Кампания за набиране на средства за Клиниката по детска хематология и онкология

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя кампанията за набиране на средства за закупуване на централни венозни катетри за клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, инициирана от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Средно 50 деца всяка година преминават на продължително лечение в клиниката за продължителни вливания и терапии. Многократните манипулации в продължение на дългото лечение влошават състоянието на вените на децата и често достъпът до тях е затруднен. Това предизвиква болка и страдание за малчуганите, а в някои случаи и усложнения при лечението им. Поставянето на централен венозен катетър облекчава страданията и улеснява манипулациите. За съжаление българската държава не осигурява средства за подобни консумативи и съответно те не могат да бъдат прилагани при лечението на онкоболните деца в България.

Целта на кампанията е набиране на средства за закупуване на 50 централни венозни катетри за продължителни вливания и терапии на деца от Клиниката по детска хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Приблизителната стойност на един катетър е 500 лв.

Дарителска сметка:
BG15BUIB98881012740900
BIC: BUIBBGSF
Титуляр на сметката: УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ
Основание: дарение КДКХО

Вижте и видеото, което е част от дарителската кампания на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, с цел закупуване на венозни катетри за малките пациенти.