АИКБ участва в Пловдив на Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“

Националният икономически форум „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“, който се провежда в редица големи общини на страната, на 15 юни бе гост на Пловдив. Фирмите-участници в него обсъждат новите форми на финансиране, как да увеличат износа си или да спечелят средства по европроекти, данъчните облекчения и други важни за бизнеса теми. Всеки управител на фирма може да получи на място важна информация за развитието на своята компания, а Асоциацията на индустриалния капитал в България е партньор на форума.

В Пловдив Димитър Гишин, регионален представител на Асоциацията, запозна присъстващите с работата на АИКБ като посланик на малките и средни предприятия пред държавните институции и в международен план. Той отбеляза, че АИКБ е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании, в които са заети повече от половин милион души. АИКБ има регионални структури в повече от 2/3 от общините в страната.

За АИКБ човешкият капитал е най-важният икономически фактор, като наличието на квалифицирана работна ръка е основната предпоставка за успешен бизнес, подчерта Димитър Гишин. АИКБ започна изпълнението на проект, насочен към подобряване на привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори и към стимулиране на младежите да се насочват за образование и квалификация в тях. За своите членове Асоциацията предоставя възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификацията на работещите в предприятията. Към организацията работят два Центъра за професионално обучение, лицензирани по редица професии и специалности, както и Център за информиране и професионално ориентиране.

В своята 20-годишна история АИКБ последователно се бори за по-добра икономическа среда за българския бизнес, за ограничаване на неформалната икономика и за повишаване на квалификацията на работещите в предприятията. За шеста поредна година АИКБ оповести стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката на Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика. Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта – на увеличението на социологическия компонент.

НАЦИОНАЛНИЯТ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ продължава до края на месеца. На 22 юни в София той отново ще събере представителите на бизнеса, а дейността на АИКБ ще бъде представена от нейния председател г-н Васил Велев.

Снимки: Димитър Гишин и politikavplovdiv.com