АИКБ: Оставаме с резерви към Наредбата за реда и избор за осигуряване

bgonair.bg – АИКБ: Оставаме с резерви към Наредбата за реда и избор за осигуряване

25.08.2015

АИКБ и БСК се противопоставиха на Наредбата за внасяне и разпределяне на осигуровките

Наредбата за внасяне и разпределяне на осигуровките беше приета без съгласието на всички партньори. Зад нея застанаха КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа“, а от АИКБ и БСК й се противопоставиха.

АИКБ заяви своята позиция по време на обсъждането на проекта за Наредба в комисията към НСТС, посочи Велев. Той уточни, че все пак редица от направените предложения и бележки са били взети предвид, което по думите му не се случва често в рамките на социалния диалог.

„Имаме развитие и по-голяма зрялост, която констатираме. Въпреки това за нас останаха известни съмнения, че движенията на партидите в двете посоки от втория към първия стълб и обратно е еднакво лесно и равнопоставено.“ – отбеляза Велев.

„Има задължения за информиране по именно от страна на НАП, министерство на финансите за лицата, които са избрали да прехвърлят партидите си. Като в същото време не е регламентирано запазване на конфиденциалността както се процедира в НАП, НОИ и пенсионните дружества.“ – обясни Велев.

Прехвърлянето от Сребърния фонд обратно в пенсионни дружества се извършва по много по-сложен ред, определен от Комисията по финансов надзор и всичко това създава усещането за една неравнопоставеност, смята Велев.

„Ако говорим за избор, първо той трябва да бъде информиран и второ – ако говорим за състезание, то трябва да е честно. Не може двама, които спринтират в съседни пътеки единият да е със свободни, а другият с вързани крака. Тук отново говоря за индивидуалния коефициент и неговата редукция. В момента имаме несправедлива редукция на индивидуалния коефициент за лицата, които са родени след 1 януари 1960г., които са 28%. Не се отчита това, че те всъщност също участват чрез данъците си в допълнителното финансиране на НОИ извън осигуровките.“ – обясни председателят на АИКБ.

За да бъде това състезание честно трябва този коефициент на редукция да бъде преразгледан и намален, подчерта Велев.

„Не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно. Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие на втория и третия стълб, без те да бъдат противопоставени на първия.“ – обясни още Велев.