АИКБ – активен партньор на българското председателство

Днес г-н Васил Велев и министър Лиляна Павлова подписаха споразумение за партньорство

Днес председателят на АИКБ, Васил Велев и министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС, Лиляна Павлова подписаха споразумение за партньорство по повод предстоящото ротационно председателство, на което страната ни ще бъде домакин. По този начин, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании, активно се ангажира с подкрепа в процеса на подготовката и на провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) през първата половина на 2018 г.

И двете страни се обединиха около становището, че Споразумението е израз на реалното сътрудничество между държавата и предприемачите у нас за подготовката и осъществяването на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Споразумението отчита необходимостта от активното участие на българския бизнес в тези дейности, както и факта, че българските производители и доставчици, и предлаганите от тях стоки и услуги ще популяризират най-добре страната като домакин сред останалите европейски държави.

В подписания документ АИКБ приема да съдейства за осигуряването посредством спонсорство на стоки или услуги за осъществяване на Председателството.

Предметът и условията на всяко спонсорство ще се уреждат с двустранни договори между Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и юридическите лица – членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Заявленията с предлаганите стоки или услуги – предмет на спонсорството, ще се подават до Министерството чрез АИКБ.

Спонсорството или поканата за партньорство към бизнес-организациите е практика, въведена още с първите председателства. В тази връзка Васил Велев посочи, че отговорният бизнес, представляван от Асоциацията на индустриалния капитал в България, винаги ще подкрепя българското правителство, когато става дума за промотиране на български продукти и за отстояване на националния интерес.

Спонсорството от членове на АИКБ ще се осъществява при спазването на принципите на публичност, прозрачност, равнопоставеност и конкуренция, в съответствие с изискванията на нашето законодателство и на общите политики, провеждани от Европейския съюз, е записано в споразумението. Изрично е упоменато, че спонсорите на Председателството не получават търговско предимство и че правителството не изразява предпочитания към отделни производители и доставчици.

Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF и MS Word формат.