АИКБ е първата работодателска организация от България, подписала меморандум с UNIDO

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е първата работодателска организация от България, която сключи споразумение за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). На 25 ноември 2016 г. в австрийската столица Виена, където се намира седалището на UNIDO, подписи под документа положиха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и г-н Ли Йонг, генерален директор на UNIDO. В събитието взеха участие и г-н Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.

Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете организации, целящо постигане на взаимноизгодни резултати. Предвиждат се обучителни посещения у нас на експерти на UNIDO в областта на техническото сътрудничество, обмен на опит и знания, свързани с индустрията, експертна помощ при разработването на проекти, кандидатстващи за финансиране от структурните фондове на ЕС, съвместни участия в специализирани изложения и панаири, партньорски срещи, участие в световните форуми на UNIDO.2016-Nov26-UNIDO-BICA

Подписването на меморандума между АИКБ и UNIDO се състоя по време на честванията на 50-годишния юбилей на организацията на ООН, които се проведоха от 21 до 25 ноември във Виена. Тя е създадена през 1966 г. с основна цел да съдейства за промишленото развитие и повишаване на производителността, водещо до намаляване на бедността в развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана и понастоящем представлява специализирана агенция на Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. UNIDO подпомага тези две групи страни в усилията им за справяне с маргинализацията в съвременните условия на глобализация. Организацията мобилизира знания, опит, информация и технологии, като по този начин съдейства за създаването на производителна заетост, развитието на конкурентоспособна икономика и осигуряването на екологична устойчивост. България е пълноправен член на UNIDO от 1985 г.

За повече информация вижте пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието и публикация на новината в сайта на UNIDO.