АИКБ запазва мястото си в председателството на СЕЕР – един от трите социални партньори на европейско равнище

Проведеното днес в Брюксел Общо събрание на СЕЕР преизбра д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, за вицепрезидент на CEEP до 2020 г. По този начин Асоциация на индустриалния капитал в България запазва мястото си в ръководството на СЕЕР – европейският социален партньор, представляващ доставчиците на услуги от общ интерес. Предвид на важните решения в сферата на енергетиката, на данъчното законодателство, както и продължаващите преговори по социални въпроси в ЕС, това е сериозна възможност за АИКБ да участва в правенето на политики в Европа.

2

След преизбирането си д-р Милена Ангелова отбеляза: „През последните няколко години CEEP постигна важни резултати, като укрепи вътрешното си управление, повиши видимостта си в Брюксел и държавите членки, продължи усилията за набиране на нови членове и положително повлия на законодателството на ЕС. Този нов мандат за президентския екип ще ни позволи да продължим и усъвършенстваме тази положителна работа.“

Начело на СЕЕР отново бе  избрана г-жа Катерина Райхе, която заемаше поста Президент на организацията и до момента. Г-жа Райхе е главен изпълнителен директор на Германската асоциация на местните комунални услуги (VKU) от 2015 г. и президент на германската секция на CEEP. Тя подчерта, че нейният приоритет в този мандат, ще е да направи всичко необходимо, за да могат предприятията и работодателите, които предоставят публични услуги и услуги от общ интерес, да получат вниманието на институциите в ЕС, което заслужават.

В президентския екип на СЕЕР постовете си запазват и Том Биити (Великобритания), както и Филипо Брандолини (Италия).

Като член на СЕЕР и официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия, Асоциация на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

Като вицепрезидент на СЕЕР, д-р Ангелова ще работи активно за успешното осъществяване на Българското председателство на Съвета на ЕС, както и за това страната ни да бъде поканена за преговори за членство в Еврозоната и за приемането ни в Шенген.