния координационен съвет на организациите на работодателите.

За МКСОР 

Международният координационен съвет на организациите на работодателите е учреден през 2010 г. В него членуват представителни на национално равнище работодателски организации от четиринадесет държави от Източна и Централна Европа, както и от Азия. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите отношения, за изработване на  мерки за ускоряване на икономическия растеж предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона.

1 3 4 5 6 7 25