АИКБ участва във Велико Търново и Русе на Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“

Най-значимият национален икономически форум „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ продължава до края на юни под егидата на 20 големи общини в страната. Във форума участват експерти от министерства, бизнес организации и частния сектор, за да може всеки управител на фирма да получи важна информация за развитието на своя бизнес. Темите за участниците са новите форми на финансиране, по-актуалното около европроектите, данъчните облекчения и други.

Асоциацията на индустриалния капитал в България е партньор на форума и тази седмица на 04.05.17 г. във Велико Търново и на 05.05.17 г. в Русе тя бе представена от своите експерти г-н Алексей Кънчев и г-н Мирослав Чапанов. Те запознаха бизнеса с възможностите на асоциацията да го представлява, тъй като до момента организацията обединява над 80 браншови камари и мрежа от регионални представителства в 171 общини на страната. През своята 20 годишна история АИКБ доказа, че е реален представител и защитник на малките и средни предприятия у нас като предоставя възможности за повишаване на квалификацията на работещите в предприятията, посочи г-н Алексей Кънчев.

АИКБ най-активно и дълго работи за изваждане на част от сезонните работници «на светло» посредством така наречените «еднодневни трудови договори». В резултат на това през юли 2015 г. бе въведен Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (Чл. 114а КТ), подчерта г-н Мирослав Чапанов.

АИКБ единствена от работодателските организации подкрепи законовите промени, насочени към ограничаване на злоупотребите с пазарна сила на търговските вериги. Усилията на организацията са насочени и към условията на бизнес средата за нейните членове. В тази връзка се реализират кампании срещу увеличението на ценовата добавка «задължение към обществото» и съответно драстичното увеличение на цената електроенергията за индустрията. АИКБ последователно настоява за преструктуриране на финансирането на висшето образование в България и за отпускане на държавни стипендии за изучаващи непопулярни, но крайно необходими специалности в системата на висшето и на средното професионално образование у нас. Друга важна цел на АИКБ в защита на интереса на нейните членове е противопоставянето срещу произволното увеличаване на минимална работна заплата, като се предлага осигуряването да е върху реалните доходи за различните сектори.

НАЦИОНАЛНИЯТ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ ще събере представителите на бизнеса и следващата седмица. На 11 и 12 май той ще се проведе в Търговище и Шумен.