АИКБ ще партнира на СУ „Св. Климент Охридски“ в подготовката на 10 нови програми за обучение

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще партнира на СУ „Св. Климент Охридски“ при подготовката на 10 нови обучителни програми на студенти в областта на биотехнологиите, математиката, химията и педагогическите науки. Експерти на АИКБ ще подпомагат Софийския университет при създаването на модерни програми по търсени специалности та пазара на труда като ще дават обратна връзка за това какви компетентности трябва да притежават младите хора още преди да е стартирало обучението им. Това стана ясно днес след провеждането на пресконференция за официалния старт на проект МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, който е финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът ще се изпълнява от юли 2021 г. до декември 2023 г.

АИКБ се включва в проекта, по който чрез широка партньорска мрежа от девет университета, три национално представителни организации на бизнеса и над 20 асоциирани партньори-университети от чужбина ще бъдат създадени 17 нови програми за обучение.

Проектът дава възможност за първи път по една и съща програма да се обучават студенти в различни висши училища. Съвместните програми са основани на съвременни технологични решения в обучението, с внедрено дигитално съдържание, включително и за дистанционно обучение.

Основната цел е чрез партньорството между бизнеса и образованието да се насърчи модернизираното висше образование, както и организирането на богат набор от дигитални ресурси и възможности за дистанционно обучение.