АИКБ и Софийския университет ще си сътрудничат за подобряване на интеграцията между бизнеса и образованието

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще си сътрудничат за подобряване на интеграцията между бизнеса и образованието. Това стана ясно днес след проведена среща между председателя на работодателската организация Васил Велев и ректора на висшето учебно заведение проф. Атанас Герджиков. Участие в разговора взеха още Румен Радев, заместник-председател на АИКБ, Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ и заместник-ректора по учебната дейност на Софийския университет доц. д-р Анета Антонова.

До края на февруари двете организации ще подпишат меморандум, чиято основна цел е да подобри взаимодействието, като се осигури необходимата основа от знания и умения на студентите, която българските компании търсят. Сътрудничеството ще даде възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и свободни работни места, а също и представители на членовете на АИКБ да участват в лекции, семинари и конференции, организирани от Софийския университет, както и ще подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те по-пълно на потребностите на бизнеса.

„Осигуряването на човешки ресурси в последните години се превърна в най-острия проблем за българския бизнес. Той измести по значимост дори необосновано високите цени, които компаниите у нас заплащат за ел. енергия и тромавите административни процедури. За съжаление скоростта, с която се увеличава производителността у нас е значително по-ниска от скоростта, с която се обезлюдява България. За нас е от изключително значение да насърчим реализацията на студентите в български предприятия и считаме, че партньорството ни със Софийския университет е изключително важна стъпка към осъществяването на тази задача“, заяви Васил Велев.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Атанас Герджиков изрази пълната си готовност да включи представители на членове на работодателската организация при изготвянето на учебни планове, които да отговарят на нуждите на бизнеса. Той предложи още да бъде изготвен специален портал, който да даде възможност на българските компании и учените от университета да обсъждат нуждите на бизнеса от специфични научни изследвания. „Считам, че можем да си бъдем изключително полезни и при изготвяне на съвместни проекти за промени в нормативната уредба в образованието, така че да сме в помощ както на младите хора, така и на бизнеса“, каза още проф. Герджиков.

АИКБ работи в тясно сътрудничество и с Техническия университет – София, Университета за национално и световно стопанство и Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Асоциацията на индустриалния капитал в България е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. В нея членуват над 90 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, и над 10 000 компании, които осигуряват работа на близо 500 000 души.