АИКБ иска коренна промяна в модела за организация на медицинската експертиза

АИКБ като най-представителната организация на работодателите счита, че медицинската и трудовата експертиза беше обект на сериозно обществено внимание и еднозначна негативна оценка. Изработването на проект на Наредба за медицинската експертиза е провокирано от „съдебно оспорване на действащата наредба, при което съдът е установил нарушение на административно-производствените правила при изработването на наредбата, а именно – не са обявени мотиви на електронната страница на Министерство на здравеопазването при публикуване на проекта на наредбата през 2009 г.”, се чете в мотивите.

За Асоциацията е важно да се припомнят няколко обстоятелства.

Инвалидността – като формално състояние – се придобива чрез решение на някоя териториална експертна лекарска комисия /ТЕЛК/. ТЕЛК-ът е резултат от медицинска диагноза, която намалява работоспособността с определен по наредба процент, пренебрегвайки факта, че едно и също заболяване протича различно при различните хора. Решението на ТЕЛК е най-универсалният документ в държавата. Той осигурява достъп до пенсия, до синьо картонче за безплатен паркинг и безплатна винетка, от статут за преференциално третиране в НАП до възможност за създаване на специализирано предприятие и използване на еврофондове. Онова, което ТЕЛК-ът не дава са точно нещата, от които хората с увреждания се нуждаят – оценка на остатъчната работоспособност, достъпна среда и транспорт, съвременни технически помощни средства, лична помощ и достъп до образование и пазара на труда.

Ревизия на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на политиките по уврежданията няма да доведе до нищо полезно – най-вероятно съдът ще бъде затрупан с дела, които ще бъдат безусловно спечелени от хората посочени за „фалшиви инвалиди”.

Сферата на уврежданията е една от най-нереформираните от 27 години и погрешната реформа е по-лоша от липсата на такава. Промените трябва да започнат с категоричното премахване на ТЕЛК и той да бъде заменен от оценка на потребностите и на възможностите на база остатъчна работоспособност.

В заключение АИКБ очаква нова Наредбата за медицинска експертиза, предшествана от промяна в принципите и концепцията, въвеждане на стандартите на СЗО и промяна в законите. Още в началото на 2015 г. Асоциацията е предоставила на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика своите виждания по проблема за медицинската и трудовата експертиза и инвалидните пенсии у нас.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.