АИКБ: Националният икономически съвет да инициира премахване на класовете

Да се инициират действия по отпадането на класовете за прослужено време в предприятията от частния сектор от страна на Националния икономически съвет (НИС), който е консултативен орган към Министерски съвет. Това предложение направи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на работна среща с министъра на икономиката Теодор Седларски, който е и председател на НИС.

На срещата присъстваха още заместник-министърът Лъчезар Борисов, главният секретар на Министерство на икономиката Владимир Туджаров, както и членове на Управителния съвет и представители на браншови организации, членуващи в АИКБ. „България е единствената държава в ЕС, в която има добавки за прослужено време, при това в частния сектор, докато за държавния те бяха премахнати преди няколко години. Това е пряка намеса на държавата в определянето на заплатите в частните предприятия“, заяви Васил Велев. Работодателските организации отдавна настояват за отпадането на дискриминацията във възнагражденията на работещите по признак възраст и за прилагане на принципа „за равен труд, равна заплата“. „Не искаме да намаляваме сегашните заплати, ще запазим брутните възнаграждения, като включим добавката за прослужено време в основната заплата, но оттук нататък роля трябва да играят квалификацията и резултатите от труда, а не годините престой в едно предприятие“, посочи Бойко Недялков, член на УС на АИКБ.

Ограничаването на намесата на държавата на пазара на труда е една от мерките за решаване на проблем номер едно за бизнеса според АИКБ – липсата на кадри за икономиката. В тази връзка асоциацията предлага целенасочена подкрепа за дефицитни специалности. Министър Седларски посочи, че предложението на АИКБ за въвеждане на държавни стипендии за дефицитни технически специалности срещу ангажимент на стипендиантите да се реализират в страната за определен период от време е пазарно ориентирано и резонно. „Бизнесът е готов впоследствие да предложи работа и да поеме изплащането на стипендиите на тези студенти“, посочи Васил Велев. И допълни, че е необходимо да се улесни и вносът на работна ръка от страни извън ЕС на базата на двустранни спогодби.

По време на срещата Българската браншова камара по машиностроене (ББКМ) постави проблема с необходимостта от засилване на капацитета на звеното за оценяване на проектите, кандидатстващи за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. „Заради големия интерес на бизнеса към тази програма сроковете за оценяване на многото проекти по някои от процедурите се удължава прекалено дълго“, посочи председателят на ББКМ Илия Келешев. В добавка бе направено предложението да не бъдат дисквалифицирани още на входа проекти с лесноотстраними пропуски в документацията, а да се даде възможност да бъдат допуснати до последваща оценка в процедурата след направените корекции. От ББКМ посочиха още като проблем и недостатъчната комуникация с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия през последните години.

За по-засилен контрол върху електротехническите и електронните уреди на пазара настоя председателят на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) Румен Атанасов. „На пазара се увеличава наличието на опасни продукти-менте“, предупреди той.

На срещата бе поставен и въпросът за необходимостта от промяна в европейската дефиниция за малки и средни предприятия. „В момента за нуждите на европейското финансиране, като големи предприятия се третират тези, които са с персонал 250 души и повече, независимо какви продажби или активи имат. Това лишава много български фирми от програмите за малки и средни предприятия“, посочи Васил Велев. АИКБ настоява един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. да бъде промяна в дефиницията за МСП, като наред с числеността на персонала се вземе предвид и обемът на продажбите или активите. Министър Теодор Седларски заяви, че този въпрос ще бъде поставен още сега на срещата с еврокомисаря по вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия Елжбета Биенковска, която е на посещение в момента в България“.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието вижте ТУК.