Автобусните превозвачи с отворено писмо до Цветан Цветанов

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта,
Национално сдружение на автобусните превозвачи в България,
Национална сдружение на автобусните превозвачи,
Национален съюз на превозвачите,
Корпорация на автомобилните превозвачи.

 

Уважаеми господин Цветанов,

Във връзка с публичната Ви покана за диалог с бранша на автобусните превозвачи заявяваме, че приемаме Вашето предложение с оптимизъм.

Не се съмняваме в добронамереността Ви и сме сигурни, че по време на тази среща както Вие, така и вносителите на законопроекта (Народните представители от ПП „ГЕРБ” в Транспортната комисия) ще успеете да ни представите аргументите си и конкретните текстове в проектозакона в подкрепа на твърдението Ви, че същият ще помогне за ограничаване на ”сивия сектор” и злоупотребите, ще подобри работната среда и, най- важното – ще допринесе за повече сигурност на пътя, които намерения, уверяваме Ви, съвпадат с нашите.

В духа на заявена от Вас коректност, държим да отбележим, че ние – автобусните превозвачи, никога и по никой повод не сме търсили нито подкрепа, нито конфронтация с която и да е политическа партия, и в тази връзка се противопоставяме на твърдението Ви, че нашите протести са политизирани.
Единствената среща, която поискахме и на която бяхме поканени, във връзка със ЗБАК, беше тази с председателя на Комисията по транспорт в НС, г-н Халил Летифов. Целта на това наше искане беше да чуем мотивите и аргументите на вносителите за постигане на поставените в закона цели, както и да споделим своите притеснения. За съжаление, не успяхме да чуем дори един от аргументите им, заради истеричните крясъци на няколко превозвачи, легитимирали се като автори на законопроекта, личните им нападки и заплахи към нас, обвиненията им в нелегитимността на представителството ни и лозунгите им за „светло бъдеще”.

Следвайки коректния тон, трябва да отбележим няколко факта, които не отговарят на истината. Г-н Станислав Иванов, а по- късно и Вие заявихте, че сме били канени на четири кръгли маси за обсъждане на законопроекта. Истината е, че никое от сдруженията в пътническия транспорт никога не е било канено на такива обсъждания. Избирателно са канени отделни фирми, които не са присъствали с браншови представителни функции, а в лично качество. Въпреки това, присъствалите колеги винаги и категорично са заявявали, че пътническият транспортен сектор непреклонно желае да бъде суверенен. Беше заявено, че проектозаконът е бил обсъждан в КРИБ, което ако е вярно, то това се е случвало в отсъствието на пътническите оператори и сдружения, членуващи в КРИБ. Другата неистина е, че бившият Председател на УС на НСАПБ е изразил подкрепа за ЗБАК пред УС на КРИБ, което също не отговаря на истината.

С оглед коректния тон, желанието ни е да предотвратим поредния скандал с част от товарните превозвачи и най-вече с оглед очакванията ни за ползотворен диалог, настояваме срещата ни с Вас и вносителите да бъде индивидуална – за автобусния бранш, и в присъствието на медиите.

Оставаме на Ваше разположение. 18.06.2018 г.