АИКБ обедини позициите на работодателски организации

АИКБ обедини позициите на работодателски организации от Централна и Източна Европа и Азия за борба със сивия сектор в 15 страни. Това се случи на 8-то Общо събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), проведено на 30 юни 2016 г. в София.

Заседанието беше ръководено от председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) г-н Васил Велев, в качеството му на ротационен председател на Съвета. В МКСОР членуват 18 работодателски организации от 15 страни в Централна и Източна Европа и Азия – Азербайджан, Армения, Беларус, България, Грузия, Естония, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, Украйна и Унгария.

Участващите в събранието единодушно приеха Декларация, в която призовават правителствата на своите страни да предприемат решителни мерки за борба със сивата икономика и за насърчаване и подкрепа на светлия бизнес. Това решение бе естествено продължение на проведените по-рано сутринта дискусии в рамките на Международната кръгла маса „Икономика на светло“.

Общото събрание на МКСОР се обяви за задълбочаване на търговските отношения между всички представени на срещата страни и взе решение да проведе следващото си заседание съвместно с представители на европейските работодателски организации, членуващи в Европейския център на предприятията с държавно участие и оказващи услуги от общ интерес СЕЕР в Брюксел.

Присъствието на представители на международния бизнес на толкова високо ниво беше повод за българските институции да представят възможностите за инвестиции у нас. Презентация на тема «Преимуществата на България като инвестиционна дестинация» направи изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции г-н Стамен Янев, а за София като привлекателно място за международни инвестиции говори г-н Пламен Църноречки, изпълнителен директор на Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

В качеството си на домакин на събитието г-н Васил Велев изнесе пред членовете на МКСОР презентация на тема «20 години Асоциация на индустриалния капитал в България – преодолени предизвикателства и постигнати резултати за подобряване на бизнес климата в България. Тенденции при социалния диалог в България и в Европейския съюз», която бе посрещната с много голям интерес от присъстващите. Те бяха запознати с историята, постиженията и приоритетите на най-представителната работодателска организация в България и значимото й присъствие в обществено-икономическия живот в страната.

За ротационен председател на МКСОР за 2017 г. единодушно бе избран г-н Гагик Макарян, председател на Републиканския съюз на работодателите на Армения.