АИКБ организира дискусия на тема: „Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика“

Имаме удоволствието да Ви поканим на дискусия, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България, на тема: „Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика“. Дискусията ще се проведе на 17 февруари 2022 г. от 15.00 часа в хибриден формат – присъствено в зала „Средец“ на София Хотел Балкан (бивш „Шератон“) и онлайн в платформата Zoom.

По време на дискусията ще бъде представена Програма за развитие на сектора, разработена от енергийните експерти на АИКБ в няколко варианта. Ще се проведе обсъждане – както на предложените варианти, така и на други възможни сценарии за развитие. В дискусията са поканени да участват представители на всички заинтересовани страни, в т. ч. производители на електроенергия, оператори на преносни и разпределителни мрежи, крайни потребители, научна общност, неправителствен и държавен сектор. Разчитаме на активен обмен на мнения, който да даде добро начало за пълноценни, задълбочени, експертни дебати по темата. Крайният резултат цели постигане на балансирана, устойчива, дългосрочна енергийна стратегия, която да намери отражение в съответните национални документи, организационни стъпки и реализация.

Моля да потвърдите участието си, като укажете дали ще присъствате лично или онлайн, на телефон 02/963 37 52 или електронна поща: office@bica-bg.org до 15.02.2022 г. Линк за срещата ще Ви бъде изпратен след потвърждение на участието от Ваша страна. Ще бъде наличен и стрийминг в реално време.

Участниците, които желаят да направят изказване, следва да заявят това предварително поради хибридния формат на мероприятието.

Бихме искали да Ви информираме, че във връзка с променящата сe всеки ден епидемиологична обстановка, свързана с COVID 19, и с оглед опазване на здравето на всички участници, базирайки се на последната заповед на министъра на здравеопазването, в събитие с мащаб от 50 души, присъствен формат, ще се допускат САМО участниците, които при регистрация представят:

– документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19. За завършена ваксинационна схема се приема поставянето на съответен брой дози от ваксини срещу COVID-19, посочени в приложение към заповедта, и изтичането на 14-дневен период, след поставяне на последната доза;

– документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) или бърз антигенен тест за COVID-19 – документ за преболедуване;

– отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на събитието изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) или бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19.