АИКБ предлага законопроект за премахване на „двойните стандарти“ при храните

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага Законопроект за изменение и допълнение на Закон за храните за премахване на т.нар. „двойни стандарти“. Целта на промените е да гарантират на българския потребител, че храната, която консумира ще бъде със същото съдържание, състав и рецептура на храната в страната, в която тя е произведена. Законопроектът е разработен съвместно със съюз „Произведено в България“ и Национален съюз на земеделските кооперации в България. Това обяви на пресконференция днес председателят на АИКБ Васил Велев.

Сред предвидените промени са въвеждане на изискване за внос на храни със сертификат, с който да се удостоверява, че те са със същото съдържание, състав и рецептура, както тези в държавата, в която са произведени. Сертификат ще се изисква и когато храните от една и съща марка се произвеждат едновременно на територията на България и извън нея, като за водеща ще се приема страната, в която е направена първата регистрация. Удостоверението, което задължително трябва да бъде издавано от контролния орган на съответната страна, ще се изисква за всяка храна, внесена отделно за търговски цели, независимо от нейното количество.

 „Сега действащото българско законодателство не урежда проблема с двойните стандарти при храните. Промените, които предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети българските потребители ще имат възможност да консумират храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС“, заяви Васил Велев.

В новия закон е предвидено за регистрирането и проверката на сертификати да отговаря Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това ще е и органът, който ще забранява продажбата на храна или ще разпорежда изтеглянето ѝ от пазара, когато се установи, че за нея няма издаден сертификат.

По думите на един от авторите на законопроекта, председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в България Явор Гечев, за да се гарантира  превантивна дейност на закона глобите и санкциите за нарушителите трябва да са сериозни. Затова в новия текст е записано, че при първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния оборот на фирмата, а при повторно от 5 до 10 на сто.

Според авторите промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но само при дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България.

 „От Европейския съюз ясно заявиха, че има двойни стандарти при храните и това е нелоялна търговска практика. Не можем да чакаме обаче от Брюксел да решат този проблем, трябва да го решим на национално ниво. Българската държава е тази, която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители. Затова се надяваме, че всички партии ще подкрепят инициативата“, добави председателя на съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев.

Освен законопроекта за изменение на Закона за храните, АИКБ е изготвила предложения за промени в още четири закона. Това са Закона за счетоводството в частта за задължителния одит, Закона за водите, Закона за професионалното обучение и образование и Закона за висшето образование.


Законопроект за изменение и допълнение на Закон за храните може да прочетете тук.