АИКБ ще бъде домакин на Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще домакинства Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР). Срещата на представителите на най-големите работодателски организации в Полша, Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Казахстан, Грузия и България ще се проведе на 1 април в София хотел Балкан.

По време на събитието в София ще бъдат обсъдени възможностите за реформи на образователните системи, чрез които да се преодолеят несъответствията между уменията и знанията на работниците и служителите и изискванията и нуждите на пазара на труда. Тези несъответствия са едно от най-големите предизвикателства, които понастоящем застрашават растежа и създаването на устойчиви работни места в световен мащаб. Те са причина например, Европа да губи 0.80 евро на всеки отработен час, поради намалена производителност и са фактор, забавящ икономическия растеж. По данни на Европейската комисия всички държави-членки изпитват подобен проблем, макар и в различна степен и по различни причини. Според данни от международно проучване в десет държави членки този показател е над средния в световен мащаб от 45 %, като най-неблагоприятно е положението в Румъния (81 %), България (68 %) и Гърция (61 %). В другия край на спектъра, с по-ниски стойности, но все пак със значителни проблеми, се намират Ирландия (18 %), Обединеното кралство (19 %) и Нидерландия (24 %).

Общото събрание ще бъде открито с встъпителни слова на председателя на АИКБ и домакин на събитието г-н Васил Велев и президентът на най-голямата полска работодателска организация Анджей Малиновски, който е и ротационен председател на МКСОР. По време на срещата в София президентът на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия Александър Шохин ще представи опита на руските работодатели в хармонизирането на пазара на труда. Д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ, ще представи подкрепата на образователните системи за преодоляване на несъответствията между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Специално участие в заседанието на Общото събрание на МКСОР ще вземе и вицепрезидента на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите Вячеслав Пшеничников.

За МКСОР

Международният координационен съвет на организациите на работодателите е учреден през 2010 г. В него членуват представителни на национално равнище работодателски организации от четиринадесет държави от Източна и Централна Европа, както и от Азия. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите отношения, за изработване на  мерки за ускоряване на икономическия растеж предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона.