АИКБ приветства реалните стъпки на правителството за решаването на острия проблем с липсата на кадри

Това стана на заседание на Националния икономически съвет, който обсъди проблемите на трудовата миграция и вноса на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни у нас. Доклад по темата изнесе министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

От началото на годината до 7 юли са издадени 395 разрешения за постоянна работа у нас на граждани от 39 държави. 105 от тях са за внос на високо квалифицирани специалисти, които ще получат „Синя карта” и които няма да полагат пазарен тест, за да доказват уменията си, посочи министър Петков. До 7 юли министерството е получило и 503 декларации от работодатели в страната, които са за внос на сезонни работници в т.ч. 2534 души от Украйна, 68 – от Турция, 57 – от Молдова, 52 – от Русия и др., общо – внос на 2725 души персонал за срок до 90 дни. Така туристическият сезон ще е по-добре обезпечен с кадри, отчетоха от ведомството.

Министър Петков съобщи, че Министерският съвет е приел типови двустранни спогодби по чл.5 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност за регулиране на обмена на кадри с три страни – Украйна, Молдова и Армения. Очаква се публикуването им в Държавен вестник, за да започне реалната работа по съгласуването на документите. В тази връзка председателят на АИКБ Васил Велев информира, че партньорите на АИКБ в Украйна и Армения вече са определели организации от тяхна страна, които да извършват подбор на кадри за работа в България. Велев благодари на вицепремиера Валери Симеонов, министрите Емил Караниколов и Бисер Петков, като подчерта, че най-накрая правителството прави реални стъпки за решаването на проблем №1 за бизнеса, а именно – липсата на кадри. Той коментира и четирите мита, които се разпространяват по този въпрос, а именно „имаме висококвалифицирани и трудолюбиви специалисти и работници“, „има недостиг само на Ай Ти специалисти“, „безработицата е проблема“, „с внос на персонал ще се направи дъмпинг“. Истината е, че липсват не само Ай Ти специалисти, а има недостиг на машинни и електро инженери и на много други специалности. Не ни достигат не само висококвалифицирани, а и средно и ниско квалифицирани кадри. Проблем не ни е безработицата, а че няма кой да работи. Разходите за чуждия работник са по-високи от тези за българския, защото те включват транспорт, държавни такси и квартира и никой няма да внася от вън, ако може да намери в България.

Председателят на АИКБ очерта три пътя за решаването на проблема с липсата на кадри у нас. Промяна в системата на образованието, което ще даде резултати след поне 5 години. Премахването на административните прегради на пазара на труда и миграцията, която най-бързо дава решение. Васил Велев предложи повече високо специализирани кадри да получават разрешение за работа без „пазарен тест“. Вицепремиерът Симеонов и министрите на икономиката и труда – Караниколов и Петков се обединиха около идеята АИКБ да внесе отново предложение по въпроса, което да бъде обсъдено със синдикатите на следващото заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност. Приети бяха и другите предложения на Асоциацията – да се разшири списъка на дейности, които подлежат на сезонна заетост до 90 дни, като в него се включи и строителния бранш, както и да не се бавят процедурите по издаването на разрешителни за сезонна работа, за да не остава реколтата на полето.

На Националния икономически съвет бе обсъден и изготвения в Министерството на икономиката Анализ на лицензионните и разрешителните режими, администрирани от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него, и на предложенията за облекчаване на процедурите. Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев докладва, че от предлаганите 187 услуги в рамките на ведомството в 113 ще бъдат внесени промени. 67 броя такси са предложени за намаление, за да се спази разходопокривния принцип при образуването им. Таксите за 21 услуги отпадат. При 15 услуги се намалява броя на изискуемите документи, а режимите за 8 услуги отпадат. Занапред администрацията на министерство на икономиката сама ще си набавя 14 броя документи по служебен път. Работодателските организации оцениха промените, но бяха категорични, че много от лицензионните и разрешителните режими, които касаят бизнеса, са извън министерство на икономиката и затова настояха прегледа на тези режими да бъде повсеместен и периодичен.

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Богданов закри заседанието на Националния икономически съвет с още една новина за бизнеса. Концепцията за цифровизация на българската икономика „Индустрия 4:0”, изготвена с участието на АИКБ и приета от НИС, ще се публикува за обществено обсъждане със заповед на министър Караниколов. По този начин ще се спази законовото изискване документът да влезе в дневния ред на Министерския съвет.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.