АИКБ участва в неформалните консултации в навечерието на срещата на върха

„Европейският социален модел може да бъде устойчив само ако е подкрепен от конкурентоспособна индустрия”, това подчерта в изказването си главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова по време на неформалната среща с председателя на Съвета на ЕС Доналд Туск, с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, с комисаря по заетост Мариан Тисен и европейските социални партньори в навечерието на предстоящата среща на върха в Сибиу на 9 май. Тя взе участие в срещата в качеството си на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи публични услуги и заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет.

По думите ѝ, неотдавнашното забавяне на икономическия растеж на ЕС е показало, че европейските икономики са твърде зависими от глобалната икономическа среда. „Това е причина да се работи още по-активно за насърчаване на сближаването и икономическия и социален напредък”, добави още д-р Ангелова по време на неформалната среща. Тя подчерта колко важна е конкурентоспособната индустрия, както и значението на инвестициите в Европа и особено на тези в образованието, квалификацията и преквалификацията. Засегна също и проблема с недостига на човешки ресурси, като посочи, че той не може да бъде решен без своевременни реформи в образователните системи на страните – членки. Планирането и изпълнението на подобни реформи е удачно да бъде подкрепено и насърчавано при подготовката на бъдещата Многогодишна финансова рамка, посредством съвместни действия на социалните партньори и държавните институции.

Целта на събитието бе социалните партньори в Европа да споделят очакванията си за развитието на Европейския съюз и да предложат своя принос към текста на Стратегическия дневен ред на Европа 2019-2024 г., който лидерите на ЕС и държавите – членки ще обсъдят и приемат по време на неформалната среща на върха в Сибиу на 9 май. Социалните партньори връчиха и своята съвместна декларация за значимостта на върховенството на закона.

Сред основните теми, които председателите на най-важните европейски институции и на европейските работодателски и синдикални организации обсъдиха, бяха цифровизацията и необходимостта от човешки ресурси с търсени  на пазара на труда умения и знания, създаването на политики и инструменти за укрепване на ЕС, инвестициите и сближаването на регионите.

Работодателските организации подкрепиха заявената от г-жа Ангелова необходимост от спешни политики за преодоляване недостига на персонал и насърчаване на повишаването на квалификацията и преквалификацията, отговарящи на нуждите на пазара на труда, тъй като недостига на квалифицирана работна ръка в ЕС се превръща в основен фактор, задържащ икономическия растеж. На срещата бяха отправени и призиви за подобряване и увеличаване на инвестициите в образователните системи и засиления достъп до учене през целия живот.

Според участниците, устойчивите инвестиции, инструменти и политики в ключови физически и социални инфраструктури, са от съществено значение за стимулирането и насърчаването на процеса на укрепване, сближаване и повишаване на конкурентоспособността на Съюза. Те поискаха в окончателната декларация в Сибиу необходимостта от инвестиции да бъде по-ясно подчертана.

Участие в срещата взеха председателите и главните секретари на Конфедерация на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP), Европейска конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Европейска асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (SMEUnited).