АИКБ настоя за реформиране на образователните системи за справяне с недостига на персонал в Европейския Съюз на Конференцията на високо равнище за бъдещето на труда, организирана от Европейската комисия

„Липсата на човешки ресурси и несъответствието между търсените и предлаганите умения е най-сериозното предизвикателство пред работодателите в Европа. Това е причина Европа да търпи ежегодни загуби, равни на 2% от БВП и за постоянно намаляване на конкурентоспособността на европейския бизнес.“, подчерта в своето изказване на конференцията на високо равнище за бъдещето на труда в Брюксел днес д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ. Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи публични услуги.

Конференцията бе организирана от Европейската комисия и в нея участие взе президента Юнкер, министрите на труда и социалната политика на България, Ирландия, Испания, Франция, Хърватска, Швеция, комисарите Домбровскис и Тисен и социални партньори.

Д-р Ангелова призова за спешни мерки за справяне с изтичането на таланти, като подчерта, че от 1992 г. до сега трудовия пазар в България са напуснали над 800 000 млади хора, а страната е претърпяла над 13 милиарда евро само преки загуби от вложените в тяхното образование средства. Подчерта, че българските работодатели активно работят и предлагат стратегии за преодоляване на тази ситуация и посочи важното значение на съвместните действия на социалните партньори, подкрепени от Европейския социален фонд. Призова и за политики и мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор.

Министърът на труда и социалната политика на Република България Бисер Петков подчерта важността на прилагането на политики за активиране и подобряване на пригодността за заетост на дългосрочно безработните и обезкуражени лица, с цел мобилизиране на трудовия ресурс в България.

Програмата на събитието може да прочетете тук.


Европейският център на предприятията с публично участие и предприятията от общ икономически интерес (www.ceep.eu) е един от трите признати социални партньора на Комисията на ЕС. Като асоциация, която представлява предприятията и организациите на работодателите с публично участие и предприятията, които извършват дейности от общ икономически интерес, независимо какъв е статутът им или юридическата им собственост, центърът представлява обществените работодатели при водене на европейския социален диалог.