АИКБ настоява Бюджет 2020 да осигури инструменти и стимули за ускоряване на реформите в пазара на труда, образованието, науката и културата, здравеопазването, пенсионното осигуряване, енергетиката и електронното управление

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за балансиран бюджет, данъчна стабилност и ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, образованието, науката и културата, здравеопазването, пенсионното осигуряване, енергетиката и електронното управление.

Това са част от препоръките, които членовете на Националния съвет на АИКБ одобриха да изпратят до правителството и парламентарните групи във връзка с изготвянето на държавния бюджет за следващата година.

Основните приоритети, които АИКБ поставя, ще намерите в приложения документ Препоръки на Асоциация на индустриалния капитал в България към Държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България поиска от членовете си да извършат оценка на нуждата от кадри. Искането на най-представителната работодателска организация са във връзка с подготовката на държавния план-прием за професионалните гимназии за учебната 2020/2021.

Браншовите организации и регионалните представители на АИКБ, ще трябва до 10 декември т.г. да организират срещи с представители на професионалните гимназии и директорите на Регионалните управления по образование, както и да дадат своите предложения за специалности и професии, които са нужни за развитие на българската икономика.

Повече от 3 години АИКБ алармира, че в част от секторите, които в момента имат най-голям принос в БВП на страната, се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри в следващите години. Работодателската организация счита, че единствено чрез повишаване активността и участието на бизнеса в подготовката и реализирането на план-приема на пазара на труда ще се реализират така необходимите квалифицирани кадри за всеки бранш.