АИКБ иска КЗК да разследва за картел при горивата

duma.bg АИКБ иска КЗК да разследва за картел при горивата

01.02.2016

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и две браншови организации в транспорта призовават Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да започне спешно разследване за картел при пазара на горива у нас.
Заедно с АИКБ протестното писмо до КЗК са подписали Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) и Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ) – представителни браншови организации от сферата на транспорта.
В писмото се припомня, че от 30 юни 2015 г. антимонополната комисия е стартирала секторен анализ на пазара на горива, чиято официална цел е да даде детайлна представа за настоящите пазарни процеси във връзка с производството и реализацията на автомобилни горива.
Трите организации искат КЗК да ускори процедурата по подготвяне на секторен анализ на пазара на горивата. „Подписалите това обръщение организации смятаме, че има изключително сериозни основания да се приеме, че в България действа картелно споразумение за цените на горивата“, се казва в съобщението.
Те се аргументират с редица факти. Според тях страната ни е между страните с най-скъпи горива преди облагане с данъци, такси и акцизи. Става дума за стойности като 0,465 евро за литър бензин и 0,473 евро за литър дизел. Наблюденията сочат, че по-високи цени имат само Испания, Дания и Малта за бензина и Ирландия, Португалия, Чехия, Дания и Малта, що се отнася до дизела.
Бизнесът и браншовиците изтъкват, че този факт се наблюдава при положение, че в България са налице най-ниските производствени разходи при сравнение със страните от ЕС и че суровините се закупуват при борсови цени, еднакви за всички. От друга страна, България е страната с най-малък марж, възлизащ на 0,18 на сто, между най-ниска и най-висока цена на горивата (бензин, дизел и пропан-бутан) сред повече от 100 държави. За сравнение – в Европа страната с най-голям марж е Гърция с 3,46%, а във Франция, Белгия, Португалия, Естония, Финландия и Швейцария маржът е 2,5%.
Написаното дотук се основава на цените на бензина за периода 19.01.2015 г. – 25.01.2016 г. Минималният размер е 1,04 USD на 25.01.2016 г., а максималната цена е 1,14 USD на 19.10.2015 г. Респективно за дизела минималната цена е 1,01 USD на 25.01.2016 г., а максималната цена е 1,15 USD на 19.10.2015. Тези два факта, разглеждани кумулативно, навеждат на много сериозни и основателни подозрения, че пазарът на горивата в България е картелиран и това се отразява по най-неблагоприятен начин на националната икономика и на жизненото равнище в страната, се заключава в документа.