АИКБ подготвя Българо-Азербайджански бизнес форум

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подготвя организирането на Българо-Азербайджански бизнес форум. Това стана ясно след проведени разговори между председателя на УС на АИКБ Васил Велев и ръководството на Азербайджанската академия на науките, в които участие взе и Н.Пр. Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан в страната ни. Азербайджанските учени са у нас по повод официалното честване на 150-годишнината от създаването на Българска академия на науките.

Бизнес форумът ще се състои по време на шестото заседание на Междуправителствената българо-азербайджанска комисия за икономическо сътрудничество. Тя ще се проведе в Баку през есента на 2020 г.

Азербайджан е важен икономически партньор за България, а акцентът в икономическото сътрудничество между двете държави е върху енергийните, транспортните и търговските взаимоотношения.

От 2010 г. АИКБ и национално представителната работодателска организация на Азербайджан работят съвместно за установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службата по търговско-икономическите въпроси към посолството на Азербайджан.