АИКБ обяви номинациите за Осмото издание на наградите „Икономика на светло“

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за Осмите награди „Икономика на светло“ за 2020 г. Тази година церемонията ще се проведе на 1 юли. Призовете на най-представителната работодателска организация у нас се връчват в три категории – „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“.

В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ са отличени:

 • Закон за маслодайната роза – иницииран от Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК), в сила от  31.01.2020 г. БНАЕМПК осъществи активна работа и съдействие относно въвеждането на административната практика във връзка с контрола и спирането на износа/вноса на фалшиво розово масло за гарантиране и запазване на интересите на операторите „на светло“;
 • Изпълнителна агенция по горите при МЗХГ – за разработване, въвеждане, прилагане, поддържане и ефективно използване на електронна система за проверка на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (в сила от 29.09.2020 г.);
 • Министерство на образованието и науката – за Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател в изпълнение на Закона за висшето образование;
 • Министерство на финансите – за промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с осъществяването на цялостен контрол върху процеса при доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител.

За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ са номинирани:

 • Асоциация за квалификация на автомобилистите в България – за ограничаване на нерегламентираните практики при провеждане на шофьорски курсове;
 • Българска асоциация на заведенията – за предложението за въвеждане на реален осигурителен доход за ресторантьорския бранш и намаляване на ДДС от 20% на 9%;
 • Сдружение „Движение за национална кауза“ – за разработването и стартирането на Платформата BULGARIA WANTS YOU през юли 2020 г.;
 • Фондация „Фридрих Науман“ и екип в състав: Георги Ганев, Георги Ангелов, Росен Босев, Надежда Цекулова, Мила Чернева, Генка Шикерова и др. – за „Черна книга на правителственото разхищение в България 2020 г.“, както и за поредицата ежегодни издания на „Черната книга“ от 2015 г. насам.

В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“ за отличието ще се конкурират:

 • Българско Национално радио, Програма „Хоризонт“ и предаването „Неделя 150“ – за изграждането на информирана позиция по актуалните на деня теми и нетърпимост към неформалната икономика и „сивите“ практики;
 • Електронният вестник „Икономически живот“ – за голямото внимание, което отделя както на проблемите на „сивата икономика“ като цяло, така и на предлаганите решения за борба с нея;
 • Мария Цънцарова, разследващ журналист и репортер, bTV Новините – за разследваща журналистика спрямо неформални икономически практики и корупционни схеми;
 • „Следите остават“ по БНТ 1 – за оповестяването на общественозначими теми във връзка с нерегламентираните практики.

Целта на ежегодния конкурс е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др.

Приложение: Номинации за наградите Икономика на светло за 2020 г.