АИКБ обяви номинациите за Шестите награди „Икономика на светло“

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за Шестите награди „Икономика на светло“. Тази година церемонията ще се проведе на 1 юли. Призовете на най-представителната работодателска организация у нас се връчват в три категории – „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“.

В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ са отличени:

 • Национална агенция за приходите – за провеждането на две успешни кампании – контролна кампания спрямо фирми с голяма касова наличност, която ограничава сивите практики и за „Заплата в плик“, която ефективно намалява риска от нелоялна конкуренция чрез укриване на част от работните заплати;
 • Министерство на туризма – за създаването на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), благодарение на която гарантира по-висока събираемост на постъпленията от данъци и такси, свързани с туристическата дейност;
 • Комисията по правни въпроси към 44-то Народно събрание – за гласуваните промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението и държането на акцизни стоки без бандерол;
 • Народният представител Христиан Митев – за внесения законопроект за изменение в чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството, с което се намалиха административните и финансови тежести за малкия бизнес на светло.

„За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ са номинирани:

 • Директорът на дирекция „Управление на риска“ в НАП Николай Петков – за цялостната му работа по въвеждане на модел за управление на рисковете от неспазване на данъчното и осигурително законодателство;
 • Директорът на дирекция „Авторско прави и сродни права“ в Министерство на културата Мехти Меликов – за успешна политика по отношение на изсветляването на сивия сектор на пазара на разпространение на телевизионни програми;
 • Институтът за пазарна икономика – за активна позиция по отношение на преодоляване на дисбалансите в икономиката на страната и превенция на сиви икономически практики;
 • ИА „Главна инспекция по труда“ – за усилията да бъде актуализирана своевременно системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“ за отличието ще се конкурират:

 • Журналистът от Нова телевизия Георги Георгиев;
 • Българската редакция на Дойче Веле;
 • Водещите на предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria Живка Попатанасова и Христо Николов;
 • Репортерът на bTV Нели Тодорова.

Целта на ежегодния конкурс е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на Обществения съвет по Ограничаване и превенция на неформалната икономика и др.

Приложение: Номинации за наградите Икономика на светло за 2018 г.