АИКБ сключи със Софийски арбитражен съд договор за арбитраж

Днес Асоциацията на индустриалния капитал в България и Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ сключиха договор, по силата на който членовете на АИКБ ще могат да ползват услугите на Софийски арбитражен съд. Със споразумението страните се договориха да обменят взаимно информация и да подпомагат дейността си.IMG_0746

Целта е да се информират членовете на АИКБ и да се популяризира алтернативното разрешаване на търговски спорове. Ще бъдат организирани регулярни срещи с участие на членовете Асоциацията, на които ще бъдат представени предимствата при алтернативното решаване на спорове, включително и пред международни арбитражи.