АИКБ ще дискутира с бизнеса от Варна и Стара Загора приоритетите за икономиката на страната


Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще дискутира с бизнеса от Варна и Стара Загора приоритетите за икономиката ни. Двете събития са част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира, с членовете и браншовите организации в страната. Целта им е да дадат възможност за обсъждане на проблемите, които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките и средните предприятия, както и да бъдат обсъдени възможностите, които се откриват за насърчаване на бизнеса през 2023 г.

Срещата във Варна ще се проведе на 2 февруари в конферентната зала на Икономически университет – Варна, а тази в Стара Загора ще се състои на 3 февруари в конферентната зала на Община Стара Загора. Сред основните теми, които ще бъдат обсъдени са липсата на кадри, подобряване на координацията и взаимодействието с местната администрация, и с институции на държавно ниво.

Участие в срещите ще вземат председателят на УС на АИКБ Васил Велев, главният секретар на асоциацията д-р Милена Ангелова, представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

АИКБ работи за непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстване на българското законодателство в полза на бизнеса. През годините Асоциацията активно работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформи.

Прилагаме проектите на програми за двете събития, както следва:

  • Програма за събитието на 02.02.2023 год. във Варна може да видите ТУК;
  • Програма за събитието на 03.02.2023 год. в Стара Загора може да видите ТУК.