АИКБ и Център за превенция на здравето събират над 100 международни и български експерти в Пловдив

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Центърът за превенция на здравето (ЦПЗ) събират над 100 международни и български експерти по превенция на здравето на 13 и 14 юни в Пловдив. Специалисти от Германия, Австрия, Македония и България ще вземат участие в конференция и семинар на тема „Превенция на здравето – европейски политики и практики“. Форумът ще премине под патронажа на вицепремиера по икономическата и демографската политика Марияна Николова.

За първи път на 13 юни страната ни ще е домакин на международна конференция, посветена на превенцията на безопасността и здравето при работа, която ще събере на едно място представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, висши учебни заведения, работодателски и синдикални организации, неправителствени организации, предприятия.

На събитието ще бъдат засегнати и обсъдени предизвикателствата пред сферата на превенцията на здравето както у нас, така и в Европа, въвеждането на европейски практики за повишаване на здравословното състояние и продуктивността на обществото. Избраните теми на конференцията са особено важни и актуални, предвид предстоящата реформа в здравеопазването, в която превенцията на здравето, съгласно Националната здравна стратегия 2020, трябва да бъде определена като приоритет на държавата и бизнеса.

Медиите са поканени да присъстват на конференцията на 13 юни (четвъртък), която ще започне от 10:00 часа (с регистрация в 9:30 часа) и ще се проведе в зала „Империал“ на хотел „Империал“ в гр. Пловдив. В приложение ще намерите програма за конференцията.

След международната конференция, на 14 юни, на специален семинар българските специалисти в тази област ще имат възможност да се запознаят с немския и австрийския опит по превенция на безопасността и здравето при работа, както и инструментариума за поддържане и укрепване на работещите.

За семинара е изключително важно да се отбележи, че ще бъде представена презентация от Главна инспекция по труда по Закона за хората с увреждания.

Отделно от ръководството й ще бъдат дадени разяснения по прилагането на Вътрешните правила за проверка по Закона за хората с увреждания, критериите за освобождаване от задължителните квоти от 2% за наемане на лица с трайно намалена работоспособност /50 и повече процента/, както и възможностите за ползване на алтернативна заетост.

Очаква се до датата на семинара Вътрешните правила да бъдат утвърдени.

Тъй като времето за реакция от работодателите е ограничено, това ще е от изключителна важност за всички Човешки ресурси и Отдели по БЗР на предприятията с над 50 души персонал.

Преференциална цена за семинара за членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България, Асоциация по трудова медицина и Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд – 110 лв.

За повече информация вижте: