АИКБ: Има необходимост от спешни реформи в енергетиката

Има необходимост от спешно реализиране на предложените от Асоциацията на организациите на българските работодатели реформи в сектор енергетика. Зад това становище се обединиха членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на днешното си заседание. Сред най-спешните мерки са санкционирането на нелоялните търговски практики, прекратяване или предоговаряне на договорите с американските централи. Необходимо е също спешно излизане на борсата на ВЕИ, когенерации и обезпечаване на доплащанията чрез договори за разлики, както и подходящи продукти, които да се търгуват на борсата.

В случай, че поетапното изпълнение на предложените мерки не стартира до 21 февруари т.г. НС на АИКБ  възложи на председателя на асоциацията Васил Велев да стартира преговори с представителните на национално равнище работодателски организации за подновяване на искането за оставка на ресорния министър. По време на заседанието още веднъж беше заявена и готовността за провеждане на протест срещу повишението на цената на електроенергията в края на месеца.

photo_6

Ръководството на АИКБ изрази и подкрепата си за измененията на приетия на първо четене законопроект на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. По думите на председателя на асоциацията Васил Велев процесите по трудова миграция трябва да се анализират и управляват, а не да се отричат. Работодателската организация отчете сериозен недостиг на квалифицирани работници в следствие на големия брой пенсиониращи се лица и все по-малкия брой младежи, които завършват средно образование. Необходимостта от облекчаване на достъпа до работа в България е крайно наложителен, тъй като се очаква в средносрочен план тази тенденция да продължи.

На заседанието бе приета и позиция на АИКБ относно дефиницията за малки и средни предприятия, определена от ЕС и възприета в Закона за малки и средни предприятия у нас. Сред предложенията, които АИКБ ще отправи с искане за корекция в дефиницията, са да се предприемат мерки за актуализиране на прага, както и да се даде възможност компаниите сами да избират по кои два от трите количествени изисквания да се дефинират. Това са среден брой служители, нетен оборот и обща сума на баланса.

На заседанието членовете на НС на АИКБ обсъдиха и  предложенията на асоциацията за план за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Предложението включва спешни мерки за насърчаване на трудовата квалификация и на професионалното образование, насърчаване на професионалната мобилност, както и осигуряване на здравословна и безопасна работна среда.

Сред основните задачи на Националния съвет на асоциацията е и подготовката на предстоящото Общо събрание, което ще се проведе на 26 февруари т.г. Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании.